Creditwest Faktoring GM. Dilber Bıçakçı: Faktoring şirketleriyle çalışmak avantaj sağlar

Faktoring algısının zamanla sektöre doğru oyuncuların girmesiyle değiştiğini vurgulayan Creditwest Faktoring Genel Müdürü Dilber Bıçakçı, “Son yıllarda düzenlenen hukuki altyapı ile birlikte gerek  piyasalardaki faktoring algısının değişmesi, gerekse uyguladıkları doğru alacak finansmanı modelleri ile faktoring sektörü finans dünyasının önemli ayağından biri haline gelmiştir. Creditwest ise bu sektörün halka açık iki firmasından biri olarak, uyguladığı doğru finansman modelleriyle  sektörün en etkin oyuncularından birisidir. ” dedi.

Faktoring şirketleriyle çalışıyor olunmasının bir zafiyet değil aksine günümüzde bunun bir iş yapma modeli olduğunun altını çizen Dilber Bıçakçı, “Modern ekonomilerde finansal kaldıraç diye bir kavram vardır. Banka veya faktoring şirketlerinden işletme sermayesi olarak kredi kullanarak işinizi büyütmek veya dönemsel geçişleri sağlamak  mali zayıflık göstergesi  olmadığı gibi günümüz piyasa şartlarında son derece faydalı ve gerekli  bir işleyiştir. Bunu en başta  bankalar anlayışla karşılamalı, faktoring ile çalışan bir müşterisinin mutlaka mali zaafiyet içinde olduğu algısından kaçınmalıdır ki,  başta KOBİ’ler olmak üzere genel müşteri kitlemiz faktoring şirketleriyle çalışmanın diğer finansal  ilişkilerini olumsuz  etkilemeyeceğini   farkedebilsin” dedi.

Faktoring sisteminde de en az bankacılık kadar risk faktörünün olduğunun altını çizen Dilber Bıçakçı, Son derece rekabetçi ve yüksek risklerin var olduğu piyasada yapılması gerekenleri  ve Creditwest’in bu rekabetçi riskli piyasada nasıl başarılı olduğunu şöyle özetledi: “Sonuçta faktoringler de diğer finansman modellerinde olduğu gibi kredi kullandıran kuruluşlardır. Elbette risk almadan büyüme şansınız yoktur. Burada önemli olan kredi kararınızı verirken aldığınız riskleri öngörmeniz ve öngörülen risklerin gerçekleşmesi durumunda oyun planınızın hazır olmasıdır.

Sonuçta bizlerin ana işi alacak finansmanıdır. Şirketlerin alım-satım vadelerinde uyumsuzluk oluştuğunda bizler devreye girerek , işletme sermayesi katkımızla  işlerin duraksamadan yürümesini sağlıyoruz. Doğru analiz ve risk ölçümleme  tam da burada önem kazanıyor. Bizlerin verdiği işletme sermayesi gerçekten alacak finansmanında mı kullanılıyor yoksa zarar ve /veya hatalı yatırımların  finansmanında mı kullanılıyor ?  Zarar finansmanının sonu yoktur.  Hatalı analiz ile verilmiş kredi kararı adeta rulet oynamak gibidir.  Biz Creditwest Faktoring olarak bu tablo içersinde rulet oynamadan doğru analizlerle müşterilerimize sağlam işletme sermayesi sağlamaya çalışıyoruz. 10 yıldır sürekli başarılı olmamızın temelinde bu yatmaktadır”.

Türkiye ‘de güncel yasal mevzuatın eskisiyle kıyaslandığında son derece iyi ve sektörü olumlu yönde disipline eden bir yapıda olduğunu belirtmiştir. Ancak, alacak tahsilatının çek/senet vb. kıymetli evrağa bağlı olmaksızın da sağlıklı ve güvenli olarak   fatura bazında yapılabilmesinin önünü açacak düzenlemelerin de yapılması gerektiğini vurgulayan Dilber Bıçakçı, “Bugünkü  yasal düzenlemede alacak tahsilatının   fatura ile birlikte mutlaka çek veya senet gibi bir araçlara bağlı olması

faktoring sektörünün ve KOBİ’lerin daha hızlı hareket etmesini engeller durumdadır.

 Faktoring sektörünün gelişimi adına yapılacak yasal düzenlemelerle  faturanın ödeme aracı olarak kabul edilmesi gerekmektedir. Kamu alacaklarımız konusunda hiçbir sorun yaşanmazken, özel sektör ile olan çalışmalarımızda faturanın ödeme aracı olarak algılanamaması nedeniyle sıkıntı yaşanmaktadır  İşin temelinde ise, Türkiye’de henüz faktöringin finansman yöntemi olarak  ticaret ve finans sistemi içinde  hala tam olarak algılanamaması yatmaktadır” dedi.

CreditWest Faktoring ilk kurulduğunda 10 milyon TL öz kaynak  ile hizmet vermeye başladığını hatırlatan Bıçakçı, 10 yıllık disiplinli bir çalışma sonucu bugün geldikleri yerden gurur duyduklarını ifade ederek, “Bugün öz kaynağımız 140 milyon TL ye yükselmiştir. Sektörde banka iştiraki olan şirketler, banka gibi büyük bir finansal kuruluşun iştiraki olmanın verdiği avantajdan sonuna  kadar yararlanmakta ve pasif yapılarını bu güce yaslamaktadırlar.   Banka iştiraki olmayan  factoring  şirketleri ise   gücünü dış kredi ve öz kaynaklarından almak zorundadırlar.   Creditwest Faktoring ise 10 yılda  etkin pazarlama faaliyeti ve isabetli tahsis ve risk yönetimi ile elde ettiği  başarıyı özkaynak gücüne ekledi ve öz kaynak gücü yüksek olan birkaç şirketten biri olarak sektörün önemli oyuncularından biri oldu” dedi. Aynı zamanda  başarılı  faaliyetimizin bir sonucu olarak sektörünün  tahvil halka arzı gerçekleştiren ilk şirketi olmuştur   diye ekleyen Sayın  Bıçakçı, yaygın bireysel yatırımcı talebi gören  tahvil ihraçlarımızın  güçlü pasif yapımızda etkisi büyüktür dedi.   Creditwest’in güçlü pasif yapısı,  fatura/sözleşme temliği gibi ürün çeşitliliği yaratmada ve   uzun vadeli  ticaret  yapan sektörlere finansman sağlamada  fark yaratmıştır. Finansal Kurumlar Birliğinin kurulması bizler için son derece önemli bir gelişmedir. Bankalar Birliği kadar etkinliğimiz olmasa da en azından artık sektörümüzün bir kamusal kabulü oluşmuştur. Kurulan birliğin en önemli misyonu piyasadaki yanlış algıyı düzeltip Faktoring’in işleyişine bakıldığında kredi finansmanından başka bir şey olmadığı bankaların kısa vadeli işletme kredisine alternatif bir enstürmanı olduğunu çok daha geniş kitlelere anlatılmasını sağlayacaktır.