Lojistik Destek Gemilerini inşa edecek olmaktan büyük gurur duyuyoruz

M. Baha Eren:Selah Makine ve Gemicilik Endüstri Ticaret A.Ş. olarak, sadece harp zamanı değil, aynı zamanda barış dönemlerinde de caydırıcı gücüyle ülke savunmasında çok önemli yeri olan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın muharip unsurlarına lojistik destek sağlayacak çok maksatlı 2 adet gemiyi takriben 2 sene gibi kısa bir sürede inşa edecek olmaktan büyük gurur duyuyoruz”

Gemi inşa sanayinde gelinen nokta ülkemizin savunma ihtiyaçlarını giderecek boyutlara ulaştı. Bu noktada Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyaç duyduğu deniz araçlarının milli kaynaklardan karşılanma oranlarının her geçen gün artması geleceğe daha güvenli bakmamızı sağlıyor.

Gemi inşa sanayinde geldiğimiz nokta ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin yerli kaynaklardan karşılanması ile ilgili görüşlerini aldığımız Selah Makine ve Gemicilik Endüstri Ticaret A.Ş. Genel Müdürü (E) Tümgeneral M. Baha Eren sorularımızı yanıtladı.

Ülkemizde gemi inşa sanayinin geldiği nokta ile ilgili bilgi verir misiniz?

2000-2007 yılları arasında dünya gemi inşa sanayiine paralel olarak ekonomik göstergelerle uyumlu bir şekilde pozitif ivme kazanan Türk Gemi İnşa Sanayii sayesinde, mevcut tersanelerin büyüdüğü, yeni tersanelerin kurulduğu, yeni yatırımlara ağırlık verilen bir dönem yaşanmıştır. Bu dönemde, artan yeni inşa siparişleri ve tersane üretim kapasitelerinin geliştirilmesi sonucu teslim kapasiteleri de artmıştır.

Ancak, 2008 global ekonomik krizi, gemi inşa sanayiinin gelişimini olumsuz yönde etkilemiş ve gerek bankaların kredi politikaları, gerek de finans kaynakları bulmadaki zorluklar nedeniyle siparişler ertelenmiş ya da iptal edilmiştir. Yine bu tarihlerden itibaren tersanelerin tamamına yakını alt yapı yatırımlarını ertelemek zorunda kalmışlardır.

2008 yılından bugüne kadar olan süreçte ise, yeni gemi inşasından ziyade bakım-onarım faaliyetlerine ağırlık verilerek bir toparlanma ve yeniden yapılanma sürecine girilmiştir. Yeniden yapılanmada küçük tonajlı kimyasal tankerler, mega yatlar, açık deniz balıkçı gemileri, açık deniz platform destek gemileri inşası gibi niş pazarlara yönelmek suretiyle Türk Tersaneleri yeniden uluslararası arenada rekabet avantajı elde etmeye çalışmaktadırlar

Ekonomik krizin sektöre etkileri ile ilgili değerlendirme yapar mısınız?

2008 ekonomik krizinin etkileri tüm ülkelerde farklı şekillerde hissedilmiştir. Birçok ülkede gemi inşa sanayiinin siparişlerinde gerilemeler görülürken, Uzakdoğu ülkeleri gibi bazı ülkelerde ise, kriz döneminde dahi siparişlerin ve üretim kapasitesinin geliştiği gözlenmiştir.

Sektörün önde gelen ülkeleri krizi yumuşak düşüşlerle atlatırken, Türkiye Gemi İnşa Sanayii ağır yara almış ve hem yeni siparişler, hem de teslim kapasitesinde büyük ölçekli düşüşler ile bu sektörde istihdam edilen yetişmiş insan gücünde ciddi kayıplar yaşanmıştır.

Sektörün geleceği ile ilgili düşüncelerinizi alabilir miyiz?

Türk gemi inşa sanayiinin, sektörde kaybettiği rekabet avantajını elde edebilmesi ve sektörün etkin oyuncuları arasında yer alabilmesi adına finansman sorunları öncelikli olmak üzere Tersanelerin yaşadığı zorlukları çözebilmek için gerekli programların hayata geçirilmesi ve gemi inşa sanayiine yönelik destek mekanizmalarının oluşturulması gerekmektedir. Zira ülke ekonomisinin dinamosu olan, katma değeri yüksek, emek yoğun olması sebebiyle yüksek istihdam kapasitesine sahip ve birçok yan sanayi sektörünün gelişmesini sağlayan gemi inşa sanayiinin ilerlemesi, 2023 hedeflerinin tutturulması açısından elzemdir.

