Türk yatırımcıların Romanya’daki başarı hikayeleri bizi gururlandırıyor

Son yıllarda artan Türkiye Rmanya ticari ilişkilerinin karşılıklı iyi niyet çerçevesinde gelişktirilmeye çalışılması meyvelerini vermeye başladı. Gelişen ticari ilişkilerin boyutları ile ilgili görüşlerini almak için sorularımızı yönelttiğimiz Romanya Ankara Büyükelçisi Sn Ștefan Tinca, ticari ilişkilerin geleceği ile ilgili de önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye Romanya ticari ilişkilerinin geçmişi ile ilgili bir değerlendirme alabilir miyiz?

Ticaret boyutu, uzun bir işbirliği geçmişine, coğrafi yakınlığa ve iki toplum arasındaki yakınlıklara dayanan Türkiye ile Romanya arasındaki ilişkinin en güçlü ve en güvenilir dayanaklarından birini temsil ediyor. Ekonomik işbirliğimiz akla gelebilecek hemen hemen tüm sektörlere dokunuyor ve her yıl ikili ticaret ve yatırım hacmi artıyor. Geçen yıl, salgın ticaret ve yatırımda kaçınılmaz dengesizliklerle birlikte geldiğinde, Romanya-Türkiye ticaretinde marjinal bir düşüş oldu, ancak geçen yılın sonundaki rakamlar, toplam ikili ticaretimizin neredeyse 6,4 milyar seviyesine ulaşmasını sağlayan hızlı bir toparlanmaya işaret ediyor. Dolayısıyla, Türkiye, Romanya’nın AB dışındaki ihracatının en önemli ortağı olmaya devam ediyor ve ithalatta ikinci sırada yer alıyor.

İki ülke siyasi ilişkilerinin ticarete etkileri ile ilgili bilgi alabilir miyiz?

Yakın siyasi ilişkilerin ekonomik işbirliğinin temelini oluşturduğu bilinen bir gerçektir. Romanya ile Türkiye arasında önemli bir ikili sorunumuz yok ve resmi diyalog iyi ve işlevsel durumda. Romanya ve Türkiye sadece birbirine karşı iyi komşu ve dost değil, aynı zamanda çok taraflı düzeyde ortak konumunda olup, ülkelerimiz arasındaki ekonomik ilişkiler de bu durumu yansıtıyor.

Türkiye’nin ticaret ortakları söz konusu olduğunda, siyasi ilişkilerimizin niteliğinin, Romanya’yı Orta, Doğu ve Güneydoğu Avrupa’daki ülkeler listesinin başına koyduğuna inanıyorum. Romanya’nın Adriyatik, Baltık ve Karadeniz veya Üç Deniz Bölgesi arasında yer alan bölgedeki mükemmel konumunun son zamanlarda giderek daha fazla bilinir olduğunu belirtmekten memnuniyet duyuyorum. Ekonomimizin büyüklüğü ve dinamizmi burada önemli bir rol oynamaktadır, ancak aynı zamanda ülkelerimiz arasındaki dostane atmosfer de önemlidir. Bununla ilgili bir örnek vermek gerekirse, bir yıl önce, pandeminin ekonomileri kapattığı ve bazı ülkelerin kolaylıkla engellere ve çeşitli korumacı önlemlere başvurduğu bir ortamda, Türkiye’den Romanya’ya sevk edilecek gerekli ve acil tıbbi ekipman stokları için gerekli ihracat izinleri verilmişti. Bizim açımızdan Romanya, tedarik zincirlerinin düzgün çalışmasını sağlamak için yol ve hava bağlantılarını açık tutmak üzere elinden geleni yaptı ve bu durum özellikle Türkiye için önemliydi.

Türkiye Romanya arasındaki ticari anlaşmaların iki ülke ticari ilişkilerinin gelişimine etkileri ile ilgili bilgi alabilir miyiz?

Kurumsal çerçeve, ticari ilişkilerimizin şekillenmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Ortak Ekonomik Komisyonu (JEC) ve Ortak Ekonomik ve Ticaret Komitesi’nin (JETCO) zaman içindeki faaliyeti, iki temel yapı ve ilgili Protokolleriyle birlikte, kapsamlı ekonomik işbirliği gelişimi için geniş bir çerçeve sağlama işlevine hizmet etti.

