Çiftçimizle ortaklık yapma hedefindeyiz

Metin Özdemir, “Çiftçimiz emeği ve tarlasını, bankamız ise kaynak koymak sureti ile hayvancılık, sera konularında ortaklıklar hedeflemektedir. Bu sayede tarladan sofraya kadar olan süreçte helal değer zinciri oluşturma vizyonumuzun, istihdama ve fiyat istikrarına katkı sağlayacak önemli bir adım olarak düşünmekteyiz” dedi.

Kamu bankalarının katılım bankacılığına yönelmesiyle birlikte sektöre olan ilgi de her geçen gün artmaktadır. Özellikle yeni neslin katılım bankacılığını yakın takibe aldığına dikkat çeken Ziraat Katılım Bankası Genel Müdürü Metin Özdemir, sektörün ihtiyacı olan akademik birikim ve insan kaynağı için İslami Finans Araştırma Merkezleri açıldığına dikkat çekti.

Kuruluşuyla sektöre yeni bir soluk kazandıran Ziraat Katılım 6. Yılını kutlarken yola çıkış hedeflerinin neresinde?

“Paylaştıkça Daha Fazlası” ilkesiyle katılım bankacılığında hizmet sunmaya başlayan Bankamızın temel hedefleri,  güçlü sermaye yapısı, dengeli büyüme ve sürdürülebilir karlılık çerçevesinde milli ekonomiye en üst düzeyde katkıda bulunmaktır. Ziraat Katılım, yurt içi ve yurt dışından sağladığı kaynakları ülke ekonomisine en verimli olacak şekilde kullandırmayı göz önüne alarak reel sektörü ve bireyleri destekleyecek finansman politikalarını uygulamaya devam etmektedir.

Ziraat Katılım’ın toplam aktifleri 2020 yılı sonuna göre 2021 birinci çeyreğinde % 5 artışla 63.33 milyar TL’ye ulaştı. Toplanan fonlar yine aynı döneme göre % 4 artış ile 48.23 milyar TL olurken, kullandırılan nakdi fonlar % 6 artışla 44.50 milyar TL seviyesine çıktı. Ziraat Katılım’ın tüm sektöre sağladığı nakdi ve gayri nakdi finansman toplamı 62.8 milyar TL olarak gerçekleşti. Başarılı icralarımız sonucunda 2021 birinci çeyreğini 124 milyon TL kâr ile tamamladık. Bankamız, faaliyetlerine başladığı 2015 yılından bugüne kadar nitelikli yatırımcılara gerçekleştirdiği 79 adet kira sertifikası ihracı ile toplamda 28 milyar TL hacme ulaştı.

Katılım finans sektörünün pazar payı ise son iki yılda özellikle kamu katılım bankalarının net etkisi ile % 5,4’ten % 7,2’ye yükseldi. Sektörün 34 yılda geldiği noktanın 1/3 lük kısmı son iki senede alındı. Bu kapsamda ilk kamu katılım bankası olan Ziraat Katılım ve diğer kamu katılım bankalarının sektörümüze olumlu etkisi yoğun şekilde hissedildi.

Ziraat Katılım olarak stratejik büyüme planlarımızı ve finansal hedeflerimizi, birimlerimiz tarafından analiz edilen makroekonomik gelişmeler ışığında belirliyoruz. Bu hedeflere ulaşabilmek için en uygun sermaye dağılımını sağlamayı ve risk getiri dengesini sürdürmeyi planlıyoruz. Sürdürülebilir büyüme ve karlılık stratejimizle aktif kalitemizi koruyarak aktif ve öz kaynak karlılığımızı artırmayı hedefliyoruz. Ayrıca aktif müşteri sayısının artırılması ve müşteri ürün aktifliğinin ön plana çıkartılmasını da amaçlamaktayız.

Ziraat Katılım müşterileri alternatif dağıtım kanallarını etkin şekilde kullanıyor mu?

Ziraat Katılım olarak dijital ve mobil alanda yaptığımız yatırımlar, müşterilerimizin de bu dijitalleşme sürecine hızla adapte olabildiklerini bizlere gösterdi. Artan dijital müşteri sayısı ile dijital kanallarda yapılan işlemlerde her geçen gün artış yaşanmaktadır.

Ziraat Katılım’da bankacılık işlemlerinin büyük çoğunluğu dijital kanallarımızdan yapılmaktadır. Dijital kanallarımızı aktif olarak kullanan 300.000’in üzerinde kullanıcımız bulunmaktadır.

Alternatif dağıtım kanallarında yenilikleriniz olacak mı?

Ziraat Katılım müşterisi olmak isteyenler, şubelerimize uğramadan, kurye beklemeden görüntülü görüşme yöntemi ile kolayca müşterimiz olup Dijital Kanallarımızı kullanabilmektedirler. Ziraat Katılım olarak Alternatif Dağıtım kanallarındaki yatırımlarımız devam etmektedir. Bu doğrultuda, DASK Başvuru, KASKO ve Trafik sigorta başvuru işlemleri ile Karekod (QR) ile FAST işlemleri gibi birçok yeni fonksiyon ile alternatif dağıtım kanallarımızı güçlendirmeye devam ediyoruz.

