Sektör, birliğin oluşumu ile önemli bir temsil gücüne de sahip oldu

Kasım 2012 tarihinde TBMM’de onaylanan “Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu” nun yürürlüğe girmesi sonrası Nisan 2013 tarihinde kuruluş ve faaliyet esasları, Aralık 2013’te de muhasebe uygulamaları ve finansal tablolar hakkında sırayla iki yönetmelik yürürlüğe girdi.

Finansal Kurumlar Birliği  ilk genel kurulu’nu Ekim 2013’te yaparak organlarını ve yönetimini seçti.Kanun ve yönetmeliklerle güçlü bir  yasal altyapıya sahip olan sektör, birliğin oluşumu ile birlikte önemli bir temsil gücüne de sahip  oldu.

Yaşanan bu olumlu gelişmelerden destek alan sektörümüz  2012 yılında  65.135 olan aktif müşteri sayısını %24 arttırarak  2013 yılı sonunda 80.707 aktif müşteriye ulaştı. İşlem hacmine baktığımızda 2012’de 75 milyar TL hacmi olan sektör, %22 artışla  2013 yılı sonunda 92 milyar TL’lik bir hacim yakaladı. Sektörümüzün 2014 yılında da ekonomimizin büyümesine önemli katkıda bulunarak %20 büyümesini bekliyoruz.

BDDK’dan faaliyet iznini Haziran 2012’de alan Tam Faktoring, gerek kadro yapısı gerekse güçlü sermaye yapısı ile çok kısa bir sürede sektörün önemli bir oyuncusu konumuna geldi. Küçük sermayelerle işlerini döndürmeye çalışan KOBİ’lerin en önemli varlığı alacaklarıdır. Bir KOBİ aktifinin neredeyse %45‘ni faturalı alacakları oluşturur. Bu gerçeğin bilincinde olarak, KOBİ’lere faturalı alacakları karşılığında finansman sağlayıp, ticaret hayatlarında yanlarında oluyoruz. Yani Kobilerin Tam zamanında Tam yanlarında olarak destek sağlıyoruz..

Tam Faktoring, kısa süre içinde şubeleşmedeki hızlı ve doğru noktalara yaptığı yatırım ve  etkin çalışmalarla sektörde etkin bir oyuncu haline geldi. Elde edilen bu sonuçların temelinde Tam Faktoring’in müşterilerine verdiği güven ve onlara şeffaf, modern ve yakın şubelerimiz ile sağlanan müşteri memnuniyeti yatmaktadır. Müşterilerimizden aldığımız olumlu tepkiler neticesinde 12 ilde 21 şube ile tüm KOBİ’lerin hizmetindeyiz.