DP World Yarımca Limanı Türkiye ekonomisinin gelişimine katkı sağlayacak

Altı kıtada 65’ten fazla terminali işleten DP World, Yarımca’da yaptığı yatırımla Türkiye pazarına giriş yaptı. 1.333.000 TEU kapasitesi ile ülkemizin en büyük konteyner terminallerinden birini inşa eden DP World, konteyner pazarının gelişimine katkı sağlayacak.

Yapılan yatırımın ülkemizin geleceğine olan güvenin göstergesi olduğunu ifade eden DP World Yarımca Liman İşletmeleri A.Ş. CEO’su Nichola Silveira, yapılan yatırımın geleceği ve pazardaki rekabet ortamı ile ilgili sorularımızı yanıtladı.

DP World Yarımca Liman İşletmelerinin de yer aldığı pazar ile ilgili genel bir değerlendirme alabilir miyiz?

Doğu Marmara pazarında sanayi günden güne gelişiyor. Bu çerçevede ve 2023 hedeflerine paralel olarak büyüyen dış ticaret hacmi, beraberinde liman hizmetlerine olan talebi de artıracaktır. Genel anlamda limancılık endüstrisini analiz ettiğimizde büyük gemilerin taşımacılık alanında önemli oranda arttığını görüyoruz. Bu durum ise daha büyük ve derin rıhtıma sahip limanlara ve terminallere olan ihtiyacı artırmaktadır. Liman işletmemizin bulunduğu bölge de bundan olumlu yönde etkilenecektir.

Bölgenizde geçen yıl 1 milyon TEU gibi bir kapasite kullanımı gerçekleştiği gerçeğinde yola çıkar ve sizinle beraber pazardaki tüm oyuncuların kapasitesinin 5 milyon TEU civarında olduğu hesap edildilirse önümüzdeki dönem bölgede liman hizmetleri alanında arz fazlası olduğu ifade edilebilir. Bu ifadeye katılır mısınız?

Bulunduğumuz bölgede farklı kapasitelerde hizmet veren çok sayıda limanın olduğu doğru. Ancak biraz önce de  ifade ettiğim gibi gemi boyutlarının büyümesi ve yeni konsorsiyumların oluşması sonrası ortaya çıkacak ihtiyaca cevap verilmesi gerekiyor. Bölgemizdeki limanlar bugün bulundukları konum itibariyle büyük boyutlardaki ve derinlikteki bu gemileri elleçleyebilecek mi? Belki evet, belki de hayır. Bugüne kadar bölgeye daha fazla sayıda hat operatörünün gelmemiş olmasının arkasında yatan nedenin elleçleme kapasitesinin yetersizliği olduğunu söylemek mümkündür. Kapasite artışıyla birlikte bölgeye olan ilgi de artacaktır. Benim daha önceki deneyimlerim de bu doğrultudadır. Hat operatörleri, alternatifli bir şekilde kapasitelerdeki artışı gördükleri zaman bölgeye daha fazla ilgi göstereceklerdir.

Bahsettiğiniz hususlar DP World’ü ön plana çıkarabilir ancak bölgedeki hacmin işlerliği ülke için daha önemli olduğundan yola çıkarsak, önümüzdeki beş yıl içerisinde bölgedeki limanların 5 milyon TEU rakamına ulaşması mümkün mü?

Limanlardaki kapasite kullanım oranları birden bire değil ancak kademeli olarak artacaktır. Limanların da bu çerçevede plan yaptığı kanaatimdeyim. Türkiye’nin dış ticareti genel olarak artıyor ve bu da daha verimli elleçleme tesislerine ve kapasiteye olan ihtiyacı beraberinde getirecektir. Bölgemizde yerli ve yabancı dış ticaret firmalarının sayısı artmakta, bu da pazardaki büyümeyi sürdürmektedir. Buna ilave olarak,  gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere kıyasla konteynerle taşınan yük oranının düşük olduğunu, bunun da genel olarak pazardaki büyümeden bağımsız olarak konteyner trafiğinde büyük bir artış potansiyelini barındırdığını ifade edebiliriz. Ancak elbette,  burada liman işletmelerine, liman girişleri ve rıhtımın ötesinde de en etkin ve verimli hizmeti sunmaları açısından, büyük bir sorumluluk düşecektir. Özetle, önümüzdeki birkaç yıl içerisinde önemli bir artışın olacağını söyleyebilirim.

DP World ne zaman faaliyete geçer?

2015’in  son çeyreğinde faaliyete geçmeyi planlıyoruz.

2016 yılında kapasitenizin tamamını kullanabilme ihtimaliniz var mı?

