Dünyanın 4 kıtasında Türk markası: Canik

Bugün sadece Türkiye’de değil, uluslararası arenada büyük başarılara imza atan Samsun Yurt Savunma’nın (SYS) ardında, DNA’sına sanayicilik vizyonu kazınmış bir akıl hocası var: Zafer Aral. Deneyimli iş insanıyla CEO’su olduğu Samsun Yurt Savunma’nın konumunu, geleceğini ve 100 milyon doların üzerine taşımak istedikleri yıllık ihracat hedeflerini konuştuk.

Zafer Bey, öncelikle sizi tanıyabi­lir miyiz?

1954 yılında Kayseri’de doğdum. İs­tanbul Teknik Üniversitesi’nde Makine Mühendisliği eğitimini dereceyle tamamla­dıktan sonra 1977 yılında babam, rahmetli Cahit Aral’ın yanına katılarak sanayicilik fa­aliyetlerine başladım. Babamın Sanayi ve Ticaret Bakanı olarak 1983 hükümetine dâhil olmasının ardından, 24 Ocak 1980 ekonomi kararlarının da etkisiyle tamamen ihracata yönelik gıda fabrikaları yatırımları­na bağımsız olarak devam ettim.

Türkiye sanayisine önemli katkılar­da bulunmuş bir aileden geliyor ve bu geleneği, Samsun Yurt Savunma çatısı altında sürdürüyorsunuz.

Evet, esasen ailemizin sanayicilik geç­mişi 1955 yılına, babam Cahit Aral’ın Ka­ra Yolları Bölge Müdürlüğü’nden ayrılarak dizel motor tasarımlarına başlamasına da­yanmaktadır. Kendisi aynı zamanda bu­gün Haliç Koç Müzesi’nde sergilenen ve 1960’ta tasarımı tescillenen ilk Türk pa­tentli dizel motorunu tasarlayan, 1966’da ulusal ihtiyacı karşılayabilecek kapasitede üretim için MEYSU meyve suyu fabrikasını kuran ve akabinde 1980’lere kadar ülke­mize 7 fabrika kazandıran bir isim.

Samsun Yurt Savunma’nın öyküsü 1998 yılında başladı. Bugün CANIK mar­kasıyla tanınan Samsun Yurt Savunma; yıllık 350.000 adet tabanca, 3.000 adet 12.7mm ağır makineli tüfek üretim kapasi­tesi, silah entegrasyonu kabiliyeti ve robo­tik alanındaki yatırımları ile ülkemizin mar­ka firmalarından biridir. 2017 yılında SSB tarafından Türkiye’nin en başarılı 3. savun­ma sanayi şirketi seçildik. Bugün, 2014 yı­lından bu yana Türkiye’nin en hızlı büyü­yen 100 şirketi arasında yer alan, alanında Türkiye’nin ihracatının %75’ini tek başına gerçekleştiren, ürünlerinin 2017, 2019 ve 2020 yıllarında Amerika Birleşik Devletle­ri’nde en başarılı ürün olarak ödüllendirildi­ği bir kurum olarak konumlanıyor, ülkemiz için değer yaratmaya devam ediyoruz.

Kurulduğu günden bu yana Sam­sun Yurt Savunma, pek çok cephede mücadele verdi, önemli atılımlar gerçek­leştirdi. Dünden bugüne Samsun Yurt Savunma’nın dönüm noktalarından bah­seder misiniz?

Çok yakın bir geçmişe kadar Türki­ye’de özel sektörün uzun namlulu silah üretmesine izin bile verilmezken, gele­cekte şartların düzeleceğine olan inancı­mız ile tabanca üretimine ek olarak 2005 yılında MKEK için MP5, G3, HK33 gibi otomatik tüfeklerin parçalarının üretimine başladık ve deneyim kazandık.

Yine roket-füze alt sistemleri konu­sunda ROKETSAN ile çalışmalara baş­ladık. 2009 yılında, o zaman Türkiye’de üretimi olmayan, dünyada da sayılı firma ta­rafından üretilen iğne ateş­lemeli ve polimer gövdeli ta­bancanın tasarım çalışmala­rına başlayan SYS, 2012 yılı başında TP Serisi tabanca­ların satışını ilk olarak ABD pazarına gerçekleştirdi. Söz konusu TP Serisi ürünleri ile 2017, 2019 ve 2020 yılların­da Yılın Tabancası ödüllerine layık görüldük. ABD’de Ka­ra Kuvvetleri alımından son­ra en büyük ikinci alım ihalesi olarak gös­terilen Gümrük ve Sınır Güvenliği ihalesi­ne dünyada davet edilen 8 firmadan bi­ri, Danimarka Ulusal Silahı ihalesine davet edilen dünyadaki 5 firmadan biri, Fransa Ulusal Silahı ihalesine resmi olarak davet edilen 4 firmadan biri olduk. Bugün Canik, Türk Askeri ve Kolluk Kuvvetleri yanında Ukrayna, Polonya, Filipinler, Bangladeş, Tayland, Somali, Kamerun, Burkina Faso gibi birçok ülkenin resmi görev silahı. Bu gelişme­ler, Samsun Yurt Savunma’nın dünyadaki konumunun da ne kadar sağlamlaştığının açık bir göstergesidir.

