Enerji sektöründe kalıcı bir yer edindik

1968 yılından bugüne yaptığı projelerle ülke ekonomisinin gelişimine katkıda bulunan Yıldızlar Grup, inşaat sektöründen sonra enerji sektöründe de istikrarlı yatırımlarına devam ediyor. Kamu binaları, stadyum, konut, hastane, alt yapı ve yol projelerinden sonra Türkiye’nin enerjideki dışa bağımlılığını azaltmak ve ülke ekonomisine katkıda bulunmak için yenilenebilir enerjiye yatırım yaptıklarını belirten Yıldızlar Grup Yönetim Kurulu Başkanı Müfit Eren, ülke genelinde yaşanan finansman bulma zorluklarına rağmen yatırımlarından vazgeçmediklerini belirtti. Çanakkale’de halen yapımı devam eden Gülpınar RES Projesi’yle yıllık 40.000 hanenin enerji ihtiyacının karşılanacağını belirten Eren, çocuklarımıza yaşanabilir bir dünya bırakma yolunda katkılarının olduğunu bilmenin mutluluk verici olduğunu vurgulayarak sorularımızı yanıtladı.

Yıldızlar Grup olarak son dönem yaptığı projelerle ilgili bilgi verir misiniz?

Yıldızlar Grup Şirketleri’nin geçmişi, Yıldızlar İnşaat Şirketi’nin kurulduğu 1968 yılına kadar uzanır. Grubumuz bir yandan inşaat sektöründe yüksek kaliteli üstyapı ve altyapı projelerinde gelişmiş bir tecrübe oluşturmuş durumdayken, diğer yandan ülkenin enerji sektörünün büyük yatırımcılarından olma yolundadır. Uzun yıllardır geliştirdiği inşaat ve taahhüt tecrübesinin ardından, enerji yatırımlarına da yönelmiştir. Bu kapsamda Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Elektrik Üretim Tesisi Projeleri geliştirerek (HES ve RES), Türkiye ‘nin değişik bölgelerinde enerji yatırımları gerçekleştirmektedir.

Son dönem yaptığımız projeler arasında Diyarbakır 33.000 Seyirci Kapasiteli Stadyum İnşaatı, Kütahya Belediyesi Yeni Hizmet Binası Yapım Projesi, Ankara Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Binası, Kütahya Parmakören Konut Yapımı Projesi, Bursa Mevlana Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi, Ankara Başkent Emlak Konutları 2.Etap Konut İnşaatları, Isparta Kara Havacılık Okulu Tesisleri İnşaatı,  Ankara-Niğde Karayoul Otoyol İnşaatı Üst Yapı İşleri ve Gülpinar RES Projesini sayabiliriz.

Enerji alanında yaptığınız çalışmalarla ilgili değerlendirme alabilir miyiz?

Grubumuz giderek artan küresel enerji ihtiyacının yarattığı yatırım imkânlarını değerlendirmek, doğru, güvenilir ve çok yönlü yatırımlarla kalıcı olmak üzere günümüzün ve yakın geleceğin en parlak sektörlerinden enerji sektörüne 2003 yılında adımını atmıştır. Yıldızlar Enerji Elektrik Üretim AŞ ile atılan bu ilk adımı, sektörde Yıldızlar imzasına dönüştürmek için sağlam adımlarla ilerlemektedir. Sadece proje karlılığını değil enerji arzına, dolayısıyla ülke ekonomisine ve istihdama katkı sağlamayı da hedef alan Yıldızlar Grup, ülkenin kalkınmasına katkılarından dolayı ödüllendirilen yenilenebilir enerji yatırımlarıyla enerji sektöründe kalıcı bir yer edinmiştir.

Ülke olarak enerjide dışa bağımlılığımızı azaltmanın en etkin yolunun yenilenebilir enerji yatırımlarının artırılması olduğu açıktır.  Bunun yanında fosil yakıtlı üretim tesisleri ile kıyaslandığında da oldukça çevreci bir enerji üretim seçeneğidir. Ülke stratejisi doğrultusunda, dışa bağımlılığı azaltıcı etkisi, ülke ve yerel ekonomiye katkısı ve çevreci olmaları sebebiyle enerji yatırımlarımızda yenilenebilir enerji yatırımlarına odaklanmış bulunuyoruz. Bu kapsamda Diyarbakır’ da toplam 36 MW kapasitede iki adet, Isparta ve Burdur’ da toplam 20 MW kapasitede iki adet hidroelektrik santralinin yatırımlarını gerçekleştirdik. Toplam 56 MW Kurulu gücündeki işletmedeki dört santralimiz ile yıllık 195 GWh enerji üretimi gerçekleştirerek ülkemizin dışa bağımlılığını azaltmada katkıda bulunuyoruz. Ayrıca, ürettiğimiz enerji ile yaklaşık yıllık 85.000 ton karbon salınımını engellemiş oluyoruz. Yenilenebilir enerji üretim sektöründe hidroelektrik üretim tesislerimize ilave olarak rüzgar enerji üretim santralleri ile de yatırımlarımıza devam ediyoruz.

