1 Yaşındaki Ziraat Katılım Hedeflerine Emin Adımlarla İlerliyor

Ziraat Katılım Genel Müdürü Osman Arslan: “Yıl sonunda nakdi ve gayrinakdi kümülatif fon kullandırım hacmimizin şube ağımızın artmasıyla 10 milyar liraya ulaşabileceğini öngörüyoruz. Tarımın finasmanında katılım bankacılığına uygun ürünler geliştirmek suretiyle yer almak istiyoruz. İlk aşamada endüstriyel tarımın finansmanıyla başlamayı planlıyoruz. Yıl sonunda nakdi ve gayrinakdi kümülatif  fon kullandırım tutarımızın şube ağımızın artmasıyla 10 milyar liraya ulaşabileceğini öngörüyoruz.” dedi.

Kamunun ilk katılım bankası olarak 29 Mayıs 2015 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle açılan Ziraat Katılım birinci yaşını kutladı. Ziraat Katılım’ın geçmiş bir yıldaki performansını ve geleceğe ilişkin hedeflerini paylaşan Arslan, geçen bir yıllık sürede Türkiye genelinde 34 şubeye ulaştıklarını, bunun 9’unun İstanbul’da, diğerlerinin ise Ankara, Adana, Adapazarı, Aksaray, Aydın, Bursa, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, İskenderun, İzmir, İzmit, Kahramanmaraş, Kayseri, Konya, Kütahya, Van, Rize ve Şanlıurfa’da  olduğunu söyledi.

Arslan, Türkiye milli gelirinin yüzde 70’inin temsil edildiği bölgelerde şube ağını kurduklarını belirterek, “Bu yılki hedefimiz 50 şubeye ulaşmak. Bunu rahatlıkla gerçekleştirebileceğimizi düşünüyorum. 2017 yılı sonunda100 şubeye ulaşmayı hedefliyoruz.” dedi.

Kamunun katılım bankacılığına girmesiyle müşterilerden yoğun ilgi gördüklerini ifade eden Arslan, genel müşteri profiline bakıldığında, müşterilerinin yüzde 70’inin konvansiyonel bankalarda hesapları bulunan kişilerden oluştuğuna dikkati çekti.

Osman Arslan, kamu katılım bankalarının kurulma gerekçelerinden birisinin yüzde 5 olan katılım bankacılığı payının daha da yükseltmesi olduğunu dile getirerek, gelen müşteri profili göz önüne alındığında bakıldığında bu amaç doğrultusunda yol alındığını gördüklerini kaydetti.

Mevcut katılım bankalarından müşteri çekmek yerine geleneksel banka müşterilerini kazanmak suretiyle katılım bankacılığının payını artırmayı arzu ettiklerini vurgulayan Arslan, 12 aylık süreçte belirledikleri hedefe uygun hareket ettiklerini belirtti.

“Fon kullandırımında 5 milyar TL’ye yaklaştık”

Arslan, kuruluştan sonraki ilk birkaç aylık dönemde fon toplamaya çaba gösterdiklerini ve belli bir büyüklüğe ulaştıktan sonra fon kullandırımında hızlandıklarını belirtti.

Hem nakdi hem de gayrinakdi fon kullandırımı yaptıklarını belirten Arslan, “Yaklaşık bir yıllık dönemde nakdi ve gayrinakdi toplam 5 milyar TL’ye yakın finansman sağladık. Bir yılını henüz doldurmamış ve  şubeleşmesine devam eden bir kurum adına bu rakam önemli başarıdır. Burada şunun altını çizmek gerekir; ‘Ziraat’ gerçekten önemli ve güvenilir bir markadır. Ziraat markasının gücüyle yakaladığımız sinerji ile kısa dönemde bu rakamlara ulaştık. Bu güçlü markanın avantajıyla kurumsal, girişimci ve bireysel müşterilerimizden olumlu tepkiler alıyoruz.” diye konuştu. 

Arslan, toplam fon kullandırımlarının yüzde 90’ının kurumsal firmalara ve yüzde 10’unun bireysel tüketicilere yapıldığını, şube ağının gelişmesi ve müşteri sayısının artmasıyla Girişimci KOBİ’lere daha fazla ağırlık vereceklerini söyledi.

Tarımın Ziraat markasının varoluş nedenlerinden birisi olduğunu ifade eden Arslan, şöyle devam etti: “Tarım sektöründe de katılım bankacılığına uygun ürünler geliştirmek suretiyle yer almak istiyoruz. devletimizin tarım sektörüne sağladığı sübvansiyonları katılım bankacılığı uygulamalarıyla sentezleyip, yeni ürünlerle piyasaya girmek istiyoruz. Burada ilk aşamada yığın işlemlerden ziyade endüstriyel tarımla başlamayı düşünüyoruz. Gelecek yılın ilk aylarından itibaren bu ürünümüzü müşterilerimize sunmayı hedefliyoruz “

“Gerektiğinde sermayemiz artabilir

Genel Müdür Arslan, kamunun katılım bankasında yer almasının sektörde bir canlanma meydana getirdiğine dikkati çekerek, şu ana kadar 50 binin üzerinde müşteri hesabı açtıkları bilgisini verdi. Tabana yaygın bir müşteri portföylerinin olduğunu söyleyen Arslan, Anadolu’da şubeler açtıkça hem bilinirliklerinin hem de müşteri sayılarının artacağını aktardı.