Samsun Yurt Savunma ve Canik markamıza ek olarak bugün iştiraklerimiz Unidef ve Unirobotics firmalarımız da savunma projelerinde isimlerinden sıkça bahsettirir hale gelmiştir. Hava, deniz ve kara araçları için geliştirmiş oldukları entegrasyon çözümleri sadece Türkiye’nin değil Ortadoğu ülkelerinin de kullanımındadır. Bugün Cumhurbaşkanlığımızın koruma ekibinin hem hava hem kara unsurlarında dahi Unidef çözümleri kullanılmaktadır. Bu firmaların bir özelliği de sektörün diğer firmaları ile de yoğun iş birliği yapmaları ile çok etkin ve kapsamlı projeler yaratabiliyor olmalarıdır.

Canik’in bu dönemde yoğunlaştığı projeler hakkında biraz bilgi verir misiniz?

Bir taraftan 12.7 mm M2 ağır makineli tüfek hazırlanırken, daha önce belirttiğim gibi her sene yeni modeller üzerinde çalışıyor. Bu sene TP9 SUB ELITE CAS (Canik Advanced Sight System) modelimiz ile yine çok inovatif bir ürün hazırladık ve piyasaya sürdük. Bununla birlikte en az 2 senedir üzerinde çalıştığımız Canik Resmi Aksesuar Programı genişlemeye devam ediyor. Bu aksesuar programı, CANİK kullanıcılarının hizmetine sunuluyor. Bu program önümüzdeki 6 ay, 1 sene içerisinde çok daha güçlü bir hale gelerek dünyanın her yerindeki CANİK kullanıcılarını da çok memnun edecek.

Tabi şu an burada açıklayamayacağım daha birçok silah, entegrasyon ve robotik projemiz var ve projelerimizi birer birer lanse ettiğimizde kullanıcıların sektörden beklentilerini tamamen değiştireceğini göreceğiz.

Ürünleriniz prestijli ödüllerle de taçlandırılıyor. Konuyla ilgili değerlendirmelerinizi paylaşır mısınız?

Daha önce de belirttiğim başta ABD Yılın Tabancası ödüllerimiz, SSB tarafından layık göründüğümüz en başarılı savunma şirketi ödülüne ek olarak TOBB’un her yıl yapmakta olduğu Türkiye 100 programında son 4 senedir aldığımız başarıların da şirketimizin sürekliliğinin kanıtı olduğunu düşünüyorum.

Dünyada bir ürünün sürekliliğini veya bir şirketin devamlılığını sağlamak artık bu dünyada markalaşmadan mümkün değil. Bu tüm dünyanın kabul ettiği ve biz sanayicilerin de kabul etmesi gereken bir unsur. Dolayısıyla ne üretiyorsak üretelim, devamlılığı sağlamak için; ülkemizde ve dünyada marka olmamız gerekmektedir. Bugün biz bunu başarmış durumdayız. Bu bizim için büyük bir onur kaynağı ve başarının sürdürülebilmesinin de esas anahtarı. Samsun Yurt Savunma; ülke sanayimizin göz bebeği markalarından biri haline gelmiş olup, dünyada da saygın bir konum elde etti.  TOBB tarafından düzenlenen, TOBB Türkiye 100 Ödül töreninde 2020 yılında büyüme performansı ile Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketinden biri olduk. Bu ödüle firmamız 4 sene üst üste layık görülmüş oldu.

Ayrıca, Amerika’nın en prestijli silah dergisi olan ‘Ballistic’ Dergisi’nin Kasım 2020 sayısında dünyada bilinen tüm silah markaları kendi kategorilerinde incelenmiş; performans değerleri puanlanarak karşılaştırılmıştır. Canik ise 9 mm hafif silah kategorisinde gerek performansı gerek ergonomik yapısı ve dayanıklılığı gerekse estetiğiyle birçok alandaki değerlendirmelerden en yüksek puanları aldı. Markamız diğer tüm rakiplerini geride bırakarak En İyi Tabanca ödülüne layık görüldü. Bu başarısı da dergide geniş bir yer bulurken, bu da bizim için büyük bir onur ve gurur kaynağı oldu.

Dünya CANIK kullanıyor

Bugüne kadar üretilmiş 2,5 milyona ya­kın silahın %85’i Türkiye harici ülkeler ta­rafından kullanılmaktadır. Öyle ki Canik markası, savunma sanayi alanında yayınlar yapan İngiliz araş­tırma kuruluşu Shephard Medya tarafın­dan “dünyada en çok bilinen Türk Savun­ma Sanayi markası” olarak yayınlanmıştır. Bugün CANIK markası altında Türkiye’ye ek olarak dünyadaki sivil kullanıcılar hariç 1 milyondan fazla ürünümüz kolluk kuvvetlerine ve ordulara hizmet etmektedir. 2017 yılında 12,7mm ağır makinalı tüfeğin geliştirilmesi için başlattığımız çalışmalar sonlanmış olup, 2021 yılında bu silahın da seri üretime geçmesi ile yıllık ihracatımızın 100 mil­yon doların üzerine çı­kacağını öngörüyoruz. Canik markasının güvenilirliğinin M2 silahımıza da referans olması ile dünyanın 4 kıtasından siparişler toplamaktayız. Bu sayede Türkiye’nin savunma ihracatına da büyük katkılar vermeye devam edeceğiz. MART 2021