Savunma Sanayinin sektöre etkileri ile ilgili neler söylemek istersiniz?

Global ekonomik krizin olumsuz etkileri dikkate alınarak, Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından 2009 yılından bugüne kadar bedeli 2 Milyar TL’nin üzerinde olan askeri projelerin özel sektöre verilmesi suretiyle en azından bu projeleri kazanan tersaneler ve yan sanayi kuruluşlarına büyük destek sağlanmıştır.

TSK için inşa edeceğiniz Lojistik Destek Gemisi ile ilgili bilgi alabilir miyiz?

Lojistik Destek Gemisi (LDG) Projesi kapsamında 2 adet geminin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine kazandırılması maksadıyla 17 Temmuz 2012 tarihinde SSM tarafından başlatılan ihale süreci 24 Kasım 2014 günü Selah Tersanesi ile SSM arasında imzalanan tedarik sözleşmesi ile sonuçlanmıştır. Bu gemiler ile Dz.K.K.lığı’nın denizdeki unsurlarının akaryakıt , içme suyu, yiyecek ve mühimmat/malzeme ikmalleri sağlanacak olup, gemilerin  bünyesinde her hava şartında iniş/kalkışa elverişli helikopter pisti bulunacaktır. İlk geminin 2016 yılı içerisinde, ikinci geminin ise, 2017 yılı ilk yarısında teslimi planlanmaktadır. Bahse konu gemilerin dizaynı milli olup, inşasında  % 70 oranının üzerinde yerli yan sanayi ürünleri kullanılacaktır.

Savunma Sanayi ile özel sektöre yapılan çalışmaları kıyaslamanızı istersek neler söylemek istersiniz?

Selah Tersanesi, ekonomik krizin ortaya çıkması ile birlikte en azından kriz döneminde büyük kayıplar vermemek üzere gemi inşa faaliyetlerini Açık Deniz Platform Destek Gemileri (OSV/PSV) üzerinde yoğunlaştırmıştır. Tamamı anahtar teslim ve yabancı armatörlere ihraç edilen bu gemilerde genellikle iki klas kuruluşu (dual class) ile birlikte çalışıldığından, SSM ve Dz.K.K.lığı’nın askeri projelerinde teşkil edilen Test , Tecrübe ve Kalite Kontrol Sistemleri’ne benzer bir yapı mevcuttur. Keza, Selah Tersanesi’nin organizasyon yapısı da askeri tersaneler ile paralellik göstermektedir. Bu nedenlerle, ticari inşa faaliyetlerindeki proje gruplarına benzer şekilde Askeri Projeler Koordinatörlüğü kurularak, dizayn, tedarik, üretim, test-tecrübe ve kalite kontrol faaliyetleri yürütülmektedir

Ülke savunmasına katkı sağlayacak bir gemiyi inşa etmenizin sizin için anlamını öğrenebilir miyiz?

Selah Makine ve Gemicilik Endüstri Ticaret A.Ş. olarak, sadece harp zamanı değil, aynı zamanda barış dönemlerinde de caydırıcı gücüyle ülke savunmasında çok önemli yeri olan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın muharip unsurlarına lojistik destek sağlayacak çok maksatlı 2 adet gemiyi takriben 2 sene gibi kısa bir sürede inşa edecek olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Müteakip askeri projelerde de, aynı iddiamızı sürdürebilmek adına SELAH Grubu olarak Ağustos 2014 ayında KOCAELİ Serbest Bölgesinde bir Tersane satın aldık. 2023 Yılı için belirlediğimiz stratejik hedefimiz; TUZLA Bölgesindeki Tersanemizde tamamen askeri gemiler inşa etmek, KOCAELİ Bölgesindeki Tersanemizde öncelikli olarak ticari ihraç ürünleri yapmak ve ülkemizin güney kıyılarında ise, Doğu ve Orta Akdeniz’deki boşluğu dolduracak şekilde bakım-onarım yapacak ve mega yat inşa edecek imkânlara kavuşmaktır.