Amacımız KOBİ odaklı büyüme anlayışımızı devam ettirmektir

Banka dışı finansal kuruluşlar için çıkarılan ve 13 Aralık 2012 tarihinde yürürlüğe giren “Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu”, yeni bir döneminde başlangıcı oldu. Büyümekte olan faktoring sektörünün bu süreç içerisinde ortaya çıkacak sinerji ile daha iyi bir döneme girdiğini ifade eden Şeker Faktoring AŞ Genel Müdürü Ali Güray Demir, sorularımızı yanıtladı.

Son yıllardaki gelişmeler ışığında, ülkemizde faktoring sektörünün gelişimi ile ilgili görüşlerinizi alabilir miyiz?

Küresel finansal krizin etkilerine rağmen büyümeyi hızla sürdüren faktoring sektörü yükselen bir trend yakalamıştır. Uluslararası piyasalarda yaşanan güvensizlik ve kriz ortamına rağmen Türkiye’de 2013  yılında 22 milyar TL aktif büyüklüğe ulaşmıştır.  Yükselen bir trend yakalayan sektör için 2013 yılı, Türk ekonomisinin küresel ekonomide yaşanan finansal dalgalanmaların etkilerinden başarılı bir şekilde kurtulduğu bir yıl olmuştur. Bu süreçte bankacılık dışı finans sektörü sağlıklı büyüme stratejisiyle iyi bir sınav vermiştir.

Hukuksal altyapı çalışmalarının yoğun olduğu bir dönemden geçen faktoring sektörünün geleceği ile ilgili neler söylemek istersiniz?

Çekin kullanımındaki en büyük sorun, hapis cezasının kalkmasının ardından yaşanan karşılıksız çek oranlarındaki artıştır. Yasal takip başlatıldığında ise süreç çok yavaş ilerlemektedir.Türkiye’deki ticaretin olmazsa olmaz enstümanlarından biri olan çeklerin kullanımının sağlıklı bir ekonomide devam etmesi için karşılıksız çıkan çek oranının düşük oranlarda seyretmesi gerekmektedir. 2014 yılının ilk 4 aylık döneminde ise önceki yıllara oranla çek kullanımının arttığı gözlemlenmektedir. 2013 yıl sonunda karşılıksız çek tutarı 14 milyar TL, protestolu senet tutarı 7.5 milyar TL , 2014’deki icradaki dosya sayısı 19 milyon olarak gerçekleşmiştir.

Türkiye’de sektör 55 milyar dolar ciroya ulaşmış olup, hedef birkaç yıl içerisinde 100 Milyar USD işlem hacmi ve 100 bin müşteridir. 2023`te 250 milyar dolar cironun yakalanması hedeflenmektedir. Türkiye’de 2000’li yıllardan beri sürekli gelişen sektör gelişmeye artan bir ivme ile devam edecektir.

Faktoring sektörünün KOBİ’lere verdiği desteğin üst düzeyde olduğu ifade edilmektedir. Bu ifadeden yola çıkarak Şeker Faktoring’in bu konudaki performansı ile ilgili bir değerlendirme alabilir miyiz?

Son yıllarda ülkemizdeki ekonomik gelişmelere bağlı olarak KOBİ’lerin artan finansman ihtiyaçlarının karşılanmasında faktoring sektörü önemli bir finansman kaynağı haline gelmiştir. Özellikle ticari ve ekonomik anlamdaki ihtiyaçlar doğrultusunda, alacakların tahsili ve tahsil süresi oldukça önem kazanmıştır. İşte bu noktada devreye girerek KOBİ’lerin artan finansman ihtiyaçlarını karşılamaktayız. Faktoring bir kredi işlemi olmadığı için alacaklarınızı nakde çevirerek, bilançonuzun daha likit hale gelmesini sağlamaktadır. Faktoring yaparak elde ettiğiniz kaynak sayesinde müşterilerinize daha uygun satış koşulları sunarak rekabet gücünüzü arttırabilir, iş hacminizi büyütebilir veya tedarikçilerinizin erken ödeme iskonto opsiyonlarından yararlanabilirsiniz.

KOBİ’ler ekonomimizin yapıtaşlarıdır. Şeker Faktoring olarak müşterilerimizin %97’si KOBİ’lerden oluşmaktadır. Piyasadaki belirsizliklerin neden olduğu faiz ve kurdaki değişiklikler KOBİ’lerin işletme sermayesi ihtiyacını arttırmaktadır. Ana hedefimiz, müşteri sayımızı artırarak mikro ve KOBİ odaklı büyüme anlayışımızı devam ettirmektir.

Sektörün bir birlik çatısı altında toplanması ile ilgili görüşlerinizi alabilir miyiz?

13 Aralık 2012 tarihinde yürürlüğe giren “Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu”, getirdiği yapısal değişiklikler ile banka dışı finansal kuruluşlar için milat niteliğindedir. Kamusal bir çatı altındaki bu birliktelik reel sektörde zaman içerisinde büyük bir sinerji yaratacaktır. Kredi Kayıt Bürosu’nun 2012 yılında, müşterilerin geçmiş ödeme bilgileri, limitleri, riskleri ve kredi sicil verilerinin görülebileceği Çek Raporu ve Risk Raporu gibi hizmetleri kullanıma açması ise sektör açısından çok önemli bir gelişmedir. Kredi Kayıt Bürosu tarafından sunulan hizmetler kredilendirme sürecinde daha sağlıklı kararlar almamızı sağlamakta ve riski önemli ölçüde azaltabilmektedir. Önemli bir diğer gelişme ise, Kanun ile birlikte ortak bir fatura kayıt sistemi oluşturulması için çalışmalara başlanmasıdır. Merkezi Fatura Kayıt Sistemi test aşamasında olup, hayata geçtiğinde mükerrer fatura finansmanı engellenmiş olacaktır.

Şeker Faktoring’in 2013 performansı ile ilgili bilgi alabilir miyiz?

2000 yılında faaliyete geçen Şeker Faktoring, başta İstanbul merkez olmak üzere, Ankara, İzmir, Denizli, Bursa, Antalya, Kayseri ve Gaziantep’te yer alan 7 adet şubesi ile Şekerbank’ın Anadolu Bankacılığı misyonuna uygun olarak Türkiye genelinde KOBİ’ler başta olmak üzere tüm ticari işletmelerin finansmanına destek veren ve Türkiye ekonomisine değer katan dinamik bir şirkettir.

2013 yılsonu itibari ile işlem hacmimiz bir önceki yılın aynı dönemine göre %9 büyüme sağlayarak 643,3 milyon TL’sına, kredi plasmanımız %9,3 artarak 204 milyon TL seviyesine ulaşmıştır. Aktif büyüklüğümüz ise %16,7 artarak 220 milyon TL seviyesine gelmiştir. 2014 yılı Haziran dönemi verilerine göre ise aktif büyüklüğümüz bir önceki yıl sonuna göre %20 oranında büyümüş, işlem hacmimiz ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %21 oranında artış göstermiştir. Şeker Faktoring A.Ş. olarak piyasada mevcut ürünleri müşterilerimizin ihtiyaçları paralelinde en iyi şekilde kullanmak istiyoruz. Önümüzdeki dönemde sektörde rekabetin daha da artacağını bununla birlikte sektörün dinamizmini koruyacağını düşünüyoruz.