Finansal ekosisteme verdiğimiz çok yönlü desteği daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz

Küresel ekonomik kriz ve bölgesel çalkantıların ülke ekonomisinde yarattığı tahribat göz önünde bulundurulduğunda ülkemizin güçlü bir bankacılık sisteminin olması ortaya çıkan negatif durumları daha kolay atlatmamızı sağlıyor. Bu vesile ile ortaya çıkan güven ortamı ile ilgili değerlendirmelerini almak için bir araya geldiğimiz TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici, sorularımızı yanıtladı.

TEB ve sektör açısından 2015 yılı değerlendirmesi alabilir miyiz?

TEB açısından genel olarak baktığımızda, 2015 yılının beklentilerimiz ve öngörülerimiz doğrultusunda gerçekleştiğini söyleyebilirim. Yıl boyunca sadece finansal anlamda değil, finansal olmayan ancak ülkemizin geleceği olarak gördüğümüz alanlarda da çalışmalarımızı sürdürdük.

Uzun vadeli olarak belirlediğimiz “İyi Banka” olma vizyonumuzla çalışmalarımıza odaklanıyoruz. “İyi Banka” olmayı sadece kurumumuz için değil; çalışanlarımız, müşterilerimiz, tüm paydaşlarımız için değer yaratmak olarak görüyoruz.

Sektör açısından baktığımızda ise, 2015 yılının diğer sektörlerde olduğu gibi bankacılık sektörü için de kolay bir yıl olmadığını söyleyebiliriz. Sektörde, gelir tarafında çeşitli kalemlerde hedeflenen bütçe rakamlarının yakalanamadığı zamanlarda, gider tarafında yapılan düzenlemelerle karlılığın sürdürülmesi hedefiyle çalışmalar yapılıyor. Bu durumun, sektörün geçtiğimiz yıla kıyasla ilk sekiz aylık karının sadece %3 daralma ile yine 16 milyar TL’nin üzerinde olmasında etkili olduğunu söyleyebiliriz. Biz de TEB olarak bu dönemde de bütçemize sadık kalmaya devam ederken, önem verdiğimiz karlılık, özsermaye getirisi gibi kriterlerde sağlıklı duruşumuzu sürdürdük.

TEB çerçevesinde finansal rakamlara baktığımızda durum nasıl?

Finansal rakamlara baktığımızda, 30 Eylül 2015 tarihi itibarıyla bankamızın aktif toplamı yılın başından itibaren %17 oranında artarak 73,7 milyar TL’ye ulaştı. Yılın ilk dokuz ayındaki faaliyetlerimiz sonucunda net karımız 585,2 milyon TL olarak gerçekleşti. Aynı dönemde bankamızın toplam mevduatı %14 oranında artarak 44,8 milyar TL’ye ulaştı. Ekonomiye ve müşterilerimize sağladığımız desteğin en önemli göstergesi olan kredilerin toplam aktifler içerisindeki payı %73 olurken, kredi toplamımız 53,7 milyar TL’ye ulaştı. Yılın ilk dokuz ayında özkaynaklarımızı %12 oranında artarak 6,6 milyar TL’ye çıkarırken, bankamızın sermaye yeterlilik rasyosunun %12,77 olmasını sağladık. Eylül 2015 sonu itibarıyla 553 şube ve 1680 ATM’ye ulaştık.

Girişim Bankacılığı ile ilgili çalışmalarınız vardı. Gelinen nokta ile ilgili bilgi alabilir miyiz?

Yaklaşık üç yıl önce TEB’i, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemi giderek artan girişimcilik ekosisteminin merkezinde konumlandırarak Türkiye’nin en kapsamlı Girişim Bankacılığını başlatmıştık. Finansman desteğinin yanı sıra ihtiyacı olan diğer alanlarda da girişimcileri desteklemek için ‘Danışman Banka’ anlayışımızla İstanbul’da kurduğumuz TEB Girişim Evi’nde “iş fikrim var” diyen herkese ücretsiz eğitim ve danışmanlık vermeye devam ettik. Bu çatı altındaki TEB Kuluçka Merkezi’nde de yüksek potansiyel gördüğümüz girişimcilere ofis desteği veriyor, yatırımcı ve müşteri buluşmaları ile projelerini tanıtma imkanı sunuyoruz.

