Madencilik sektörüne teminat verilmesi hususunda kararlı duruşumuz devam etmektedir

Madencilik sektörünün en önemli ayaklarından biri de ferdi kaza sigortasıdır. Soma faciasına kadar sigorta şirketleri madencilik sektörüne poliçe yapmak istemezken 2014 yılı sonrası ferdi kaza sigortasının zorunlu hale gelmesinin önem verildiğine ifade eden Türk Nippon Sigorta Genel Müdürü Baturalp Pamukçu, sigortanın sektörde etkin olmasıyla birlikte faciaların azalmasında büyük bir fark göründüğüne vurgu yaparak sorularımızı yanıtladı.

Sigorta sektöründeki son dönem gelişmelerle ilgili bir değerlendirme alabilir miyiz?

Sigorta sektörü pandemi döneminde kimsenin deneyimlemediği olağanüstü bir süreçten geçmiş olup, sürecin yarattığı etkilere olabildiğince hızlı şekilde adapte olmaya çalışmıştır. Yaşanan bu olağanüstü duruma rağmen, Türkiye Sigorta Birliği’nin 2020 Aralık sonu istatistiklerine göre, sektör hayat dışında bir önceki yıla oranla %17,7 oranında büyümüştür. Bu dönemde sağlık sigortalarına talep artmış olup, özellikle TSS (Tamamlayıcı Sağlık Sigortası)  ürünü maliyetleri açısından daha çok tercih edilmiştir. 

Pandemi, tüm dünya ekonomisini ve iş yapış şekillerimizi bambaşka bir oluşumun içerisine çekmiştir. Bu zorlu sürece rağmen sigorta şirketleri alt yapı ve sağladıkları hizmetler ile uzaktan çalışma ortamına uygun faaliyet göstermişlerdir. Şirket olarak da uzaktan çalışma sistemine kolaylıkla adapte olup, iş akışlarımızda aksama olmadan tüm kaynaklarımıza verimli ve konforlu bir çalışma ortamı sağladık.

Dijital dönüşümle beraber sosyal medyanın şirketlerin kurumsal itibarları ve pazarlama faaliyetleri için temel ihtiyaçları haline gelmiştir. Dijitalleşmenin getirdiği etkilerle birlikte siber risk sigortalarına da talep artacaktır.

Türk Nippon Sigorta’nın son dönem yaptığı çalışmalarla ilgili bilgi alabilir miyiz?

Türk Nippon Sigorta olarak biz de bu süreci kontrollü ve öngörülü bir süreç haline getirmek için tedbiri elden bırakmadık. Tüm ekiplerimizin iş süreçlerini hem uzaktan, hem de belirli sayıları aşmadan maksimum önlemler dahilinde ofisten yürütmeleri için tüm imkanları sağladık. Operasyonel iş akışlarımızda hiç bir aksama yaşamadan çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bu süreçlerde, teknolojinin avantajlarından daha fazla nasıl yararlanmamız gerektiğini hep birlikte yaşadık.

Türk Nippon Sigorta olarak, sigortalılarımızın ve satış kanallarımızın bu zor dönemi en hızlı ve kolay şekilde atlatabilmeleri adına hizmet süreçlerimizi maksimum oranda etkin hale getirmeye çalıştık. Covid-19 salgınının ülkemizde başlamasının hemen akabinde sektörde bir ilki başlatarak, mevcut “Sağlığınız Bizde” TSS ürününe Covid-19 teminatını dahil ettik. Mevcut ürünümüzde yapmış olduğumuz bu değişiklikler ile hem “Sağlığınız Bizde’’ TSS poliçesi sahibi sigortalılarımıza hem de sigortalı adaylarımıza maksimum fayda sağlayarak, bu zor dönemlerde sigortalılarımızın yanlarında olduğumuzu gösteren en önemli adımlardan birini oluşturduk.

En güncel olarak, Kasım ayı sonu itibarıyla Konut, Kasko ve Ferdi Kaza poliçesi alan sigortalılarımız için “Covid-19 Yoğun Bakım Teminatı”nı dahil ederek bu zorlu dönemde sigortalılarımızın her daim yanlarında olduğumuzu elimizden geldiğince hissettirmeye çalıştık ve hissettirmeye de devam etmekteyiz. Bu ürün ile Covid-19 yoğun bakım teminatı ile sektörde bir ilk olan sağlık poliçesi olmayan kişiler için covid teşhisi konulması durumunda yoğun bakım masraflarını karşılayan bir ürün dizayn ettik. Ayrıca tüm bunların yanında, sigortalılarımıza ödeme kolaylığı sağlamak adına, poliçe taksit sayılarını artırarak, poliçe ödeme vadelerini uzatmış olduk.

Bunların dışında, 2020 yılında, mevcut ürünlerimize yeni teminatlar ekledik. Bununla birlikte satış kanallarımızı destek paketimizi uygulamaya geçirerek bu zorlu süreçte önemli bir adım attık. Şirket olarak önceliğimiz, sigortalılarımızın hayatlarını kolaylaştıracak etkin ürünlerle hem maksimum fayda sağlamak, hem de bu faydaların sigortalı adayları tarafındaki farkındalığını öne çıkartarak genel olarak sigorta bilincini oluşturmaktır.

