Demiryolu Asya ile Avrupa arasındaki iş hacmini artıracaktır

Türkiye Çin arasındaki demiryolu hattının işlerlik kazanması iki ülke ticari ilişkilerine önemli katkılar sağlayacaktır. İki ülke ticari ilişkilerinin son dönem seyri ve demiryolu hattının ticari ilişkilere yansıması ile ilgili görüşlerini aldığımız DEİK Asya Pasifik İş Konseyleri Başkanı ve Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı, konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Türkiye Çin ticari ilişkileriyle ilgili son dönem değerlendirmesi yapar mısınız ? 

Türkiye ile Çin arasındaki ticari ilişkiler, Türkiye aleyhine cari açık vererek sürmeye devam ediyor. Ancak gıda sektöründe ve e-ticaret sektöründe yapılan ikili anlaşmalar, pandemi sürecinde Sağlık Bakanlıklarının yapmış olduğu işbirlikleri ve bu süreçte karşılıklı olarak yapılan K&Y projesini destekleyen yük treninin harekete geçmesi ilişkileri yakınlaştırıyor ve pandemi sonrasına daha umut verici sinyaller veriyor diyebiliriz.

Türkiye’yi ticarette Çin’e yakınlaştıran tren hattıyla ilgili bir değerlendirme yapar mısınız? 

K&Y Projesi’nin bir çıktısı olan Orta Koridor tren yolunun, iki ülkenin ticaretine olumlu bir katkı yapacağını bekliyoruz. Bugüne kadar olan deniz ve hava yolundan sonra bir 3.alternatif olarak demiryolunun da lojistik anlamında Asya kıtası ile Avrupa kıtası arasında iş hacmi kapasitesini arttıracağını düşünüyoruz.

Azerbaycan üzerinden yeni açılacak karayolu hattının Çin mesafesini kısaltacağı belirtiliyor. Bu konudaki düşüncelerinizi alabilir miyiz

Bu projenin hayata geçmesi ile aynı demiryolu gibi bugüne kadar hemen hemen hiç kullanılmayan karayolu taşımacılığının da önünün açılacağını, Avrupa’nın en büyük tır filosuna sahip olan Türkiye’nin de bu yönde asnında bir avantajı olacağını düşünmekteyiz.

Ev aletleri sektörü açısından 2020 yılını değerlendirir misiniz? 

Pandemi sürecinde sektörümüz olumlu yönde etkilenmiş, hem cirosal  hem de adetsel olarak büyüme kaydetmiş, Türkiye’de cirosalda %20, adetselde de%2 büyüme olmuştur. Dünya genelinde de benzer büyümenin olduğunu görüyor, yine sektörümüzün gelenesel kanaldan e-ticarete geçtiğini hem Türkiye’de hem de dünya pazarlarında gözlemliyoruz.

Arzum olarak borsaya açılma çalışmaları yürütmektesiniz? Bu konuda bir değerlendirme yapar mısınız? 

54 yıllık geçmişi olan firmamız, son 12 yıldan beri azınlık hissesini 2008 ve 2013 yıllarında sırasıyla Ashmore ve Mediterra Capital’e satmıştır. Halihazırda azınlık hisseyle ortak olan Mediterra Capital, şu anda İstanbul Borsasında bir fırsat görmüş, ortak mutabakatımızla da borsaya açılmaya karar vermiş bulunuyoruz. Bu süreci de yılbaşına kadar tamamlamak arzusundayız.

Eklemek istedikleriniz  Şirketimiz özellikle 2020 yılını da başarılı geçirmiş, satışlarının %25 e yakın kısmını e-ticarete kaydırabilmiş, özellikle son 6 yıldan beri Türk kahvesine olan ilgisi ve desteği ile de Türk kahvesi makinelerinin ihracat içindeki payını %50 ye kadar çıkartabilmiş, iç piyasada da 2. En büyük oyuncu konumuna gelmiştir. Bu da bize gastronomiye verdiğimiz önemin yararlarını tekrar göstermiştir.OCAK2021