Milli bir kuruluşun Nükleer Yapı Denetim Kuruluşu Belgesi alması hem önemli hem de stratejiktir

Nükleer enerji alanında yürütülen çalışmalar Mersin’de kurulan nükleer enerji santrali ile önemli bir aşama kaydediyor. Alınan Nükleer Yapı Denetim Kuruluşu Belgesi ile nükleer alanda geniş bir yetkiye kavuşmuş olan Türk Loydu, ülkemiz için de stratejik bir adım adım attı. Yaşanan gelişmeler ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Türk Loydu Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Cem Melikoğlu, Mersin Akkuyu Proje’si sayesinde elde edilecek bilgi birikimi ve know-how transferi ile Sinop’ta yapılacak “Nükleer Enerji Santrali” ve daha sonra yapılması planlanan diğer nükleer enerji santrallerinde hizmet verilebilmesi için çalışmalarımızı sürdürdüklerini belirtti.

Türk Loydu olarak pandemi süreciyle ilgili bir değerlendirme yapar mısınız?

COVID-19 pandemisi, hali hazırda dijitalleşen dünyada şirketlerin süreçlerini hızlı bir şekilde dönüştürmesini zorunlu hale getirdi. Hizmetlerinin dijital versiyonlarını hızlı bir şekilde sunamayan veya uyarlayamayan şirketler için salgın acımasız oldu.

İçinde bulunduğumuz bu süreçte artık her şirketin dijital teknolojileri en verimli şekilde kullanabilmesi gerekiyor. Müşterilerin taleplerine en hızlı şekilde yanıt verebilmek ve üstün kalitede rekabetçi bir servis hizmeti sunabilmek için bu bir zorunluluk. Dijital altyapılarını yenileyemeyen ve kimliklerini yeniden oluşturamayan şirketler bir gün yarışı terk etmek zorunda kalabilirler.

Türk Loydu olarak pandemi sürecinde çalışma arkadaşlarımızın, iş ortaklarımızın ve ailelerinin sağlığı birinci önceliğimiz oldu. Elimizden gelebildiğince hızlı, dikkatli ve hassas davrandık. Pandeminin ilanından çok önce başlatmış olduğumuz dijitalleşme çalışmalarımız sayesinde uzaktan çalışma pratiğine hızla ve kolayca geçebildik. Hizmetlerimizi ilgili regülasyonlar ve kılavuzlar çerçevesinde uzaktan gerçekleştirmek üzere dijital altyapımızı güçlendirdik.

Türk Loydu olarak her zaman kullanıcıların beklentilerini anlamaya çalışarak teknoloji dünyasındaki değişimlerin bünyemizdeki sistemlere entegre edilmesini ve yazılım açısından gelişen imkanları müşterilerimizin hizmetine sunmaya çalışmaktadır. Bundan sonraki süreçte de sektörümüzde bizi öne çıkaran farklılaştırıcı unsurları belirleyerek dijital süreçlerimizi geliştirmeye devam edeceğiz.

Türk Loydu olarak nükleer enerji alanında yaptığınız çalışmaları aktarır mısınız?

En önemli büyüme potansiyeline sahip olduğumuz alanlardan biri olarak gördüğümüz Nükleer Yapı Denetim hizmetlerindeki yetki alanımızı genişletmek üzere yaptığımız girişimler doğrultusunda Nükleer Düzenleme Kurumu tarafından düzenlenen “Nükleer Yapı Denetim Kuruluşu Belgesi” sayesinde Türk Loydu, nükleer alanda çok daha geniş bir yetkiye kavuşmuş oldu. Milli bir kuruluşun bu alanda yetkilendirilmesi hem ülkemiz açısından önemlidir hem de oldukça stratejiktir.

Türk Loydu hali hazırda, Mersin Akkuyu’da inşa süreci devam eden Türkiye’nin ilk “Nükleer Enerji Santrali” projesinde 3. taraf kontrolörlük ve muayene hizmetleri vermektedir. Bu proje sayesinde elde edilecek bilgi birikimi ve know-how transferi ile Sinop’ta yapılacak “Nükleer Enerji Santrali” ve daha sonra yapılması planlanan diğer nükleer enerji santrallerinde hizmet verilebilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Nükleer alanında kazandığınız tecrübenin ülkemize katkılarını aktarır mısınız?

Nükleer gibi yüksek teknoloji gerektiren stratejik alanlarda kendi ulusal kuruluşlarımızın gelişmesi bildiğiniz üzere kritik öneme haizdir.   Özellikle denetim alanında artık yabancı kuruluşlara bağımlı olmayacağız.  Dünyanın enerji savaşlarının ortasında, ucuz ve kolay enerjiye ulaşmanın ticari başarılarda önemli olduğu bir dönemde biz de diğer gelişmiş ülkeler gibi elimizdeki imkanları en verimli biçimde kullanmalıyız.

Savunma sanayi alanında yaptığınız çalışmaları aktarır mısınız?

Savunma Sanayinde MİLGEM ile başlayan çalışmalarımız başarıyla devam etmekte. Dünyada kendi savaş gemilerini kendi yapabilen az sayıda ülkeden olmayı başaran Türkiye’mizde 200’den fazla askeri gemi klaslamış olmaktan ve denizcilikte ülkemizin savunma sanayine katkı sağlayabilmiş olmaktan gurur duyuyoruz. İhraç edilen savunma sanayi gemilerimiz ile birlikte verdiğimiz klaslama hizmeti ihracatı ise uluslararası etkinliğimizi bizler için çok daha önemli. Sahip olduğumuz geniş tecrübe ve bilgi birikimi sayesinde, önemli uluslararası organizasyonlarda üst düzey görevler almaya devam ediyoruz. 2020 yılında Türk Loydu olarak Askeri Gemi Klaslama Birliği NSCA’nın Başkanlık görevini üstlendik. Uluslararası Askeri Gemi Birliği INSA’da üstlenmiş olduğumuz yönetimi sağlayan Konsey Üyeliği görevimizi başarıyla devam ettirdik. Türk Loydu olarak hizmet verdiğimiz tüm sektörlerde ve özellikle de yurtdışındaki etkili platformlarda kuralları ve standartları etkileyen konumumuzu güçlendirme hedefimize kararlılıkla bağlıyız.

Türk Loydu olarak gelecek hedeflerinizle ilgili bilgi verir misiniz? Yönetici ve yetkin çalışan kadromuz, geçmişten geleceğe misyon edindiğimiz araştırmacı ruh, yeniliklere açık yapımız ve uygulama kabiliyetlerimizle hizmet verdiğimiz her alanda büyük avantajlara sahibiz. Gelecekte de bu avantajları geleceğe dönük olarak en verimli şekilde kullanabilmek için Vakfımızı, şirketlerimizi ve yatırımlarımızı doğru planlamalarla daha da geliştirmek en büyük önceliğimiz olacaktır. İnovatif ve gelişime daima açık yapımızdan ödün vermeden, mevcut ve devam eden işlerimize dört elle sarılacağız ve hizmet verdiğimiz tüm sektörlerde paydaşlarımıza değer katmayı sürdüreceğiz. MAYIS2021