Öncelikli hedefimiz Türk Silahlı Kuvvetlerine en iyi ürün ve hizmeti sunmaktır

Savunma sanayinin kara araçları alanında yaptığı çalışmalarla ön plana çıkan Otokar, ürettikleri 30 binden fazla aracı 5 kıtada 30’dan fazla ülkeye ihracat yapmayı başardı. Silahlı kuvvetlerin kendi ülkesinin ürünlerini kullanıyor olmasının dünya pazarında büyük bir referans olduğuna değinen Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, ihracat pazarları için ürün geliştirmeye ve ülke ekonomisine katkılarının devam edeceğini belirterek sorularımızı yanıtladı.

Otokar olarak 2017 yılını ve 2018 yılı beklentilerinizi aktarır mısınız?

Otokar olarak faaliyet gösterdiğimiz pazarlarda yaşanan daralmalara rağmen 2017’de başarılı bir performans sergileyerek sürdürülebilir büyümemizi koruduk. Kullanıcılarımızı odak noktamıza alarak ihtiyaç ve beklentilere uygun ürettiğimiz ürünler, Ar-Ge ve mühendislik kabiliyetimiz, deneyimli ve yetkin insan kaynağımız, güçlü satış ağımız 2017 yılında bizi başarılı finansal sonuçlarımıza taşıdı. Savunma sanayiinde 2017 yılı boyunca yurt içi ve yurt dışından aldığımız zırhlı taktik tekerlekli araçlarımızın üretim ve teslimatları devam etti.

2017 yılının en büyük gelişmelerinden biri hiç şüphesiz, Birleşik Arap Emirlikleri’nin 8×8 zırhlı araç siparişi oldu. Birleşik Arap Emirlikleri Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyaçları doğrultusunda, yerel ortağımız ile birlikte Al Jasoor şirketini kurduk. Al Jasoor şirketimizin imzaladığı 661 milyon dolarlık bu anlaşma, Türkiye’nin tek kalemde imzaladığı en büyük ihracat anlaşması olarak tarihe geçti. Bu anlaşma ile Otokar, ihracat çalışmalarını teknoloji transferiyle genişletmiş oldu.

2017’de yüksek teknolojiye sahip Cobra II zırhlı aracımız, Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde sınır gözetleme görevi için tercih edilirken aynı zamanda Birleşmiş Milletler görevlerinde rol almak üzere bir Asya ülkesine ihraç edilmeye başladı.

Bugün, ürettiğimiz 30 binden fazla askeri araç 5 kıtada 30’dan fazla dost ve müttefik ülkenin silahlı kuvvetleri ve güvenlik güçleri tarafından kullanılıyor. Askeri araçlarda tescilli NATO ve Birleşmiş Milletler tedarikçisiyiz. Her zaman olduğu gibi, 2018 yılında da Türk Silahlı Kuvvetleri ve güvenlik güçleri için en iyi ürün ve hizmetleri sunmak öncelikli hedefimiz olacak.

Yerli savunma sanayinin gelişimi için bu yıldan itibaren bütçelerin arttırılması hedeflenmektedir. Yerli bir firma olarak sektör fonunun büyütülmesinin sizin açınızdan önemini aktarır mısınız?

Son yıllarda Savunma Sanayi Müsteşarlığımızın yerli sanayiyi desteklemek üzere başlattığı girişimler sektörümüzün uluslararası pazarlarda da konumunu güçlendiriyor. Bir ülkenin silahlı kuvvetlerinin kendi ülkesinin ürünlerini kullanıyor olması dünya pazarlarında en önemli referans olarak kabul ediliyor, Türkiye gibi silahlı kuvvetleri gelişmiş bir ülkede bu alanda hizmet vermek sanayimize avantaj sağlıyor. Şirketlerin kendi alanlarındaki uzmanlık ve bilgi birikimi, yatırımları ile bu referans birleşince sadece uluslararası arenada başarımız artmıyor, global pazarlarda yeni deneyimler elde ediyor; bu birikimleri yeni hem ülkemiz hem de ihracat pazarları için ürün geliştirmede kullanıyor ve ekonomiye katkımızı artırıyoruz.

