Euronewsport Kurumsal

Euronewsport Dergisi iki ayda bir yayınlanmakta olup, yılda altı sayı çıkmakta ve Dünya Süper Veb Ofset A.Ş. kanalıyla dağılmaktadır. Dünya gündemini yakından takip eden yayınımız, bu sürecin ekonomik parametrelere yansımalarının da önemle üzerinde durmaktadır. Her sayı 15 bin adet basılan dergimiz, yıllık 15-20 bin bayi satışı gerçekleştirmektedir. Bayi satışı dışında yıllık toplam 5 bin dolayında ücretsiz olarak TUSIAD, TBMM, İktisadi Kalkınma Vakfı gibi Kurum ve kuruluşlara dağıtılmaktadır.