G4S olarak, değişen dünya düzenine en hızlı adaptasyon sağlayan güvenlik firmayız

Pandemi döneminde elektronik güvenlik çözümlerinin gelişim gösterdiğine tanık olurken yapay zeka uygulamaları ile güvenliğin uzaktan sağlanabildiği bir dönem yaşandığını gözlemliyoruz.  

Yaşanan gelişmeleri değerlendirmek için sorularımızı yönelttiğimiz G4S Türkiye Genel Müdürü Kağan Gümüş, sektör ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

2021 yılını geride bırakırken sizden sektörel bazda bir değerlendirme alabilir miyiz?

2021 tüm dünyada pandeminin etkisinin sürdüğü, dönem dönem vakalardaki azalış/ artışlara göre kapanmalarla birlikte ekonominin küçüldüğü ve yeniden canlandığı bir sene oldu. Türkiye’de ise pandeminin yanı sıra döviz kurlarındaki artış tüm sektörleri derinden etkilemeye devam ediyor. Elbette güvenlik sektörü de bu olumsuzluklardan etkilendi. Firmaların kapanması ya da tesislerini küçültmeleri güvenlik ihtiyaçlarında da değişimlere neden oldu; ancak bu dönemde uzaktan çalışma şekline geçilmesi, dijitalizasyonun artması bir bakıma olumlu bir etki de yarattı. Personel kadrolarında dönemsel azalmalar görülse de elektronik güvenlik çözümleri, yapay zeka uygulamaları ile güvenlik de uzaktan sağlanabilir, kontrol edilebilir ve raporlanabilir bir hal aldı.

Sektörde istihdama yönelik ne gibi değişiklikler gözlemlediniz?

Pandemi dışında da özel güvenlik personellerinin sezonsal iş değişiklikleri sürekli yaşanan bir durumdu. Özellikle yazın turizm sektörüne ya da çiftçilik yapan ailelerinin yanına yardıma giderek görevlerine ara veren personeller oluyordu. Pandemi nedeniyle kapanan işyerlerinde görev yapan güvenlik görevlilerinden de farklı iş kollarına geçiş yapanlar oldu. Yasakların kalkması, kapanmaların bitmesi ile azalan kadrolar eski rakamlarına ulaştı, güvenlik görevlilerine talep arttı. Ancak halen güvenlik görevlisi bulma konusunda sıkıntılar yaşanıyor. Sürekli gündeme getirdiğimiz ve yetkili yerlerle sık sık görüştüğümüz gibi çalışma şartlarının ve ücretlerinin iyileştirilmesi yönünde adımlar atıldığı takdirde bu sorunların da azalacağını düşünüyoruz.

Şirketiniz ve sektöre dair 2022 beklentileriniz nelerdir?

2020 ve 2021 tüm sektörler için oldukça zorlu geçti. Güvenlik sektörünün teknoloji tabanlı çözümlere daha fazla yöneleceği yılların bizi beklediğini düşünüyoruz. Bu dönüşümün; personellerin, bahsi geçen teknolojileri kullanmak için yetkinliklerini de arttıracak bir itici güç olacağına inanıyoruz.

2022 yılı ajandanızda hangi konular öne çıkıyor?

Bu sene başında G4S, Allied Universal birleşmesi ile G4S bu zamana kadar hizmet vermediği Güney Amerika’ya da ulaştı ve resmi olarak 100’den fazla ülkede 800.000’in üzerinde çalışan sayısı ve 20 Milyar dolarlık bütçesi ile dünyanın en büyük güvenlik firması konumunu aldı. Bu finansal büyüklük ve deneyimsel derinlik ile Türkiye’de inovatif çalışmalarımıza devam etmeyi planlıyoruz. Biz, değişen dünya düzenine en hızlı adaptasyon sağlayan, gelenekçi çözümleri geride bırakan bir firmayız. Belirttiğim gibi pandemi sonrası artan uzaktan güvenlik ihtiyacını karşılama yöntemlerine biz G4S olarak birkaç yıl öncesinden geçiş yapmıştık. Örneğin; 2020 yılında güvenlikte en fazla Drone kullanan güvenlik firması olduk. Bunun bir sonraki aşaması olarak Otonom Drone Çözümlerimizi, sektörlere, lokasyonlara özel uyarlanabilecek yapay zeka yazılımlarımızı, tüm hizmetlerimizi yürütüp, şeffaf bir şekilde raporlayabildiğimiz Operasyon Yönetim Yazılımlarımızı sürekli geliştirmeye devam ederken bir yandan Türkiye’de geliştirdiğimiz bu fikirleri ihraç edecek noktaya gelmenin de gururunu yaşıyoruz.

Eklemek istediğiniz bir konu var mı?

Ülkemizin içinden geçtiği bu zor süreci aşacağımıza inancımız sonsuz. Umudumuzu yitirmeden üretmeye devam ediyoruz. Güvenliği tutku ile ilham ile yaratıcılık ile birleştirerek Türkiye’de özel güvenliğin sunduğu değeri, yeniden, müşterilerimizle birlikte üreteceğimize ve yaratacağımıza inanıyoruz. OCAK 2022