Hem Türkiye’de hem de globalde ana odağımız; doğru yatırımlarla büyümek

Dijital değişim ve dönüşüm tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hızla artıyor. Bu değişim ve dönüşümün boyutlarını ortaya koymak için sorularımızı yönelttiğimiz NGN Genel Müdür Yardımcısı Sinem Edil, gelinen noktayı okuyucularımızla paylaştı.

Dünyada dijitalleşme hızla artmakta artmaktadır. Küresel çapta dijitalleşmenin geldiği noktayı aktarır mısınız?

Özellikle son yıllarda hem bireysel hem de kurumsal olarak yaşanan dijitalleşme birçok sektörün yeniden şekillenmesine sebep oldu. Küresel çapta yaşanan bu dönüşümde uzun süredir konuştuğumuz teknoloji alanındaki gelişmeler ve kurumları dijital dönüşüm alanında yatırım yapmaya iten Covid 19 pandemisinin etkileri olduğunu söyleyebiliriz. Sektörleri ve ölçekleri farklı olsa da dijital dönüşümü benimseyen; teknolojik altyapısını ve donanımını güçlendirmiş şirketler değişime daha hızla uyum sağlayabildi ve rakiplerine kıyasla bir adım öne geçtiler. Şirketler için dijital dönüşüme yatırım yapmanın artık bir seçim olmaktan çıkarak bir zorunluluk haline geldiğini söyleyebiliriz. Uzaktan çalışma kavramı iş hayatının merkezine otururken; dijitalleşmeye erken yatırım yapan, dijital altyapısı ve yetkin insan kaynağı ile bu değişime hazır olan şirketlerin çok büyük avantajlar sağladığını gördük. Hızlı karar alma ve uyum sağlama şirketler için hayati önem kazandı. Şirketler bu hız ve çevikliğe ancak teknoloji ve dijitalleşme yatırımları ile ulaşabiliyor. PWC araştırmasına göre CEO’ların %76’sı teknolojinin değişme hızından korkmasına rağmen şimdiki teknolojilerin önümüzdeki 5 sene içinde yetersiz kalacağını düşünüyor. Bu öngörüden hareketle çağın gerekliliklerine uyum sağlamak ve aynı zamanda önümüzdeki dönemin şartları için yatırım yapmak öne çıkıyor.

Davos’ta dijital dönüşüm ve gelişimden bahsedildi. Bu çerçevede dijital dönüşümde Türkiye’nin geldiği noktayı aktarır mısınız?

Türkiye’nin dijital dönüşüm alanında attığı adımlar ve gerçekleşen teknoloji yatırımları ile büyük bir yol katettiğini söyleyebiliriz. Artık birçok kurum önümüzdeki 5 ve 10 yıl için dijital dönüşüm planını hazırlayarak uygulamaya almış durumda. Küreselleşme ile birlikte sağlanan çeşitli imkanlar Türkiye bilişim sektörü üzerinde yapıcı etkiler gösterdi bunu uzun yıllardır gözlemliyoruz. TÜBİSAD 2021 Bilgi ve İletişim Sektörü Pazar Verileri ve Trendleri Raporu’na göre; Türkiye’de Bilgi ve İletişim Teknolojileri pazar büyüklüğü bir önceki yıla göre %36 büyüme kaydederek 265,9 Milyar TL’ye ulaştı. Sektörde gerçekleşen bu büyüme firmaların dijitalleşmeye yönelmesi, dijital yatırımların ve bu alanda gerçekleşecek yetkin iş gücündeki artışla çok daha yüksek seviyelere ulaşacaktır. Türkiye’de firmaların dijital olgunluk seviyesi her geçen yıl artış gösterse de özellikle KOBİ’ler için bu oranın daha fazla artması yönünde biz de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Son yıllarda özellikle Türkiye’den globale hizmet veren firma sayısında yaşanan artış bizleri çok mutlu ediyor. Rekabette daha fazla öne çıkabilecek noktalar olmakla beraber Türkiye’nin sahip olduğu çevik yapı ve sürekli gelişim; sektör ve hizmet kalitesini artırmada katkı sağlıyor.

