Maltepe Üniversitesi olarak İstanbul’a, ülkemize ve dünyaya hizmet etmekteyiz

Pandemi süreci birçok alanda alışkanlıklarımızı değiştirirken, eğitimde de uzaktan eğitimi ön plana çıkardı. Mart ayının ilk haftasında uzak eğitime önem verdiklerini belirten Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin Karasar, üniversite olarak her zaman çok yönlü ve yenilikçi olduklarının altını çizerek sorularımızı yanıtladı.

Sayın Rektörüm sizi tanıyabilir miyiz?

Elbette. 1965 Ankara doğumluyum. 1990 yılında Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi, Sinema ve Televizyon Bölümünden mezun olduktan sonra 1995 yılında Marquette University (USA), TV Yayın İşletmeciliği alanından Yüksek Lisans derecesini; 1999 yılında da Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimlerinden Doktora derecesini aldım. Ulusal ve uluslararası çeşitli medya kuruluşlarında üst düzey yöneticilik ve THY’de Eğitim Başkanı görevlerini yürüttüm. Bu görevlere paralel olarak aynı zamanda yurtiçi ve yurtdışındaki Üniversitelerde öğretim üyeliği ve yöneticilik görevlerini üstlendim. 2014 yılından bu yana Üniversitemizde Rektörlük görevini icra etmekteyim.

Maltepe Üniversitesinin kuruluş öyküsünü ve amacını sizlerden dinleyebilir miyiz?

1996 yılında kurulan İstanbul Marmara Eğitim Vakfı (İMEV)’nın çabalarıyla 9 Temmuz 1997’de Türk yükseköğretim dünyasına katılan Maltepe Üniversitesine benim katıldığım tarih 2005 yılıdır. İlkin Maltepe Cevizli’de eğitime başlayan Üniversitemizin şu sırada Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak Maltepe İlçesinde yer alan mekândaki tarihi köşkte kurulduğunu biliyorum.  Üniversitemiz, ilkin Maltepe Cevizli’deki binada, sonrasında da Dragos Sahilindeki binada büyümeyi sürdürdü ve en son olarak da 2002 ve 2003 yıllarında tümüyle Marmara Eğitim Köyüne taşındı. Bildiğiniz gibi bu yerleşke, İstanbul’un, dolayısıyla da Türkiye’nin en gözde yerleşkelerinden biridir. Her bakımdan büyümeyi hedefleyen Üniversitemiz, şu sırada yeni binalarıyla da öğrencilerine ve talepte bulunan herkese hizmet etme arzusuyla, gelişmeye devam etmektedir. Neredeyse kırk yıla yakın bir zaman diliminde eğitim ve sağlık konularına katkıda bulunan Kurucumuz Mütevelli Heyet Başkanı Sayın Hüseyin Şimşek Beyefendi ve ailesinin kuruluşuna öncülük ettiği Maltepe Üniversitesinin dikkati çeken en büyük özelliği, kamu kurum ve kuruluşlarıyla, yerel yönetimlerle ve sivil toplum kuruluşlarıyla, kısacası tüm sektörlerle birlikte çalışmayı ilke edinmiş olmasıdır. Baştan beri hem iç paydaşlarının önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde en iyi şekilde yetişmesine katkıda bulunan Üniversitemiz, dış paydaşlarıyla da çok sayıda çalışmayı birlikte yürütmektedir. Bilimsel bilginin her alanına, sanatın hemen hemen her dalına büyük bir ilgiyle yönelen Maltepe Üniversitesi, baştan beri çok yönlü ve yenilikçi olmayı tercih etmiştir ve halen de bu yolda ilerlemektedir.

Eğitim-öğretim, araştırma ve topluma, kamu yaşamına katkıyı her zaman dengeleyen Üniversitemiz İstanbul Teknoparkta başlattığı çalışmalarıyla, araştırma ve uygulama merkezleriyle, AR-GE faaliyetleriyle, fakülteleriyle (Eğitim, Güzel Sanatlar, İletişim, İnsan ve Toplum Bilimleri, İşletme ve Yönetim Bilimleri, Mimarlık ve Tasarım, Mühendislik ve Doğa Bilimleri, Tıp), yüksekokullarıyla (Hemşirelik, Sağlık Bilimleri, Yabancı Diller), Meslek Yüksekokuluyla, Lisansüstü Eğitim Enstitüsüyle, Konservatuvarıyla, Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesiyle bulunduğu bölgeye, İstanbul’a, ülkemize, dünyaya hizmet etmektedir.

