Tecrübe, sermaye gücü ve sisteme yatırım ile sektörde fark yaratıyoruz

Finansal Kurumlar Birliği nin kurulmasıyla birlikte faktoring sektörü açısından yeni bir süreç başlarken finans piyasaları ve reel sektör  sıkıntılı  bir döneme girdi. 1994,2001 ve 2008 gibi sıkıntılı dönemlerden geçtiklerini 2015  de yaşanan sıkıntıların da paniğe kapılmadan aşılabileceğini belirten Kapital Faktoring Genel Müdürü Yiğit Özkes ile hem sektörü hem ekonomiyi konuştuk.

2015 yılı faktöring sektörü açısından yeni bir dönem yılı olarak görülmektedir .Sermaye artışıyla birlikte sektörde yeni bir yapılanma olur mu?

Faktoring sektöründeki ilk 50 firmayı incelerseniz bu firmaların öz kaynaklarının 20 milyon TL’nin üzerindedir. Dolayısıyla 50 firma sermaye artışını gerçekleştirebilecektir.  Geriye kalan 20 kusür firmadan da sermaye yeterliliğini tamamlamakta çok zorlanacak bir firma olabileceğini zannetmiyorum.  Fakat asıl mesele sermayeyi tamamlamak değil yapılan işlerden elde edilen karlılığın tatmin edici olup olmamasıdır. Son birkaç seneye bakılacak olursa sektörün yıllık gelirinin %25’i genel gider, % 10’u karşılık, %45-50’sini faiz olarak ödemektedir.  Kurumlar vergisi de düşüldüğünde geriye çok önemli  rakamlar kalmamaktadır.  Bu rakamlar sektör ortalamasıdır.  Konuya Kapital Faktoring açısından bakarsak %8’i genel gider, %1’i karşılık ve %30-35 faiz gideri olarak yansımaktadır ki bu gerek güçlü sermaye yapısı ve gerekse 23  yıllık tecrübe ve birikimin Kapital Faktoring’ine kattığı ayrıcalıktır.  Sonuç olarak girişimcinin düşünmesi gereken  gereken sermaye  yeterliliğini karşılamaktan ziyade getirilerin tatmin edici olup olamayacağıdır.

Siz bu sistemi nasıl oluşturdunuz.

Bütün bu sistem zamanla oluşuyor. Ben bu şirkette kurulduğu günden beri çalışıyorum, pazarlama analisti olarak başladım yine şirketteki birçok arkadaşım 15-20 yıldır Kapital Faktoring’de artık herkes burayı evi ailesi gibi görüyor. Bazı arkadaşlarımızın  çocukları ikinci jenerasyon olarak Kapital Faktoring’ de çalışmaya başladı.  Bence en önemlisi bu yani insana yatırım yapmak ondan sonrası zaten geliyor tecrübe,sermaye gücü,sisteme yatırım bunlar zamanla birleşince ortaya güzel bir tablo ortaya çıkıyor.  Sektörde ortalama bir şirkette 8-10 tane istihbarat elemanı çalışırken bizim firmamızda 1 arkadaş bu işleri rahatlıkla yapıyor. Müşteri talepleri sisteme girildiği an herşeyi görebileceğiz bir sistem oluşturduk.

Kapital Faktoring’in borçlanma yapısı diğer firmalardan farklı mıdır?

Sektör incelendiğinde görülecektir ki 1’e 4 kaldıraç oranı ile çalışılmaktadır. Kapital Faktoring açısından ise  1’e 1’in biraz üzerindedir ki bu finans kuruluşları arasında iyi bir orandır. Size düşük maliyet olarak yansır. Kapital Faktoring borçlanmasının %40’lık bölümünü özel  sektör tahvil bonosuyla geri kalan kısmını ise bankalardan sağladığı fonlarla gerçekleştirmektedir.  Öz kaynak yapısı olarak sektörün toplam öz kaynaklarının %10’na sahip olduğumuz düşünülürse borçlanma maliyetlerimizin sektördeki diğer oyunculara göre ne kadar düşük olduğu anlaşılacaktır.

Uzun bir dönem sektörün içerisindesiniz ,geçmişten bugüne gelinen noktayı özetler misiniz ?

Bu işin başlangıcı 90’ların ilk yıllarına dayanmaktadır o zaman rahmetli Özal yenilikçi bir yapıya sahipti ve Türkiye leasing ,faktoring gibi değişik finansman yöntemleriyle tanışmaya başlamıştı. Faktoring çok bilinmiyordu. Bu nedenle o dönemde firmalara yaptığımız işi anlatmak hiç de kolay olmuyordu. İlerleyen süreçte kurulan dernek sektörün tanıtımı konusunda çok ciddi yol kat etmemizi sağlamıştır, ekonomi bürokrasisi ile ilişkilerimizi düzenleme konusunda üstlendiği rol küçümsenemez.  Fakat bu intibanın bugün bile devam etmektedir. Firmalar faktoring şirketleriyle çalışıyor diye bankalar kredi vermiyor. Oysa o bankanın faktoring şirketi de bulunuyor. Bizim faktoring firmasıyla çalış başkasına gitme diyorlar.

Özellikle son dönemde birliğin kurulması ise sektör adına pek çok gelişmenin ciddi hızlanmasına sebep olmuştur.  Merkezi fatura sistemi çok önemli bir gelişmeydi, bugün birlik sayesinde sorunlarımızı ,önerilerimizi ekonomi bürokrasisiyle rahatlıkla paylaşılabilen bir şekle sokmayı başardık.  

Türkiye’nin 2023 yılı hedefleri var ekonomi böyle devam eder ise bu hedeflerde sorun olur mu?

İki hafta önce Birlik Genel  Kurulu toplantısına  sayın Ali Babacan katıldı,özetle şunları söyledi, ‘Uzun bir yolda ilerliyoruz yolda asfalt bozulabilir,virajlar sertleşebilir,hava muhalefeti çok ağırlaşabilir  burada yolculardan bazıları hız kesmeyelim varacağımız yere bir an önce  varalım diyebilir ama gerektiği yerde daha yavaş ve sakin ilerlemezsek hız kesmemiz gereken yerde hızımızı azaltmazsak o hedefe hiç varamama ihtimalimiz güçlenir o yüzden şartlara göre davranmak gerekir’ şeklinde bir açıklaması oldu. Bugün dünya ekonomisi zor bir dönemden geçiyor piyasaların belirleyici unsuru FED çok yakında faiz arttırımına gideceğini söylüyor bunun anlamı gelişmekte olan ülkelerden sermaye çıkması demektir. Bu ortamda 2023 hedeflerimiz var biz hız kesmeyiz diyemeyiz dememeliyiz. Kapital Faktoring olarak bizim de hedeflerimiz var, fakat o hedeflere ulaşacağız diye hızla hareket edemeyiz. Ekonomimizin durumu da budur. Ben bu şirkette 1994,2001 ve 2008 krizlerini yaşadım. Dövizlerin inanılmaz artışlarıyla birçok firmanın iflas ettiğini gördüm. Fakat 2015 yılı daha önce yaşadığımız krizler gibi değildir.