Ancak bizi en çok mutlu eden TEB Girişim Evi çatısı altında desteklediğimiz girişimcilerin müşteri ya da melek yatırımcı desteği bularak iş fikirlerini hayata geçirmeye başladıklarını görmek. Bugüne kadar Kuluçka Merkezi’mize 2900’e yakın yeni iş fikri gelirken, bunlardan 280’i kabul edilerek çalışmalarına başladı. Burada desteklediğimiz 10 girişimci ise yatırım almayı başardı.

Yenilikçi iş fikirlerini ekonomiye kazandırmaya ve girişimcilik ekosistemini güçlendirmeye yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. TEB, TÜBİTAK’ın 1512 Teknogirişim Sermaye Desteği Programı-BİGG 1.Aşama Uygulayıcı Kuruluş Çağrısı kapsamında girişimcilerin başvuru yapabileceği 18 kurum arasında tek banka oldu. Bu yetkiyle birlikte TEB Girişim Bankacılığı ile TÜBİTAK 1512 Teknogirişim Sermaye Desteği Programı (Bireysel Genç Girişimci-BİGG) kapsamında verilecek 150.000 TL hibeden yararlanmak isteyen girişimcileri, seçme, değerlendirme ve eğitme hakkı kazandık. 700’ün üzerinde girişimcinin başvurduğu bu program kapsamında girişimcilere yönelik TEB Girişim Evi 1512 Girişim Seçme StepUP Programı’nı hayata geçirdik.

2015 yılında Girişim Bankacılığı alanında üniversiteler, teknokentler, STK gibi birçok kurum ve kuruluşları da yanımıza alarak çalışmalarımızı çok yönlü olarak sürdürdük. Girişim Evi konseptini Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) işbirliğiyle İstanbul dışına çıkararak Anadolu’ya yaymaya başladık. Geçtiğimiz yıl TİM ile birlikte İstanbul, İzmir ve Gaziantep olmak üzere üç farklı şehirde açtığımız TİM-TEB Girişim Evleri’ni bu yıl Denizli’de de açtık. TİM-TEB girişim Evleri’nde girişimcilere iş fikirlerinin hayata geçirilmesinden projenin tanıtımına, müşteri bulunmasından yatırımcılara sunulmasına kadar her aşamada eğitim ve danışmanlık sağlıyoruz.

Bu yılın ilk yarısında, girişimcileri desteklemek adına girişimcilik dünyasının kalbinde, ABD’de Silikon Vadisi’nde açtığımız TEB Girişim Evi Noktası sayesinde tüm imkanlarımızı dünyaya açılmak isteyen yenilikçi ve katma değerli fikre sahip girişimcilerimize de kullandırıyoruz. Silikon Vadisi’nde tutunması için ihtiyacı olan danışmanlıktan network kurmaya kadar her türlü desteği girişimcilerimize seferber ediyoruz.

Girişim Bankacılığının yanı sıra diğer imkanlarımızı da girişimcilik ekosistemini güçlendirmek için seferber ettik. TEB Özel çatısı altında girişimcilere sermaye bulmak amacıyla Melek Yatırımcılığa odaklandık. Kurduğumuz TEB Özel Melek Yatırım Platformu ve TEB Özel Yatırımcı Kulübü üzerinden girişimcilerle melek yatırımcıları bir araya getiriyoruz. Bu sayede girişimcilere, inovatif projelerini sermaye sahiplerine sunma imkanı sağlarken, TEB Özel müşterilerine de alternatif bir yatırım aracı sunmuş oluyoruz

