Çevreye katkı sağlayan bir yatırım yapmak bizi mutlu ediyor

İzmir’in Tire ilçesinde biyogazdan elektrik üretimi amacıyla toplam 4,8 MW kurulu gücündeki “Tire Biyogaz Elektrik Santralı” yatırımı devam etmektedir. Santral, hayvansal ve tarımsal atıkların anaerobik ortamda çürütülmesi ile biyogaza, biyogazın da yakılarak elektrik enerjisine dönüştürülmesi prensibi ile çalışıyor. Aynı proses sonucu, yan ürün olarak doğal fermente/organik gübre elde ediliyor. Yatırımı, Fokus grubunun yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren şirketi Tire Biyogaz Elektrik Üretim A.Ş. hayata geçiriyor. Projenin detayları ile ilgili görüşlerini aldığımız Tire Biyogaz Elektrik Üretim A.Ş. CEO’su Pelin Genç sorularımızı yanıtladı.

Tire’de yaptığınız yatırım ile ilgili bilgi alabilir miyiz?

Avrupa ve Güney Doğu Asya’da yaygın olarak kullanılmasına rağmen ülkemizde yeni yeni büyüyen bir alanda yatırım yapıyoruz. Yatırımımız her şeyden önce çok çevreci bir yatırımdır. Yatırımımızın çevreci ve ülkeye ekonomik açıdan önemli katkılar sunacak bir yatırım olması bizi mutlu ediyor. Türkiye’nin önemli bir tarım ve hayvancılık ülkesi olması nedeniyle biyokütleden enerji üretimi yatırımlarının gelecekte artacağı kanısındayım.

Yatırımımız çerçevesinde günde yaklaşık bin ton hayvansal atık bertaraf edeceğiz. Atıklardan istenen koşullarda biyogaz elde edilebilmesi için atıkların özel koşullarda tesise taşınması gerekiyor. Günlük atık girdisi miktarını da dikkate alırsak santralin hayvancılığın yoğun bir şekilde yapıldığı bir yerde kurulması gerekiyor. Biz de bu sebeple yatırımımızı hayvancılığın yoğun olduğu Tire’de yaptık. Tesisimiz tamamlandığı zaman da yaklaşık 23-25 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak kapasitede olacak.

Maliyet açısından değerlendirdiğimizde rüzgar ve güneş enerjisine göre biyokütleden enerji üretimi daha maliyetli diyebilir miyiz? 

Doğru, yatırım maliyetleri güneş ve rüzgara göre daha fazladır.

Yatırım kaç yılda geri döner?

Verimli çalıştırabildiğimiz için birkaç yılda geri döner.

Bu konuda yapılan teşviklerden faydalanıyor musunuz?

Evet, faydalanıyoruz ve bu konuda önemli teşviklerin olduğunu söyleyebilirim.

Enerji üretimi sonrası bir atık ortaya çıkacaktır. Bu atığın tarımsal alanda kullanımı söz konusu olabilecek mi?

Evet, proses sonrası çıkan atık aslında organik standartlarda bir gübredir. Ortaya çıkan bu yan ürün de tarımsal faaliyetlerde kullanılabilecektir. Bu ürünün de ekonomiye kazandırılması için ilerideki dönemlerde çalışmalar yapmayı planlıyoruz. 

Sizin yatırımınız sonrası bu tip yatırımların yaygınlaşacağını düşünüyor musunuz?

Yaygınlaşacaktır, mevzuat altyapısının oluşturulduğu bir dönemi geride bıraktık. Bu açıdan gelecek dönem yatırım yapacakların izleyeceği yol belli ve bu durum, yatırımcının önünü açmaktadır. Her yeni başlayan iş gibi belli bir süre, süreç biraz yavaş ilerleyebiliyor ancak bu süreci atlattığımız için yeni yapılacak yatırımların önünün açık olduğunu düşünüyorum.  Biz de bu süreçte önemli tecrübeler edindik, bu çerçevede de yaptığımız yatırımın geri dönüşlerini aldıkça bu alandaki yeni yatırımları gündeme alırız.

Ülkemizde bu alanda sizin yatırımınız dışında yapılmış yatırım var mı?

Bizim dışımızda da bu alanda birkaç yatırım var. Hepsini biyokütle başlığı altında görürsünüz örneğin çöpten elde edilen enerji de bu alanda değerlendirilmektedir. Bu alandaki yatırımları Kıta Avrupası’nda yaygın bir şekilde görmeniz mümkün. Bizde de ilerleyen dönemde yaygın bir şekilde yer alacağı kanısındayım.

Bu alanda kullanılan teknolojiler yerli mi?

Alan ülkemizde çok yeni olduğu için bu alandaki teknolojiler bugün itibari ile Avrupa ve Güneydoğu Asya kökenlidir. Biz Avrupa kökenli ekipmanları tercih ettik, tesis dizaynı ve anahtar teslim mühendisliğini ise bu alanda son derece tecrübeli olan Pales Mühendislik gerçekleştiriyor. Tesis sayısı arttıkça rüzgar ve güneşte olduğu gibi yerli üretim de gündeme gelecektir. Gelmesi de bizi mutlu eder.

Enerji alanında diğer kaynaklarda yatırım düşünüyor musunuz?

Diğer alanlarda yatırım şu an için düşünülmüyor. Biyogaz alanında elde ettiğimiz tecrübe bizi bu alanda kendimizi geliştirmeye yönlendiriyor. İkinci bir yatırım yapacaksak yine bu alanda olur. OCAK 2018