Ulusal Faktoring sürdürülebilirliği bir kültür haline getirmeyi hedefliyor

Ulusal Faktoring CEO İzak Koenka:

Ekonomik göstergeler zorlu bir dönemden geçtiğimizi gösteriyor.Bu zorlu dönem ile ilgili yapılacak analizler sorunları giderme ve olumlu bir döneme giriş için oldukça önemli. Ekonomik gidişat ile ilgili değerlendirmelerine başvurduğumuz Ulusal Faktoring CEO’su İzak Koenka, sorularımızı yanıtladı.

2023 yılı Türkiye ekonomisindeki gelişmelerle ilgili değerlendirmenizi alabilir miyiz?

Türkiye ekonomisi 2023 yılının 1. çeyreğinde %4,0 reel GSYİH büyümesi kaydetti. Mayıs 2023’te cari açık 7,9 milyar USD olarak gerçekleşti ve son 12 aylık cari açık 60 milyar USD’ye ulaştı. Ayrıca Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre aylık TÜFE enflasyonu Temmuz 2023’te %9,5 arttı ve 2022 yıl sonuna göre %31,1 oranında artış kaydetti. 12 aylık TÜFE enflasyonu ise, Haziran 2023’teki %38,2’den Temmuz 2023’te %47,8’e yükseldi. TL/USD kuru ise 2022 yıl sonunda 18,70 iken, Temmuz 2023 itibarıyla 26,93, 7 Ağustos 2023 itibarıyla ise 26,96’dır.

Ekonomide yaşanan gelişmelerin faktoring sektörüne yansımasını aktarır mısınız?

BDDK tarafından açıklanan en güncel faktoring sektörü verilerine göre, Mayıs 2022 itibarıyla 125,2 milyar TL olan faktoring sektörü işlem hacmi, bu yılın ilk beş ayında %106 oranında güçlü bir büyüme ile Mayıs 2023 itibarıyla 258,2 milyar TL’ye ulaşmıştır. İşlem hacminin Nisan 2023 itibarıyla 204,5 Milyar TL olduğu göz önünde bulundurulduğunda, aylık bazda da güçlü bir büyüme kaydedildiği söylenebilir. Sektör 2022 yıl sonunu %102 büyümeyle bitirmiş ve işlem hacmi 403,8 milyar TL’ye ulaşmıştı. Faktoring sektörü bu yıl, geçen yıla göre çok daha iyi gitmektedir. Büyümede enflasyonun etkisi yüksektir. Enflasyon etkisiyle birim başına fiyatlar arttığı için, fatura tutarları ve dolayısıyla hacim yükselmektedir. Mayıs 2023 itibarıyla 49 şirketin faaliyet gösterdiği Türkiye faktoring sektöründe, yılın kalanında benzer büyüme trendinin devam edeceğini öngörüyorum.

Bu dönemde KOBİ’lere önerilerinizi ve KOBİ’lerin faktoring sektörüne yaklaşımını aktarır mısınız?

KOBİ’lerin nakit akış ihtiyacını karşılama noktasında en önemli sistemlerden biri faktoring hizmetidir. KOBİ’ler, faktoring ile alacaklarını nakde dönüştürürken hem zaman hem de kaynak tasarrufu sağlamaktadır. Ayrıca faktoring sayesinde vadeli alacaklarını çok daha hızlı şekilde nakde çevirerek fon yaratan KOBİ’lerin rekabet gücü artmaktadır. Faktoring sektörü, KOBİ’lere düzenli bir nakit akışı sağlayarak ve finansman desteği vererek aslında tüm finans sistemine fayda sağlamaktadır. TÜİK’in verilerine göre Türkiye’de 3,5 milyon KOBİ bulunmaktadır. Mayıs 2023’te yapılan düzenlemeyle 250 kişiden az çalışan istihdam eden, yıllık net satış hasılatı 500 milyon TL’yi aşmayan işletmeler KOBİ olarak tanımlanmaktadır. Ayrıca 10 kişiden az çalışanı olan mikro işletmelerin yıllık net satış hasılat limiti 10 milyon TL, 50 kişiden az personeli olan küçük işletmelerin yıllık net satış hasılat limiti 100 milyon TL olarak belirlenmiştir.

Faktoring sektörünün başlıca müşteri hedefi olan KOBİ’lere verilen toplam krediler ile faktoring alacaklarının yıllar itibarıyla gelişimi karşılaştırıldığında, aralarında paralellik olduğu görülmektedir. 2008-22 döneminde KOBİ kredileri yıllık ortalama %25,5 büyüyerek 2.028,6 milyar TL’ye ulaşırken, aynı dönemde faktoring alacakları ortalama %25 büyüyerek 127,3 milyar TL’ye ulaşmıştır. BDDK tarafından açıklanan en güncel verilere göre Mayıs 2023 itibarıyla KOBİ kredileri ve faktoring alacakları sırasıyla 2.732,8 milyar TL ve 133,3 milyar TL’dir. Bankaların KOBİ müşteri portföyü de, sektörün radarı içerisindedir.