İzmit Körfez Geçiş Projesi’nin bölgedeki dengeleri değiştireceğini düşünüyoruz. O nedenle öncelikle bu projenin etkilerinin reel olarak görülmesi gerekiyor. Bu ve benzeri oyun değiştirici etkenlerin geleceği nasıl şekillendireceği sorusunun cevabı oldukça önemlidir. Biz bu gelişmeler neticesinde kapasitemizin tamamını doldurmak istiyoruz.

Türkiye’de kapasitelerin artışını sağlamak için gerekli adımları attığını düşünüyor musunuz?

Türkiye’nin büyük projeleri hayata geçiriyor olması gerekli adımları attığını göstermektedir. Marmaray, Üçüncü Hava Limanı, Üçüncü Köprü, Tüp Geçit, İzmit Körfez Geçişi projesi ve Kanal İstanbul gibi büyük projeler lojistiğe ve ticaretin gelişimine ne kadar önem verildiğinin göstergesinidir. Etrafımıza baktığımızda büyük sanayi yatırımlarını görebilmekteyiz. Bu da gerekli adımların atıldığının göstergesidir.

Global bir firma oluşunuz bölgeye ve bölgedeki yatırımınıza katkı sağlar mı?

Uluslararası bir liman işletmecisi olarak, faaliyetlerimizde mükemmelliği, verimliliği, uzmanlığı, bunların birarada sunulacağı limancılık tecrübemizi getirerek,  Türkiye’nin ve bu bölgenin gelişimine önemli bir değer katmayı hedefliyoruz. Tamamı şirket kültürümüzün ayrılmaz parçaları olan, insana, çevreye ve iş güvenliğine verdiğimiz değeri buraya getiriyoruz. Bizim vizyonumuz, müşterilerimizin küresel pazarlara ulaşmada liman tercihi olurken, aynı zamanda tercih edilen işveren olmaktır. Çok sayıda yeni iş imkanını ve en yüksek seviyede müşteri memnuniyetini ortaya koyacak olan DP World Yarımca’nın bölegeye olan katkıları sayesinde çalışanlarımız, olumlu deneyimlerini paylaşarak çalıştıkları yerlerde bir fark yaratma ve komşularımız olan halkımıza uzun yıllar sürecek bir bağlılık tesis etme imkanını bulacaklardır.

Bu çerçevede rakiplerinizin sizden korkmamaları gerektiğini söyleyebilir miyiz?

Bu bir iş ve iş hayatında  kimsenin bir diğerinden korkmasına gerek yok. Herkes için bol miktarda iş var.

Geçmişte hukuksal anlamda sıkıntılar yaşadığınız dönemler oldu. Bu dönemde buraya yatırım yapıyor olmaktan dolayı pişman olduğunuz zamanlar oldu mu?

Biz dünyada 65 farklı lokasyonda faaliyet gösteriyoruz. Aksaklıklarla her zaman karşılaşabiliyoruz, en doğru yasal çerçevede  bunlara çözüm  üretmek için çalışsak da bazen çözümü zaman alıyor. Ancak, biz doğru yerde ve doğru zamanda yatırım yaptığımız konusunda eminiz. Türkiye’nin en sanayileşmiş bölgesinin kalbi olarak ifade edilebilecek bir konumdaki DP World Yarımca, yaratacağı tedarik zinciri verimliliği sayesinde ülkenin ve bölgenin ekonomisini geliştirecek, Türkiye’nin en yeni teknolojisine sahip derin rıhtımlı konteyner limanı olacaktır. Bizim hedefimiz müşterilerimizi global pazarlara ulaştırmakta tercih edilen liman olmaktır ve bunu başaracağımıza inancımız tamdır.

Yatırım için teşvik aldınız. Bu teşvik yabancı yatırımcı için cazip oranda mıydı?

Yatırımlar için sağlanan teşvikler mevcut kanun ve düzenlemeler çerçevesinde verildiğinden, bize verilen teşvikin yeterli olduğu kanaatindeyiz; ancak elbette her yabancı yatırımcı için yatırımlarını artırmasında daha fazla teşvik daha cazip gelecektir.

Yabancı yatırımcı olarak yerel ve merkezi yönetimden gerekli ilgiyi gördünüz mü?  

Biz yatırımımız süresince yerel ve merkezi yönetim ile doğrudan  iletişim içerisinde olduk ve geldiğimiz noktada bunu başardığımız kanaatindeyim.

Hat operatörlerinin birleşmesi ile ilgili gelişmelere değinmiştiniz. Bu birleşmeler liman işletmecileri açısından sağlıklı gelişmeler midir? Bunlar, liman işletmeleri ve endüstri açısından beklenmedik değişimlere yol açabilecek önemli gelişmeler ve bizler de bu gelişmeler ışığında pazarda yaşanacak değişimleri bekleyip görmeliyiz. Ancak nihayetinde, yükün sahibinin de bu senaryo içerisinde önemli bir rolü olduğunu unutmamamız gerekiyor.