İnovatif çalışmalara devam ediyoruz

Pandemi ve teknolojik gelişmeler güvenlik sektörünün gelişimini etkilemeye devam ediyor. Bu gelişim seyri doğrultusunda çalışmalarına devam eden G4S Türkiye, risk tabanlı yaklaşımı ile en doğru güvenlik tasarımını sunmak için doğru ve güvenilir risk analizi uyguluyor. Teknoloji tabanlı elektronik çözümleri mutlaka yapay zeka yazılımları ile desteklediklerini belirten G4S Türkiye Genel Müdürü Kağan Gümüş, sorularımızı yanıtladı.

Teknolojik gelişmeleri güvenlik sektörüne nasıl entegre ediyorsunuz?

Güvenlik sektörünün; dünyadaki teknolojik gelişmeleri ve pandemi ile birlikte değişen iş akışlarını, yaşam şekillerimizi kendi içinde uygulamaya almadan devam etmesi mümkün değil. Aslında uzun yıllardır güvenlik, konvansiyonel yaklaşımla ihtiyaçları karşılayamaz bir noktaya gelmişti. Gerek her sektörün, lokasyonun kendi şartlarına uygun özelleştirilebilir çözümler sunulabilmesi gerek uzun dönemde sağladığı maliyet avantajları, gerekse teknoloji destekli çözümlerin çok daha etkin ve hatayı asgari seviyeye indiren çözümler olması, talepleri ve güvenlik firmalarının sunduğu tasarımları bu entegrasyona doğru kaydırmaktadır.

G4S; risk tabanlı yaklaşımı ile en doğru güvenlik tasarımını sunmak için doğru ve güvenilir risk analizi uygulamaktadır. Online olarak hazırlanan bu raporlar sayesinde ilk aşamadan itibaren dijital bir başlangıç yapılır, sonuçlara göre uzman kadromuzun danışmanlığında optimum güvenlik çözümleri sunulur. Bu tasarımlarda teknoloji tabanlı elektronik çözümler mutlaka yapay zeka yazılımları ile desteklenir. Sunduğumuz hizmetin ölçülebilir ve şeffaf bir şekilde raporlanabilir olması da önceliklerimizdendir ve bu alanda operasyon yönetim yazılımlarımız da sürekli geliştirilir.

Kullanım alanı her gün genişleyen drone’ların güvenlik için kullanımı hakkında bilgi verir misiniz?

Kendine özel uçma prensibi olan drone’lar uzaktan kumanda veya otonom yazılımlarla kontrol edilebilir. Sağlık malzemeleri ve ilaçların taşınması için sağlık sektöründen tutun da zirai uygulama ve ilaçlama, doğru toprak analizi için tarım sektöründe, haritalama, kargolama, trafik uygulamaları ve güvenlik alanlarında kullanılmaktadır. Güvenlikte özellikle ulaşılması zor engebeli araziler, açık sahalar, inşaat alanları, maden ocakları, enerji santralleri, tarım arazileri, depolama merkezleri, kompleks tesislerin güvenliği ve 7/24 devriye ile denetim sağlanabilmektedir. Hem güvenlik hem iş tamamlanma takibi için sürekli veri akışı sağlanabilir. Ayrıca bu tür riskli sahalarda iş sağlığı ve güvenliği takibi için de birebirdir.

G4S’nin drone teknolojilerini nasıl entegre ediyor? Özellikle hangi tür tesislerde etkin bir çözüm olarak sunuluyor?

G4S finansal büyüklüğü ve küresel bilgi birikimi ile Türkiye’de inovatif çalışmalarına devam etmektedir. Değişen dünya düzenine en hızlı adaptasyon sağlayan, gelenekçi çözümleri geride bırakan bir firmayız. Pandemi sonrası artan uzaktan güvenlik ihtiyacını karşılama yöntemlerine biz G4S olarak birkaç yıl öncesinden geçiş yapmıştık. Örneğin; 2020 yılında güvenlikte en fazla drone kullanan güvenlik firması olduk. 300 km’lik bir tren yolunun 7/24 güvenliğini drone ile sağladık. Önceden planlanan rotasına göre 7/24 devriye atarak güvenliği ve denetimi sağlayan otonom drone pilot uygulamalarımızı enerji santralleri ve maden ocakları için hayata geçirdik. Trafik uygulamaları için analizleri, özel yazılımlar ve otonom drone yardımıyla sağlayan bir noktaya geldik. Yine kritik tesisler ve lojistik depolarında da kendi ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilen yazılımlarla drone ile güvenlik çözümlerimizi geliştirdik. İlerleyen dönemlerde üniversite kampüsleri, organize sanayi bölgeleri ve limanlarda da kullanımının artacağını öngörmekteyiz.MART2022