Finansal Kurumlar Birliği Başkan Vekili Vahit Altun

Birliğin en temel amacı sektörlerin finansal sistem içerisindeki payını arttırmaya yönelik girişimlerde bulunmaktır

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen basın toplantısı ile birliklerini, amaçlarını ve gelecek dönem beklentilerini anlatan Finansal Kurumlar Birliği tek ses olmanın daha avantajlı olduğunu vurgulayarak merak edilen noktalara açıklık getirdi. Birliğin her üç sektöre de önemli katkıları olacağına inandığını belirten Finansal Kurumlar Birliği Başkan Yardımcısı Vahit Altun sorularımızı yanıtladı.

Birliğin oluşmasının finansman şirketleri açısından önemini aktarır mısınız?

Finansman Şirketleri olarak birlik ve beraberliğe ilişkin ilk adım 2001 yılında Finansman Şirketleri Derneğinin kurulması ile atılmış olup, bu birlik ve beraberliği bundan sonra mali sistemin diğer güçlü ve özellikli aktörleri olan Finansal Kiralama ve Faktoring şirketleri ile daha da güçlenmiş bir şekilde Finansal Kurumlar Birliği çatısı altında sürdürecektir. Diğer sektörlere nazaran daha az şirket ile faaliyet gösteren Finansman Şirketlerinin gerek kamu kurumları gerekse finansal sistemi kullananlar nezdinde bilinilirliğinin birlik faaliyetleri ile birlikte artması ve finansal sistem içerisindeki rolünün daha iyi anlaşılması beklenmektedir.

Sektörünüz açısından birlikten beklentileriniz nelerdir?

Finansal sistemimiz bankalar ağırlıklı bir yapıya sahiptir. Bilindiği üzere mali sistemin derinleşmesi birden fazla ürün sunan farklı özellikteki oyuncuların sayısının artmasına bağlıdır.  Finansman şirketleri satış noktasında her türlü mal ve hizmet satışını anında kredilendiren bu konuda uzman kuruluşlar olarak finansal sistem içerisinde önemli bir fonksiyonu yerine getirmektedir. Birliğin en temel amacı sektörlerin finansal sistem içerisindeki payını arttırmaya yönelik girişimlerde bulunmaktır. Bu itibarla, finansman şirketleri sektörü olarak birlikten beklentimiz, finansal sistemden daha fazla pay almaya yönelik strateji ve politikaların geliştirilerek kamu kurumları nezdinde sesimizin duyurulması ve anlaşılmamızın sağlanmasıdır.

Uzun vadede sektörünüzün gelişimiyle ilgili hedefleriniz nelerdir?

Dünya uygulamalarına baktığımızda, mal ve hizmet ediniminin kredilendirilmesinin daha çok bu konuda uzmanlaşmış finansman şirketlerince gerçekleştirildiğini görmekteyiz. Ancak ülkemizde kredi kartı kullanımının yaygın, kolay ve taksit imkanının fazla olması nedeniyle mal ve hizmet ediniminin finansmanı, ağırlıklı olarak kredi kartlarıyla gerçekleştirilmektedir.

Halihazırda %80 taşıt kredileri ve konut kredisi ağırlıklı çalışan finansman şirketlerinin ürün ve hizmet çeşitliliğini arttırarak tüm mal ve hizmet edinimlerini satış noktasında, hızlı ve tüketici ihtiyaçları dikkate alınarak uzman bir şekilde finansmanını sağlaması ve mali sistem içerisindeki payını arttırması beklenmektedir.