Amacımız çalışanlarımızın sağlıklı ve mutlu bir şekilde hizmet verebilmesini sağlamak

Ülkemizde gelişen liman işletmeciliği insan kaynağı alanındaki eksiklikleri de beraberinde getirdi. Artan rekabet ortamı çerçevesinde eksiklikleri, gerçekleştirdiği eğitim çalışmaları ile minimize eden kuruluşlarımızdan biri olan Evyapport, personel mutluluğunu ön plana alan yapısı ile sektörde kendini farklı bir yere koymayı başardı. Konu ile ilgili görüşlerini aldığımız Evyapport Destek Hizmetler Müdürü Sedat Topuz, sorularımı yanıtladı.

Sektörde artan iş hacmi ihtiyaç duyulan insan gücünü ön plana çıkarıyor. Bu çerçevede sektörde yeterli sayıda insan gücü olduğu söylenilebilir mi?

Son on beş yıl içerisinde liman işletmeciliği alanında ülkenin artan dış ticaretine bağlı olarak bir gelişim yaşanmakta ve bu doğrultuda da istihdam edilen yetişmiş insan gücü ihtiyacı artmaktadır. Liman işletmeciliğinin tamamını kapsayan maalesef bir okulu yok. Ofis ve sahada çalışan bazı pozisyonların karşılanması, yönetici ve amir yetiştirilmesi üzere üniversitelerin meslek yüksek okulu ve fakültelerinin deniz liman işletmeciliği bölümünden temin edebiliyorsunuz ancak sahada iş ekipmanlarını kullanacak operatör ve bakımcı bulmakta güçlük çekiyoruz. Üniversitelerimizle limanların ortak projeleri sınırlı düzeyde olduğu için bu alanda da gelişim sağlanması gerekiyor.  

Başka alanlardan devşirerek sorunu halletmek mümkün mü?    

Bu yöntemle kısa vadede sorunu çözmek oldukça güç. Başka limanlardan transferlerle de sorun çözülmüyor: Çünkü her limanın kendine göre farklı kurum kültürü var. Bu işin uzun vadeli çözümü kendi bünyenizde birilerini yetiştirmektir.

Türkiye Liman İşletmecileri Derneği’nin iş makinalarının kullanımı ile ilgili son birkaç yıldır sertifika verme süreci devam ediyor. Bu sevindirici bir gelişme olmakla beraber yeterli değil, ancak zamanla bu çalışmaların limanların da desteği ile yeterli seviyelere çıkacağı kanaatindeyim. Bu ortamda biz Evyapport Akademi’yi kurarak gerekli eğitimleri verme yolunu seçtik. Akademi çerçevesinde yeni işe başlayan arkadaşlarımıza önce teori sonra sahada pratik eğitim vererek, istenilen düzeyde hizmet sağlamaya çalışıyoruz. Bu yolla yaklaşık yedi sekiz yıldır kendi personelimizi yetiştiriyoruz.

Bu yolla sağlıklı bir büyümenin de temelleri atıldı, diyebilir miyiz?

Haklısınız, yetiştirdiğimiz insan gücü ile hizmet kalitemizi artırdığımız için son yıllarda bu alanda sektörde %10-15’ler civarında bir büyüme oranı varken, biz genelde %20’ler mertebesinde büyüdük. Verdiğimiz hizmetin kalitesini her geçen gün arttırarak, önümüzdeki dönemde de gelişimimizi sürdürmek istiyoruz. Bunun için eğitimlerimize devam etmeyi planlıyoruz. Bu doğrultuda Sabancı Üniversitesi ile yeni projeler planlıyoruz ve bu çalışmaların bize olumlu katkılar sağlayacağını düşünüyoruz.

Evyapport olarak kaç kişilik bir ekiple hizmet veriliyor?

550’si kadrolu 250’si alt yüklenici olmak üzere toplam yaklaşık 800 kişilik bir ekiple hizmet veriyoruz.

Verdiğiniz eğitimler sonucunu görmek için geçmiş ile bugün arasında bir mukayese yapar mısınız?

Son 6-7 yıl içerisinde 200 kişiden her yıl yaklaşık ek 50 kişi istihdam ederek yolumuza devam ettik. Arada ayrılanları da dahil ettiğimizde yaklaşık 400 kişiyi eğitimli olarak sektöre kazandırmış olduk.

Tüm bu çalışmalarınız esnasında eleman bulmak ve yetiştirmek hususunda zorlandığınız alan hangisi?

Bakım bölümlerine yetişmiş personel bulmak bizi oldukça zorluyor. Teknik bilgiye sahip olunması gerekiyor ve bunun yanında bu insanların işi yapacak fiziksel ve ruhsal yapıda olmaları da gerekiyor. Örneğin kırk elli metrelik bir vince çıkıp orada bakımları yapabilmesi için kişinin teknik donanımı olmalı, yükseklik korkusu olmamalı, yüksek tansiyon vb. sağlık sorunları bulunmamalı, belli bir kiloda olması tercih edilir. Bu çerçevede tüm çalışanlarımıza, İş Sağlığı ve Güvenliği departmanımız vasıtasıyla hem iş güvenliğinde dikkat edilecek hususlar hem de diyetisyen ve psikoloğumuzla beraber beden ve ruh sağlığı konularında destek olarak çalışanlarımızın sağlıklı ve mutlu bir şekilde hizmet verebilmesini sağlıyoruz.

Rekabet ortamı çalışmalarınızı etkiliyor mu?  

Biz Evyapport olarak başka limanlardan elaman almayı tercih etmiyor ve etik bulmuyoruz. Bazı limanların başka limanlardan eleman alabilmek için özel çalışmalar yaptığına şahit oluyoruz. Standartların bozulması ise sektöre zarar vermektedir.

Ücret politikaları kişinin tek başına bir yerden ayrılmasına neden oluyor mu?

Ücret seviyesi, sınırlı düzeyde bir çalışan grubu için birinci tercih iken çoğunluk için kendisini şirkete ait hissetmesi, kendisine değer verildiğini hissetmesi daha önem arz etmektedir.

Müşterilerimize verdiğimiz hizmetin kalitesini daha da artırmak için çalışanlarımızla farklı şekilde iletişime geçerek her kademede fikirlerini alıyoruz. Çalışanlarımız süreç içerisinde gördüğü aksaklığı veya işin daha sağlıklı yürütülebilme yollarını rahatlıkla aktarabiliyor. Bu aktarımlar uyguladığımız sistem çerçevesinde gerekli değişiklikleri beraberinde getiriyor. Bu değişiklikleri görmek çalışanın aidiyet duygusunu artırıyor. Ayrıca bu yolla çalışana, fikirlerinin ve kendisinin değerli olduğunu gösteriyoruz. Bu kazanımın kurum olarak çok önemli olduğunu düşünüyoruz.

Uyguladığınız yöntemler ayrılan sayılarını azalttı mı?

Bölgemizde, son birkaç yıl içerisinde yeni açılan limanların kısa dönemli farklı politikaları nedeni ile bizden de sayıları az da olsa işten ayrılanlar oldu. Ancak ayrıların sınırlı sayıda olması, yöntemlerimizin doğruluğunu bize göstermektedir.   

2017 yılını eğitim yılı olarak belirledik ve bu çerçevede daha verimli nasıl çalışabileceğimizim yollarını bulmaya çalışacağız. 2017 yılı ile ilgili Dünya ve Türkiye’deki ekonomik göstergeler çok parlak olmasa da  kadromuzu muhafaza etmeyi planlıyoruz. Müşteri memnuniyetini daha da geliştirerek devam ettirebilmek için  insan kaynağımıza önem vermeye devam edeceğiz.

İş güvenliği ile ilgili getirilen düzenlemelere hazır mıyız? 

Biz Evyapport olarak kanun ve yönetmelik düzenlemelerinin yanı sıra yaptığımız artı çalışmalarla yolumuza devam ediyoruz.

Firmalar son dönemde kadınların iş gücüne katılımı konusunda önemli çalışmalara imza atıyor. Sizin bu konuda gerçekleştirdiğiniz çalışmalar var mı?

Liman olarak erkek yoğun bir sektörüz. Uzun bir süredir yönetim olarak bu konu üzerine yoğunlaştık. Normalde bayanlar limanlarda ofis çalışanı olarak istihdam edilirken biz sahada da bayanlarımızı görmek istiyoruz diyerek Bölge İŞKUR ile ortak bir çalışma başlattık ancak başarılı olamadık. Sonrasında şirket için duyurularla müracaatlar gelmeye başladı. Hedefimize ulaşarak Terminal Traktörü dediğimiz iş ekipmanlarına bayan istihdamını başlattık. Gerekli teorik ve pratik eğitimler sonrası yaklaşık 2 yıldır bu üç arkadaşımız çalışmalara devam ediyor. Önümüzdeki dönemde hem yeni bayanları bünyeye dahil etmek hem de mevcut bayanların vinçleri de kullanabilecek hale getirilmesi için yoğun bir çalışma sürdürüyoruz.

Bizim sormayı unuttuğumuz ya da eklemek istediğiniz husus var mı?

Eğitimlerimiz konusunda aktarmayı unuttuğumuz bir husus var, son olarak da ona değinebiliriz. Evyapport Akademi, eğitim çalışmalarımızda teknolojiden de faydalanmak için ORKA firması ile çalışmaya başladık. Bu çerçevede eğitim alan çalışanımız bir simülasyon cihazı ile limanda kullanacağı aracın eğitimini alabilecek. Simülasyon cihazları ile yapacağımız eğitimler neticesinde verdiğimiz eğitimlerin sonucunu daha net alabileceğimiz kanaatindeyim.

Sosyal kulüplerimiz ile ilgili de birkaç cümle etmekte fayda var. Deniz Yıldızı adında bir sosyal kulübümüz var ve bu çatı altında gezi, spor vb. kültürel etkinlikleri düzenliyoruz. Sosyal sorumluluk projelerine katılım sağlıyoruz. Kıyı temizlikleri, bölge okullarına İSG ve Çevre eğitimleri başta olmak üzere bir çok proje ile  bulunduğumuz bölgeye fayda ve farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz.