Enerji maliyetlerimizin öngörülebilir ve uygun fiyatlı olması önemlidir

Ekonomik parametrelerin dengelenmeye çalışıldığı bir dönemden geçiyoruz. Enerji maliyetlerindeki artış ise yaşanan bu zor dönemin şartlarını ağırlaştırmaya devam ediyor. Yaşanan zorlukları ve çözüm önerilerini paylaşan Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi (NOSAB) Başkanı ve OSBÜK Yönetim Kurulu Üyesi Erol Gülmez, “ Bilindiği üzere, 2021 yılında, döviz kuru başta olmak üzere, ekonomik parametrelerde görülen dalgalanma ekonomik faaliyetlerin de zarar görmesine sebep olmuştur. Enerji fiyatlarında yaşanan artış sanayicimizin üretim ve yatırım planlamalarında sağlıklı öngörüde bulunabilmesinin önüne geçmiştir. Üretim maliyetlerinin ana kalemlerinden biri olan enerji de yüksek oranda artan bir grafik seyretmiştir. Doğalgaz ve elektrik fiyatlarındaki yükseliş, üretim maliyetlerini önemli oranda yukarı çekmiş; sanayinin rekabet gücünü zayıflatmıştır” dedi.

2021 yılı içerisinde elektriğin sanayiciye maliyetindeki toplam artış %147 olduğunu hatırlatan Erol Gülmez, “Doğalgaz fiyatlarında da durum benzer biçimde olmuştur. Şöyle ki Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim aylarında Ocak ayına göre %65’lik bir artış yaşanmıştır. Kasım, Aralık ayında kademeli fiyat uygulamasına geçilmiştir. Son güncellemelerle birlikte, 2021 yılında sanayide kullanılan doğalgazda toplam %266 oranında artış olmuştur. Ocak 2022’de açıklanan son fiyatlara göre, Ocak 2021-Ocak 2022 tarihleri arasında doğalgaz birim fiyat artışı %400’ü aşmaktadır.”

Kademeli fiyat uygulamasıyla birlikte sanayicimizin doğalgaz tüketimi arttıkça, birim fiyat da arttığı için üretimdeki doğalgaz maliyeti artmakta olduğunu ifade eden Erol Gülmez, “Her sanayicinin farklı fiyattan doğalgaz kullanması sonucu ortaya çıkmıştır. Uygulanan fiyatlandırma modeli elektrik ve doğalgaz faturalarının firmalar arasında önemli farklılıklar göstermesine neden olmuş; sanayiciye izahatı güçleşmiştir. Öte yandan, bu uygulama OSB dışında olan firmaların OSB’deki firmalara göre neredeyse 5 kat daha ucuz fiyata doğalgaz kullanmasına imkân sağlamaktadır.  Bu da firmaları OSB dışı yapılanmalara özendirmektedir. Bu durum firmalar arasında haksız rekabete neden olduğu gibi, OSB firmaları ile OSB yönetimlerini de karşı karşıya getirmektedir. Dolayısıyla, bu durum ülkemizin ve dünyanın en önemli planlı sanayi alanları olan OSB’lerin yapısını da bozacaktır” diyerek karşı karşıya olunan tehlikeye dikkat çekti.

Elektrik ve doğalgaz fiyatlarında yaşanan bu artışlar ve uygulama farklılıkları ülke ekonomimizin belkemiği olan sanayicimizin üretim maliyetlerini olumsuz etkilediğini belirten Erol Gülmez, “Bu durum 2021 yılı bütçelerinde büyük sapmalara yol açmış ve yaşanan bu durum sebebiyle, sanayicimizin 2022 yılı için bütçe ve üretim planlaması öngörüsünde zorluklar yaşamasına neden olmuştur. İhracat potansiyelimizin her geçen gün arttığı uluslararası piyasa koşullarında varlığımızı sürdürebilmek için enerji maliyetlerimizin öngörülebilir ve uygun fiyatlı olması önemlidir. Sanayiciler olarak hedefimiz, yeni yılda uluslararası rekabet gücümüzü zayıflatan iniş-çıkışlarla mücadele etmek değil; yeni yatırımlar, verimlilik ve inovasyon çalışmalarına odaklanmak olmalıdır” dedi. MART2022