Yine bu yıl içinde KOBİ Bankacılığı’nda ve Girişim Bankacılığı’nda benimsediğimiz ‘Danışman Banka’ anlayışımızı kadın KOBİ ve işletme sahiplerinin iş hayatında ihtiyaç duydukları desteği sağlamak üzere TEB Kadın Bankacılığı’na taşıdık. Bu kapsamda, kadın patronları işletmelerini büyütebilmeleri için gereken bilgiye ulaşma, yeni pazarlara erişim, networking kurma gibi kilit konularda özel eğitim, danışmanlık ve mentorluk hizmetleriyle destekliyor, iş hayatının çeşitli alanlarında karşılaştıkları engelleri aşmaları konusunda yardımcı oluyoruz.

Dijital bankacılık alanında önemli çalışmalar yapıyorsunuz. Konu ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi alabilir miyiz?

TEB olarak dijital bankacılığa stratejik önem veriyor ve yenilikçi ürün geliştirme konusunda öncü bir rol üstleniyoruz. Bu kapsamda bankamızın dijital bankacılık platformu CEPTETEB bu yatırımlarımızın odak noktasını oluşturuyor. Dijitalleşme ve teknolojiyle şekillenen müşteri davranışlarına uygun fonksiyonlar ve ürünlerle geliştirdiğimiz CEPTETEB, yeni nesil bankacılığın ihtiyacı olan tüm özellikleri kapsıyor. Lansmanını Mart ayında yaptığımız dijital bankacılık platformumuz CEPTETEB ile kısa bir sürede 140 bin müşteriye ulaştık.

‘Sorumlu Bankacılık’ anlayışımızla 2012’de başlattığımız TEB Aile Akademisi kapsamında toplumun finansal okuryazarlık seviyesini yükseltmek ve tasarruf bilincini geliştirmek amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. TEB şubelerinin yanı sıra STK ve kurumların daveti üzerine şube dışında da verdiğimiz eğitimlerle bugüne kadar 200 bin kişiye ulaştık.

Milli Eğitim Bakanlığı ile bir çalışmanız vardı.

Milli Eğitim Bakanlığı ve UNICEF ile işbirliğimiz kapsamında ilköğretim öğrencilerine yönelik ‘Sanat Yoluyla Sosyal ve Finansal Eğitim’ projesini başlatarak finansal okuryazarlığın 2014-2015 eğitim-öğretim dönemi itibarıyla Türkiye’de ilk kez müfredata girmesini sağlamıştık. MEB ile işbirliğimizi daha da geliştirerek finansal okuryazarlık çalışmalarımızı farklı platformlarda daha geniş kitlelere ulaştırmaya devam ediyoruz. Bu doğrultuda, MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile birlikte Bütçemi Yönetebiliyorum Projesi’ni başlattık. Bu projeyle 3 yılda 5 milyon kişiye finansal okuryazarlık eğitimi vereceğiz.

TEB’in 2016 yılı büyüme planları ve öncelikleri ile ilgili bir değerlendirme alabilir miyiz?

Türk bankacılık sektörünün önemli oyuncularından biri olarak, bugüne kadar olduğu gibi önümüzdeki dönemde de ülke ekonomisine katkı sağlamayı sürdüreceğiz. Büyürken sadece rakamsal büyümeye değil, verimliliğe de odaklanarak tüm paydaşlarımız için daha fazla değer yaratmayı hedefliyoruz. Gelişmekte olan dijital platformlarda yer almaya büyük önem veriyoruz. Ülke genelindeki yaygın şube ağımızla birlikte, alternatif dağıtım kanallarına da yoğunlaşırken, verimli iş modellerimizi geliştirmeye devam edeceğiz.

