Dilovası’nda sanayiden kaynaklanan hava kirliliğinin önüne geçilmiştir

Çevre ile ilgili yapılan yatırımlar yaşam şartlarına uygun bir Dilovası’nı hedefliyor. Bu doğrultuda yapılan yatırımlar ile ilgili görüşlerini aldığımız Dilovası OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Türker, sorularımızı yanıtladı.

Dilovası’nda sanayinin disiplin altına alınması için uzun yıllardır çalışmalar yapmaktasınız. Bu çalışmalar ile ilgili bilgi verir misiniz?

Dilovası’nda 1960 yıllarının ikinci yarısında başlayan sanayileşme o günkü meri kanunlar çerçevesinde  yapılmış özellikle 1983 yılından itibaren İstanbul’dan çıkan sanayicinin yakınlık, ulaşım ve lojistik olanaklarının  fazlalığı nedeniyle Dilovası sanayici için cazibe merkezi olmuştur. Sanayileşmede ki düzensizliği gören sanayiciler bir araya gelerek hem sanayiyi disipline etmek hem de bölgede sosyal ve kültürel etkinliklerde bulunmak üzere DİLOVASI SANAYİCİLER VAKFI’nı kurmuşlardır. Bu vakıf 1997 yılında Dilovası Organize sanayi bölgesinin kuruluşu için çalışmalara başlamış ve 2002 yılında DOSB resmen tescil edilmiştir. Bu andan itibaren öncelikle imar plan çalışmalarına başlanmış sanayi parselleri oluşturulmuş, buna göre yollar ve alt yapı tesisleri projelendirilmiş  ve bu projelerin birçoğu hayata geçirilmiştir. Yollar yapılmış, enerji nakil hatları galerilere alınmış, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının imalatı  gerçekleştirilmiştir. Ayrıca elektrik dağıtım hatları yasa gereği devir alınarak elektrik dağıtımı bölge müdürlüğümüzce gerçekleştirilmektedir. Yine sanayicimizin kullanımı için ortak sağlık  ve güvenlik birimi kurulmuş sanayinin 24 saat ihtiyacını karşılayacak şekilde sağlık, ambulans ve güvenlik hizmeti verilmektedir. Ayrıca bölgede temizlik ve atık toplama işlemi DOSB tarafından yapılmaktadır. Sanayicinin ana ulaşım arterlerine sorunsuz bağlanması amacıyla  ilgili devlet kurumları ve Kocaeli büyükşehir belediyesiyle ortak çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmaların sonucunda öncelikle OTOYOL’dan Dilovasına bağlantı yapılmış turnike ve gişeler yapılmıştır. Daha sonra karayolları ile yapılan ortak çalışma sonucunda MUALLİM KÖY köprülü kavşağı ile DİLOVASI batı kavşağının yapımı gerçekleştirilerek sanayicinin kullanımına açılmıştır. Son Köprülü kavşak projemiz olan DİLOVASI DOĞU kavşağının istimlâk işlemleri tamamlanmış karayolları bölge müdürlüğü tarafından ihalesi yapılmış olup Nisan ayında inşaatına başlanacaktır. Projenin 2015 yılsonunda bitirilmesi planlanmaktadır. Bölge müdürlüğümüz bu projelere yaklaşık 50.000 000 TL maddi katkı sağlamıştır.

      Çevre kirliliği ile ilgili yapılan çalışmalara ayrı bir parantez açarsak, çevre kirliliği ile ilgili gelinen noktayı özetler misiniz?