Gelecekte de savunma sanayii firmalarına uzmanlıkları yönünde fırsat vererek desteklenmesi; gerek daha iyi ürün ve hizmet sunulmasına, gerekse sektörün yurt dışındaki başarısına önemli katkı sağlayacaktır.  Ayrıca kritik projelerde savunma sanayiinde fikri mülkiyet hakları Türkiye’ye ait olacak ürünlerin ortaya çıkarılması, milli üreticilerin ortaya koyduğu özgün tasarımların geliştirilmesi önem arz etmektedir. Verilecek teşvik ve destekler, savunma sanayiinde faaliyet gösteren şirketleri yaşatmak anlamında değerlendirilmemeli; şirketler kendi ayakları üzerinde durabilecek mali yapılara sahip olmalıdır. Bu nedenle firmaların sadece savunma sektörüne bağımlı olmamaları, tek kullanıcı ve kaynağa bağlı kalmadan farklı alanlarda da faaliyette bulunarak mevcudiyetlerini devam ettirmeleri önemlidir. Bu yönde son dönemde atılan adımlar sektörümüz adına olumlu gelişmelerdir.

Kara araçlarında geldiğimiz noktayı aktarır mısınız?

Kara araçları tasarımı ve teknolojisinde Türkiye bütün dünyadaki devlerle mücadele edecek teknoloji seviyesine gelmiştir. Bu da Türkiye için bir değerdir. Kara araçlarında, günümüzde ve gelecekte her türlü ihtiyaca cevap verecek altyapı mevcuttur.

Otokar da deneyimi ve kabiliyetleriyle bugün kara sistemleri alanında dünyanın önde gelen üreticileri arasında yer alıyor. Bu ligde dünya devleri ile rekabet ediyor; birçok uluslararası ihalede başarılı oluyor. Tasarladığımız ve ürettiğimiz araçlar, 30’dan fazla ülkede başarıyla görev yapıyor. Önceliğimiz ise, her zaman ülkemize hizmet etmek.

Al Jasoor şirketi ile yaptığınız ortaklık konusunda gelinen son noktayı aktarır mısınız?

Al Jasoor (Cesur), Otokar’ın Birleşik Arap Emirlikleri’nde kurulu Otokar Land Systems şirketi ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin önde gelen yatırım şirketi Tawazun’un Heavy Vehicles Industry şirketinin ortak girişimi (Joint Venture) olarak kuruldu.

Al Jasoor’un Birleşik Arap Emirlikleri Silahlı Kuvvetleri ile imzaladığı anlaşma kapsamında geliştirilen 8×8 amfibik zırhlı aracı; Birleşik Arap Emirlikleri’nin halihazırda sahip olduğu üretim tesislerini kullanarak üretecek proje, toplam 5-6 yıllık bir süreçten oluşuyor.

Savunma sanayi de bu yıl ihracatın da artması hedeflenmektedir. Bu çerçevede ihracat alanında yaptığınız çalışmaları aktarır mısınız?

Türkiye’nin öncü kara araçları üreticisi olarak, dünyada 5 kıtada 30’dan fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Dünyada en büyük savunma sanayii pazarları arasında yer alan Ortadoğu, Asya, Körfez ülkeleri ve Kuzey Afrika bizim de hedef pazarlarımız arasında yer alıyor. Ülkemizin inovasyon ve teknoloji kabiliyetlerinin gelişimi, Türkiye’nin küresel pazarlardaki konumunu güçlendiriyor. Savunma sanayiinde artık sadece ürün değil; global ölçekteki bilgi birikimimiz, mühendislik, Ar-Ge ve teknoloji transferi kabiliyetlerimiz ile de ön plana çıkıyoruz. Otokar mühendislerince tasarlanan ürünler ve kabiliyetlerimiz uluslararası arenada başarı elde ediyor. 2017 yılının başlarında savunma sanayiinde teknoloji ihracatı konusunda önemli bir adım attık. Hedefimiz yakaladığımız bu başarıyı bu yıl ve önümüzdeki yıllarda da devam ettirmek. Bugün için gerek ülkemizde gerek dünyanın dört bir yanında gerçekleşen organizasyonlara katılıp araçlarımızı sergilemeye, savunma sanayii alanında yetkinliğimizi kullanıcılarla paylaşmaya devam edeceğiz.