ASFAT, savunma sanayii ihracatına ve prestijine büyük katkı sağlayacak

Kuruluşundan itibaren uluslararası projelere imza atarak Türk savunma sanayiine hizmet eden ASFAT; elde ettiği bilgi birikimiyle sektöre yeni çözümler sunmayı başardı. Türk savunma sanayiinin en büyük ihracatı olan Pakistan MİLGEM Projesi’ni zamanında teslim edeceklerini vurgulayan ASFAT Genel Müdürü Esad AKGÜN,  sorularımızı yanıtladı.

ASFAT’ın yıldızının parladığı bir dönem yaşanıyor. Konu ile ilgili düşüncelerinizi alabilir miyiz?

ASFAT olarak; kuruluşumuzdan itibaren hem millî hem de uluslararası projelere imza atarak Türk savunma sanayii sektörüne yeni bir nefes getiriyor ve ülke ekonomisine çok daha fazla katkıda bulunmak gayesiyle savunma sanayiine yeni çözümler sunuyoruz.

Projelerimizde; Türk mühendislerin vizyonu, merakı ve yaratıcılığından ilham alıyoruz, Türk mühendislerin dünya standartlarında ve ötesinde bilgi ve beceriye sahip olduğunu kanıtlıyoruz.

Dünyanın farklı bölgelerinde mevcut savunma sanayiine çözüm önerileri sunuyoruz ve sahip olduğumuz bilgi, tecrübe, ürün portföyü ve ekosistemimiz ile her koşula hazır durumda olduğumuzu gösteriyoruz.

Türkiye’nin dışa bağımlılığını ortadan kaldırarak oyun değiştirici ve söz sahibi bölgesel bir güç olmasına imkân tanıyan kritik projeler yaparak sektöre yön veren bir irade olduğumuzu gösteriyoruz. Bu irade ve kararlılıkla, Türk mühendisinin özverisi ve Türk teknisyeninin emeği ile, yabancı menşeli emsallerimizle rekabet edebilir bir seviyelere ulaştık.

Yerli ve millî ürünlerimizle; karada, havada ve denizde attığımız her adım, hayata geçirdiğimiz her proje ile bu yıldızımızı parlatmaya devam ediyoruz. Böylelikle Türk Silahlı Kuvvetlerinin mücadelesine, imkân ve kabiliyetlerine, etkin, caydırıcı ve saygın niteliklerinin artırılmasına önemli katkılar sağlamaktayız.

ASFAT’ın uluslararası arenadaki yeri ile ilgili bilgi alabilir miyiz?

Temel amacı öncelikle Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarını en hızlı ve verimli şekilde karşılamak olan kurumumuz; aynı zamanda Askerî Fabrika ve Tersanelerin bakım, onarım ve idame alanlarındaki imkân ve kabiliyetlerini yurt dışında tanıtarak, bu alanlarda piyasa oluşturarak, uluslararası arenada kendine yer edinmiştir.

İhracat yaparak ülke ekonomisine katkıda bulunuyor, yerli ve millî ürünlerimizi dünya pazarına sunuyor ve Türk mühendisinin yarattığı bilgi ve birikimin savunma sanayii projelerine dönmesi için var gücümüz ile çalışıyoruz.

Dünya pazarına sunduğumuz  platform, ürün ve çözümlerimiz ile uluslararası mecrada göz doldurmaya, diğer ülkelerin ilgi odağı olmaya ve dünyadaki benzer sınıfımızdakilere göre en üst sırada yer almaya devam ediyoruz.

Ülkemizin tek kalemde gerçekleştirdiği, prestijli en büyük savunma sanayii ihracat projesi olan Pakistan MİLGEM Projesi, dost ve kardeş ülkelere ihracatı yapılan Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı (MEMATT) buna bir örnektir.

Ayrıca stratejik özelliklere sahip yeni nesil askerî nakliye uçağı olarak “Koca Yusuf” ve “Uçan Kale” diye anılan A400M’ler için; İspanya ve Almanya’dan sonra sadece Türkiye’de, Kayseri’deki Askerî Fabrikamızda retrofit işlemlerinin yapılabildiği, AIRBUS’ın mevcut tesislerinin dışındaki ilk ve tek uçak bakım merkezi oluşumuz ve A400M Projesi’nin önemli bir ayağının Kayseri’de bulunmuş olması, Türkiye için ayrı bir gurur vesilesidir. Temennimiz; dünyada bölgesel bir merkez konumuna gelmek ve uluslararası arenada adımızı sık sık duyurmaktır. 

Tüm platform, ürün ve çözümlerimiz ile dünyadaki emsallerimiz karşısında gösterdiğimiz üstün performans ve sürekli geliştirilen sistem, cihaz ve tasarım kabiliyetlerimiz sayesinde, iş birliğimizin devam ettiği diğer ülkelerden gelecek talepler ile ülkemizin savunma sanayii ihracatına ve prestijine büyük katkı sağlayacağız.

