Aquila uçakları Bursa’da

Havacılık sektörünün geleceğine inanarak bu alana yatırım yapmaya devam eden BPLAS CEO’su Mehmet Celal Gökçen, uçak üretimi alanında insan kaynağının geliştirilmesi konusunda büyük çaba sarf ederken, diğer taraftan da sportif havacılığın ülkemizdeki gelişimini sağlayabilmek için çalışmalar yapıyor.

Türkiye’de havacılık sektörünün geldiği noktayı aktarır mısınız?

Türkiye’de ve dünyada pandemi etkisiyle sınırlar ötesi ve şehirler arası havayollarının uçuşları önemli derecede etkilendi. Birçok uçak ve hava yolu personeli yerde ve uçamıyor. Sportif havacılık da  aynı süreçte önemli bir kan kaybetti. Sivil havacılık sektörünün lokomotifi olan havayolları ve sportif havacılığın yavaşlaması, havacılık sanayisini de durma noktasına getirdi. Pandemi sürecinin aşılmasıyla ekonomilerin tekrar büyüme çabaları sanayi ve iş dünyasına olumlu yansıyacaktır. Bu çıkışa hazır olmak gerekmektedir.

BPLAS olarak havacılık sektöründe yaptığınız çalışmaları aktarır mısınız?

BPLAS havacılık faaliyetlerini ticari kısmını kurucusu olduğu kendi iştiraki olan BUVHA üzerinden yürütüyor. BUVHA öncelikle Aquila uçaklarının Türkiye’de satışını üstlendi. BUVHA’ya tescil edilen 10 uçak dışında Türkiye’ye 5 uçağın daha satışını gerçekleştirmiştir. Bursa Yenişehir’de kurulan hangarımızda bakım faaliyetlerini de yürütmek için çalışmalarımız devam ediyor. Personelimiz Almanya’da yaklaşık üç ay kalarak eğitimlerini tamamladı. Gerekli makina, teçhizat ve ekipman alımı tamamlandı. Yedek parça stoğumuzu tamamlama ve akreditasyon aşamasındayız. Bakım konusunda pandemi nedeniyle planlamalarımız da bazı zorunlu ötelemeler yapmak durumunda kalsak da önemli kilometre taşlarını aşmayı başardık. BPLAS aynı zamanda Aquila uçaklarının Türkiye’de üretimi için personel eğitimi safhasına geçti. Almanya’ya gidecek ekibi mevcut personelimiz içinden seçtik. Türkiye’de planlanan eğitimler tamamlanınca, Almanya safhasına geçeceğiz. Üretim yeri olarak da Bursa’daki tesislerimizden yararlanacağız. Almanya’ya ihracat yapacağız. Türkiye içinde farklı uçakları üretmek ve paralelinde EASA sertifikasyon süreçleri Almanya’da tamamlamayı düşündüğümüz iş planlarımızla olgunlaştırıyoruz.

AQUILA uçağınızla ilgili gelinen noktayı aktarır mısınız?

Aquila’yı bildiği gibi iflas konumundan almıştık. Bu alım stratejik bir alımdı. Alımın ötesinde devreye alma ve büyümenin maliyetli olacağını öngörmüştük, alım maliyetinin devede kulak kalacağını hesap etmiştik. Havacılığa ilgi duyan insanların büyük hayalleri var ise kendi ölçeklerinde alabilecekleri en büyük riskleri, ülkesine yapabileceği katkıları da hesaba katarak bunu göze alabilirler. Şirketin yeniden ayağa kalkması, ARGE, üretim ve diğer sertifikasyonlarını aktifleştirmesi, üretime geçmesi ve siparişlerin gelmeye başlaması, duran bir kütlenin ataletini yenip harekete geçirmesi gibi  nasıl  bir emek ve güç gerektiriyorsa, bizi de o kadar çalıştırdı. Arkasında yeni ürün gamının planlanması, ARGE  faaliyetlerine kaynak ayrılması ve 4 kişilik uçağın geliştirilmeye başlanması, global pazarlara göre mevcut ürün gamının geliştirilmesi projeleri ile her ne kadar Boing, Airbus, TAI ölçeklerine göre nisbi olarak küçük olarak algılansa dahi, bir anda kendimizi ana sanayi liginde bulduk. Bu bize yeni bir kültür ve iş modeli yapılanması getirdi. İlerleyecek daha çok yolumuz ve yapacak daha çok işimiz var.

Havacılık sektöründe gelecek hedefleriniz nelerdir?

