Globalleşmeden en çok Çin faydalandı

Makine İhtisas OSB ve Türbosan Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Silahtaroğlu:

Dünya için daha iyi bir yıl beklediğini belirten Sedat Silahtaroğlu “Dünyada faizler düşmeye devam edecek, bu sebeple yatırımların ve  büyümenin artacağını düşünüyorum. Dünyadaki riskler; bölgesel savaşlar ve gerginlikler olacak. Türkiye’de durum daha zor, çünkü faizler artıyor ve artmaya devam edecek. Büyümenin düşmesini bekliyorum. Globalleşmenin zayıflayacağı ve bölgesel dengeli ticaretin öne çıkacağı bir döneme giriyoruz. Globalleşmeden en çok Çin faydalandı” dedi.

Makine sanayicilerimiz iyi bir yılı geride bıraktı. Ancak bu alandaki dış ticaret açığımız oldukça düşündürücü. Bu alandaki gücümüzü önce iç pazarda sonrasında da dış pazarda göstermemiz gerekiyor. Bu ortamda makine sektörünün bugünü ve geleceği ile ilgili görüşlerini almak için bir araya geldiğimiz Makine İhtisas OSB ve Türbosan Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Silahtaroğlu, önemli açıklamalarda bulundu.  

Zorlu bir yıl olacağı ifade edilen 2024 yılı ile ilgili düşüncelerinizi alabilir miyiz?

Dünya için daha iyi bir yıl bekliyorum. Dünyada faizler düşmeye devam edecek, bu sebeple yatırımların ve  büyümenin artacağını düşünüyorum. Dünyadaki riskler; bölgesel savaşlar ve gerginlikler olacak. Türkiye’de durum daha zor, çünkü faizler artıyor ve artmaya devam edecek. Büyümenin düşmesini bekliyorum. Globalleşmenin zayıflayacağı ve bölgesel dengeli ticaretin öne çıkacağı bir döneme giriyoruz. Globalleşmeden en çok Çin faydalandı.

Ekonomide dengelenmenin sağlanabilmesi için ihracatın artırılması yönündeki politikalar sonucunda ortaya çıkan tablo, Sn. Mehmet Şimşek’i de memnun etmemiş olmalı ki bu konudaki serzenişlerine toplantılarda tanık oluyoruz. Tecrübelerinizden yola çıkarak ithalat ihracat dengesi ile ilgili önerilerinizi paylaşır mısınız?

Sayın Mehmet Şimşek talebini çok açık bir şekilde ifade etti. Cari açık Türkiye’nin 250 yıllık sorunu ve bir türlü kalıcı bir çözüme kavuşturulamıyor. Radikal önlem; cari açık verdiğimiz ülkelere gümrük uygulanması. Bunların başında Çin geliyor. Tabi ki kolay değil, siyasi sonuçları var ama başka türlü çözüm üretilemiyor. Kur-enflasyon dengesini sabırla korumak gerekiyor. Kur ve enflasyon konusunda dikkatli olmalıyız. Türk Lirasının değerini Merkez Bankası belirlememeli; Türk Lirasının değerini Dünya ülkelerinden, Türk Mallarına oluşan talebi karşılama noktasındaki arz etme kabiliyetimiz belirlemeli. Bu sebeple ithalatı azaltacak, ihracatı arttıracak ve cari açığı yok edecek para politikası uygulanması gerekmektedir. Döviz kuru değer kaybı  enflasyonun biraz üstünde  olmalı ve bu politika  sabırla  devam etmelidir, cari açığımız yok olana dek.

Dış pazarlardaki etkinliğimizi artırabilmek için neler yapılması gerekenler ile ilgili bir değerlendirme alabilir miyiz?

STA’lar (Serbest Ticaret Anlaşması) konusunda çok yavaş ilerliyoruz. STA’lar konusu dış politika ile birlikte yönetilmesi gerekiyor. Siyasi makamlara düşen Türkiye’nin satışını arttırmak ve siyasi yollarla dünyadaki pazar payını büyütmektir. Bu da STA’lar vasıtası ile yapılabilir. Dünyadaki  mevcut siyasi – ekonomik gelişmelere bakınca Türkiye olarak üretimde Çin’in yerini nasıl alabiliriz konusunda dersimizi iyi çalışmalıyız.

Makine sanayicilerinin 2023 yılı performansı ile ilgili bir değerlendirme alabilir miyiz?

İhracat  performansımız  oldukça  iyi, 30 milyar USD civarında bir ihracat gerçekleşti. İthalat henüz resmen açıklanmamakla beraber 45 Milyar USD  tahmin  ediliyor. Karşılama  oranının durumu önemli.  

Sektörün önümüzdeki dönemde yaşayacağı sıkıntılar öngörülerinizi ve çözüm önerilerinizi alabilir miyiz?

Sektör olarak dünyaya entegrasyona devam etmeliyiz. Düşük teknoloji ürünlerden; orta, orta- yüksek ve ileri teknoloji ürünlere doğru yönelmeliyiz. Rakip ülkeler ve rekabet alanları ile ilgili yakın takip gerekmektedir. Brezilya AB’ye üye olmak için başvuruda bulundu. Bu durum bizim hakim olduğumuz ya da etkinliğimizi geliştirmeye çalıştığımız pazarlarda bizi zorlar. O nedenle bizim için büyük tehdit ülkelerden biridir. Resmi kurumlar, ihracatçı birlikleri ve yan kuruluşlar bir araya  gelerek yeni politikalar oluşturması gerekiyor.

Türbosan ile ilgili son dönem değerlendirmesi alabilir miyiz?

2023 yılı Türbosan için başarılı geçmiştir. 2023 yılında belirlediğimiz hedefi geçtik, ihracatımızın toplam cirodaki payı %60’ı buldu. 2024 yılı beklentimiz hedefimizi tutturmaktır. Yalnız bölgemizdeki uygun olmayan koşullar, beklentilerimizi aşağıya çekebilir. İç piyasa, yüksek faizden dolayı durma noktasına geldi. Yeni pazar arayışlarımıza devam ediyoruz. Çeşitli ülkelerdeki pompa kullanıcıları ve satıcıları arayarak iletişim kuruyoruz. Birçoğunu firmamıza davet ediyoruz. Yurtdışı pazarını büyütmeliyiz. İç piyasanın canlanmasının tek yolu, ülkemizde üretilen ürünlerden ithalat yapılmamasıdır. Kamu kurumları mutlak suretle yerli ürün kullanmalı ve yeni projelerini yerli üreticilerin ürünlerini dikkate alarak yapmalılar. Bizce bu, ülke ekonomimiz için zorunluluktur.MART2024