Ülkemizde henüz çok da fazla konuşulmayan Toplam Faktör Verimliliği, önümüzdeki dönemde bankamızındaönemli gündemlerinden biri olacak. Harcananaynı miktarda sermaye ve emekle daha fazla üretim yapıldığında ancak verimlilik artıyor. Türkiye’de ise bu durum maalesef istenen seviyelerde değil. Bu nedenle yaptığımız işlerde harcadığımız emeği, kaynağı en etkili şekilde kullanarak daha fazla üretim yapmamız, katma değerli ürünler sunmamız ve verimliliği sağlamamız gerekiyor.

Bununla birlikte, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de tasarruf oranlarının yükseltilmesi önem kazanıyor. Sektörde tasarrufu sağlamanın tek yolu faizi artırmak olarak görülmemeli. Bunun için iş gücüne katılımın da artırılması gerekiyor. İstihdamı ve özellikle de kadınların işgücündeki ağırlığını artırmalıyız. Günümüzde kadınların iş dünyasındaki varlığını güçlendirmek amacıyla kamu ve özel sektör tarafından sunulan destekler sürekli artıyor. Fakat yine de, iş hayatındaki kadınların -özellikle de kadın KOBİ ve işletme sahiplerinin- finansmanın yanı sıra bilgi ve danışmanlık desteğine de ihtiyaç duyduğunu ve bu desteklerin bütünsel olarak sağlanmasında bazı eksiklerin olduğunu görüyoruz. Buradan yola çıkarak, kadınların iş hayatındaki ihtiyaçlarını bütünlüklü bir hizmet anlayışıyla çözme hedefiyle sektörde ilk kez banka bünyesinde ayrı bir yapılanma oluşturarak bu yıl TEB Kadın Bankacılığı’nı başlattık. İş hayatındaki kadınlarımızı işletmelerini büyütebilmeleri için gereken bilgiye ulaşma, yeni pazarlara erişim, networking kurma gibi kilit konularda destekliyor; kendilerine özel eğitim, danışmanlık ve mentorluk olanakları sağlıyoruz. İş hayatının çeşitli alanlarında karşılaştıkları engelleri aşmaları konusunda yardımcı oluyoruz.

Kadınların ekonomiye tüketici kimliğiyle değil, üretici kimliğiyle daha fazla dahil olmasını hedeflleyerek başlattığımız Kadın Bankacılığı’nı önümüzdeki dönemde daha da güçlendireceğiz.

Ülke ekonomisinin lokomotifi olan KOBİ’lere verdiğimiz destek sadece bankacılık ilişkisiyle sınırlı kalmadığı gibi, danışmanlık ve girişim bankacılığı desteklerimizle küçük esnafın ve yeni işe başlayan girişimcinin her zaman yanında olmaya çalışıyoruz. Girişimcilerimizin yeni fikir geliştirmesini teşvik etmeli, girişimciliği güçlendirmeliyiz. Üç yıldan bu yana TEB Girişim Bankacılığı ile girişimcileri destekliyor, girişimcilik ekosisteminin güçlenmesine katkıda bulunuyoruz. 2016’da Girişim Bankacılığı kapsamındaki çalışmalarımızı daha da geliştirerek sürdüreceğiz.

TEB Aile Akademisi’nin yanı sıra, TEB Özel Melek Yatırım Platformu ve TEB Özel Yatırımcı Kulübü gibi melek yatırımcı ağlarıyla bireylerin bankacılığı ve finansal ürünleri daha iyi anlaması yönünde çalışmalarımıza devam edeceğiz.Stratejik ortağımız BNP Paribas’ın desteğiyle de Kurumsal ve Yatırım Bankacılık alanında büyüyerek güçlü olduğumuz bu alanı daha da büyüteceğiz.2016 yılında toplam 15 şube açmayı planlıyoruz. Şube açılışlarımız ve artan iş hacmimiz doğrultusunda da personel alımı yapmayı planlıyoruz. Kısaca TEB olarak, önümüzdeki dönemde finansal ekosisteme verdiğimiz çok yönlü desteği daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz.