KOBİ’ler bankaları sadece finansal aracı değil, danışman olarak görmelidir

2014 yılı gerek bölgemizdeki siyasi karışıklıklar gerekse Avrupa ekonomisinde beklenen gelişmelerin yaşanmaması üreten her kesimi ciddi oranda etkilediği ifade edilmektedir. Yaşanan gelişmelerden en fazla etkilenen kesim olan KOBİ’ler ise bu zorlu süreci finansman çözümleriyle gidermeye çalışırken piyasayı yakından takip eden Garanti Bankası, farklı çözümlerle KOBİ’lere destek olmaya devam ediyor. Bu dönemde çok banka ile çalışmanın faydalı olmadığını belirten Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Nafiz Karadere, KOBİ’lere bankalardan olabildiğince faydalanması gerektiğini belirterek KOBİ’ler açısından önemli tavsiyelerde bulundu.  

KOBİ’lerinin ayakta kalması ve geleceğe güvenle bakması için neler yapması gerekiyor?

Garanti olarak KOBİ’lere, bankalarıyla sadece sıkıntılı günlerinde, sorunları kapıya dayandığı anda değil, her zaman yakın iletişimde olmalarına; müşteri temsilcilerinin danışmanlığını almalarını öneriyoruz. Bankalarını sadece finansal aracı olarak değil, danışman gibi görmeleri ve bu anlamda da bankalarından olabildiğinde faydalanmaları, bilgi almaları, daha güvenli adımlar atmaları, risklerini minimize etmeleri açısından önem taşıyor. Piyasada belirsizlikler ve değişimler yaşadığımız günlerde, herkesin ayağını yorganına göre uzatması gerekiyor ancak kriz havası da yaratılmamalı. KOBİ’lere, cari açık (kur hareketi) ve enflasyon (faiz hareketi) göstergelerini takip etmelerini öneriyorum. Dikkat etmesi gereken konular, nakit akışı, tahsilât riski ve banka seçimi diyebiliriz. 3-4 bankadan fazla sayıda bankayla kredili çalışan KOBİ’lerin böyle dönemlerde gerektiğinde ilave kredi bulmaları zorlaşıyor.

İhracata ağırlık vermeleri, yeni pazarlara yönelmeleri ve vadelerini uzun zamana yaymaları diğer önerilerimiz olabilir. Tahsilât vadelerinin uzamasındaki risk, KOBİ’lerimizin ödeme vadelerinin esnekliğiyle ilişkili…  KOBİ’lerimiz, borç vadelerinin yapılandırırken bunu dikkate almalı ve vadesini esnetmeye özen göstermeli.  Aynı zamanda, hammaddede dışa bağımlı olan KOBİ’lerin maliyetlerinin dövize paralel olarak artışı ve kur farkından kaynaklanan maliyet artışı, finansman ihtiyacını ortaya çıkarıyor. Bunun yanında tüketicinin güven körelmesiyle iç piyasada talebin düşmesi, ağırlıklı iç piyasaya hizmet eden KOBİ’lerin de işlerinin yavaşlamasına ve nakit akışlarının düzensizleşmesine yol açıyor. Bu açıdan, KOBİ’lerin ihracata ağırlık vermesi de onlara fayda sağlayacak ya da en kötü ihtimalle kaybettirmeyecek gibi görünüyor.

Biz, sahayı iyi bilen ve yöneten bir banka olarak, müşterilerimizi yakından takip edip ihtiyaçlarını doğru analiz ederek kendilerini destekliyoruz. Böylelikle ihtiyaçlarına birebir yanıt veren alternatif ürün ve hizmetler geliştirip sunuyoruz.

KOBİ’lerin özellikle nakit akışlarında zorlandıkları dönemlerde, kredilerini ödeme güçlüğü çekmeye başlayacaklarını hissettikleri anda bankalarına başvurmalarını; ödemelerini vadeye yaymalarını tavsiye ediyoruz. Bu gibi durumlarda bankalarıyla olan ilişkilerinde daha yakın olmalarını öneriyoruz.

Ülkemizde KOBİ kredilerinin hacmi yükselse de bu alanda  gelişmiş ülkeler seviyesine ulaşabildik mi?

KOBİ’ler, tüm dünyada olduğu gibi ülkemiz ekonomisinde de son derece önemli bir yere sahip ve ekonomik canlılığın göstergesi durumunda. Tüm ülkelerde KOBİ’lerin toplam işletmeler içindeki oranı % 96’dan fazla olmakla birlikte, dünyada istihdama en fazla katkıda bulunan işletmeler KOBİ’lerdir.

Türkiye’de ekonominin lokomotifi konumundaki KOBİ’lerin, dünyayla kıyasladığımızda, halen finansmana erişimde kısıtlarla karşılaştıklarını görüyoruz. KOBİ’lerimizin, küresel rekabet ortamında, değişime, girişimci olmaya, rekabetçi güç kazanmaya eğilimi gözleniyor. Bu anlamda, ekosistemde yer alan tüm kurumların ve girişimcilerin birbiriyle maksimum işbirliği yapması, etkileşimde bulunması, güç birliği yapması gerektiğine inanıyoruz. Gerek devlet, gerek kamuya gerekse STK ve özel sektöre düşen görev yadsınamaz. Herkesin, elini taşın altına koyması, bu alanda dünya ölçeğinde gerçekleşen tüm gelişmeleri takip etmesi ve desteklemesi gerektiğini düşünüyoruz.

Garanti Bankası olarak KOBİ’lerimize sunduğunuz avantajlar ve yaptığınız çalışmalarla ilgili bilgi verir misiniz?

Biz, Garanti KOBİ Bankacılığı olarak, KOBİ’lerin işletmelerini büyütmelerine yardımcı oluyor, faaliyetlerimizi de bu eksende hayata geçiriyoruz.  KOBİ’lerin ihtiyaçlarına; finansman, bilgiye ulaşım hizmetleri ve yeni ürünler olmak üzere 3 ana başlıkta çözüm bulmayı hedefledik.

Finansmana ulaşımda, KOBİ’lerin en temel sorunları olan uzun ve kısa vadeli finansman ihtiyaçlarını etkin ve hızlı bir kredi süreciyle gideriyoruz. KOBİ’lerin faaliyet döngüsünü inceliyor, stok finansmanı ve alacak finansmanı benzeri ihtiyaçları için borçlu cari hesap, spot kredi gibi ürünlerimizle 1 yıldan kısa vadelerde fonlama sağlıyoruz. Daha uzun işlemlerde ise 60 aya kadar, aylık eşit taksitli veya sektörel gereklilikler doğrultusunda değişken nakit akışlarına uygun ödeme planları içeren 20’ye yakın destek paketimizle KOBİ’lerimize destek oluyoruz. KOBİ’ler bankamız ürünlerini özellikle, işyeri ve yatırım finansmanında uyguladığımız esnek ödeme planları nedeniyle tercih ediyor. Nakit ihtiyaçlarını karşılayan ürünlerimizin yanı sıra özellikle dış ticaret yapan KOBİ’lerin ihtiyaçlarını karşılamak için gayrinakdi kredi imkânı da sunuyoruz.

Yatırım yapmak isteyen KOBİ’lerimize sunduğumuz kredi imkanlarımızla, farklı yatırım ihtiyaçları olan KOBİ’lerimize de destek oluyoruz. Örneğin; sürdürülebilirlik stratejimize de paralel olarak, KOBİ’lere, lisanssız güneş enerjisi yatırımlarının finansmanına yönelik kredi ürünü sunuyoruz. Bu krediden;  çevre dostu kaynak kullanarak kendi elektriğini üretmek isteyen ya da üreteceği fazla elektriği satarak gelir elde etmeyi hedefleyen tüm gerçek ve tüzel kişiler yararlanabiliyor. 2 yıla kadar geri ödemesiz, orta ve uzun vadelerde sunulan kredi, isteğe bağlı olarak Türk Lirası ya da döviz cinsinden kullanılabiliyor.