NGN hali hazırda Türkiye’nin büyük kurumlarının en yakın teknoloji iş ortağı konumunda. Hepimizin yakından tanıdığı bankalar, sigorta şirketleri, üretim şirketleri arka planda birer NGN müşterisi. Yanı sıra geniş kapsamlı hizmetlerimizle yeni girişimlerin ve KOBİ’lerin de dönüşümlerini gerçekleştirmeye ve büyümek, gelişmek, yeni pazarlama açılmak için ihtiyaç duydukları altyapıyı sağlamaya devam ediyoruz. Yaşanan dijitalleşmeyi ve kurumların teknoloji yatırımlarına verdiği önemi kendi müşterilerimizden de gözlemliyoruz. Pandemi döneminde bulut bilişim çözümümüz olan NGN Cloud’a gösterilen talep nedeniyle cloud altyapımızı 5 kat büyütmek durumunda kaldık. Dijital dönüşüm alanında oluşan farkındalık ve sektörlerin dijital kanallara yönelmesiyle kurumlar müşterilerini doğru kanallardan yakalayabilecekleri yatırımlara yöneldi. KPMG’ye göre; sektörler müşterilerine sundukları deneyimi geliştirmek için dijitalleşmeden yararlanıyorlar. Müşteri deneyimini gelişmesini sağlayan alanların başında da bulut bilişim teknolojisi geliyor.

NGN olarak dijital gelişmelere karşı sizin yaptığınız çalışmaları aktarır mısınız?

Teknoloji yatırımlarına hız kesmeden devam eden kurumlar tüketicilerin artan dijitalleşme beklentilerine hızla adapte olabileceğinin farkında. Günümüz şartlarında kurumların teknoloji ihtiyaçlarını ve beklentilerini anlayarak kısa ve uzun vadede bu beklentilerin ne yönde şekilleneceğini öngörmek ve ülkemize yatırım yapmak çok değerli. Sahip olduğumuz deneyim ve içgörü ile sektörde daima öncü adımlar atıyoruz. Öne çıkan yatırımlarımızdan birisi; hem Türkiye’ye hem de bölgeye hizmet sunmak ve bu sayede ekonomiye katkı sağlamak amacıyla 2018 yılında hizmet vermeye başlayan, yaklaşık 150 milyon dolarlık bir yatırımla “Türkiye’nin datasını koruyan dijital kale” olarak adlandırdığımız Star of Bosphorus Veri Merkezi’ni hayata geçirmek oldu. Türkiye’nin ve bölgenin en gelişmiş veri merkezlerinden biri olan Star of Bosphorus Veri Merkezi’nin hem ülkemiz hem de sektörümüz için çok büyük bir değer olduğuna inanıyoruz.

Diğer bir örnek de sahip olduğu başarılarla öne çıkan bulut hizmetimiz. Henüz Türkiye’de bulut hizmeti çok fazla konuşulmazken biz bu alana yatırım yaparak sektörde büyük bir fark yarattık. Yerli bulut çözümümüz NGN Cloud ile şirketlere; yabancı sanallaştırma yazılımlarına bağımlılığı olmayan, regülatif ihtiyaçları %100 karşılayan, daha güvenli, yedekli ve kesintisiz bulut bilişim mimarisi sunuyoruz. “Kullandığın Kadar Öde” modeli ile Türkiye’de ilk kez kullanıcılara saatlik faturalandırma hizmeti sunuyor bu sayede müşterilerimizin ekstra maliyetlere katlanmak zorunda kalmadan gelişmiş bir bulut hizmeti almasını sağlıyoruz. Müşterilerimizin %53’ü bulut altyapısı olarak Yerli Bulut çözümümüz NGN Cloud’u tercih ediyor. Bu oran bizim için çok değerli olmakla birlikte her geçen gün NGN Cloud’a gösterilen ilgilinin artmasından da büyük mutluluk duyuyoruz.

