2022 yıllarında önemli satışlarımız olacak

Savunma sanayinde aktif bir yılı geride bırakıyoruz, yapılan fuarlar ve etkinlikler savurma sanayi ürünlerimizin yurtdışında daha fazla tanınması noktasında firmalarımıza önemli kazanımlar sundu. Bu gelişmeleri değerlendirmek için sorularımızı yönelttiğimiz Samsun Yurt Savunma Genel Müdürü Cahit Utku Aral, açıklamalarda bulundu.

Hafif silah üretiminde Samsun Yurt Savunma’nın konumu ile ilgili bir değerlendirme alabilir miyiz?

2020 ve 2021 yıllarında pandemiden ötürü sivil pazarda hafif  silah satışında artış gerçekleşmiştir. Bunun başlıca sebebi işsizlik, işsizlikten doğan sosyal ve güvenlik problemleri olmuştur.   Pandemi yayılımındaki artış, delta varyantının yaygınlaşması ve ABD’de yaşanan yönetimsel problemler de 2022 yılını tüm sektör için ön görülemeyen bir yıl yapmıştır.

Samsun Yurt Savunma olarak tüm olasılıklar için pozisyon almış durumdayız. Hem firmamızın Türkiye’deki kapasitesini arttırdığımız gibi ABD’deki yatırımlarımız da hızla devam etmektedir. Ağustos 2022’de tamamlanacak ve toplam değeri 20 Milyon Doları bulan yatırım ile Türkiye’de mevcut 450.000 adet yıllık üretim kapasitemiz 650.000 adede yükselmiş olacaktır. 2018 yılında Ar-Ge çalışmasına başlanan 12.7mm Makineli Tüfeğin sevkiyatları da Kasım 2021’de başlamış ve tüm hızıyla devam etmektedir.  2022 yılında makineli tüfek üretim ve satış adedi 2.000 adet olacaktır.

MECANIK Firmamız altında yönetilen aksesuar programında da önemli aşamaya gelinmiş ve yıllık 5 Milyon Dolarlık satış hedefine 2022 yılında ulaşacağımız görülmektedir.  Yine tekstil ürünlerimize de sivil pazar kadar kurumlar da ilgi göstermiş ve önemli sevkiyatlar gerçekleştirilmiştir. 2021 Ekim ayından itibaren yurt dışı pazarlara da teklifler verilmeye başlanmıştır. Tüm bu yatırımlar ile 2022 yılının, 2020 ve 2021 yıllarında olduğu gibi başarılı geçeceği düşüncesindeyiz.   

Gelinen nokta sonrasında uluslararası arenada daha iyi bir noktaya gelebilmek için yapılması gerekenler ile ilgili öngörülerinizi alabilir miyiz?

Daha önce de belirttiğimiz gibi firmamızın ana stratejisi her zaman ihracat olmuştur. Türkiye’nin ihtiyaçları belirli adetler ile kısıtlı olup, ülkemizin de ihtiyacı savunma sektörünün ihracat yapmasıdır. Savunma sanayinin katma değeri yüksek olduğundan yapılan ihracatın da ülkemizin ekonomisine büyük katkıları bulunmaktadır. Bugün hafif silah alanında ülkemizde gerekli tüm projeler açılmış ve çoğunluğu tamamlanmıştır. Bundan sonrasında yerlileştirilen ürünler üzerinde kullanıcılardan gelen geri bildirimler ve rekabet sebebi ile iyileştirmeler yapılarak tercih edilmeleri sağlanmaya çalışılacaktır.

Hafif silah alanındaki iyileştirmelere ek olarak, orta kalibre alanında da yapılacak geliştirmeler önemli olacaktır. Ülkemizin üretmekte ve ihraç etmekte olduğu kara, hava ve deniz platformlarında orta kalibre önemli bir bağımlılığa sebebiyet vermektedir. Bugün firmamızın son 2 ay ve önümüzdeki 3 ayda Kuveyt, Azerbaycan, Irak ve Nijerya’ya gerçekleştirmiş olduğu ve olacağı 12.7mm makineli tüfek ihracatlarının çoğunluğu platform üzeri entegrasyonlar içermektedir.

Savunma sanayinde sadece ürünü geliştirmek yeterli olmayıp, marka yaratmak, tüm pazarlarda varlık gösterilmesi de gereklidir. Bu sebeple firmamız önümüzdeki dönemde hem yeni ürün tasarımlarına devam edeceği gibi hem de uluslararası bir marka olmanın gereklerini de yerine getirmeye devam edecektir.  Bu kapsamda dijital altyapımıza aplikasyon, online satış kanalları gibi önemli yatırımlar gerçekleştirmekteyiz. Bu yatırımlarımız yurt içi pazarından daha çok yurt dışı pazarları için yapılmaktadır.

Savunma sanayinde üretim süreçlerinin diğer sektörlere göre daha zor olduğu bilinmektedir. Sektörün gelişimi için bu konudaki düşüncelerinizi ve önerilerinizi alabilir miyiz?

Tüm sektörlerde olduğu gibi savunma sektöründe de gelişen teknolojiler sayesinde hem üretim hem de kalite kontrol kolaylaşmaktadır. Günümüzde ve gelecekte tasarımın yapılması, yapılan tasarımın korunması, alt sistemlerinin alt yüklenicilerce üretilmesi, kalite kontrol ve kabullerin bünyede yapılması ve ürün haline getirilmesi bu sektörde var olabilmenin tek yolu olacaktır. Ne yazık ki hala sektörümüzde fazla personel çalıştırmanın başarı olduğu düşünülmektedir. Ama dünyada kişi başı ciro tutarı, ihracata karşılık ithalat tutarı gibi kriterlere bakılmaktadır.

Bugün firmamız kişi başı 200.000 Dolar ciroya ulaşarak Türkiye’de üretim sektöründe olup bu değeri yakalamış yegane şirketlerden biridir. Hedefimiz önümüzdeki 5 yılda kişi başı ciromuzu 300.000 Dolara çıkartmaktır. En önemlisi firmamız bu ciroyu da ihracat yaparak sağlamış, 2020 ve 2021 yıllarında firmamız üretiminin %90’ının ihraç etmiştir.  Bu ihracat oranına karşılık firmamızın ithalatı cirosunun % 5’inin altında kalmıştır. Yeni geliştirilen projelerde de yine bu oranlar sağlanacak şekilde yatırım ve planlamalar yapılmıştır.

Daha önce yaptığımız röportajlarda ihracat ile ilgili bilgileri kamuoyu ile paylaşmıştınız, buradan yola çıkarak yeni pazar arayışlarınız ile ilgili bir değerlendirme alabilir miyiz?

2021 yılında ihracatımız 2020 yılına nazaran dolar bazında % 50 artış göstermiş olacak ve 100 milyon doların üzerine çıkacaktır. 2022 yılında ise ihracat hedefimiz 130 milyon dolara ulaşmaktır. Hedeflenen % 30 artış makinalı tüfek ihracatı ile sağlanacak ve ihracat kilogram değerimiz de 300 doların üzerine çıkacaktır. Yukarıda da belirttiğimiz gibi Orta Doğu ve Afrika pazarında 2022 yıllarında önemli satışlarımız olacak ve ürünün performansından doğacak memnuniyet ile daha da çok sipariş alınacağımızı ön görmekteyiz.

Katılım sağladığınız Saha Expo ile ilgili bir değerlendirme alabilir miyiz?

SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı’nda savunma, deniz, havacılık ve uzay sanayisindeki en gelişmiş teknolojilerin geçit töreni başladı. CANiK markasıyla yılda yaklaşık 450 bin adet tabancaya ilaveten geliştirdiğimiz yüzde yüz yerli ve milli uçaksavarı ile dünya endüstri devleri arasında Türkiye’yi temsil ediyoruz. En yeni inovatif ürünlerimizi sergilediğimiz fuarda, 23 yıllık başarı hikayemize projeksiyon tuttuk. Türk Savunma sanayiye kazandırdığımız tüm markalarımız , iştiraklerimiz UNIDEF ve UNIROBOTICS ile fuarda yüksek bir temsil gücü oluşturduk. İlk kez IDEF’21’de sergilediğimiz CANiK M2 QCB 12.7 mm ağır makineli tüfeğiyle gelişmiş Ar-Ge kültürünü fuarda bir kez daha yansıttık. Dünyanın pek çok ülkesine ihraç edilen ağır makineli tüfeğimizin yeni versiyonlarını geliştirmeyi sürdürüyoruz. 

CANİK olarak; Irak, Kuveyt, Nijerya gibi ülkelerden bin 200’ün üzerinde sipariş alma başarısını gösterdik ve dünyada bu silahı üreten 5’inci firma olarak Türkiye’yi dünyada temsil etmenin haklı gururunu yaşıyoruz.  Yerli ve milli uçaksavar projemizi, 2018 yılından bu yana devam eden Ar-Ge çalışmalarımız, testlerimizle tamamlamayı başardık. Dünyanın en dayanıklı ve en yüksek performanslı CANiK M2 QCB 12.7 mm ağır makineli tüfeğimizin seri üretimine ve ihracat faaliyetlerine başladık. Bir yandan Ar-Ge çalışmalarıyla ürünümüzün yeni versiyonlarını geliştirirken diğer yandan dünyanın farklı ülkelerinden gelen siparişleri yetiştirmeye çalışıyoruz. Silahımıza dünya ülkelerinden ilgi hayli büyük. Fuarda bu ilginin daha da arttığını gördük.

Fuarda 12.7 mm ağır makineli tüfeğimizi gurur tablosu olarak sunduk. Yüzde 95 oranında ihracat gerçekleştiren bir firma olarak fuarın yaratacağı uzun soluklu iş birlikleriyle üretim ve ihracat faaliyetlerimize yeni bir boyut kazandıracağımıza inanıyoruz. Fuar aracılığıyla firmalarla ticari iş birlikleri, proje geliştirme noktasında önemli bağlantılar kurduk. Bu bağlantıların başarılı sonuçlarını kısa vadede alacağız.

Ar-Ge ve inovasyondan aldığımız gücümüzle üretimimizi dünyanın 68 ülkesine ulaştırıyoruz, yılda 120 milyon doları üzerinde ihracat ile  Türkiye ekonomisine yüksek bir katma değer sunuyoruz.  CANiK markalı tabancalarımızı, yeni kurduğumuz mağaza zinciri CANiK Store’da, eğitim faaliyetlerini yürüttüğümüz CANiK Academy ve yeni geliştirdiğimiz CANiK Smart ve CANiK APP uygulamalarını SAHA EXPO ziyaretçilerimize tanıttık. OCAK 2022