Esbaş Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Faruk Güler: Esbaş’ın Havacılık Sektörü Çalışmaları

Ülkemizin ve bölgemizin yenilikçi, rekabet edebilen, dinamik ve yüksek katma değer yaratabilen sektörleri destekleyerek dünya ile yarışabilir hale gelmesi şüphesiz ki en önemli kalkınma planıdır. Bilindiği üzere havacılık sektörü, ileri teknolojinin en yoğun kullanıldığı, katma değeri yüksek sektörler arasındadır. Avrupa ve Amerika havacılık endüstrisinin beşiği olmasına karşın, işçilik ve üretim maliyetleri fazlasıyla yüksektir. Ülkemizin en büyük fırsatlarından biri de off-set yükümlülükleridir. Dış satınalımlar sonucu yurtdışına giden bedelin belli bir kısmının ülkemize geri kazandırılmasını hedefleyen off-set yükümlülükleri gereği, Türkiye’ye yatırım daha cazip hale gelmektedir.

Tüm bunlardan hareketle Türkiye’nin mükemmellik modeli olan Ege Serbest Bölgesi, yatırım için en uygun yer olma özelliğinin yanı sıra, hedeflediği sektörleri geliştirmeye yönelik çalışmaları da kendisine görev edinmiştir. ESBAŞ’ın havacılık alanına yoğunlaşan ilk çalışması geleceğin bilim insanlarını yetiştirmek amacıyla 2000 yılında kurduğu dünyanın 3 uzay kampından biri olan Uzay Kampı Türkiye ile başlar. Yine aynı yıllarda düzenlemeye başladığı sektör konferansları aracılığıyla Savunma Sanayi Müsteşarlığı-SSM ve sektörün tüm aktörleriyle yakın işbirliği ve iletişim içerisine girmiştir. 2007 yılında Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı-EGEV ile birlikte başlatmış olduğu Havacılık Kümelenmesi çalışmaları, 2010 yılı Ocak ayında Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği-HUKD’un resmen kurulumu ile hız kazanmıştır. HUKD, kuruluş aşamasından bu yana SSM’nın da desteklerini almıştır.

Havacılık sektöründe bir kümelenme yaratmakla hedef; büyük ölçüde dışa bağımlılığın olduğu bu sektörün, rekabetçi, kendine yeten, esnek, ülke sanayi ile bütünleşmiş, ortak üretim-tasarım ve Ar-Ge alanlarında uluslararası işbirliği çalışmalarına etkin katılım sağlayan bir yapıda gelişmesine aracılık etmektir. Özellikle Ege Serbest Bölgesi içerisinde bu sektörde faaliyette bulunan firmaların artma eğiliminde olması, İzmir’in gelişmiş, esnek, çok sektörlü bir yapıya sahip olan sanayisinin yüksek teknolojiye yönelmesini ve alanında uzmanlaşmasını sağlayacaktır. HUKD, bu doğrultuda çalışmalarını yoğunlaştırarak üyelerine, bilgi ve iletişim, eğitim ve yetenek, tanıtım ve pazarlama, işbirliklerinin geliştirilmesi ve uluslar arası pazarlara açılım konularında hizmet sunmaktadır.

İzmir üniversitelerinde mevcut olmayan havacılıkla ilgili bir bölümün açılması için ESBAŞ, HUKD, Ege Üniversitesi ve Gaziemir Belediyesi öncülüğünde sektörün ara eleman ihtiyacını gidermek amacıyla Ege Üniversitesi Ege Meslek Yüksekokulu bünyesinde “Uçak Teknolojisi” programı kurulmuştur. İlk mezunlarını geçtiğimiz yıllarda veren programa ilgi oldukça yoğun olmakla birlikte, mezunlar sektör tarafından büyük ilgi görmektedir.

ESBAŞ, 2001 yılından bu yana 50’yi aşkın uluslararası konferansa imza atmıştır. Bu çerçevede düzenlediği offset konferanslarında Savunma Sanayi Müsteşarlığı ile birlikte çalışmış, desteklerini almış, sektörün temsilcilerine Ege Serbest Bölgesinin yakından tanıtılmasını sağlamıştır.

ESBAŞ, uluslararası konferans tecrübesi ile savunma ve havacılık alanında Amerika’nın offset organizasyonu GOCA (www.globaloffset.com), İngiltere’nin ADS ve Almanya’nın DKF organizasyonlarının ortaklaşa düzenlediği “Küresel Endüstriyel İşbirliği Konferansları (Global Industrial Cooperation Conference-GICC)’nın 2012 yılı organizasyonunu 4 ülke ve şehir ile yarışarak İzmir’e kazandırmıştır. 400’e yakın sektör devinin İzmir’e getirildiği konferansın yankıları hala sürmektedir.   Bugün, Ege Serbest Bölgesinde F35 uçaklarının motor parçalarını üreten Kale-Pratt & Whitney yatırımıyla birlikte, havacılık sektöründe önemli isimler olan kablo üreticisi Fokker Elmo, bağlantı elemanları üreticisi Lisi Aerospace ve boru, flap, yakıt tankı üreticisi PFW gibi firmalar aracılığıyla dünya devlerine –Boeing – Airbus – EADS – Lockheed vb.–  İzmir’den üretim yapılmakta ve bu ürünler ihraç edilmektedir.