2020 önemli hedeflere ulaşacağımız bir yıl olacak

Sigorta sektörünün ilk on sektörü arasında yen alan Güneş Sigorta, yeniden yapılanma süreci büyümeye devam ediyor. Sektörün dinamikleri ve bu dinamikler çerçevesinde yapılan çalışmaları görüşmek için bir araya geldiğimiz Güneş Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli, önemli açıklamalarda bulundu.

2019 yılı Güneş Sigorta açısından nasıl geçti?

2019 yılında ekonomi yönetimince alınan aksiyonlarla kur, faiz ve enflasyonun belli bir dengeye oturması sonucu ekonomik göstergelerde önemli iyileşmeler sağlandı. Bunun sonucu olarak da gerek sektörümüz gerekse şirketimiz açısından olumlu bir yılı geride bıraktık. Sürdürülebilir ve kârlı büyüme stratejimizin sürdüğü 2019 yılında faaliyet gösterdiğimiz tüm branşlarda ciddi reel büyüme oranlarını yakaladık. Kârlılık ivmemizi ise yükseltmeye devam ettik ve 2019 yılında bir önceki yılın 10 katına çıkartarak 123,6 milyon TL net kâra ulaştık. Bu başarılı finansal sonuçlarımızla tüm paydaşlarımız için değer yaratmayı sürdürdük ve ülke ekonomisine katkıda bulunmaya devam ettik.

Öte yandan sektörün en büyük ilk 10 şirketi içindeki yerimizi güçlendirdiğimiz 2019 yılında şirket olarak pek çok olumlu gelişme yaşadık. 2019 yılı itibarıyla başladığımız yeniden yapılanma ve çağın gereklerine uygun dinamik iş yapış anlayışımızın olumlu sonuçlarını aldık, almaya da devam ediyoruz. Teknik ve aktüeryal alana daha fazla önem verdiğimiz 2019 yılında bu alanlarda merkezileşmeye gittik. Bu yapılanma ile birlikte ise teknik ve hasar ile ilgili kararlar doğrudan merkez tarafından alınmaya başlandı. Merkezileşme sonucunda da riski daha doğru analiz ederek müşteriye daha hızlı ve kaliteli hizmet sağladık. Böylece şirketimizin verimliliğini artırdık.

Güneş Sigorta’nın prim üretimi ile ilgili bir değerlendirme alabilir miyiz?

2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 19 büyüme ile 2 milyar 266 milyon TL prim üretimi gerçekleştirdik. Tüm branşlarda dengeli olarak büyüme stratejimizi 2019 yılında başarılı bir şekilde sürdürdük. Bu dönemde en fazla prim üretimimizi sırasıyla 462,8 milyon TL ile Kara Araçları Sorumluluk, 413,9 milyon TL ile Yangın ve Doğal Afetler, 332,5 milyon TL ile Kara Araçları ve 281,4 milyon TL ile Hastalık/sağlık ana branşlarında gerçekleştirdik. Toplam üretimimizin %66’sını bu dört branştan elde ettik.

Ana hissedarımız VakıfBank ile banka sigortacılığı alanında gerçekleştirdiğimiz iş birliğimizi 2019’da daha da güçlendirerek bir önceki yıla göre %172 artırdık ve 801 milyon TL’ye ulaştık. Acente kanalımızda ise 1.083,73 milyon TL prim üretimi gerçekleştirirken finansal acenteler 800,83 milyon TL ve broker 177,54 milyon TL prim üretimi gerçekleştirdi.

Sigorta sektörüne dair beklentiniz nedir?

Ekonomide yeniden canlanmaya başladığı 2020 yılı ile birlikte sektörde olumlu anlamda hareketlilik yaşanacaktır. Hayat dışı ve hayat prim üretimlerinde çok önemli bir yere sahip olan otomotiv ve inşaat sektörlerin, faizlerdeki düşüş ile kur oynaklıklarının azalması sayesinde 2020 yılını 2019’dan daha iyi bir konumda tamamlayacağı ve bu sayede 2020 yılının sigorta sektörü için geleneksel alanlarda olumlu bir yıl olarak geçeceği değerlendirilmektedir. Oto branşların yanında, finansal sigortalar, siber sigortalar, yangın ve doğal afet sigortaları ile genel sorumluluk sigortaları önemli gelişim alanları olacaktır.

2020 yılında ekonomideki büyüme eğilimiyle birlikte yangın ve doğal afetler, genel zararlar ve genel sorumluluk branşlarında ilerleme sağlanabilir. Öte yandan 2019 yılında yüzde 54 büyüyerek 3,4 milyar TL’lik prim üretimine ulaşan katılım sigortacılığına yönelik sektörel ilgi de önümüzdeki dönemde artarak devam edecektir.

Bu yıl için sağlık sigortacılığı alanında da önemli düzenlemeleri beklemek yanlış olmaz. Tıbbi ve ekonomik değerlendirme çalışmalarını dikkate alan geri ödeme sistemi devreye girerken, geri ödeme kapsamında olmayan sağlık hizmetlerinin sağlanması için tamamlayıcı sağlık sigortacılığının teşvikine yönelik kararlar ve düzenlemeler beklenebilir.