Finansmana erişimde en fazla zorluk kişilere ulaşmak için neler yapıyorsunuz?

Finansmana erişimde en fazla zorluk çeken segmentten biri olan yeni girişimciler ve kadın girişimcilere 2 ayrı programda destek oluyoruz. Örneğin; girişimci KOBİ’lere tüm bankacılık işlemlerini Garanti’ye gelerek, hem en uygun koşullarda hem de tek çatı altından yapabilecekleri bir destek paketi hazırladık. “İşimi Kuruyorum Destek Paketi” kapsamında yeni iş kurmak isteyen girişimcilere, finansman desteği sağlayacak bilgilendirme hizmeti veriyor, her konuda hayatlarını kolaylaştıran ürün ve hizmetler sunuyoruz.

Yine finansmana ulaşmada zorluk çeken bir diğer segment de kadın girişimciler… Garanti olarak, kadınların iş hayatına katılımının artması adına büyük önem taşıyan kadın girişimciliğinin yaygınlaşması ve desteklenmesi gerektiğine sonsuz inanıyoruz. Bu inançla, 2007’den bu yana dünya çapındaki diğer finans kuruluşlarınca örnek gösterilen öncü çalışmalar gerçekleştiriyoruz.

Yurtdışı borçlanma konusundaki başarımızı girişimci kadınlarımıza fayda sunmak üzere kullanıyor ve onlara özel fonlamalar sağlıyoruz. Bu kapsamda, Kasım 2012’de, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’ndan (EBRD), Türkiye’den sadece kadın girişimcilere finansman sunmak amacıyla sağlanan en yüksek krediyi aldık. EBRD’nin Türkiye’de kadın girişimcilere yönelik sunduğu tek fon olan, 60 milyon ABD Doları tutarındaki 5 yıl vadeli bu krediyi, Kadın Girişimci Destek Paketi altında sunduk ve kadın girişimcilere yönelik yatırım ve işletme kredilerinin finansmanında kullandırdık.

Bugüne kadar bankamızdan kadın girişimcilere kullandırdığımız toplam kredi rakamı 2,1 Milyar TL ye ulaştı.

Tarım sektörü ile ilgili çalışmalarınız var mı?

Garanti Bankası olarak, tüm sektörlerde olduğu gibi tarım sektörünü de destekliyor, kredi desteği sağlıyoruz. Bu çerçevede, tarımsal üretim faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla Tarım Sektör Paketi kapsamında yılda bir ödemeli 12 aydan 60 aya varan vadelerle birçok kredi tesis ediyoruz. 

Garanti Bankası olarak ayrıca; Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’yla (EBRD); Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, TC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Türkiye İş Kurumu tarafından ortaklaşa başlatılan “Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı” kapsamında iyi niyet mektubu imzaladık. Böylece, kadınlar tarafından yönetilen işletmelere kredi olarak verilmesi planlanan 300 milyon Euro’luk kredi paketine dahil olduk. 6 bankanın katıldığı program, Türkiye’deki kadın girişimcilerin finansmana erişimini kolaylaştırmak ve daha rekabetçi olmalarını sağlamak amacıyla, finansal ve teknik destek içeren kapsamlı bir paketten oluşuyor.

Garanti Anadolu Sohbetleri’nin ilgi ile takip edildiğini gözlemliyoruz. Konu ile ilgili bir değerlendirme alabilir miyiz?

2002’den bu yana düzenlediğimiz Garanti Anadolu Sohbetleri ile 66 ilde yapılan 95 toplantıda 31 bini aşkın KOBİ’yle fikir alışverişinde bulunduk ve bu toplantılarla yaklaşık 146.438 km mesafe kat ettik.

2011 senesinde KOBİLGİ adını verdiğimiz bilgilendirme toplantılarına başladık. Bu buluşmalarda, işletmelere; iş yapış şekillerinde değişime yol açacak yeni düzenlemeler, mevzuat/kanun değişikliklerinin getireceği yeni süreçler gibi konularda, uygulamaya yönelik bilgiler vermeyi hedefliyoruz.