Türkiye’de forex piyasasının büyüme trendi devam edecek

1997 yılında kurulan Halk Yatırım, kuruluşunda Halk Bankası ve Bankanın Personel Vakfının bir iştiraki olarak, %100 banka bağlı ortaklığı konumunda çalışmalarını devam etmektedir.

Kurulduğu günden bugüne altyapı, insan kaynağı, bilgi ve tecrübe yatırımı yapan Halk Yatırım’ın, bir finansal süpermarket olma ilkesi ile ilerleyen, yatırım bankacılığı fonksiyonlarını haiz inovatif bir şirket olduğuna dikkat çeken Halk Yatırım Pazarlama ve Kurumsal İletişim Birimi Direktörü Ö.Burak Altınsaç, sorularımızı yanıtladı.

Halk Yatırım’ın kurulduğu günden bugüne aldığı yol ile ilgili bilgi alabilir miyiz?

Halk Yatırım, “Halk” adının verdiği misyon ile kurulduğu ilk günden beri, sermaye piyasalarında müşteri odaklı, piyasa merkezli, dinamik ve yenilikçi, çalışanlarına değer veren, ekip çalışmasına inanan bir şirket olmuş ve her zaman objektif ve tarafsız çalışmayı ilke edinmiştir. Bu kapsamda, iş ve piyasa dinamiklerine göre kendini sürekli yenileme gayretindedir. Halk Yatırım özellikle son birkaç yılda ciddi atılımlar yapmış ve sektörü içerisinde bugünkü konumunda, geleneksel aracılık faaliyetlerindeki yerinin yanı sıra, yabancı sermayenin ülkemize akması anlamında da Türkiye’nin önde gelen sermaye piyasası işlerine davet alan bir şirket haline gelmiştir. Buna en güzel örnek olarak, cumhuriyet tarihinin en büyük sermaye artırımı yolu ile gerçekleştirilen ve %80’i yabancı sermaye akışı ile sağlanan Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı halka arzını verebiliriz.   

Halk Yatırım’ın kendi iş stratejisinde, öne çıkardığı faaliyet alanları nelerdir?

Halk Yatırım, önceden belirlenmiş stratejiler doğrultusunda iş planlamalarını oluşturan bir şirkettir. Tüm vizyon ve strateji, üst yönetim tarafından Şirket ile paylaşılır ve uygulamalar takip edilir. Halk Yatırım son 3 yıllık strateji planında öne çıkan konu, yatırım bankacılığı fonksiyonlarını geliştirme amacı olmuştur. Bilindiği üzere, ülkemizde aracı kurum kavramı genel anlamda, “aracılık” dediğimiz klasik alım satım işlemlerini işaret etmektedir. Halk Yatırım, faaliyet çeşitliliğine önem vermekte ve gelir odaklarını tek bir faaliyet üzerine kurmak yerine çeşitlendirme hedefini gütmektedir. SPK tarafından aracı kurumlara tanımlanan yeni bir faaliyet alanı olan kaldıraçlı işlemler de gelişmek istediğimiz alanlardan biridir. Halk Yatırım artık kendini yeni bir fazda görmektedir. Bu faz, artık kurumsallaşmanın somut işler ve görseller ile destekleneceği bir dönemdir. Bir yandan faaliyetlerimizin gerektirdiği tüm alanlarda öncü konumda olmayı hedefleyip diğer yandan kurumsal sosyal sorumluluklarımızın, kurumsal kimliğimizin bizlerde yarattığı etkiyi üçüncü taraflara da yansıtıp, toplumsal fayda sağlayacak samimi aktarımlar şekillendiriyoruz. Örneğin dünyanın ilk borsasının Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde antik AİZANOİ kentinde kurulmuş olduğunu biliyor muydunuz? İşte, bu tip farkındalıkları kendi faaliyet alanları ile örtüştürerek kamuoyuna karşı sosyal sorumluluklarını da yerine getiren bir şirlet olmayı hedefliyoruz.

Türk forex piyasasını değerlendirir misiniz?