Türkiye’deki firmaların dijital gelişmelere karşı ilgisini aktarır mısınız?

Türkiye’de firmaların dijitalleşme ve teknoloji alanındaki ilgisi her geçen yıl daha da artıyor. TÜBİSAD’ın hazırladığı Türkiye’nin Dijital Dönüşüm Endeksi 2021 Raporu’na göre; Türkiye’nin 2020 yılında 3,03 olan dijitalleşme notu 2021 yılında 3,24’e yükseldi. Küreselleşme, pandemi koşulları, değişen iş yapış şekilleri ve müşteri beklentilerinde yaşanan dönüşüm kurumların dijitalleşme yatırımlarına hız kazandırdı. Aynı zamanda sektörlerin dijitalleşmesi toplumun da dijitalleşmesinin önünü açıyor.

Dijitalleşme yatırımları yaparken en önemli noktalardan birisi de farklılaşan ihtiyaçlara göre şekillenebilen çözümler sunmak. Kurumların BT ihtiyaçlarının çeşitliliğinin her zaman farkında olduk ve bu doğrultuda çalıştık. Teknolojinin yönünü ve çağın gerekliliklerini önceden görmek, kurumlara gelecek yolculuğunda önemli bir yol haritası çıkarıyor. NGN’de müşterilerimize sunduğumuz “Dış Kaynak Hizmetleri” ve “Yönetilen Hizmetler” ile şirketlerin IT operasyonel yüklerini azaltarak; iş süreçlerinde verimlilik artışı ve maliyet tasarrufu sağlıyoruz. Verimlilik ve iş sürekliliğinin öne çıktığı günümüz koşullarında; NGN Dış Kaynak Hizmetleri ve NGN Yönetilen Hizmetler ile müşterilerimize fark yaratan hizmetler sunuyoruz. Müşterilerimizden aldığımız olumlu dönüşlerle iş süreçlerinde gerçekleşen iyileşmeleri yakından takip ediyor, bu verimliliğe tecrübemiz ve profesyonel ekiplerimizle katkı sağlamaktan mutluluk duyuyoruz. Bu alanlardaki yatırımlarımıza önümüzdeki dönemde de devam ederek her zaman olduğu gibi kurumların dijitalleşme yolculuğuna öncülük edeceğiz.

Dijital yatırımlar maliyeti yüksek, uzmanlık ve sektörel tecrübe gerektiren yatırımlar. Başarılı bir dijitalleşme yolculuğu için sadece yatırım yapmak tek başına yeterli değil. İş süreçlerine uygun, gerçekçi ve ihtiyaçları karşılayan dijital çözümler için sektör tecrübesi, vizyonu ve teknik yeterliliğe sahip iş ortakları ile çalışmak ve öncelikleri bu doğrultuda belirlemek çok önemli. NGN olarak müşterilerimizin bilişim teknolojileri alanındaki tüm ihtiyaçlarına tek çatı altında sunduğumuz uçta uca çözümler ve profesyonel hizmet kalitemizle cevap veriyoruz. Gerçekleştirdiğimiz araştırma sonuçlarına göre; müşterilerimizin %93’ü bizimle çalışmaktan memnun olduğunu belirtiyor, %86’sı ise NGN’i çevresine tavsiye ediyor. Yüksek memnuniyet ve tavsiye oranı ile uzun yıllardır sektöre çözüm ve hizmetler sunmak bizim için çok büyük bir mutluluk.

Sektöre kattığınız yenilikler hakkında bilgi verir misiniz?

