Bilişim Vadisi’nde Geri Sayım Başladı

Başarılı teknoparkların ardından Türkiye’de bir ilk olacak Bilişim Vadisi için çalışmalar son sürat devam ediyor. Biz de bu gelişmeler doğrultusunda Bilişim Vadisi Genel Müdürü Hüseyin Yolaç ile bir araya gelerek sorularımıza yanıt bulduk.

Bilişim Vadisi fikri nasıl ortaya çıktı?

4691 sayılı Teknoparkla Kanunu’nun çıkmasıyla birlikte ülkemizde ard arda teknoparklar kurulmaya başlandı.Şu anda ülkemizde toplam 61 tane teknopark bulunuyor bunların 46 tanesi aktif durumda.

2011 yılında Bilişim Vadisi’nin kurulması gündeme getirildi veVadi’nin Kocaeli lokasyonunda konumlanmasına karar verildi. Bilişim Vadisi’nin konumlandığı lokasyon rekabetçi sanayi ve güçlü inovasyon altyapısı ile ülkemizin öncü Ar-Ge bölgelerindendir. Konuşlandığı alanda 18’i faal, 19’u kuruluş aşamasında toplam 37 organize sanayi bölgesi bulunmaktadır. Ülkenin İstanbul ve Ankara’dan sonra nitelikli iş gücüne sahip en önemli bölgesindeve büyük ölçekli özel ve kamu yatırımlarının odağında yer almaktadır. Bilişim Vadisi, bilimin teknolojiye, teknolojinin ürüne dönüştürüldüğü bir platform olacak vebir fikrin ya da projenin pazarlanabilen bir ürüne dönüşmesi, ticarileştirilmesi burada gerçekleşecektir. Amacımız, 2023 vizyon hedefleri çerçevesinde Türkiye’nin gücüne güç katacak yeni teknolojilerin ve ürünlerin üretilmesini sağlamaktır.

Peki Bilişim Vadisi için ayrı bir yasa var mı?

Ayrı bir yasa yoktur. 4691 sayılı kanunla ilişkilidir. Devlet projesi olduğu için kar amacı güden bir yer değiliz. Dolayısıyla AR-GE yapan firmalara burada yer verilecek ve faaliyetlerini sürdürmeleri için bir fırsat sağlanacak. Aynı zamanda burası bir yaşam merkezi haline gelecek. Diğer teknoparklardan da en büyük farkımız da olacak. Buradan hedefimiz; 5 bin AR-GE firması ve 100 bin AR-GE personeli ile 50 milyar dolar da yıllık ciro elde etmektir.

Bu hedefler çok yüksek mi?

Hedefler yüksek değil. Biz artık teknoparkların metrekarelerine baktığımızda çıktıları görebiliyoruz. Dolayısıyla geldiğimiz nokta da iyi bir nokta. Türkiye’de teknoparklar hızlı gelişim gösteriyor.Ekonomik krizler vs olmazsa Bilişim Vadisi bu hedeflere çok rahat bir şekilde ulaşabilir.

Şu anda TÜBİTAK ile birlikte bir Prototip ve Test Merkezi kuruluyor. Bilişim Vadisi olarak; Türkiye ve dünyadaki öncü üniversitelerin Bilişim Vadisi ekosistemine entegrasyonunu da ekleyerek Vadi’yi bir teknolojik ve eğitim üssü haline getirecek çok üniversiteli ortak araştırma projeleri konseptini geliştirmek için çalışacağız. Bu çalışmaların ilk adımı olarak da inovasyon merkezini kuracağız. Böylece Türkiye’de farklı iş kollarında faaliyette bulunan küçük ve orta ölçekli işletmeler ile girişimcilerin inovasyon tabanlı gelişmesine ve kendi teknolojilerini üretmesine katkı sağlayacağız.

Bu proje 2023 hedeflerine yetişir mi?

Çok hızlı çalışıyoruz. Şu anda Bilişim Vadisi’nin altyapısı bitmek üzere. Aynı zamanda 50.000 metrekarelik inşaatın temeli atıldı veo da hızlı bir şekilde devam ediyor. İmar planlarımızın hepsi bitti ve onaylandı. Bunların dışında firma görüşmelerimiz de devam ediyor. Bilişim Vadisi’nin altyapısının kuvvetli olması için gayret sarf ediyoruz.

Bilişim Vadisi’nin ön plana çıkması diğer teknoparklara zarar verir mi?

Vermez aksine onların da gelişmesini sağlar. Büyük ölçekli firmalar buraya geldiklerinde yanında da ona iş yapan birçok irili ufaklı firmaları getirecek.  Bu da Bilişim Vadisi ve diğer teknoparkların gelişimine yardımcı olacaktır.

Yön vermek gerekirse daha çok nereye hitap ederiz?

Artık bilişim için sınırlar kalktı. Buraya ekosistemi kurduğumuzda her yerden insan gelecektir. Çünkü bilişim sektöründe uzaklık o kadar sorun yaratmıyor. Bizim lokasyonumuz hem Asya’ya hem Avrupa’ya yakın olduğu için talep daha fazla olacaktır diye düşünüyoruz. Bizim asıl amacımız Türkiye’de bu ekosistemi kurmaktır.

Bu kurulduğu zaman devlet kurumu olması itibariyle bir sıkıntı oluşturur mu?

Bürokrasi bize engel değil katalizör oluyor ve bizi hızlandırıyor.

Şu an için hızlandırır ama daha sonrasında sıkıntı oluşturur mu?

Sonrasında da sıkıntı olmaz. Çünkü buranın yönetim şekli 4691sayılı yasayla net bir şekilde çizilmiştir.Dolayısıyla buraya gelen firmaların tamamı AR-GE yaptığında devlete derdini çok daha iyi anlatabileceği için çok daha büyük faydası olacağı düşüncesindeyim. Yurt dışındaki örneklerine de baktığımızda bu tür kuruluşlara devlet desteği hep verilmiştir.

Sizce üniversitelerimiz bu tip projelere hazır mı?

Zaten projenin ana fikri üniversite ve sanayi iş birliğidir.Üniversiteler çok değişti ve artık girişimci üniversiteler oluşmaya başladı. Bu gibi projelerin içinde bulunan üniversiteler daha da gelişmeye başlayacak diye düşünüyoruz. Tabi bu bir süreç ve biz bu süreci iyi değerlendireceğiz. Bilişim Vadisi de bunun öncüsü olacaktır. Şu an Gebze Teknik Üniversitesi ortağımız fakat biz diğer bütün üniversitelerle de görüşmelerimizi yapıyoruz. Onların da Bilişim Vadisi’nde yer almalarını hedefliyoruz.

Yerel yönetimlerin projeye dahil olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Yurt dışındaki örneklerine de baktığımızda yerel yönetimler projelerin içerisinde bulunuyor. Yerel yönetimlerin işin içinde bulunması bize olumlu katkılar sağlıyor. İşlerin düzenli bir şekilde yürümesinde yerel yönetimlerin katkısı oldukça fazladır.