Dilovası OSB’nin kuruluşundan itibaren bölgenin en önemli sorunu olan hava ve çevre kirliliğinin  ortadan kaldırılması amacıyla ciddi bir çalışma başlatılmıştır. Bu çalışmaların neticesinde hava kirliliğine  neden olan tesislerin  gerek yeniden yapılanmaları gerekse modernizasyon ve yeni toz tutma, filtre sistemlerinin yenilenmeleri gerçekleştirilmiştir. Bunun neticesinde Dilovası’nda sanayiden kaynaklanan hava kirliliğinin önüne geçilmiştir. Hava kirliliğine neden olabilecekleri düşünülen 30 civarında ki fabrikanın bacasına on-line ölçüm yapan, hava kalitesini kontrol eden cihazlar yerleştirilmiş ve çevre il müdürlüğüne bağlanmıştır. Bu tesisler 24 saat her saniye çevre müdürlüğü tarafından izlenip kontrol edilmektedirler. Ayrıca bölge müdürlüğümüz tarafından 2 adet sabit hava kirliği ölçüm istasyonu  bir tanesi Diliskelesi mahallesi diğeri ise Dilovası belediyesinin bulunduğu Cumhuriyet mahallesine yerleştirilmiş ve yine çevre müdürlüğüne on-line bağlı olarak çalışmaktadır. Bunun dışında zaman zaman bölgede çevre ve Şehircilik bakanlığı tarafından seyyar ölçüm araçları ile ölçümler yapılmaktadır. Bu çalışmaların sonucunda hava kirliliği meri kanun ve yönetmeliklerin belirlediği sınır değerlerin altında seyir etmektedir. Daha önce bakanlığın yayınladığı bülten ve istatistiki değerlerde üst sıralarda bulunan Dilovası  artık bu listelere girmemektedir. Ayrıca yaklaşık 30.000.000 TL yatırımla atık su arıtma tesisi kurulmuş 2010 yılında devreye alınmıştır. Tüm tesislerimiz bu arıtma tesisine bağlıdır. Bununla beraber Dilovası kent yerleşiminin atık suları da bu tesisimizde arıtılmaktadır. Ancak Dilovası OSB tarafından ciddi yatırımlar yapılmış olmasına rağmen bazı kişi ve kuruluşlar özellikle siyasi ve sosyal rant sağlamak amacıyla sanki Dilovası’nda hiçbir şey yapılmamış algısı yaratmak istemektedirler ve maalesef 2000 ve 2002 yılında yapılmış olan çevre kirlilik araştırmalarını sanki yeni yapılmış gibi kamuoyuyla paylaşmaktadırlar. Halbuki Çevre Bakanlığı’nın Türkiye’nin kirlilik haritasını gösteren  sitelerinde ne Dilovası’nın nede Kocaeli ilinin adı geçmemektedir. Bu ilimizde görev yapmış olan valilerimizin, çevre il müdürlerinin ve OSB yönetimlerinin ve sanayicilerin ortak çalışmasının ürünüdür. 2002 yılında  Kocaeli üniversitesinde görevli bir hocamızın yaptığı ve bilimsel dayanağı olmadığına inandığımız sadece anket çalışması gibi yapılan çalışmada sayın hocamız Dilovası’nı kanser ovası ilan etmiştir. Gerek valilik gerekse bizler üniversiteden ve sayın hocamızdan defalarca bu çalışma ile ilgili raporu talep etmemize rağmen raporun henüz yazılmadığı ve hatta üniversite böyle bir raporun olmadığını çalışmanın sayın hocamızın özel bir araştırması olduğu söylenmiştir. Halbuki Bölgemizde ve Kocaeli ili genelinde Sağlık Bakanlığı’nca yapılan incelemede bölgemizde Türkiye kanser ortalamasının altında kanser vakasına rastlandığı Kandıra ve Gölcük ilçelerinde kanser vakalarının daha yüksek olduğu resmen açıklanmıştır.

 STK’ların Dilovası ile ilgili takındıkları tavırları tutarlı bulmadığınız ile ilgili beyanlarınızı sayfalarımızda daha önce aktardık. Bu konuda STK’ların yeni bir yaklaşımı var mı?