Arslan, şu anda ağırlıklı olarak katılma ve cari hesaplarla fonlama yapısını oluşturduklarını, bunun dışında uluslararası piyasalardan da fon sağladıklarını belirtti.

Daha bir yılı tamamlamadan 155 milyon dolarlık ilk murabaha sendikasyonu ile  100 milyon TL tutarlık ilk sukuk işlemlerini tamamladıklarını anımsatan Arslan, “Bunun haricinde Körfez ülkelerindeki katılım bankaları başta olmak üzere yine katılım prensiplerine uygun kuruluşlarla ikili fon anlaşmaları imzaladık. Bir taraftan katılma fonu ve cari hesap dediğimiz fonlarda artış olurken, diğer taraftan da farklı kaynaklardan finansman sağlıyoruz.  Fon kullanma noktasında talep daha fazla. Biz aktif-pasif ve risk yönetimi ilkeleri çerçevesinde bu süreci başarılı bir şekilde yönetiyoruz.” dedi.

Gelecek dönemde sermaye artırımı ya da halka açılmaya ilişkin soru üzerine Arslan, şöyle cevap verdi: “675 milyon TL’lik sermayemiz Hazine’ tarafından sağlandı. Bankacılık sermaye yeterlilik rasyosu kriterinden dolayı sermayeye dayalı yapılan bir faaliyet. Büyüme hızımıza baktığımızda 675 milyon TL Ziraat Katılım için orta ve uzun vadede yeterli bir tutar değil. Sermaye ihtiyacımız olduğunda Hazine Müsteşarlığı ile görüşerek sermayemizi artırabiliriz. Bunun için doğru ve iyi tanımlanmış iş modelini hissedarlarımıza sunmamız lazım. Halka arz şu anda gündemimizde bulunmamaktadır.” 

Arslan, yakın zamanda Trabzon, Sivas, Antalya, Erzurum, Samsun, Afyon, Eskişehir, Uşak ve Denizli’de şube açacaklarını, ayrıca gelecek dönemde İstanbul’a daha fazla yoğunluk vereceklerini söyledi.

Şu anda toplam çalışan sayısının 550’ye ulaştığını ve yıl sonu itibarıyla 700’e çıkacağını kaydeden Arslan, çalışanlarının hem katılım hem de konvansiyonel bankalardan geldiğini, bunun haricinde sınavla alımların yapıldığını ve 200 kişilik çalışan alımı gerçekleştirdikleri bilgisini verdi.

Arslan, yıl sonunda nakdi ve gayrinakdi kümüle fon kullandırım tutarının şube ağının artmasıyla 10 milyar liraya ulaşabileceğini ifade etti. 

Ziraat Katılım’ın hala yatırım döneminde olduğuna işaret eden Arslan, şu aşamada karlılık anlamında başabaş noktasında bulunduklarını ancak yıl sonu itibarıyla belli bir karlılık düzeyine ulaşacaklarını vurguladı.

Katılım bankacılığının son 13 yılda önemli ivme kazandığını belirten Arslan, “Sektöre yeni katılım bankalarının gelmesi durumunda katılım bankacılığındaki hareketlilik artacaktır. 2023 yılı itibarıyla katılım bankacılığının payının yüzde 15 olması gibi ciddi hedef var. Bu hedefe ulaşılabilmesi için yeni katılım bankaları kurulması gerektiği gibi ilave sermaye artırımları da gerekecektir. Çünkü mevcut sermaye yapısı ile yüzde 15 paya ulaşmak kolay değil. İnanıyorum ki doğru tanımlanmış iş modelleri, yeni katılım bankaları ve yeni ürünlerle bu hedefi yakalayacağız.” diye konuştu.

 Kar-zarar ortaklığına dayalı ürünler geliştiriyoruz

Osman Arslan, Ziraat Katılım olarak kar-zarar ortaklığına dayalı ürünlerin uygulanması noktasında gayret göstereceklerini dile getirdi.

Kar-zarar ortaklığı üzerinde çalışmaların sürdüğünü aktaran Arslan, şu değerlendirmelerde bulundu: “Yatırımcının elinde yatırım için gerekli bilgi ve tecrübe var. Katılım bankasının elinde de sermaye var. Kar-zarar ortaklığı bu ikisinin bir araya gelip yatırıma dönüşmesiyle oluşan karın mutabık kalınan oranda bölüşülmesi,  zarar oluşursa bunun da  yine belli oranlarda paylaşılması üzerine kurulu bir sistem. Bu uygulamalar çok kolay olmamakla birlikte gerekli altyapılar oluşturulduğu taktirde, iyi projelerle birlikte hayata geçebilecektir. Ziraat Katılım olarak sektörün bu noktadaki uygulamalarını geliştirmek istiyoruz. Bu doğrultuda ürün geliştiriyoruz. Önümüzdeki günlerde bir iki proje ile bu yöndeki ilk adımlarımızı atacağız.” Arslan, Son bir yılda Ziraat Katılım’ın beklenenin ötesinde bir performansla sektörde büyüdüğünü ve  bir başarı yakaladığını belirterek “Bu başarımızın hiç kuşkusuz birden çok paydaşı var. Bu paydaşlarımız yola beraber çıktığımız çalışanlarımız, İştiraki olmaktan gurur duyduğumuz Ziraat Finans Grubu’muz ve tabii ki her zaman yanımızda olan müşterilerimizdir” diyerek sözlerini tamamladı.