ABD’de Silikon Vadisi’nde TEB Girişim Evi açma hazırlığındayız

Değişen bankacılık faaliyetleri doğrultusunda KOBİ’lere verilen hizmetler farklı boyutlara taşındı. Bu noktada bankalar kendi bünyeleri içerisinde verdikleri hizmetlerin daha aktif bir şekilde müşteriye aktarılması için çaba sarf ediyor. Konu ile ilgili görülerini aldığımız TEB KOBİ Bankacılığı Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür Vekili Turgut Boz, sorularımızı yanıtladı.

Türkiye bankacılık sektörü açısından KOBİ Bankacılığı özelinde 2014 yılını değerlendirir misiniz?

2014 yılında hayata geçirilen regülasyon değişiklikleri ve düşük faizler bankacılık sektöründe bazı dengeleri değiştirdi. Bu değişimle birlikte, temel finansal hizmetlere odaklanan bankalar da hizmet modellerini yeniden gözden geçirmeye başladılar. Sermaye odaklı üretim yapısının bilgi ve teknolojiye dayalı yenilikçi üretim anlayışına kaymasıyla, bankacılık sektörünün hizmet anlayışı da değişmek zorunda kaldı.

KOBİ bankacılığı alanında da benzer bir durum söz konusu. Yakın bir zamana kadar bankacılık sektörü KOBİ’lerin sadece finansman ihtiyaçlarını karşılarken, son yıllarda bu bakış açısında önemli bir değişim olduğunu görüyoruz. Bugün bankalar KOBİ’lerle birlikte katma değer sağlayan çok sayıda iş üretiyor ve bu çalışmalar sonucunda ortaya güçlü bir sinerji çıkıyor. Bu bakış açısının değişiminde, yani klasik banka-KOBİ ilişkisinin yıkılmasında Türk Ekonomi Bankası (TEB) olarak biz de önemli katkılarda bulunduk. 2005 yılından bu yana ‘KOBİ’lerin Danışman Bankası’ söylemiyle Türkiye’de bankacılık sektörüne yeni bir anlayış kazandırdık. KOBİ’lere sadece finansal destek sağlamakla kalmıyor, işlerini büyütebilmeleri, rekabette güçlenebilmeleri ve sahip oldukları finansmanı doğru kullanabilmeleri için ihtiyaç duydukları eğitim ve danışmanlık desteğini de sağlıyoruz. Bu doğrultuda sektörde birçok ilki gerçekleştirerek farklı bir konum edindiğimiz KOBİ bankacılığı alanındaki finansal olmayan çalışmalarımızla bugün, dünyaya örnek gösterilen, projelerini yurtdışına ihraç eden bir banka konumuna ulaştık.

Bununla birlikte, verimlilik konusunun da önümüzdeki yıllarda KOBİ’lerin odaklanacağı önemli gündem maddeleri arasında olacağını düşünüyoruz. Banka olarak, ‘Danışman Banka’ anlayışımızla KOBİ’lere verimliliklerini artırmaları yönünde de rehberlik etmeyi sürdüreceğiz.

Türk Ekonomi Bankası (TEB) olarak 2014 yılını nasıl geçirdiniz?

2014 yılının üçüncü çeyreği itibarıyla, TEB olarak nakdi kredilerimizin %46’sını, gayri nakdi kredilerimizin ise %40’ını ülke ekonomisinin büyüme gücü olan KOBİ’lere kullandırdık. Bankamızın toplam aktiflerin yüzde 70’ini oluşturan kredilerin içinde KOBİ’lere kullandırdığımız kredilerin payı yüzde 45’i aştı. BDDK rakamlarına göre 2014 yılında sektörde KOBİ kredileri %13,5 artarak  316.089 milyon TL’ye ulaşırken, biz de KOBİ kredilerimizi %21 artırarak sektörün üzerinde bir büyüme sağladık.

Bununla birlikte, KOBİ Bankacılığı çatısı altında altın kredilerinde sektör lideri konumumuzu %36’lık pazar payımızla sürdürürken, tarım bankacılığı alanında da pazar payımızı artırmaya devam ediyoruz.

KOBİ Bankacılığı alanında 2015 yılına ilişkin hedeflerinizi paylaşır mısınız?