Bu yıl aynı zamanda Romanya ile Türkiye arasındaki Stratejik Ortaklığın onuncu yıldönümü. Bu yıl düzenlenecek 27. JEC Toplantısı sırasında iki ekonominin mevcut küresel dinamikleri bağlamında ihtiyaçları üzerine düşünmek için sembolik bir andır. JEC, ikili hükümet ekonomik ilişkilerinde diyalog ve işbirliğinin ana formatı olduğu için, bunu çeşitli sektörlerde (ulaşım, enerji, tarım vb.) yeni işbirliği projelerini belirlemek için en iyi fırsat olarak görüyoruz.

Ancak, belki de bu kapsamlı ikili işbirliği çerçevesinin ötesinde, daha fazla ticaret ve yatırım için en önemli teşvik, Romanya’nın İç Pazar’ın, Türkiye’nin ise Gümrük Birliği’nin bir parçası olmasıdır. İkincisinin çok beklenen modernizasyonu, gelecekte bu alandaki fırsatları artıracaktır.

Ticari ilişkilerin geliştirilmesi için yapılması gerekenler ile ilgili görüşlerinizi alabilir miyiz?

İkili ticarette 10 milyar USD seviyesine ulaşmanın uzun zamandır ortak bir hedef olduğunun farkındayım. Açıkçası, iki ekonominin toplam GSYİH’si bugün nominal olarak neredeyse 1 trilyon ABD dolarıdır, bu nedenle ülkelerimizin uzun süredir devam eden ticaret ilişkisiyle birlikte, Karadeniz’de birbirlerine komşu olduğu göz önüne alındığında, 10 milyar rakamına ulaşmak çok zor görünmemektedir.

İş forumları, fuarlar ve ekonomik misyonlar çerçevesinde Romen ve Türk iş insanları arasında doğrudan temasların çok önemli olduğuna inanıyorum. Yine pandemi bir yıldan fazla bir süredir neredeyse tüm fiziksel toplantıları durdurdu, ancak Romen iş insanları ve Türk meslektaşları bu aksaklıkların üstesinden gelmenin yollarını buldular ve iş ilişkilerini sürdürdüler. Bu nedenle, ekonomilerimizin iyiliği için, onları bir araya getirmeye ve operasyonlarını genişletmelerine yardımcı olacak doğru ve en verimli araçları toplamamız gerekiyor.

İki ülke girişimcilerinin yapmış olduğu yatırımlar ile ilgili bilgi alabilir miyiz?

Romen şirketleri halen Türkiye pazarında oldukça ihtiyatlı bir varlığa sahip olsalar da, bunun karşılığında 2020 yılı sonuna kadar Romanya’da 16 binden fazla Türk sermayeli şirket tescil edilerek ikili ilişkilere ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulundu. Türkiye, ikamet ettiği ülkeye göre yatırımcı sıralamasında 16. sırada yer almaktadır. Romanya ekonomik büyümedeki önemli payını kabul ediyor ve her zaman sağlıklı, dengeli ve dostane bir iş ortamının gelişmesini teşvik etti. Ülkemizdeki Türk iş dünyası oldukça geniştir ve güçlü ve güvenilir bir ortak olarak bilinir. Ankara’ya görevlendirilmeden hemen önce Bükreş’te bir dizi Türk yatırımcı ile tanıştım. Birçoğunun Romanya’yı ikinci vatanları olarak görmesinden etkilendim. Romanya’daki başarı hikayeleri bizi gururlandırıyor. Türk şirketlerinin Romanya’da yatırım yaptığı başlıca alanlar: finansal bankacılık hizmetleri, üretim, parklar ve lojistik merkezleri, alışveriş merkezleri, oteller ve turistik tesisler, ofisler ve konut inşaatları, gıda endüstrisi, tarım ve medyadır. Ayrıca Türk şirketlerinin uzmanlığı madencilik ve mineraller, altyapı, enerji veya inşaat gibi sektörlerde de gösteriliyor. Her iki ülkeden girişimcileri hem Romanya’da hem de Türkiye’de gerçek ve geniş çaplı yatırım fırsatları potansiyelini bulmaya teşvik ediyoruz.