Havacılık sektöründe sivil havacılık kısmındayız. Sportif havacılığın ülkemizde yaygınlaşmasına öncülük etmek istiyoruz. Bu konuda katkı sağlayacak her fikre ve işbirliğine açığız. Ticari olarak insan ve kargo taşımacılığında nasıl bir hizmet sunabiliriz ve nasıl uçan araçlar üreterek bu sektörde var olabiliriz, hangi yeni teknolojileri geliştirerek süreklilik sağlarız, rekabetçi olabiliriz sorularının cevaplarını oluşturmaya çalışıyoruz. Buna göre hedeflerimiz daha da netleşecek.

Türkiye’deki gençlerin havacılık sektörüne ilgisini aktarır mısınız?

Ülkemizde gençler havacılık sektörü içindeki pek çok alana büyük ilgi göstermektedirler. Bu alanlar profesyonel iş kapsamında pilotluk, havacılık yönetimi, bakım ve kabin hizmetleri olarak sıralanabilir. Bunun yanında genel havacılık kapsamında ve amatör havacılık açısından değerlendirildiğinde genç bireyler arasında havacılık tutkusunun gün geçtikçe arttığı, bu tutkunun havacılığın gelişen ve artan imkânları sayesinde daha geniş kitlelere ulaştığı ve gençler açısından bu tutkunun hayalin ötesinde artık ulaşılabilir bir hal aldığını mutlulukla gözlemliyoruz.Havacılığın gençler tarafından, sevilmesi, tanınması ve benimsenmesi havacılık sektörünün geleceği açısından temel dinamik unsurdur ve vazgeçilmezdir. Bu kapsamda gençleri havacılık sektörü içerisinde tutacak her türlü faaliyet, havacılığın geleceği açısından çok önemlidir ve desteklenmelidir. Gençlerin özellikle havacılık eğitimleri konusunda çok istekli olduğunu görmekteyiz. Bu istek doğrultusunda eğitim kurumlarının ve üniversitelerin havacılık eğitimleri konusunda girişimleri mevcuttur. Örneğin 16 farklı üniversite, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden aldıkları yetkilerle (ağırlıklı olarak teorik olarak) pilotaj eğitimleri sunmaktadırlar. Aynı şekilde 6 üniversite SHY-147 Bakım Teknisyeni Eğitim Kuruluşu kapsamında eğitimlerini sürdürmektedir. Dispatch eğitimi veren 4, kabin eğitimi kapsamında eğitim veren 10 üniversite mevcuttur. Bunların haricinde havacılık sektöründe Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı olarak eğitimlerini sürdüren ve sayıları gittikçe artan eğitim kurumları yer almaktadır. MEB’e bağlı olarak faaliyet gösteren eğitim kurumları ağırlıklı olarak üniversite mezunu gençlere eğitim sunmaktadırlar. Eğitim faaliyeti içerisinde yer alan eğitim kurumları gün geçtikçe artmaktadır. YÖK ve MEB’e bağlı olarak eğitimlerini devam ettiren eğitim kurumlarının büyük oranda öğrenci kaynağını gençler oluşturmaktadır. Gençlerin kariyer hedefleri arasında havacılığın oldukça geniş bir alana sahip olduğunu, üniversitelerde havacılık dışında farklı bölümlerde eğitimlerine devam eden öğrencilerin havacılık kulüpleri vasıtasıyla havacılık faaliyetleri içerisinde aktif olarak yer aldığını görmekteyiz. Havacılık dışında bir bölümde okuyarak ek olarak havacılık eğitimlerine devam eden öğrenciler mevcuttur. Son dönemlerde sayısı artan simülatör merkezleri gençlere uçuş deneyimleri sunmakta ve havacılıkla ilgili kariyer planlarını pilot olarak devam etmek isteyen gençlere planlarını şekillendirmelerinde fayda sağlamaktadırlar.

Gençlerin yanı sıra aileler de gençlerin havacılık alanında oluşturmak istedikleri kariyerleri büyük oranda desteklemektedirler. Son yıllarda aileler havacılık sektörü konusunda çok bilgi sahibi olmuş ve bilinçlenmişlerdir. Ailelerin de gençleri havacılık konusunda desteklemeleri havacılığın geleceği anlamında çok önemli bir unsurdur. Gençlerin geliştirecekleri havacılık kariyerinin kendilerine ekonomik ve sosyal anlamda sağlayacağı avantajlar, ailelerin bu konuda destek sağlamasının başlıca nedeni olarak gösterilebilir.

Havacılık eğitimlerinin bir süreç gerektirmesi özellikle gençlerin uzaktan eğitim vasıtasıyla pandemi dönemini kendilerine avantajlı şekle çevirmesini beraberinde getirmiştir. Pandemi sonrasında oluşacak insan kaynağı ihtiyacının geçmiş dönemlere nazaran çok daha fazla olacağı değerlendirildiğinde, gençlerin havacılık eğitimleri konusunda istekli olduğu gözlemlenmektedir.

Tüm bu veriler ışığında gençlerin havacılık mera- kının üst seviyelerde olduğunu, gençlerin mevcut durumda olduğu gibi önümüzdeki dönemlerde havacılığa bağlayacak projeler geliştirilmesinin, tesislerinin arttırılmasının ve havacılık faaliyetlerin ilgili birimlerce desteklenmesinin çok değerli olduğunu belirtebiliriz.

Havacılık eğitimi konusunda sizin yaptığınız çalışmaları aktarır mısınız?

Havacılık eğitimleri havacılık sektörü içerisinde çok önemli bir paya ve öneme sahiptir. Havacılığın ihtiyaç duyduğu ve duyacağı insan kaynağının nitelik ve nicelik olarak yetiştirilmesi havacılığın sağlam temeller üzerine inşa edilmesinde temel unsurdur.Bu noktada sektöre katkı sağlamak amacıyla; ulusal ve uluslararası seviyede havayollarına teknik ve teknik olmayan yetkinlikleri yüksek profesyonel pilotlar yetiştirmek amacındayız. Hedefimiz kısa süre içerisinde global seviyede tercih edilen bir uçuş okulu olacak altyapı ve markayı oluşturmaktır. Bu kapsamda eğitim faaliyetlerimize FENIX Havacılık olarak başlamış bulunuyoruz. Çok kısa bir süre içerisinde havacılık sektörüne emniyet felsefesini ön planda tutan, saygın ve güvenilir bir uçuş okulu kazandırdığımızı düşünüyoruz. Okulumuz ülkemizin en yeni uçak filosuyla Bursa Yenişehir Havalimanı’nda en modern hangar ve tesislerine sahip uçuş okulu olarak uçuş faaliyetlerine devam etmektedir. İzmit Cengiz Topel Meydanında ise genel havacılık kapsamında sorumlu pilot (PIC) uçuşlarını gerçekleştirmektedir.

Herhangi bir uçuş eğitimi bulunmayan adaylara; PPL eğitiminden başlayarak, ATPL aşamasına kadar olan bütün teorik ve uçuş eğitimleri, sektörde çok tecrübeli ve saygın uçuş öğretmenleri ve akademik öğretmen kadrosu ile mevcut standartların üzerinde Türkçe ve İngilizce olarak verilmektedir. Bu kapsamda hususi pilot lisansı(PPL), sorumlu pilot uçuşları (PIC), ATPL teorik eğitimleri, alet yetkisi (IR), ticari pilot lisansı(CPL) ve çok motor eğitimleri (ME) modüler ve entegre olarak verilebilmektedir. Teorik bilgi eğitimlerini sınıf eğitimleri haricinde eğitim yönetim sistemi (LMS) üzerinden %100 çevrimiçi olarak verilebilmekte ve öğrencilere tüm eğitim yardımcı malzemeleri sunulmaktadır. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrenciler ATPL-Frozen lisansına sahip olmaktadırlar.

Eğitimlerde insan kaynağını üreten uçuş öğretmen ve akademik kadro en önem verilen konuların başında gelmektedir. Örneğin ülkemizde bulunan 8 kıdemli kontrol pilotundan 2’si FENIX bünyesinde yer almaktadır. Bu kapsamda uçuş öğretmenlerimizi standartlarımıza uygun olarak yetiştirmek amacıyla yakın zamanda uçuş öğretmen kursu açılması planlanmıştır. Teorik bilgi öğretmenlerinin tamamı akademik alt yapıya sahip öğretmenlerdir. Teorik bilgi öğretmen kursları da sunulan eğitimler arasındadır. Bu sayede sektörün ihtiyaç duyacağı teorik bilgi öğretmen kaynağı yetiştirilmektedir.

Sektör işbirlikleri kapsamında üniversiteler ile yapılmış olan eğitim protokolleri önemli bir yere sahiptir. Üniversiteler ile işbirliği kapsamında uçuş eğitimleri faaliyetlerimiz başlayacaktır.

Öğrencilere sunulan mevcut uçuş eğitimleri haricinde, havacılık İngilizcesi (Level-4), simulatör değerlendirme, ekip kaynak yönetimi(CRM) eğitimleri sunulmaktadır. Havacılık eğitimlerinde önder bir marka olma he- definde ve temel değeri bilgi olan bir yapı oluşturarak öğrencilere, doğru bilgiyi en uygun metotlarla aktarma felsefesi benimsenmiştir. Emniyetten hiçbir zaman ödün vermeyerek bilginin öğrencilere ne şekilde ve nasıl aktarıldığı konusu eğitiminin odak noktasını oluşturmaktadır.MAYIS2021