Pandemi döneminde çok daha aktif kullanılan Dijital Bankacılığın seyri nasıl olacak?

Yaşadığımız dönem itibarıyla dijitalleşmenin ne kadar önemli ve gerekli olduğu ortaya çıkmıştır. Ülkemizde birçok sektörde dijitalleşme süreci henüz emekleme aşamasında, dijitalleşme yolunda yapılması gerekli birçok iş var. Bundan sonra müşteri beklentileri artacağı için tüm sektörlerde ve her alanda dijitalleşme daha da hızlanarak devam edecektir. Biz de bu yönde planlamalarımızı ve hedeflerimizi yapmaktayız. Yaptığımız tüm projeleri bu doğrultuda planlayarak geliştirmeye ve müşterimizin hizmetine sunmayı hedefliyoruz.

Teknoloji çağının getirdiği değişimleri ve yenilikleri de müşterilerimize en iyi ve kaliteli hizmet sunmak amacıyla yakından takip etmekteyiz. Hızla artan şube ağımıza ek olarak dijitalleşmeyle birlikte hizmetlerin ve ürünlerin her yerden ulaşılabilir, basit ve kullanışlı olması amacıyla dijital kanallara yatırım yapmak, öncelikle gündemlerimiz arasında yerini alıyor.

Pandemi döneminin oluşturduğu sıkıntıları fırsata çevirerek müşterilerimizin mağdur olmaması için şube bağımlılığını alternatif dağıtım kanallarımız aracılığıyla minimize ettik. Önümüzdeki dönemlerde kullanıcı beklentilerinin ve ihtiyaçlarının bu yönde olacağını düşünüyoruz. Süreçler bu dönüşüm içerisinde dijitalleşecek. Bu yüzden öncelikli hedefimiz; şubeden yapılıp dijital kanallarımızdan yapılamayan hiçbir işlem kalmamasıdır.

Tasarruf sahipleri Ziraat Katılımı neden tercih etmeli? Katılım bankacılığını, diğer bankalardan ayıran uygulamalar ve özellikler nelerdir, diğer bankalardan farklı olarak ne tür hizmetler sunuyor?

Katılım bankaları konvansiyonel bankalardan farklı olarak kurumsal finansman desteği, finansal ortaklık, finansal kiralama ( leasing) ürünlerini müşterilerine aktif olarak kullandırmaktadır.  Kurumsal finansman desteği ürününde müşteri ile katılım bankası arasında akdedilen fiyat, vade ve koşullar ödeme takvimi içerisinde sabit olduğundan müşteri, piyasalardaki olağanüstü hareketlerden olumsuz etkilenmemektedir. Katılım bankaları kullandırdığı finansman ile alakalı koşullara takvim boyunca sadık olduğundan müşteriler, kendilerini güvende hissetmekte ve planlarını öngörülebilir koşullarda yapmaktadır.

Katılım bankaları mevzuatı gereği kendi bünyelerinde finansal kiralama hizmeti sunabilmektedir. Müşterilerin ihtiyaçlarını 360 derece görebilme adına kısa vadeli finansman ihtiyaçlarının yanında, orta ve uzun vadeli yatırımlarını da avantajlı ürünlerle desteklemektedir.

Katılım bankalarını konvansiyonel bankalardan ayrıştıran ürünlerin başında ise finansal ortaklıklar (Müşâreke) gelmektedir. Tarafların ortaklaşa sermaye koymasını, birlikte iş yapmasını ve meydana gelecek kâr veya zararı paylaşmasını esas alan ortaklıktır. Finansal ortaklık sisteminde katılım bankası gerekli sermayenin bir kısmını karşılar. Bu sistemde müşterinin de sermayeye katkıda bulunması gerekir. Yapılan ortaklık sonucunda elde edilen kâr başlangıçta anlaşılan oranlarda paylaşılır. Müşteri yapılan işe sermayeye ek olarak emeğini kattığı için kârdan daha yüksek oranda pay alabilir. Projede herhangi bir zarar oluşması durumunda ise ortaklar payları oranında riski paylaşırlar.

Ziraat Katılım şubeleşme konusundaki planlaması?

Şube açma planlarımız ile ilgili, Türkiye genelinde finansal erişimi kolaylaştırabilme adına çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Kamunun ilk katılım bankası olmanın üzerimize verdiği sorumluluk duygusu ile hareket eden bankamız; potansiyeli yüksek olan illere öncelik vererek katılım bankacılığına finansal erişimi sağlamayı amaçlamaktadır.

