2013 Ziraat Sigorta  için tam bir başarı yılı oldu

2012 yılını 378 milyon TL prim üretimiyle sektör sıralamasında 14. olarak kapattıklarının altını çizen Ziraat Sigorta GM. M.Akif Eroğlu: “2013 yılını büyüme hedefimizin %15 üzerine çıkarak 567 Milyon TL prim üretimi ile kapatarak ilk 10 şirket arasına girdik.”dedi

 Ziraat Bankasının dönüşüm programı çerçevesinde müşteri odaklı bir yapıyı benimsemesi ve tüm organizasyonunu kuvvetler ayrılığını esas alan bir doğrultuda değiştirmesi ile beraber iştiraklerinde de  aynı yönde bir çalışma gerçekleştirildi. 2013 yılını Ziraat Sigorta, dönüşüm projesini sürdürmekle beraber prim üretiminde  sektör ortalamasının iki katından fazla büyüyerek 567 milyon TL prim üretimiyle kapattı.

Ziraat Sigorta’nın faaliyete geçtiğinden bugüne  4 yılını tamamlamış olduğunu ve birinci faz olarak adlandırılabilecek bu dönemde; kuruluş, organizasyon ve ayağa kalkma süreçlerini tamamladığının altını çizen Eroğlu, Ziraat Sigorta’nın teknolojik altyapı ve insan kaynaklarını piyasa koşullarına göre yeniden şekillendirdiğini ifade ederek, “Önceliğimiz, gücünü her dönem arkamızda hissettiğimiz Ziraat Bankası’nın var olan potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmek idi. Bugünkü verilere baktığımızda finansal açıdan bu hedefimize yaklaştığımızı görüyoruz. Pazarın %67’sini acentelerin ürettiği bir sektörde sadece banka şubelerinin üretimiyle ilk 10’a girdik. 4 yıl gibi kısa bir sürede İlk 10 şirket arasına girmek bir başarıdır. Ama Ziraat Sigorta olarak asıl başarımız 4 yıl boyunca karlılığımızı arttırarak büyümemiz olmuştur. Şimdi ikinci fazla ilgili çalışmalarımızı içeren 4 yıllık yeni bir  plan oluşturuyoruz” dedi.

Ziraat Sigorta’nın kurulduğu günden bugüne çok hızlı bir büyüme gerçekleştirdiğini  ifade eden Akif Eroğlu, “Bizim övündüğümüz şey büyümekten daha önemli olan karlılığımızı koruyarak ve hatta arttırarak büyümüş olmamızdır.  Bu dönemde sigorta sektörü de %22 oranında olumlu bir  büyüme gerçekleştirmiş olup, sevindirici bir başka unsur da, zarar eden sektörün 2013 itibariyle kar elde etmesidir. Elementer sigorta sektörü 2012 yılının 3.çeyreği sonunda 176 milyon zarar ederken, 2013 yılının 3.çeyreğini 620 milyon TL kar ile kapatmıştır. Bununla beraber sigorta sektörü doğru yola girdi diyerek rehavete kapılmak yanlış olur. 2013 yılı bize doğru risk ve fiyatlama politikaları uygulandığında sağlıklı sonuçlar alındığını gösterdi. Bunun sürdürülebilir bir durum olup olmadığını da önümüzdeki dönemlerde birlikte göreceğiz. Karlılığın kalıcı ve sürdürülebilir olabilmesi  için sektörün en önemli zarar kaynağı olan trafik branşında bazı yasal düzenlemelerin devreye alınması gerekir.” dedi