İşimizin her alanında üretmenin ve değer yaratmanın gücüne inanıyoruz. Bu yaklaşımla bilişim sektöründe müşterilerimize uzun yıllardır yenilikçi çözüm ve hizmetler sunuyoruz. Yerli bulut çözümümüz NGN Cloud ile bulut hizmetini kurumlara verimlilik, hız ve yüksek kalite ile sağlıyoruz. Dijitalleşme ile birlikte tüketici beklentilerinin farklılaşması ve iş sürekliliğinin önem kazandığı koşullar; fark yaratan teknolojilere duyulan ihtiyacı artırdı. Bu teknolojilerin başında da bulut bilişim geliyor.  Yerli bulut çözümümüz NGN Cloud ile verimiz dünyanın farklı bölgelerinde toplanıp, korunup işlenmiyor. Bugüne kadar yurtdışında tutulan kişisel verilerimiz dahil tüm verilerimiz, yerli bulut çözümümüz ile ülkemizde tutularak ekonomik ve sosyal boyutta katkı sağlıyor. Gelecek vizyonumuz ve sahip olduğumuz deneyimle ihtiyaçların ve sektör beklentilerinin ne şekilde gelişeceğini öngörüyor ve bu doğrultuda adımlar atmaya devam ediyoruz.

NGN’de müşterilerimize sunduğumuz “Dış Kaynak Hizmetleri” ve “Yönetilen Hizmetler” ile şirketlerin BT operasyonel yüklerini azaltıyor; verimlilik ve maliyet tasarrufu sağlıyoruz. Operasyonel iş yüklerinden kurtulan müşterilerimizin fark yaratan işlere imza atmaları için ihtiyaçları olan zamanı yaratmalarına fırsat sağlıyoruz.  “Dış Kaynak Hizmetleri” ve “Yönetilen Hizmetler” projelerinde müşterilerimizden aldığımız olumlu dönüşlerle iş süreçlerinde gerçekleşen iyileşmeleri yakından takip ediyor, bu verimliliğe tecrübemiz ve profesyonel ekiplerimizle katkı sağlamaktan mutluluk duyuyoruz. Bu alanlardaki yatırımlarımıza önümüzdeki dönemde de devam ederek her zaman olduğu gibi kurumların dijitalleşme yolculuğuna öncülük ediyor olacağız.

Günümüzde şirketler artık iç ve dış tüm paydaşları için deneyimin ön planda olduğu bir süreci yönetmekle yükümlü. Bizim de bir süredir öncelikli dijitalleşme hedeflerimizin temelinde hem müşterilerimiz hem de çalışanlarımız için kusursuz ve bütünsel bir deneyim oluşturmak yatıyor. Gartner’a göre; 2026 yılına kadar büyük işletmelerin %60’ı müşteri deneyimi, kullanıcı deneyimi, çoklu deneyim ve çalışan deneyiminden oluşan toplam deneyimi geliştirmeye odaklanıyor.

Kurumların dijital dönüşümüne hizmet eden ve BT ihtiyaçları için uçtan uca çözümler sunan bir şirket olarak teknolojiye ve yetkin insan kaynağına olan yatırımlarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Bulut bilişim teknoloji yatırımlarımızın temelini oluşturmaya devam edecek. Öne çıkan tüm teknolojileri uygulanabilir ve iş süreçlerine katkı sağlayacak bir yapıda sunmaya öncelik vererek müşterilerimizi geleceğin teknolojilerine hazırlayan adımlar atmayı sürdüreceğiz.

NGN olarak 2022 yılı projelerini ve yılsonu hedeflerinizi aktarır mısınız?

NGN, Türkiye ve Orta Doğu’da faaliyet gösteren bölgesel bir teknoloji grubu. Türkiye’de gerçekleştirdiğimiz yatırımlarımızla bölgeye de hizmet sunmak ve bu sayede ekonomiye katkı sağlamak bizim için çok değerli. Hem Türkiye’de hem de globalde ana odağımız; doğru yatırımlarla büyümek. 2021 yılında %62 olarak gerçekleşen büyüme oranımızı 2022’de artırarak sürdürülebilir bir büyüme yakalamayı hedefliyoruz. Sektörde uzmanlığımız, gelecek vizyonumuz ve yetkin mühendis kadromuz ile öne çıkan bir şirketiz. Bu özelliklerimiz sayesinde global standartlardaki ürün ve hizmetleri müşterilerimize sunarak yerli çözümlerle profesyonel hizmetler sunmaya devam edeceğiz. TEMMUZ2022