Banka olarak, KOBİ kredilerinde sektörün üzerinde bir büyüme sağlarken, sunduğumuz danışmanlık hizmetleriyle sektörde farklılaşmayı yakaladık. Bununla birlikte, KOBİ’lerin kredilerden aldığı payı, ekonomiden aldığı paya göre kıyasladığımızda hem bankamız için hem de sektör için daha büyük potansiyelin olduğunu görüyoruz. Makro ekonomik politikaların, teşvik sisteminin ve regülasyon değişikliklerinin KOBİ’ler lehine sağladığı avantajlar nedeniyle KOBİ bankacılığının önümüzdeki yıl büyümeye devam etmesini bekliyoruz.

TEB olarak, her yıl olduğu gibi KOBİ kredilerinde büyümemizi sürdürmeyi hedefliyoruz. Mevcut piyasa koşulları üzerinden hedef vermekten ziyade, KOBİ’lerin hayatlarında fark yaratacak hizmetlere odaklanıyor, KOBİ’leri geleceğin koşullarına hazırlayacak ve rekabette öne çıkmalarını sağlayacak ‘Danışman Banka’ anlayışımızı temel alan ürün ve hizmetler sunmayı planlıyoruz.

KOBİ Bankacılığı alanında, kredilendirme dışında sunduğunuz finansal olmayan hizmetler var mı?

KOBİ’lerimize finansal ihtiyaçlarına uygun ürünler sunarken, ellerindeki finansmanı nasıl kullanabilecekleri konusunda yol göstermek adına TEB KOBİ Akademi, TEB KOBİ Danışmanları, TEB KOBİ TV gibi bizi sektörde farklılaştıran, katma değerli hizmetler sunuyoruz. Bu kapsamda, “KOBİ Nerede TEB Orada” sloganıyla pek çok farklı kanaldan, ihtiyaç duydukları stratejik bilgi ve danışmanlığı ücretsiz olarak sağlıyoruz.

KOBİ’lerle doğrudan temas kurduğumuz TEB KOBİ Akademi ile il il geziyor, KOBİ’lerin büyüme ve gelişme süreçlerinde önem taşıyan konularda eğitim ve atölye çalışmaları düzenliyoruz. Eğitimlerimizin yanı sıra KOBİ’lere özel danışmanlık hizmeti veriyoruz. Şubelerimizdeki müşteri temsilcilerimizi 2 yıllık bir eğitimden geçirip onları birer İş Yönetimi Danışmanı’na dönüştürülerek, finansman ve üretim yönetimi, yurt içi ve yurt dışı satış pazarlama konularında uzmanlaştırıyoruz. KOBİ’lere yönelik hazırlanan ilk internet televizyonu olan TEB KOBİ TV ile başta KOBİ’ler olmak üzere pek çok farklı meslek grubuna yeni iş fırsatları, yurtdışı pazarlar, mevzuat değişiklikleri gibi konularda bilgi ve haber veriyoruz. KOBİ’ler TEB KOBİ TV Teknolojik Çözümler Kanalı’ndan teknolojinin iş süreçlerinde en etkin nasıl kullanılabileceği yönünde bilgi alırken, Teknoloji Uzmanı’na 7/24 ulaşarak teknoloji kullanımıyla ilgili soru sorabiliyor.

KOBİ Bankacılığı’nda elde ettiğimiz bu başarıyı ve sektörde fark yaratan ‘Danışman Banka’ anlayışımızı global ölçekte yükselen ve önemi giderek artan girişimcilik alanına da taşıdık. Geçtiğimiz yıl Türkiye’nin en kapsamlı Girişim Bankacılığı’nı başlatarak, TEB’i girişimcilik ekosisteminin merkezinde konumlandırdık. Bu kapsamda açtığımız TEB Girişim Evi’nde ücretsiz eğitim, danışmanlık ve mentorluk hizmeti verirken, aynı çatı altındaki TEB Kuluçka Merkezi’nde de girişimcilere ofis desteği sağlıyor, yatırımcı ve müşteri buluşmalarıyla projelerini tanıtma imkanı sunuyoruz. Yenilikçi iş fikri olan girişimcilerimize işlerini ticarileştirebilmeleri yolunda sunduğumuz desteği, TÜBİTAK, KOSGEB, TİM, teknokentler, üniversiteler ve STK işbirlikleriyle daha da ileri taşıyoruz. Son olarak, TİM ile birlikte teknolojik ve katma değeri yüksek ihracat potansiyeli taşıyan girişimlerin sayısını artırmak için 11 ilde Girişim Evi kurma çalışmalarımızı başlattık ve ilk TİM-TEB Girişim Evi’ni Kasım ayında Gaziantep’te açtık. Yılbaşı itibarıyla da girişimciliğin kalbi ABD’de Silikon Vadisi’nde TEB Girişim Evi açma hazırlığındayız.