 Üniversitenizde hangi bölümler bulunuyor? Fakülteleriniz hangi alanları kapsıyor?

Bugün Üniversitemizde, yukarıda da kısaca değindiğim gibi, 9 fakülte, 1 konservatuvar, 3 yüksekokul, 1 Meslek Yüksekokulu ve 1 Lisansüstü Eğitim Enstitüyle eğitim-öğretim hizmeti verilmekte, bilimsel araştırma ve yayınlarla Türk ve dünya bilimine, sanatına katkıda bulunulmaktadır.

 Kampüsün içinde Mimarlık Hangarı, Uçak Hangarı, Stüdyo ve Plato Hangarları bulunuyor. Bu alanların bulunması size nasıl bir geri dönüş sağlıyor?

Maltepe Üniversitesi, “deneyimleyerek öğrenmek” ilkesi paralelinde birçok uygulama alanına sahiptir. Dile getirdiklerinizin yanı sıra Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Programı Hareket Atölyeleri, Blackbox Sahnesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Programı Uygulama Mutfağı; Grafik Tasarımı ile Çizgi Film Animasyon Programları Laboratuvarları, Hukuk Fakültesi Sanal Duruşma Salonu, İletişim Fakültesi Fotoğraf ve Kurgu Atölyeleri ile Film Platoları, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Bilişsel Çalışma Odası, Süpervizyon Odası (Aynalı Oda), Oyun Psikolojisi Uygulama Odası, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi TradeMaster Uygulama Alanı, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Laboratuvarları ile İnşaat Mühendisliği Atölyesi, Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma Hastanesi, Kanser ve Kök Hücre Araştırma Merkezi, Deney Hayvanları Araştırma Merkezi ile Kanser İmmünoterapi Merkezi, Hemşirelik Yüksekokulu Simülasyon Merkezi, Meslek Yüksekokulu Mock-Up (Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri) ve Moda Tasarım Atölyesi (Moda Tasarımı) gibi uygulama alanlarımız da bulunmaktadır.

Uygulama alanlarımızın zenginliği, mezun öğrencilerimizin çalışma hayatına atıldıklarında kendilerini akranlarından birkaç adım öteye taşımalarına yardımcı oluyor. Nitekim “deneyimleyerek öğrenen”, teorik bilgisini henüz Üniversite yıllarında pratiğe dökebilen kişinin meslek hayatının başlarında özgüveni yüksek ve iletişimi daha kuvvetli oluyor. Bu da sektörde Üniversitemiz mezunlarının daha farklı değerlendirilmesini sağlıyor.

Uzaktan öğretime hazır mıydınız?

Uzaktan eğitime hazırdık. Derslerin eşzamanlı (senkron) ya da eşzamansız (asenkron) yapılması konusunda deneyimimiz çoktu. Ancak ne olursa olsun, uzaktan eğitim bir bakıma yardımcı eğitim aracımızdı. Bu yeni durumda, her türlü eğitim etkinliğini bu yolla yapacaktık. Mart ayının ilk haftasında yakın çalışma arkadaşlarımla konuyu paylaştım ve onların da desteğiyle, uygulamayı başlattık. Verimini de aldık ve şimdi elde ettiğimiz başarıdan dolayı ben ve çalışma arkadaşlarım çok mutluyuz. Bundan sonrasında da sahip olduğumuz özgüvenle daha iyi noktalara geleceğiz.

 Uzaktan eğitim süreci Maltepe Üniversitesinde nasıl yürütüldü? Nasıl çözümler ürettiniz?

Bu süreç hızlı ve doğru kararlarla çok iyi bir şekilde yürütüldü. Bu noktada hem Üniversitemizdeki işbirliğine dayalı çalışma ortamı, akademik ortam işimizi kolaylaştırdı, hem de bağlı olduğumuz Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının (YÖK) süreci yürütmedeki ustalığı, kararlılığı, bugünlere gelmemizi ve başarılı olmamızı sağladı. Kriz gerçekten çok iyi yönetiliyordu.