Yakın bir zamanda tadilat aşamasında olup faaliyete açacağımız şubelerimiz var. Afrika kıtasında, Sudan’ın başkenti Hartum’da ilk Türk bankası olarak faaliyetlerimize geçen yıl başladık. Yine Afrika kıtasında Somali’de şube açmaya yönelik girişimlerimiz devam ediyor. Salgın süreci şube açma planlarımızda geçici ertelemelere sebep olsa da, herhangi bir değişikliğe yol açmıyor. Şuan itibariyle yurt içi 108. şubemizi açmış bulunmaktayız.

Son dönemde sektördeki eğilimlere bakıldığında, müşteriler nezdinde mobil kullanıma yönelik artan bir grafik gözlemliyoruz. Şubelerimiz bu süreçte müşterilerimizin işlerini kolaylaştırabilme adına hız kesmeden faaliyetlerini sürdürmektedir. Şubeler bankacılık sektörü için en önemli birimler olup, bir nevi vitrin görevi de görmektedir. Şubeler, pazarlama faaliyetlerinin yapıldığı, efektif işlemlerin gerçekleştiği müşteri ile banka çalışanlarının bir araya geldiği mekânlardır. Önümüzdeki dönemde yatırım tercihlerimiz teknoloji yoğun olsa da Türkiye genelinde şube ağımızı geliştirmeyi sürdüreceğiz.

Türkiye’de katılım bankacılığına bakış nedir? Katılım bankacılığı müşterilerinin beklentilerinde ne gibi değişikleri izliyor olacağız?

TKBB bünyesinde yapılan çalışmalar neticesinde son yıllarda katılım finans sistemine yönelik ilginin arttığını ve yeni neslin araştırmacı ruhuyla katılım finans kurumlarını yakın takibe aldığını görmekteyiz. Bakış açısının olumlu yönde seyir ettiği bu dönemde attığımız adımlar sayesinde, katılım finans sisteminin tanıtımına da ciddi zaman ayırmaktayız.

Sektörün ihtiyacı olan akademik birikim ve insan kaynağı için üniversitelerde İslami Finans Araştırma Merkezleri açıldı. Katılım finans sisteminin algı ve itibarına, bilinilirliğine ve çalışma şekline ilişkin gerek katılım kurumlarında gerekse TKBB bünyesinde dijital, yazılı mecralarda birçok çalışma yapıldı ve yapılmaya da devam ediyor. Ayrıca katılım finans sisteminin akademik birikiminin arttırılması için bu alanlarda yüksek lisans ve doktora yapan öğrencilere burs desteği sağlamaktayız. Çeşitli üniversitelerde yapılan İslam Ekonomisi ve Finansı ile ilgili konferanslara destek olmaktayız. Sektörün tanıtımı ve daha iyi anlaşılabilmesi adına reklam ve tanıtım çalışmaları yapmaktayız.

Üniversitede lisans ve yüksek lisans düzeyinde okutulması planlanan ve Türkiye’de katılım finans sistemini en iyi ve en kapsamlı şekilde anlatmayı hedefleyen, başvuru kaynağı niteliği ile hazırlamış ‘Yaşayan ve Gelişen Katılım Bankacılığı’ ders kitabımızı da tamamlamış bulunmaktayız. Eser, uygulamacı ve akademisyenlerden oluşan 32 kişilik yazar kadrosuyla, katılım finansın; temel ilkelerini, ekosistemini, mevzuat ve hukuki altyapısını, akitlerini, organizasyon yapısını ve kurumsal yönetimini, para ve sermaye piyasası ürünlerini, tekafül sistemini, risk yönetimini, muhasebe uygulamalarını ve kalkınmadaki rolünü detaylı olarak ele almaktadır.

Ziraat Katılım’ın tarım sektörü özelinde çalışmalarını aktarır mısınız? Tarıma dayalı sanayi işletmelerine finansman sağlayan Bankamız, 2021 yılı başında çiftçilere yönelik sübvansiyonlu tarım finansmanı için çalışmalara başlamıştı. 2021 yılı sonunda, sübvansiyonlu tarım kredilerine başlayarak; Ziraat Bankasından sonra ikinci banka ve katılım bankaları içerisinde ise Ziraat Katılım olarak ilk biz olacağız. Tarım alanında sübvansiyonlu tarım kredilerinin ikinci aşamasında ülkemiz için kritik öneme sahip, enflasyon sepetini olumlu etkileyecek gıda ürünleri başta olmak üzere çiftçimizle ortaklık yapma hedefindeyiz. Çiftçimiz emeği ve tarlasını, bankamız ise kaynak koymak sureti ile hayvancılık, sera konularında ortaklıklar hedeflemektedir. Bu sayede tarladan sofraya kadar olan süreçte helal değer zinciri oluşturma vizyonumuzun, istihdama ve fiyat istikrarına katkı sağlayacak önemli bir adım olarak düşünmekteyiz. TEMMUZ 2021