Dilovası organize sanayi bölgesi yönetimi olarak düşündük ve Dilovası’nda bulunan STK’larla  görüşmelere başladık, bunun neticesinde anladık ki biz birbirimizi iyi, hatta hiç tanımıyoruz. Böyle olunca da  birbirimiz hakkında kulaktan dolma bilgilerlerle olumsun önyargılarla karar vermişiz. Biz bunu yıktık rahatlıkla oturup konuşuyoruz bibilerimizim kötü günlerinde acıyı paylaşıyoruz, düğünlerinde, sünnet cemiyetlerinde davet ediliyoruz ve çok önemli bir neden olmadıkça eşimle beraber katılım sağlıyoruz. Dilovası Kent Konseyinde STK temsilcisi arkadaşlarımızla beraber çalışıyorum. Bu çalışmaların sonucunda hep beraber anladık ki bizim ortak paydamız Dilovası. Bizim tartışmamızın ana konusunun Dilovası’nın sosyal, kültürel yönden nasıl daha iyi yaşanılır hale gelmesidir. Dilovası’nda yapılan etkinliklere maddi manevi destek veriyoruz. Biz onları yemeklerimize, iftar yemeklerimize davet ediyoruz sağolsunlar her zaman  davetimize icabet ediyorlar, onlar aynı şekilde bizleri davet ediyorlar bizde mutlaka katılım sağlıyoruz aynı sofrayı ve yemeği paylaşıyoruz.

Belediyelerin OSB’lerin yönetiminde olması ile ilgili hususlar kamuoyunda tartışıldı. Sizin bu konudaki düşüncenizi öğrenebilir miyiz?

Belediyeler yasa gereği OSB’lerin müteşebbis heyetlerinde yer alıyorlar. Bu olumlu bir şey çünkü, diğer türlü sanki halkın aleyhine bir şeyler yapılıyormuş  algısı halka verilmek isteniyor. Belediyelerin müteşebbis heyette olmalarını olumlu buluyorum ancak yönetim kurulu üyelerinin tamamının sanayici olması görüşündeyim.

Yıldız mahallesinde yapılan çalışmaların neticesi ile ilgili bilgi alabilir miyiz?

Yıldız mahallesinde kamulaştırma işlemini rızaen satın alma şeklinde gerçekleştirdik. Yaklaşık %85  oranını bulduk 2015 sonuna kadar tamamını bitireceğimiz i  düşünüyorum.

Doğu Kavşağı projesindeki son gelişmeleri bizlerle paylaşır mısınız?

Doğu kavşağının istimlak bedelleri Dilovası sanayicisi tarafından büyükşehir belediyesine yatırıldı. Ancak vatandaş tarafından açılan davalar neticelene kadar projenin inşaatına başlanamadı. Doğu kavşağı diğer kavşak projesinde olduğu gibi Kocaeli büyük şehir belediyesi, karayolları ve DOSB ortak yapımı bir projedir. İstimlâk işlemlerini Kocaeli Büyükşehir yeni tamamladı. Davalar bitti. Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü inşaat ihalesini Ocak ayında yaptı. Şu anda ihalenin bakanlıkça yasal onay süreci devam ediyor. Aldığımız bilgilere göre Nisan 2015  tarihinde inşaata başlanacağını ve yılsonunda biteceğini düşünüyoruz.

OSB’lerin üniversite kurması ile ilgili bir düşünce var. Bu konudaki düşüncelerinizi alabilir miyiz? Bazı  OSB yönetimlerinin bu konuda çalışmaları olduğunu biliyoruz. Belli branşlarda ihtisas üniversitelerinin kurulması önemli. Ancak bizlerin böyle bir düşüncesi yok ülkemizde maalesef fazla sayıda üniversite olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın FİKRİ IŞIK Bey’in  çok önem verip desteklediği Gebze Teknik Üniversitesi’nin  çalışmalarına katkı vermeyi ve kurulacak üniversite vakfında yer almak konusunda  yönetim kurulu kararımızı aldık.