FOREX, bilindiği üzere dünyanın en büyük tezgah üstü piyasasıdır. SPK tarafından, 31.08.2011   tarihinde yayınlanan tebliğe kadar, yurtiçi yerleşik ve bu işe ilgi duyan tüm yatırımcılar yurtdışı hesap bağlantıları ile ve çok yüksek kaldıraçlarla işlem yapmakta idiler. Bu tarihten itibaren, SPK tarafından yurtiçi yatırımcılar için önemli bir açılım ve güvence sağlanmıştır. Karakteri itibarıyla halen tezgah üstü piyasa olarak nitelenen kaldıraçlı İşlemleri, ülkemiz özelinde değerlendirmek gerekirse, bu ürünün son dönemde ciddi bir ilgi gördüğünün ve yurtiçi yatırımcılar açısından yatırdıkları işlem teminatlarının Takasbank gibi güvenli bir merkezde müşteri bazında saklanıyor olmasının altını çizmek gerekir. Bizler, kaldıraçlı işlemler duyulan ilginin giderek artacağı kanaatindeyiz. Bazı sayısal veriler ile FOREX’in Türkiye çapındaki durumunu izah etmeye çalışayım: Yeni adıyla BİST, 1986 yılından beri faaliyette olan, türev işlemlerin yapıldığı VOB yeni tanımı ile VİOP da 2007’den beri faaliyet gösteren organize bir piyasadır. 2012 yılında FOREX işlem hacmi, kaldıraçlı işlemlerin de etkisi ile BİST işlem hacminin yaklaşık 2 katına, VOB’un 3 katına ulaşmıştır.

Türk yatırımcısının ciddi bir şekilde FOREX piyasalarına ilgisi var. Bu ilgiyi FOREX piyasasının işlem hacimlerinden görebiliyoruz. Tabii, FOREX piyasalarında dünyada değişik uygulamalar da mevcuttur. Burada özellikle kaldıraç oranları ve teminat saklama yöntemleri öne çıkmaktadır. Mevcut durumda Türkiye’de kaldıraç oranları 1:100 olarak tebliğde sınırlanmıştır. Bu ürüne yeni yatırım yapan yatırımcılardan, kaldıraç seviyelerinin seçiminde çok dikkatli olmalarını istiyoruz. Ürün, içerdiği riskler ve yüksek kaldıraç oranı nedeniyle, yatırımcıların bilinçli olmaması durumunda ciddi zararlar görebileceği bir karakterdedir. Bizler Halk yatırım olarak, sektörün bu konudaki gelişiminin daha sağlıklı olmasını teminen yüksek kaldıraçları müşterilerimize önermiyoruz. Bunun dışında, vergilendirme ile ilgili çalışmaların bu ürün için netlik kazanması, FOREX piyasalarının Türkiye’de büyümesinin hızını daha da artıracaktır.
Uluslararası arena da Türk forex piyasasın yeri ile ilgili bilgi verir misiniz?

Türkiye hızla gelişiyor. Türkiye’nin ve İstanbul’un hedefi olan ve bizlerin de gönülden inandığımız, İstanbul Finans Merkezi eylem planı çerçevesinde sermaye piyasamızın derinleşmesi ve ürün bazında çeşitlenmesi  önem arz eden bir konudur. FOREX ürünü şu an için Türkiye’de daha çok yeni bir ürün ama hızla büyümekte. SPK’nın atmış olduğu hızlı ve regülasyonu sağlayıcı adımlar, piyasanın büyümesine ciddi katkı sağladı. Kaldıraçlı İşlemler tebliği sayesinde, yatırımcılar Takasbank güvencesinde ve sınırlanmış kaldıraç oranları ile FOREX piyasalarına yatırım yapma  imkanı buldu. Bu, dünyadaki diğer ülke uygulamalarına bizi farklılaştıran bir uygulamadır. Sonuçlarını orta vadede göreceğimizi değerlendiriyoruz.

Türk forex piyasasında Halk Yatırımın yeri ile ilgili bir değerlendirme alabilir miyiz?

Halk Yatırım 2013 yılının ikinci yarısında lisanslarını alarak ilk FOREX müşterilerine hizmet vermeye başladı. İlk müşterilerimizi Haziran 2013 yılında almaya başladık. Şu an itibarıyla ciddi bir talep bulunmakta ve hesap açılışları hızla devam etmektedir. Amacımız yatırımcılarımıza dünya standartlarında bir hizmet sunabilmek. Kurumsal kimliğimiz, alt yapımız, hızımız ve rekabetçi fiyatlarımızla yatırımcılarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Tabii, FOREX ürünü ve piyasası statik bir yapı değil. Biz de zaman içinde hem alt yapımızı ve hem de hizmet kalitemizi arttıracak yatırımlar ve adımlar atmaya devam ediyoruz ve edeceğiz.

FOREX ürününde nelere dikkat etmeli?

