İtü Kuzey Kıbrıs Sürekli Eğitim Merkezi (SEM)

İTÜ Kuzey Kıbrıs Sürekli Eğitim Merkezi (SEM), İstanbul Teknik Üniversitesi’nin akademisyenleri başta olmak üzere konusunda lider uzmanların bilgi birikimi ve tecrübelerinden faydalanarak toplumun ihtiyaç duyacağı pek çok alanda, en iyi düzeyde eğitim olanakları sunmaktadır. Lefkoşa Surlar İçi Selimiye Mahallesi, İdadi Sokak’ta yer alan tarihi SEM binası, 1939 yılında Osmanlı mimarisiyle inşa edilmiştir. Günümüze ulaşamayan Küçük Medrese ve Büyük Medrese ’ye yakın konumlanmış olan bina, aynı sokaktaki benzer mimari uslubu taşıyan diğer üç bina ile birlikte müftülerin kullanımına verilmiştir. Sokak, dönemin “Müftüler Sokağı” olarak anılmıştır.

Daha sonra bir doktor muayenehanesi olarak işlev gören tarihi bina, 2011 yılı itibariyle Teknik Üniversite’nin kullanımına tahsis edilmiştir. Aslına uygun şekilde restore edilmiş yapı, Nisan 2015’te İTÜ kimliğini yansıtan kurumsal iç mekan tasarımıyla yepyeni bir kimliğe bürünmüştür. Bina, çevrimiçi test altyapılı, kameralı, projektörlü ve güvenlikli bilgisayar odası, tam donanımlı toplantı odası, beyin fırtınası odası, modern kahve-mola odası ve eğitim sınıfları ile Sürekli Eğitim Merkezi olarak hizmet vermeye başlamıştır.

İTÜ Kuzey Kıbrıs SEM; bilişim, teknoloji ve sanayi alanlarında sürekli artan ve yenilenen bilgileri kurum ve kuruluşlarla paylaşarak ‘Yaşam Boyu Öğrenim’ kavramını her yaştan, her meslek grubundan kişilere kazandırmayı amaç edinmiştir. SEM, kamu ve özel sektör kuruluşları ile yurtdışındaki kişi ve kurumlara ihtiyaç duydukları alanlarda, ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim programları, kurslar, seminerler ve konferanslar düzenlemekte; bu faaliyetlerin koordinasyon ve organizasyonunu sağlayıp, üniversite olanaklarını kampüs dışına taşımaktadır.

Teknolojik donanım ve modern fiziki altyapısını, 240 yılı aşkın eğitim-öğrenim tecrübesi üzerine kuran İTÜ, bireysel ve sektörel alanlarda ihtiyaç duyulan her türlü yaygın eğitim imkânını üniversite ve iş dünyası arasında bir köprü oluşturacak şekilde sunmaktadır.

Ayrıca, kısa veya uzun süreli eğitim programları, iş hayatına atılmaya hazırlanan gençler ile yeterli tecrübeye sahip bireylerin kariyer planlamalarına yardımcı olmayı ve kişisel/mesleki gelişimlerine katkıda bulunmayı ön planda tutmaktadır.

SEM’in tüm eğitim programları teorik ve pratik bilgiyi birleştirmeye yönelik planlanmaktadır, bunlardan bazıları;

Amatör Denizcilik ve Kısa Mesafe Telsiz Operatörlüğü

Bilgisayar Destekli Çizim ve Modelleme Eğitimleri

Bilişim Güvenliği  

Eğiticinin Eğitimi

Etkili İletişim Teknikleri

İnsan Kaynakları Yönetimi

Koçluk Temel Yetkinlikleri

Liderlik

Müşteri Odaklı İlişki Yönetimi

Proje Yönetimi

Teorik ve Uygulamalı KBRN Eğitimi

Yabancı Dil Eğitimi

Hâlihazırda devam eden Genel İngilizce Kursları, Ortak Avrupa Çerçevesi (Common European Framework) standartlarına uygun şekilde tasarlanmış ve düzeyleri Avrupa Konseyi Dil Düzey Kodlarına göre belirlenmiştir. İngilizce dil eğitimine katılan kursiyerlere; dinleme, konuşma, yazma ve okuma becerilerini geliştirecekleri eş zamanlı, kurumlar içinse mesleki terminolojiler ile zenginleştirilmiş özel eğitimler verilmektedir.  Ayrıca, SEM ihtiyaç doğrultusunda Yunanca, Rusça, Almanca, Fransızca ve diğer yabancı diller için de kaliteli eğitim programları sunabilmektedir.

Tüm eğitim programları sonunda katılımcılara uluslararası geçerliliğe sahip bir “Katılım Belgesi”/“Sertifika” verilmektedir. İTÜ Kuzey Kıbrıs SEM; sadece Kıbrıs ve Türkiye’de değil, tüm Doğu Akdeniz Havzası’nda her türlü ihtiyaca cevap verecek geniş bir eğitim programı ve teknik destek ile çözüm ortağınız olmaya hazırdır.