Aralık 2012 itibarıyla 67 bin olan faktoring sektöründeki müşteri sayısı %10 artarak Aralık 2022 itibarıyla 74 bine ulaşmıştır. Faktoring sektöründeki müşteri sayısı Mayıs 2023 itibarıyla ise 72 bindir. Müşteri sayısında ve buna paralel şekilde sözleşme adetlerinde gözlemlenen düşüşün sektörün daha seçici olmasından ve aynı müşterilerle daha fazla işlem yapılmasından kaynaklandığını söyleyebiliriz.

Ulusal Faktoring açısından 2023 yılı değerlendirmesi yapar mısınız?

Ulusal Faktoring olarak 2022 yılını 2,7 milyar TL plasmanla kapatmıştık. Haziran 2023 itibarıyla faktoring alacaklarımız 3,4 milyar TL’ye ulaştı. İşlem hacmimizse 2022 sonunda 8,3 milyar TL’ydi. Haziran 2022 itibarıyla 3,4 milyar TL olan işlem hacmimiz, bu yılın ilk yarısında 6,3 milyar TL’ye yükseldi. Ayrıca 2022 yılını 100,4 milyon TL net kârla kapatmıştık, Haziran 2023 itibarıyla net karımız ise 184,2 milyon TL. Net kârımızda yıllık %651 artış görmekteyiz. Halka arz çalışmaları kapsamında SPK’nın onay verdiği planımızda, 2023 yıl sonunda 35,5 milyon TL net dönem kârı ve 2,5 milyar TL faktoring alacakları hedeflemiştik. Haziran 2023 itibarıyla 184,2 milyon TL’ye ulaşan net karımız ve 3,4 milyar TL’ye ulaşan faktoring alacaklarımıza bakıldığında hedeflerimizi yerine getirdiğimiz görülebilir. Ayrıca Kasım 2021’de gerçekleştirdiğimiz halka arz sonrası yönetim kurulumuza bağımsız yönetim kurulu üyeleri atadık. Verdiğimiz projeksiyona uygun olarak 2022 yılında 6 yeni şube açtık. Yeni açılan şubelerimizin ikisi İstanbul’da, diğerleri ise Manisa, Diyarbakır, Kayseri ve Eskişehir’de bulunmaktadır.

Ulusal Faktoring olarak yıl sonu hedeflerinizi aktarır mısınız?

Önümüzdeki 5 yılda dijital kanaldan gelen müşteri sayısının, toplamda %25-30 pay almasını amaçlıyoruz. Mayıs 2023 itibarıyla pazar payımız %2,6. Özel faktoring şirketleri arasında ilk üçteyiz, pazar payımızı artırmayı hedefliyoruz. 7.100 olan müşteri sayımızı Anadolu’da GSYİH’den yoğun pay alan ve ticaretin hacminin yüksek olduğu şehirlerde yeni şubeler açarak arttırmayı planlıyoruz. Ayrıca fatura temliğine ağırlık vermeyi düşünüyoruz, burada yeni ürünümüzü dijital üzerinden çıkaracağız. Bu alanda çalışmalarımız sürüyor. Ayrıca halka arz ile elde edilen gelirin %3’ünü teknoloji ve IT yatırımlarına ayırdık, bu alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Ulusal Faktoring olarak sürdürülebilirliği bir kültür haline getirmeyi hedefleyen bir şirket olarak, Şubat 2023’te ekonomik, çevresel ve sosyal konu başlıklarını içeren 2022 Yılı SPK Uyum Raporunu yayınlayan ilk faktoring şirketi olduk. Şirketimiz, SPK Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi’nde belirtilen kıstasların da dahil olduğu hem küresel hem de yerel ve sektörel sürdürülebilirlik alanındaki iyi uygulamaları ve faaliyetleri yakından izlemektedir. Sürdürülebilirlik, bugünün iş dünyasında giderek daha öncelikli hale gelirken, çalışanlarımızın da bu konuda bilgilerini geliştirmelerinin önem taşıdığına inanmaktayız. Bu kapsamda şirket olarak sürdürülebilirlik alanındaki farkındalığı artırmak ve çalışanlarımızla güncel bilgileri paylaşmak amacıyla şirket içi eğitimler düzenlemekteyiz.EYLÜL2023