Tüm bunların yanında,  2019 yılında olduğu gibi 2020 yılında da dijitalleşme sektörün en önemli gündemlerinden biri olmaya devam edecektir. Sektörel oyuncular, büyük veri, yapay zekâ ve dijitalleşme alanlarına iyiden iyiye ağırlık vermeye başlayacaktır. Bu alanlardaki yatırımlar kısa, orta ve uzun vadede çok yüksek kaldıraç etkisi ile hasar yönetimi, müşteri memnuniyeti gibi birçok alanda sektöre olumlu katkı sağlayacaktır.

2020 yılı için fırsatların daha çok nerelerde oluşacağını düşünürsünüz?

Ekonomideki büyüme eğilimiyle birlikte yangın ve doğal afetler, genel zararlar ve genel sorumluluk branşlarında ilerleme sağlanabilir. Doğal afet risklerini kapsayan sigorta ürünleri ön plana çıkacak branşların başında gelecektir. Elazığ ve Malatya’da verdiğimiz acı sınav sigortanın ne kadar önemli olduğuna dair bir kez daha ders verdi hepimize. Yaşadığımız deprem ile birlikte Zorunlu Deprem Sigortası (ZDS) kadar konut, iş yeri ve kasko poliçelerinin de ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladık. Bu süreçte 2020 yılında ZDS poliçe penetrasyonunun artacağını öngörüyorum. Deprem sonrası bunun poliçe sayılarına olumlu yansımalarını da almaya başladık.

Tamamlayıcı sağlık sigortası ise bir diğer gelişmeye uygun alan. Artan sağlık harcamaları yükünün hafifletilmesi anlamında kamunun da geliştirilmesini desteklediği bir ürün.  Fiyatının özel sağlık sigortasına kıyasla daha uygun olması ve Türkiye genelindeki yaygın özel hastane ağı düşünüldüğünde sigortalılara önemli çözümler sunuyor. 2020 yılında tamamlayıcı sağlık sigortası ürününün de yaygınlaşacağını öngörüyorum. Alacak sigortası ve kefalet sigortası gibi ürünlerde hareketlenme başlayacaktır. Siber sigortaların da her geçen gün önemi artıyor.

Kredilerdeki genişlemeye paralel olarak hayat sigortası gelişimini sürdürecektir. Bakım sigortası ürünleri tarafında da gelişme olacağına inanıyorum. Bununla birlikte katılım sigortasında da büyüme devam edecektir. Katılım sigortası bizim için nispeten yeni bir alan olsa da hızla gelişiyor. Yardımlaşma, toplumumuzdaki en önemli değerlerimizden biri. Bu anlamda katılım sigortacılığının ülkemizde önümüzdeki dönemlerde artış göstereceğini öngörüyorum.

Güneş Sigorta’nın 2020 hedefleri arasında neler var?

2020 yılında şirketimizde yeniden yapılanma ve dinamik iş yapış anlayışımızın sonuçlarımıza yansımalarını daha etkili bir şekilde göreceğiz. 2020; bizim için önemli hedeflere ulaşacağımız bir yıl olacak. Farklı sigortacılık ürünleri ve dağıtım kanalları ile büyümemizi sürdüreceğiz. 2020 yılında hem biz hem de sektörümüz için önemli bir iklim oluşuyor. Bunun avantajlarından yararlanacağız. Güneş Sigorta olarak her alanda ürün sunan, her branşta olan bir şirket olarak önümüzdeki dönemde oto sigortaları dışında, konut, yangın, tamamlayıcı sağlık gibi birçok branşta hızlı büyümeyi hedefliyoruz.

Öte yandan şunu özellikle söylememiz gerekir ki 2020 yılı sektörümüz açısından çok önemli bir fırsat yılı. SEDDK’nın faaliyete geçecek olması, Türk Re’nin faaliyete başlaması, sigortacılığımızın geleceği açısından ve piyasamızın hızla büyüme yolunda önemli gelişmeler. Güneş Sigorta’nın da dâhil olduğu kamu bankaları sigorta şirketlerinin tek çatı altında Varlık Fonu altında birleştirilmesi kararı sonucunda sektörün yeni lideri doğacak. Söz konusu adımın ülke sigortacılığımızın gelişmiş ülke sigortacılığına ulaşmada önemli bir adım olduğunu düşünüyorum. Pazarda etkin olmak için şirketin ve sigorta havuzunun büyük olması gerekiyor. Güneş Sigorta, Ziraat Sigorta ve Halk Sigorta; KOBİ, tarım ve ticari alanlarda etkin şirketler ve birleşmiş yapı mevcut potansiyelden çok daha büyük bir potansiyele sahip olacak. Bu süreç de kamunun; kefalet sigortası, ticari alacak sigortası, bina tamamlama sigortası gibi geliştirilmesini beklediği ürünler var. Birleşme ile ölçek ve kapsam ekonomisi üzerinden daha etkin adımlar atılacak, sektörün büyütülmesi ve derinleştirilmesi için önemli insiyatifler hayata geçirilecektir. MART 2020