Dünyada bireysel savunma ihtiyacı artıyor

Süreç içerisinde ülkemiz hafif silah sektörü için uluslararası arenada önemli fırsatlarla karşı karşıya olduğu ifade ediliyor. Bireysel korunma ihtiyacının üst noktaya taşındığı bu süreç ile ilgili görüştüğümüz Samsun Yurt Savunma Genel Müdürü Utku Aral, değerlendirmelerde bulundu. 

Uluslararası pazarda sektörünüzün geldiği noktayı değerlendirir misiniz?

Covid-19 virüsü dünyada işsizliğin artmasına, sağlık hizmetlerine ve gıda maddelerine ulaşımda zorluklara sebebiyet verdi ve bu durum doğal olarak bireysel korunma ihtiyacını arttırdı. Dünyada bireysel savunma için en etkin çözümü üreten hafif silah sektörü doğal olarak bu durumdan pozitif olarak etkilendi.  Bu etkinin kısa soluklu olması da beklenmemekte olup, sadece satışın artacağı bölgelerin değişmesi beklenmektedir.  Mesela bugün ABD hariç diğer tüm pazarlarda silah mağazaları virüs dolayısı ile kapatıldığından, şuan sadece ABD’deki ihtiyaç artışı gözlenebilmektedir.  Fakat virüs dolayısı ile kapatılan silah mağazaları açıldığında Türkiye’de olduğu gibi hafif silah satış adetlerinde artış olacaktır.

Yeni Normal diye adlandırılan süreçte üretimlerde otomasyona geçiş süreçlerinde, online iş kollarında ciddi bir ilerleme beklenmektedir. Süreç tamamlandığında bu duruma insanoğlu adapte olacaktır lakin geçiş dönemi birçok sıkıntıyı da yanında getirecektir. Başlıca sıkıntıların işsizlik ve işsizlikten doğan toplumsal olaylar, daha kaliteli yaşam arayışı ve var olma mücadelesi sonucu göç olmasını ön görmekteyiz.  Tüm bu sıkıntılar hem kolluk kuvvetlerinde, hem sınır güvenlik birimlerinde silah ihtiyacını arttıracağı gibi, bireysel savunma ihtiyacını da paralelinde artıracaktır.

Bu duruma bakıldığında sektörümüzde işini doğru yapan, kullanıcıların güvenini kazanmış tüm oyuncuların satışlarına yansıyacaktır.

Bu dönemde ABD pazarı daha fazla ön plana çıkmaktadır. Bu açıdan ABD pazarının sektör açısından önemini aktarır mısınız?

Daha önce de belirttiğimiz gibi, ABD tüm bu olaylardan yapısı gereği en çok etkilenen ülke olmuştur. Yaşanan toplumsal olayların kontrolden çıkması insanlarda kanun koruyuculara olan güvenini sarsmış ve endişeye sebebiyet vermiştir. Olası bir yağma ve hırsızlık olaylarına karşı 911 hattının yetersiz kalacağı ve devletin can ve mal güvenliği sağlama sorumluluğunu yerine getiremeyeceği kanaati bireysel silahlanmayı bir zorunluluk haline getirmiştir.      

Bunun neticesi olarak ABD’de Mayıs 2020 aylık silah satışı, Ocak 2020’ye göre %150 oranında arttı.  Firmamız özelinde baktığımızda, firmamızın ABD’de satışları aynı aylara göre %200 oranında arttırarak pazar payını arttırdı. Bu durumun ABD’de kasım ayında gerçekleşecek seçimlere kadar devam etmesini beklemekteyiz.  

Pandemi sürecinde uluslararası tabanca sektöründe gelişmekte olan firmalar açısından fırsatları aktarır mısınız?

Tabi pandemi dolayısı ile artan satışlar, firmaların doğru zamanı beklediği hamlelerini icra etmeleri için fırsat oldu. Mesela Sig Sauer Firması, uzun zamandır fırsatını kolladığı Almanya teşkilatını kapatma operasyonunu gerçekleştirdi. Bilindiği üzere Almanya’nın ihracata koyduğu kısıtlamalar, ABD’ye nazaran çok daha fazla ve yaptırımları çok ağır. Sig Sauer Alman regülasyonları dışında kalmak ve tamamen ABD Firması haline gelmek için, bu güçlü olduğu dönemde Almanya’daki teşkilatı için iflas istedi ve operasyonunu tamamladı. Yine yatırımlarını gerçekleştirmek için doğru zamanı bekleyen birçok hafif silah üreticisi yine bu dönemde elde ettiği gelirler ile yatırımlarına hız verdi. Canik’te bu dönemde bu firmalardan biri oldu.     

Bu süreçte Canik olarak ihracatta sizin izlediğiniz strateji aktarır mısınız?

Firmamızın bilindiği üzere 2 tip müşterisi var, biri sivil diğeri ise devlet müşterileri. Canik olarak, pandemi öncesinde Filipinlerde iki, Endonezya ve Bangladeş’te birer adet olmak üzere toplam 4 ihale kazanmıştık. Salgın sürecinden ötürü kabuller yapılamayacağından ve de ABD’deki talepleri karşılamamız önemli olduğundan bu kontratlarımızın üretimlerine başlamadık. Ayrıca yine salgın sebebi ile ABD hariç bütün pazarlarda silah satış mağazaları kapandığından sivil satışımız da durdu. Fakat haziran ayından beri mağazalar tekrar açıldı ve satışlar başladı. İlk olarak Avrupa Birliği’nin ihtiyaçlarını karşılamak için sevkiyatlarımıza başladık. Onun yanında Afrika ülkelerine de sevkiyatlarımızı gerçekleştirmek için üretimlerimiz devam ediyor. 2020 ihracatımızın 2019’a göre %200 oranında artış gösterecektir.   

Samsun Yurt Savunma olarak 2020 yılı değerlendirmesi yapar mısınız?

2020 yılı, firmamız için sürprizler ile dolu bir sene olmaya devam ediyor.  Bu sene temennimiz, tüm ekibimizin, aileleri ile bu seneyi sağlıklı bir şekilde tamamlamalarıdır.  Samsun Yurt Savunma olarak 2020 yılında 290.000 tabanca satışı gerçekleştirmeyi ve 2019 yılına göre ciromuzu %80 oranında arttırmayı hedeflemekteyiz.  Yine 2020 yılında dünyada ABD ye ihracatta en büyük 4’üncü firma konumuna yükselmiş olmamız yine bizi ayrıca sevindirmiştir. Tabanca üretimi yanında Savunma Sanayi Başkanlığı ile imzaladığımız Platformlar için 12.7 mm Makineli Tüfek projesi kapsamında tasarım çalışmalarının tamamlanacağı ve kalifikasyon testlerinin başlayacağı bir yıl olmasından ötürü 2020 yılı bizim için ayrıca önemli bir yıl.   2020 yılı tüm dünya ülkeleri için zorlu bir yıl oldu ve beklenti, etkilerinin 2021 yılına da yansıyacağı yönünde. Bu sebeple Samsun Yurt Savunma olarak, bu dönemi doğru yönettiğimiz durumda 2022 yılına firmamızın çok daha kuvvetli ve sağlam bir bünye ile gireceğini düşünüyoruz. Bu sebeple bu dönemde hem yapısal alanda yatırımlar yaparken ayrıca online teknoloji alanında da yatırımlarımıza hız veriyoruz.  Tüm bu yatırımlar tamamlandığında, kullanıcılarımıza bambaşka deneyimler yaratacağımız gibi bizimle rekabet etmeye çalışan firmalar ile de aramızı ciddi miktarda açmış olacağız. EYLÜL 2020