Sermaye Piyasası Kurulu, FOREX hesabı açan müşterilerin, bu ürünün içerdiği risklere karşı, aracı kurum tarafından bilgilendirilmesini ve maksimum dikkat çekilmesini talep ediyor. Bu doğrultuda FOREX hesabı açan her müşterimizden ürüne ilişkin risk bildirim formunu okumalarını ve okuduklarını tebellüğ etmelerini istiyoruz. Müşterilerimizden ilk önce piyasayı öğrenmelerini, risklerin farkında olmalarını istiyoruz ve sabırla her müşterimize bunları anlatıyoruz. İlk defa bu işlemi yapacak bir müşterinin, uzman bir yatırım danışmanı ile konuşmasını ve mutlaka ürünün ücretsiz demo hesabını kullanmalarını öneriyoruz.  Demo hesaplar, bilindiği üzere gerçek olmayan bir ortamda, hiçbir risk almadan, FOREX işlemi yapılmasını mümkün kılan deneme programlarıdır. Bu uygulama müşterinin ürünü anlamasında ve risk bilincinin oluşmasında ciddi fayda sağlamaktadır. Örnek olarak, biz sadece FOREX ürünü için www.halkfx.com adlı sitemizi kurduk ve müşterilerimizin hizmetine sunduk. Bu siteden ücretsiz demo hesabı indiren müşterilerimiz, istedikleri takdirde müşteri temsilcisi ile konuşarak gerekli bilgilendirmeleri alabilmektedirler.

Üzerine basarak her zaman söylüyoruz, FOREX riskli bir ürün. Kaldıraç kullanılabiliyor olması ürünü daha da riskli hale getirmekte. Bu nedenle, bu tip ürünlerde, yatırımcının çalıştığı aracı kurumundan beklentileri önem kazanmaktadır.

Halk Yatırım olarak amacımız bu üründe de öncelikli olarak evrensel standartlarda hizmet kalitesini sunabilmektir. Bu noktada müşterimizi oluşabilecek risklere karşı korumayı ve uyarmayı da öncelikli görevlerimiz arasında görüyoruz. Tabii, her şeyin sonunda son karar yatırımcıya kalmaktadır.

Bu işlemlerin müşterilere yansıyan ne gibi maliyetleri vardır ve bir hesap açma alt limiti var mıdır?

FOREX işlemlerinden komisyon kesilmez. İşlemler, müşterinin gördüğü fiyatlar üzerinden anında gerçekleşir. Örneğin Dolar/TL de alış ve satış fiyatlarının içinde aslında müşterinin maliyetleri mevcut durumdadır. Bunu aynen, bir bankadan veya döviz bürosundan döviz almak gibi düşünebilirsiniz. Sadece, yatırımcı tarafından bir sonraki güne pozisyon taşınıyor ise, taşınan pozisyonun para birimleri arasındaki faiz farklarının oluşturduğu maliyetler (swap maliyetleri) müşterilere yansıtılmaktadır, ki bu durum bize özel bir uygulama olmayıp dünyanın her yerinde aynı şekilde uygulanmaktadır. Halk FX’de hesap açmak için minimum 500 USD teminat yatırmak yeterlidir.

Müşteriler nasıl işlem yapabilirler, alım satım işlemlerini size nasıl iletmeliler?

Bu piyasanın dünyanın en büyük, en likit ve en hızlı piyasası olduğunu söylemiştim. Bu açılardan baktığınızda müşterilerin telefon aracılığı ile aracı kurumu arayarak emir iletmeleri çok geçer bir yöntem değildir. FOREX müşterisi, alım satım işlemlerini, ki biz bunlara emir diyoruz, emirlerini kendilerine ücretsiz olarak tahsis edeceğimiz ve dünyada en çok kullanılan ve tercih edilen bir elektronik platform aracılığı ile rahatlıkla iletebilirler. Bu platformun müşterinin kişisel bilgisayarına, laptopuna, akıllı telefonuna veya tabletine kolayca indirilmesi mümkündür. 444 HALK (444 42 55) veya Halk Yatırım Forex Birimimiz müşterilerimize 5 gün/24 saat teknik destek ve hizmet vermektedir. Bu işlemlerde aracı kurumun alt yapısı, emir iletim sürekliliğinin sağlanması açısından çok önemlidir.

Bu piyasadan elde edilen gelirlerin vergilendirilmesi ne şekildedir?

FOREX  işlemleri sonucu elde edilen kazançlar vergiye tabidir. Ancak bu işlemler sonrası elde edilen kazançlar Vergi Usul Kanunu’ndaki Geçici 67. Madde kapsamında olmayıp tamamen beyana tabidir. Bu sebepten dolayı vergi prosedürü yatırımcının sorumluluğundadır.