Pakistan ile gerçekleştirilen PN MİLGEM Projesi hakkında bilgi alabilir miyiz?

Ülkemizin uluslararası alandaki prestij projesi niteliğinde olan PN MİLGEM; savunma endüstrimizin geldiği teknik kapasitenin, uluslararası iş yapabilirliğinin ve yetenek olgunluğunun vücut bulmuş hâlidir. Dünya barışına katkı sağlayan çok yönlü bir proje olan PN MİLGEM; sadece gemi ihracatından, platform satışından ibaret değildir, iki dost ve kardeş ülke arasındaki yakın ilişkilerin bir yansımasıdır.

Siyasi, askerî ve ekonomi merkezinin Asya-Pasifik’e doğru kaydığı dünyada ASFAT; ihracat faaliyetlerinde kardeş ülkelerin gereksinimlerine yüksek önem atfetmektedir. Pakistan’ın, MİLGEM Korveti’ne sahip olması, bölgede dengeleri değiştirecektir. Bu nedenle ASFAT’ın, Türk Ordusu’ndan farklı görmediği Pakistan Ordusu’na desteği, her daim devam edecektir.

Kuruluşundan itibaren hem millî hem de uluslararası projelere imza atan kurumumuz; Türk savunma sanayii sektörüne yeni bir nefes getiren, dost ve kardeş ülke Pakistan’ın çıkarlarının korunmasına destek sağlayacak olan böyle bir programı yönetmenin, alanında en yüksek teknoloji ile donatılmış bir savaş gemisi inşa etmenin onur ve gururunu yaşamaktadır. Bu kapsamda uygulama takvimi kritik adımlarının takibi, ASFAT tarafından titizlikle yapılmaktadır.

Söz konusu proje sözleşmesi; ASFAT’ın “çözüm ortağı yaklaşımı’’ ile tasarlanmış olup gemilerin inşasının yanında, Pakistan Deniz Kuvvetlerine birçok alanda teknoloji transferini de içermektedir. Dolayısı ile proje kapsamında edinilen tecrübe ve bilgi birikimi, dost ve kardeş Karaçi Askerî Tersanesi ile paylaşılmaktadır.

Pakistan’ın dizayn ve üretim yeteneği kazanması, Pakistan-Türkiye iş birliğiyle ortaklaşa Türk orijinli geminin Pakistan’da üretilmesi, başka ülkelere satış imkânı doğuracaktır.

IDEF’21 Fuarı; ülkemiz savunma sanayiinin gelişimini aktarma hususunda önemli bir organizasyon oldu. Sizden fuar ile ilgili bir değerlendirme alabilir miyiz?

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Millî Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde ve Türk  Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı sorumluluğunda hazırlanan IDEF’21 Fuarı; dünyanın dört bir tarafından gelen ülkelerin savunma tedarikinden sorumlu heyetleri ile savunma sanayiinin gelişimine ve hedeflerine ulaşmada önemli destekler sağlamıştır.

Bu yıl 15’incisi düzenlenen, dünyanın en prestijli savunma sanayii fuarları arasında yer alan, tüm coğrafyalardan üst düzey devlet ve özel sektör yetkililerinin katılımlarıyla gerçekleşen IDEF; gelişen ve değişen ekonomik şartlarda yeni imkânların yaratıldığı ve iş birliklerinin geliştirildiği etkili bir ticari ve sosyal buluşma platformu olmuştur.

ASFAT olarak bizler de IDEF Fuarı ile; dost ve müttefik ülkelerin Devlet Başkanlarını, Cumhurbaşkanlarını, Millî Savunma ve İçişleri Bakanları gibi güvenlikten sorumlu Bakanlıklarını, Genel Kurmay Başkanlarını, Kuvvet Komutanlarını, ayrıca savunma ve güvenlik tedarikinden sorumlu makamlarını standımızda ağırladık.

Verimli görüşmelere ve ikili anlaşmalara ev sahipliği yapan çok önemli bir buluşma merkezi olan IDEF’te; yerli ve millî imkânlarla geliştirdiğimiz platform ve sistemleri sergileme imkânı bulduk.

Fuarda öne çıkardığınız ürünler içerisinde yer alan MEMATT ve MEMATT’a olan ilgi hakkında bilgi alabilir miyiz?

Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı (MEMATT); Kara Kuvvetleri Komutanlığının mayınlı sahaların temizlenmesine yönelik gereksinimleri kapsamında üretilmiş olup ana yükleniciliği ASFAT tarafından gerçekleştirilmektedir. MEMATT; muharebe sahalarında ve işgalden kurtarılan bölgelerde mayın temizleme çalışmaları yapan, kısa sürelerde geniş alanlarda imha faaliyetleri gerçekleştirebilen ve uzaktan kumandalı sistemi sayesinde tüm bu faaliyetleri azami emniyetli şekilde icra ederek silahlı kuvvetlerin lojistiğini geliştiren yeni nesil İnsansız Kara Aracıdır (İKA).