Önümüzdeki dönemde yatırım yapmak isteyen iki ülke yatırımcılarına tavsiyeleriniz ne olur?

Çok açık sözlü olurdum ve yakın gelecekte ödülleri toplamak için her yatırımcıya hemen harekete geçmesini tavsiye ederdim. İki ekonominin büyüklüğünü, dinamizmini, becerikli insan gücünü ve aynı zamanda bölgemizin Avrupa’nın Asya ile bağlantısı için artan önemini hesaba katarsam, bu ödüllerin er ya da geç gerçeğe dönüşeceğinden hiç şüphem yok. Dünya ekonomisi bir geçiş sürecinde ve Türkiye ile Romanya arasında işbirliği ve kalkınma için elverişli koşullar söz konusu. Ülkelerimizin yeşil ekonomiyi ve alternatif endüstrileri geliştirmeyi hedefleyen uzun vadeli sürdürülebilir yatırımlara odaklanması gerektiğine inanıyorum.

İki ülke ticari ilişkilerini geleceği ile ilgili düşüncelerinizi alabilir miyiz?

Elbette, gerek geleneksel sektörlerde gerekse keşfedilecek yeni alanlarda halen yararlanılması gereken çok sayıda işbirliği potansiyeli var. Her iki ülke de üçüncü pazarlarda – inşaat, enerji veya bilişim sektörlerinde – işbirliği içinde kullanılabilecek uzmanlığa sahiptir.

Romanya’nın Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi olarak başlıca görevlerimden biri Romanya’dan Türkiye pazarına ihracatı teşvik etmektir. Nitekim, yaklaşık 5-6 yıl önce Türkiye’nin ihracatının Romanya’dan ithalatı geçtiği bir trend var ve bugün ticaret kayıtlarımız yaklaşık 1,5 milyar USD gibi önemli bir açık veriyor. Ben 10 milyar dolara tek yol olduğuna inanıyorum. Daha önce de bahsettiğim hedef Türkiye’ye ihracatın artması doğrultusunda. İkili ticaretimizi genişletmek için ikinci bir kaynak, Karadeniz bölgemizin kullanılmayan ekonomik potansiyelinde yatmaktadır. Avrupa’yı çevreleyen diğer denizlere ve denizcilik ekonomisinin kalkınma ve birbirine bağlanabilirlik için oynadığı role bakılırsa, kesinlikle aynı potansiyel ortak denizimizde de yatıyor olabilir. Dahası, Romanya ve Türkiye’nin ticaretinin Karadeniz’de hem bölgesel işbirliğini hem de bölgesel kalkınmayı artırmada etkili olabileceğine ve bunun da çarpan etkisi yaratabileceğine inanıyorum.

Eklemek istedikleriniz… Romanya’nın Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi olarak görev yaptığım süre boyunca, ekonomik diplomasi gündemin merkezinde kalacaktır. Mümkün olduğunca çok iş insanıyla tanışmayı ve mümkün olduğunca çok şehri ziyaret etmeyi planlıyorum. Geleneksel ekonomi diplomasisi, ağlar kurmak, bağlantıları kolaylaştırmak, diğer pek çok şeyin arasında kapılar açmak anlamına gelir. Ama aynı zamanda ülkem, ülkemin ekonomisi ve ülkemin fırsatları hakkında doğru algı yaratmak anlamına da geliyor. Bu, ekonomik diplomasinin kamu diplomasisi veya kültürel diplomasiyle el ele gittiği anlamına gelir. Bu nedenle, Türk halkının Romanya’yı daha iyi tanıyacağı, ekonomimizi anlayabileceği ve Romanya’da üretilen mal veya hizmetlere ilgi ve talep geliştireceği sinerjik etkinliklerin organize edilmesinde veya ev sahipliği yapılmasında aktif olmayı planlıyorum. TEMMUZ 2021