Banka Ve Banka Dışı Finans Kurumları Doğru Bir Sistem İçinde Çalışmalı

2015 yılının nasıl geçeceğiyle ilgili olumlu olumsuz birçok senaryo üretmenin mümkün olduğunun altını çizen Tam Faktoring İcra Kurulu Başkanı Kunter Kutluay , “Ülkenin hasar almadan ilerleyebilmesi için, gerek bankaların gerekse banka dışı finans kurumlarının sistem içerisinde kendilerine düşen görevi yerine getirmelerinin, doğru şekilde çalışmalarının önemi çok büyüktür, kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanması da bu kurumlar için önemli bir unsurdur, Türkiye ne bankalardan ne faktoringten ne de leasingten vazgeçebilir, ülkemizin geleceği adına bu kurumların belli bir sistem içerisinde işlerini doğru bir şekilde yapmaları sağlanmalıdır.” dedi.

Son 10 yılda gerek imajı gerekse işleyişi bakımından adeta kabuk değiştiren Faktoring sektörünün, Türk finans sistemi içerisinde olmazsa olmaz unsurlardan biri olduğunu ifade eden Tam Faktoring İcra Kurulu Başkanı Kunter Kutluay,  Finansal Kurumlar Birliği’nin kurulmasıyla, faktoring sektörünün yeni ve sağlam bir yapıya kavuştuğunu belirterek ve kendilerinin de bu anlayış içerisinde çalıştıklarının altını çizerek, gerek Finans sistemi gerekse Tam Faktoring’in bakış açısını anlattı: “Belirlediğimiz çalışma prensibi doğrultusunda ilerlemeye devam ediyoruz. Politikamız, doğru işi yapmak ve işini doğru yapmak.  Şirketimiz, piyasaları değerlendirirken müşterilerimizin beklentileri doğrultusunda hareket etmeye, gerek regülasyonlara gerekse sağlıklı iş yapma prensiplerine sonuna kadar uyarak işimizi doğru şekilde yapmaya çalışan bir kurum. Bizim gibi şirketler regülasyondan beslenirler. Zira, oyunun kuralı belli olunca bizler daha rahat ve verimli çalışırız. Sonuçta işimizi belli matematiksel prensiplerle yapan nadir şirketlerden biri olmamız bizi ayrıcalıklı kılıyor.”

Henüz 3. yılını geride bırakan Tam Faktoring’in,  genç bir şirket olmasına karşın tecrübeli bir yönetim kadrosuna sahip olduğunu hatırlatan Kutluay, “iş yaparken nasıl doğru yaparız ve daha iyisini nasıl yaparız diye de kafa yoruyoruz. Tam Faktoring sektörde oldukça genç bir şirket olabilir, ama güçlü sermaye yapısı ve yönetim kadrosuyla en kalabalık iç denetim, kontrol ve analiz ekibine sahip bir şirket. Yeni başlamış gibi meraklı davranıyoruz ve geçmiş tecrübelerimizle bunu harmanlayarak inovasyonu sağlıyoruz. Biz, bunun iş disiplini ve başarı konusunda çok fayda sağladığına inanıyoruz” dedi.

Tam Faktoring’in birkaç yıl içinde sektörün önemli oyuncularından biri haline gelmesinde ‘kendilerini sürekli yenilemesinin’ önemli bir etken olduğunu belirten Kunter Kutluay, “Altyapımızı sürekli yenilememiz, başta bilgi işlem alanında değişimi yakın takip edişimiz, bize bir çok fayda sağlıyor. Bu değişiklik bizi gerek piyasaya hakim gerekse bilgi verileri açısından sağlam bir altyapı ile sektörün önemli oyuncularından biri haline getirdi. Yaptığımız doğru analiz ve çalışmalar sonucunda,  2015 bizim için çok daha tahmin edilebilir bir yıl olacak. Evet, 2015 yılı zor geçecek gibi görünüyor. Bizler de, bu öngörü çerçevesinde doğru analiz, doğru fiyatlama ve doğru pozisyon alarak sıkıntılı geçeceğini düşündüğümüz bu süreçten güçlenerek çıkacağız. Kurduğumuz sistem, piyasaların kötüye veya iyiye yönelmesini çok kısa bir sürede görerek anlık müdahaleler yapmamıza olanak sağlıyor. Bugün aktif riskini taşıdığımız 9 bin müşterimiz var. Bu riski en iyi yönetme yöntemi matematik ve doğru analiz edilmiş istatistiktir. Tüm bunları yaparken de, Türkiye için çok daha önemli olan insan faktörünü de ayrıca göz önünde bulunduruyoruz” demiştir.

Faktoring sektörünün gelişimi açısından şubeleşmenin önemine değinen Kutluay, “Tam Faktoring olarak şubeleşmenin önemini benimsediğimiz için, KOBİ’nin ve çek kullanımının yoğun olduğu 21 lokasyonda şubelerimiz hizmet veriyor. Halihazırda hedefimizin büyük bölümünü oluşturan müşteri grubumuz, KOBİ’lerdir. Dolayısıyla, birbirimizi daha iyi anlayabilmemiz ve doğru hizmeti verebilmemiz için onlara fiziksel olarak yakın olmak zorundayız. Bu düşünce ile bugüne kadar doğru yerlerde şubeleştik. Bugün, yeni şube açmak yerine, var olan şubelerimizi nasıl daha verimli kullanabileceğimiz noktasına yoğunlaşmış durumdayız.”  demiştir. Temsil edilme adına yıllardır çeşitli sıkıntılar yaşayan banka dışı finans şirketlerinin, Finansal Kurumlar Birliği’nin kurulmasıyla adeta gerçek bir kimliğe sahip olduklarının tespitini, “harika bir yapı ve düşünce” olarak tanımlayan Kunter Kutluay, “Finansal Kurumlar Birliği henüz yeni olmasına rağmen, kısa zamanda sektörümüz için önemli bir çok faydalı çalışmalara imza atacağını bizlere göstermiştir. Bundan sonra, ortaya koyulan niyet ve düşüncelerin içinin doldurulması, biz üyelerin elinde olacaktır. Sektörün önünü açacak düzenlemelerin gerçekleşmesinde emek harcayan arkadaşlarımızın, dernek bünyesinde görev alıp, özverili çalışmalarının yanı sıra, yapı içerisinde devamlı görev alacak ekiplerin kurulması da son derece önem arzetmektedir. Sonuç olarak, sektör birliklerinin kurulmasının, o sektöre önemli bir güç sağladığı göz önüne alınırsa, Finansal Kurumlar Birliği’nin kurulmasının, faktoring, leasing ve finans şirketlerinin piyasa ve yasal düzenlemelerin oluşumunda çok faydalı işlere imza atacağına inanıyorum” demiştir.