ASFAT tarafından; AR-GE aşamasından dizayna, prototip üretimden seri üretime ve sertifikasyona kadar uzanan bir süreç izlenerek tamamen yerli ve millî imkân, kabiliyet ve teknolojiler kullanılarak geliştirilen ve proje başlangıcını müteakip, 14 ay gibi emsallerinden çok daha kısa bir sürede tasarlanan, üretilen ve kalifiye edilen Türk millî teçhizatı MEMATT’ları, tamamı pandemi koşulları altında geçen bu 14 ayın içinde tüm kilometre taşlarını miadına uygun şekilde tamamlayarak son kullanıcılarına teslim ettik.

En önemli yetkinliklerimizden biri olan “iş modeli yaratabilme kabiliyeti” ile; projede kamu-özel sektör iş birliği modeli oluşturmuş olup kalifiye proje ekibiyle en iyisini, en kısa sürede tamamlama ilkesiyle çalışarak, doğrudan satın almaya kıyasla daha ucuz bir maliyetle Türk Silahlı Kuvvetlerinin hizmetine sunmayı başardık.

İlk ihracatı kardeş ülke Azerbaycan’a gerçekleştirdiğimiz MEMATT; sahada aktif kullanılmakta ve ihracata yönelik üretimine ve partiler halinde teslimatlarına devam edilmektedir. TSK’nın hizmetine sunduğumuz, ardından Azerbaycan’a ve Burkina Faso’ya da teslimatlarını gerçekleştirdiğimiz MEMATT’ı; son olarak Togo’ya ihraç ettik.

Önümüzdeki dönem hedefleriniz ile ilgili bir değerlendirme alabilir miyiz?

Kritik projelerin başarıyla yürütülmesinde, sürdürülmesinde ve geliştirilmesinde önemli bir rol oynayan ASFAT olarak; Ankara, İstanbul ve Pakistan konuşlu merkezlerde yaptığımız çalışmalar ile 80’e yakın ülkede Türk mühendisinin yarattığı bilgi ve birikimin projelere dönmesi için var gücümüz ile çalışmaktayız.

İhracatın ülkemiz için bir seçenek değil zorunluluk olduğu bilinci ile hareket ederek, yarattığımız katma değerin ülke ekonomisine dönmesi için tüm gücümüz ile gayret gösteriyoruz.

Hâlihazırda ürettiğimiz iş modelleri ile hem kamu-özel iş birliği koordinasyonunu sağlamakta hem de Askerî Fabrika ve Tersanelerin yeteneklerinin savunma sanayii ile buluşmasına öncülük etmekteyiz.

26 Fabrika ve 3 Tersanenin yanında 200’ü aşkın kobi ve büyük ölçekli firmaya projelerimizde yer vererek, bu halkayı daha da büyüterek sanayiinin gelişmesine katkı sunmaya çalışmaktayız.

Ülkemizin tek kalemde gerçekleştirdiği en büyük savunma sanayii ihracat projesi olan Pakistan MİLGEM Projesi’nde 9 kilometre taşını tam tarihinde ve eksiksiz gerçekleştirdik. 4 adet Korvetin ilkini Ağustos 2023’te, sonuncusunu ise Şubat 2025’te Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim etmeyi planladık.

Askerî Fabrikalarımızın imkân ve kabiliyetleriyle tamamen yerli ve millî olarak tasarlayıp ürettiğimiz Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatının (MEMATT); Azerbaycan’a 20, Burkina Faso ve Togo’ya 2’şer olmak üzere toplam 24 adet ihracatını gerçekleştirmiş olup diğer dost ülkelere ihracatına ilişkin çalışmalarımıza devam etmekteyiz.

Dünyada AIRBUS’ın mevcut tesislerinin dışındaki ilk ve tek uçak bakım merkezi olan Kayseri 2’nci Hava Bakım Fabrikamızda, Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan A400M uçaklarının retrofit işlemlerinin yanı sıra A400M kullanıcı ülke uçaklarının retrofıt ve ağır bakımlarını da  yapmayı hedefliyoruz.  Bu iş birliğinin, sadece A400M uçakları ile sınırlı kalmayıp, CN-235 uçaklarının bakımlarının da ülkemizde yapılmasının bir ön adımı olduğunu değerlendiriyoruz.

Buna ilaveten ilk Millî GPS Kâşif kullanılarak TSK envanteri için 3’üncü Hava Bakım Fabrikamızda Bakanlığımız bağlısı ASFAT ana yükleniciliğinde üretilen 1.000 adetlik Hassas Güdüm Kiti (HGK-82) Projesi ile yerlilik ve millîlik oranı %80’lere ulaşmıştır.OCAK 2022