Uzun yıllardır enerji sektöründe yatırımcı olarak faaliyet göstermekte olan bir firma olarak yenilebilir enerji alanında attığımız imzaların gururunu yaşıyoruz. Enerji projelerimizin, proje geliştirmeden yapım işlerine tüm aşamalarını ve işletmelerini kendi bünyemizde gerçekleştiriyor olmak bizim için ayrıca gurur verici.  

Rüzgar enerjisi alanında yaptığınız çalışmalar ülke ekonomisine önemli katkılar sağladığı gibi yenilenebilir enerji olması nedeniyle oldukça önemlidir. Bu çerçevede rüzgar enerjisiyle ilgili düşüncelerinizi alabilir miyiz?

Enerji geleceğimiz. Yapılan araştırmalar, yenilenebilir enerji teknolojileri tercih edildikçe kömürün düşüşe geçtiği ve 2040 yılında yenilenebilir enerjinin küresel enerji kaynaklarının üçte ikisini karşılayacağı yönünde. Ülkemizde temiz enerjinin yaygınlaşması amacıyla atılan adımların bir parçası olmanın gururu ve sevincinin ötesinde çocuklarımıza yaşanabilir bir dünya bırakma yolunda katkımızın olduğunu bilmek mutluluk verici. Ülkemiz rüzgar enerjisi açısından önemli bir potansiyele sahip. Bu potansiyelin değerlendirilmesi enerji alanında dışa bağımlığı etkili şekilde düşürebilir. Rüzgar türbinlerinin teknolojisinin gelişmesi ve maliyetlerinin düşmesi rüzgar enerji santrali yatırımlarını gün geçtikçe daha cazip hale getirmekte. Türkiye, son 10 yılda sadece rüzgarda kurulu gücünü 7.6 GW’a çıkararak yenilenebilir kaynak kullanımını hızla arttırdı ve yerli kaynakların kullanımında gözle görülür bir artış sağladı. Sektörde Bakanlığın da desteğiyle çok güzel adımlar atılmakta, ilerleyen dönemde de yenilenebilir enerjide geleceğin yakalanacağına inancımız tam. Rüzgar enerjisini küresel ısınmayı sınırlamak için elimizde hazır bulunan, sınırsız doğal bir kaynak olarak görüyoruz. Enerjide dışa bağımlılığı azaltmasının ötesinde sıfır atık diyoruz,  hava kirliliğine hayır diyoruz, doğayı önemsiyoruz, gelecek kuşakları önemsiyoruz ve “Rüzgar Enerjisi” diyoruz.

Sonuç olarak, bu sebeplerle rüzgar enerji üretim santrali projelerine yatırım yapma kararı aldık ve ilk RES projemiz olan Çanakkale ilimizde 35 MW kapasitede Gülpınar RES Projesi ile rüzgar sektöründe yatırımlarımıza başladık. 

Çanakkale’de yaptığınız yatırımla ilgili son durumu ve proje tamamlandığında ülke ekonomisine katkısını aktarır mısınız?

Çanakkale’de halen yapım aşamasında olan Gülpınar RES Projemizde inşaat işleri tamamlanmış durumda, türbinler kurulum aşamasındadır. Projemizde Enercon’un en son geliştirdiği türbin olan E138-3.5MW türbinini, yerlilik oranının yüksek olması sebebiyle de tercih ettik. Santralimizi Ekim ayında kısmı devreye aldık. Proje tamamlandığında 10 adet türbin ile yılda yaklaşık 120 GWh elektrik üretimi  hedefleniyor ki bu üretim yaklaşık 40.000 hanenin yıllık elektrik enerjisinin sağlanması demek. Kurulacak santral sayesinde aynı zamanda yılda 60.000 ton karbon emisyon azalımı sağlanacak; bu da her yıl 60.000 ağaç dikmek anlamına gelmekte.

Enerji alanındaki gelecek planlarınızı aktarır mısınız?

Daha önce belirttiğimiz gibi 16 yıldır enerji sektöründeyiz ve enerji geleceğimizdir diyoruz. Rüzgar enerjisi önceliğimiz olmak üzere enerji sektöründe portföyümüzü genişletmek, kapasitemizi arttırmak, yeni yatırımlar yapmak hedefimiz. Sağlam ve emin adımlarla, kaliteden ödün vermeden büyümeye, istihdam ve üretimle ekonomimize katma değer sunan projeler gerçekleştirmeye devam edeceğiz.

Yıldızlar Grup açısından  2019 yılı değerlendirmesi yapar mısınız?

2019 yılı bilindiği gibi finansal anlamda piyasalardaki belirsizlik nedeniyle yatırımlar yönünden zor bir yıl oldu. 2018 yılında başlayan döviz kurlarındaki dalgalanmalar sebebiyle piyasa oldukça hareketliydi. Ülke genelinde finansman bulma zorluğuna ve inşaat sektöründe yaşanan daralmaya rağmen Yıldızlar Grup olarak asla frene basmadık, risk aldık, yatırımlarımıza istikrarlı bir şekilde devam ettik ve tüm projelerimizde 2019 hedeflerimizi tutturduk. İnşaat sektöründe istihdamın azaldığı bir dönemde istihdam yaratmaya devam ettik. Özellikle enerji sektöründe 2019 yılında atılan adımları gözönünde bulundurarak yatırımlarımıza hız kesmeden devam etme kararlılığıyla önümüzdeki yıllara umutla bakıyoruz.   KASIM 2019