Biz Maltepe Üniversitesinin yöneticileri olarak, iletişimde, eşgüdümde ve işbirliğinde güçlü ve hızlı olmanın önemine inanmış ve bunu uygulamaya içtenlikle geçirmiş kişiler olarak gerçekten çok hızlı yol aldık. YÖK’e, uzaktan eğitimde, dış paydaşlarımızla yürüttüğümüz çalışmalar dışında tümüyle girebileceğimizin güvencesini verdik. Süreç bizim takvimimizde 16 Martta başlamıştı; ancak uzaktan eğitimin resmi başlangıç tarihi 23 Marttı. Tüm kuramsal derslerimiz ve sınıf içi uygulamaları olan derslerimiz de dâhil olmak üzere, her düzeyde, önlisans, lisans ve lisansüstü derslerimizi çevrimiçi eşzamanlı ve eşzamansız olarak yapmaya başladık.

Maltepe Üniversitesi olarak altyapının dışında özellikle içerik geliştirmeye de çok önem veriyoruz. Çünkü bu ekosistemin içinde öğretim elemanı, öğrenci, çevresel faktörler ve sektör var. Bunların tümü aslında içeriğe etkide bulunuyor. İçeriği görüntüyle birlikte geliştirme konusunda büyük adımlar attık. Yeni eğitim yılında uzaktan eğitim sistemi için hem altyapımızı geliştirdik hem de derslerin içeriğini güncellendi. Modern prodüksiyon teknolojileriyle stüdyolarda çekilen dersler ve kullanılan görsellerle birlikte sinema ve belgesel filmi kalitesinde içerikler ürettik.

 Öğrencilerinizin kültürel ve sosyal etkinliklerinden bahseder misiniz? Bu çalışmalarınızın öğrencileriniz üzerindeki olumlu etkileri nelerdir?

Günümüz koşullarında Üniversitemizin dünya ölçeğinde yer alabilmesi için öğrencilerimizin akademik yönlerinin güçlendirilmesinin yanı sıra onların sosyal yönlerini geliştirmek, çokkültürlü olmalarını ve iyi iletişim kurabilmelerini sağlamamız gerekliliğinin bilincindeyiz. Buradan hareketle öğrencilerimize hobi ve ilgi alanlarına göre etkin olarak faaliyet gösteren 70’ten fazla öğrenci kulübümüz faaliyet gösteriyor. Öğrenci kulüpleri aracılığıyla olduğu gibi Rektörlük ölçeğinde de yıl içerisinde birçok akademik, kültürel ve sosyal etkinlik yapmaktayız. İşte bu noktada “Yerleşke Üniversitesi” kavramının önemini daha iyi anlıyoruz. Zira farklı disiplinler eşliğinde farklı bakış açılarına sahip birçok öğrenciyi yıl içerisinde düzenlenen 650’den fazla etkinlikte buluşturma fırsatı sağlayabiliyor olmamızı böyle büyük bir yerleşkeye ve öğrencilerimize borçluyuz.

Maltepe Üniversitesi olarak, ileriki dönemlerde yapmayı planladığınız çalışma ve projeleriniz var mı? Varsa nelerdir? Deneyimleyerek öğrenmek anlayışının bir parçası olarak 2018 yılında Teknopark İstanbul Yerleşkesinde Maltepe Üniversitesine ait bir binanı inşasına başladık. Bu yıl tesisimizi kullanıma açarak sektörle ilişkilerimizi farklı bir boyuta taşımayı amaçlıyoruz. Ayrıca öğrencilerimizin projelerini hayata geçirebilmeleri amacıyla kurulan bir Kuluçka Merkezimiz var. Kuluçka merkezlerinin proje üretme ve geliştirme süreçlerinde çok önemli bir işlevi olduğunun bilincindeyiz. Burada kendi yetenek ve yetkinliklerinin farkında olan ve hayallerinin peşinden koşan tüm öğrencilerimize gerek bilimsel gerek mali açıdan destek sağlıyoruz. Örneğin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığıyla işbirliği içinde yürütülen “15 Temmuz Uluslararası Anti-Darbe Hekatonu”nda Üniversitemizin takımı Phoenix, 42 takım arasında birinci olarak şampiyonluğu Üniversitemize taşıdı. Phoenix, Kuluçka Merkezimiz tarafından desteklenen ilk projemizdi ve öğrencilerimize proje yazma ve geliştirme konusunda iyi bir  örnek oluşturdu. KASIM 2020