Ayrıca günümüzde oldukça yaygın olarak kullanılan sosyal medya, dünya çapında ciddi bir yönlendirici haline geldi. Akıllı telefonlar ve tabletlerle birlikte, söz konusu etkileşimler arttı. Bu doğrultuda sosyal medyanın stratejik planlamaya dahil edilmesi ve sosyal medya yönetiminin şirket kültür ve değerlerinin bir parçası olması gerektiğinin altını çizmek gerekiyor.

Bunların yanında, oto dışı sigorta alanında kişilere farklı ürünlerle dokunmak, hayatlarını kolaylaştırmak istiyoruz. Ürünlerimizin online tanıtımı ve satışı için sosyal medyayı etkin şekilde kullanıyor, sosyal medya kampanyaları düzenliyoruz. Sosyal medya tanıtımlarında sadece sigorta ürünleri değil iyi yaşam tarzı için öneriler sunuyoruz.

Türkiye’deki madencilik sektörünün gelişmesinin sigorta sektörüne etkilerini aktarır mısınız?

Madencilik sektöründe, gerek özelleştirmelerle gerekse de kullanılan lisans haklarıyla özel sektörün daha aktif hale gelmesiyle beraber, sigortacılık bakımından da fırsatların arttığı söylenebilir. Daha önce oldukça kısıtlı bir prim hacmi yaratan madencilik sektörünün sigortadaki payı her geçen gün artmaktadır. Proje finansmanı kullanılan madenlerde yabancı reasürörler de aktif olacak, böylelikle de bu konuda ülkemizde bir bilgi birikimi oluşmasına katkıda bulunacaklardır.

Ülkemizde madencilik sektörü ne kadar gelişirse firmaların yeni sigorta ürünü ihtiyacı o kadar artacaktır. Şu anda Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası’nın ağırlıklı olduğu ürün gamının genişlemesi beklenmektedir. Aynı zamanda ilgili firmaların farklı sektörlerindeki yatırımlarının da sigortalanmasına ve çapraz satışa katkıda bulunması bakımından da önem arz etmektedir.

Madencilik alanında Türk Nippon Sigorta’nın yaptığı çalışmaları aktarır mısınız?

Türk Nippon Sigorta olarak, en başından bugüne kadar madencilik sektörüne teminat verilmesi hususunda kararlı duruşumuz devam etmektedir. Özellikle operasyonel mükemmeliyetin ön plana çıktığı Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası konusunda oldukça başarılı bir şekilde hizmet vermekteyiz. Ülkemizin önde gelen kuruluşlarından bazılarının varlıkları da şirketimiz tarafından sigortalanmaktadır. Yeni yatırımlar da şirketimiz tarafından yakından takip edilmekte, doğabilecek fırsatlar için gerekli hazırlıklar yapılmaktadır.

Sosyal sorumluluk alanlarında ise Türkiye Madenciler Derneği (TMD) tarafından düzenlenen, 3’üncü Uluslararası Madenlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı ve Sergisi’ne sponsor olarak destek olduk.

Madencilik sektöründe sigorta önemli bir yer tutmaktadır. Bu açıdan Türk madencilik sektöründe sigorta işlemlerinin geldiği noktayı ve geliştirilmesi gereken yanları aktarır mısınız?

Daha öncelerde maden sektörünün yeterince güvenlik önlemlerini almamasından ötürü Ferdi Kaza sigortaları yok denecek kadar azdı. Sonrasına ise yönetmelik kapsamında Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası zorunlu hale getirilmiştir.

Bu sigorta ile; yer altı ve yer üstü kömür madenciliği, kömürden gayri yer altı madenciliği faaliyetlerinde bulunulan tesislerde iş akdi ile istihdam edilen üretim ve üretim hazırlığı faaliyetinde bulunan personeli, söz konusu faaliyetlerin icrası esnasında meydana gelebilecek maden kazaları teminat kapsamına alınmıştır.

Bu yönetmelik kapsamına girmeyen birçok yer üstü maden işletmeleri bulunmaktadır. Bu maden ocaklarının yönetmelik kapsamına dahil edilmesi öncelikli olmalıdır.

Sigorta işlemleri online poliçe tanzim edildiği için ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından takip edilebilmektedir. Denetim yapılmayan maden işletmeleri ile denetim sonucu sigortalanmaya uygun olmayan maden ocaklarına poliçe düzenlenmesi engellenmektedir.

Bu açıdan, Türk Madencilik Sektörü’nde sigorta işlemlerinin geldiği nokta, gerçekleşen kazalar sonucundan yola çıkarak, önlem alınmaya çalışılması, kazaların yapıldığı madenler de denetlemelerin artması, zorunlu hale getirilmesi ve ferdi kaza sigortası tebliğinin yayımlanmasının, gerekli usul ve esaslarına göre uygulanması madencilik sektöründeki kaza oranlarına büyük bir etkisi olmuştur. 2014 yılında yaşanan Soma faciası ile tüm taraflarda sektöre yönelik iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarına önem verilmiştir. Ardından ILO’nun 176 Sayılı Madenlerde Sağlık ve Güvenlik Sözleşmesi kabul edilmiş, Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinde değişiklikler yapılmış ve Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası Tebliği yayınlamıştır. Bu sayede günümüze yaklaştıkça faciaların azalmasında da büyük bir fark görülmektedir. MART2021