Önceliğimiz güvenilir, sağlıklı ve ekonomik piliç eti üretmektir

Şenpiliç Yönetim Kurulu Başkanı İpek Üstündağ, temel gıda maddesi üretmenin sorumluluğundan başlayarak, Şenpiliç’in kurumsal değerlerini, sürdürülebilirlik politikasını, Çukurova bölgesinde faaliyete geçen tesislerin ülke ekonomisine katkılarını, insan kaynaklarının ve kadın istihdamının Şenpiliç’teki önemi anlattı.

Şenpiliç, mazisi 40 yılı aşan bir şirkettir. Bir broyler çiftliğinden başlayarak, bugün Türkiye’nin en büyük entegre üretim tesisi olmuştur. Bu büyüklükte bir yapıyı kalite ve verimlilik yönleriyle yönetebilen çok güçlü bir kurumsal yapısı bulunmaktadır.

Üretimimizin her aşaması denetleniyor

Temel gıda maddesi üreterek halka hizmet ediyor, bu sorumlulukla hareket ediyoruz.  Kendi denetim ve takip sistemimizin yanı sıra, yemin ham maddelerinden biri olan mısırın tedarik aşamasından başlayarak, kesimhanelerimizdeki nihai ürün süreçleri de dahil olmak üzere üretimin her aşamasında Tarım Bakanlığı’nın kontrolünde çalışıyoruz. Bu nedenle piliç etiyle ilgili dönem dönem gündeme gelen bilimsel olmayan görüşler kesinlikle doğru değil. Bu konuda tüketiciyi bilgilendirmek amacıyla iletişim çalışmaları da yürütüyoruz.

Kaçınılmaz olarak sektör büyüyor ve büyüyecek

Sıklıkla tekrarladığımız gibi Türkiye’de en ekonomik hayvansal protein kaynağı piliç etidir. Bu, dünyada da çok farklı değil ve dünyanın nüfusu her geçen gün artıyor. Bu doğrultuda ekonomik hayvansal protein kaynağı olan piliç etine talep de artıyor.

Üretimde kullanılan su ve enerji miktarına bakıldığında piliç eti üreticiliği, ekolojik olarak verimli ve sürdürülebilirdir. Bu nedenle en güvenilir ve en ekonomik hayvansal protein kaynağı olarak piliç eti üretiminin daha da büyüdüğünü göreceğiz. Yani ihtiyaç doğrultusunda kaçınılmaz olarak sektör büyüyor ve büyüyecek.

Tüketicileri aydınlatmak amacıyla online platform kurduk

Tüketicilerin satın aldıkları ürünlerin kendileri, aileleri ve özellikle çocukları için ne kadar sağlıklı ve güvenilir olduğunu bilme, piliçlerin hangi koşullarda yetiştirildiğini, üretim süreçlerinin nasıl ilerlediğini öğrenme isteğini, hazırladığımız “Çiftlikten Sofraya” online platformuyla karşılıyoruz. Bunun tüketicilerin en doğal hakkı olduğuna inanan bizler, doğal kaynaklara, çevreye ve diğer canlılara zarar vermeden, ekonomik ve toplumsal değerleri koruyan sürdürülebilir üretim anlayışıyla harekete geçirdik. Akıllardaki sorulara bilimsel veriler ışığında cevap sunan “Çiftlikten Sofraya” adında bir mikro siteyi yayına aldık, piliç etinin sofralara ulaşmadan önceki tüm süreçlerini tüketicilerle paylaşmak amacıyla çiftliklerimizin kapılarını açtık.

Profesyonellerden oluşan insan kaynağımız üstün özelliğimizdir

Şenpiliç tüm iş süreçlerini geliştirmek isteyen, bunun için kaynak ve zaman ayıran, emek veren bir şirket. Yeni yaklaşımları, yeni teknolojileri en üst seviyede sistemleştirmeye çalışıyoruz. Bu da takım çalışmasını gerektiriyor, dolayısıyla herkes açısından bir gelişim doğuruyor.

Üretim şirketlerinde sonuç odaklılık ve pozitiflik çok önemlidir. Şenpiliç bu anlamda da çok belirgin olumlu özelliklere sahip. Tüm kademelerdeki ekip arkadaşlarımız işlerini başarıyla sonuca götürmek için uğraşıyorlar. İnsan kaynağımız profesyonellerden oluşuyor. Bu bizim üstün bir özelliğimizdir.

Sürekli büyümeyi hedefleyen bir şirket kendi yöneticilerini ve liderlerini her iş alanında yetiştirmek zorundadır. Biz de Şenpiliç olarak iç eğitimlerimizin yanında dış kaynaklarla da çalışıyoruz; iş kolumuzla ilgili eğitim ve gelişim fırsatlarını değerlendiriyoruz. Kısacası Şenpiliç sadece Türkiye’de değil, dünyada da birçok üretim şirketine örnek olabilecek yönetim kabiliyetine sahiptir.

Kadın iş gücünün çok olumlu etkileri var

Sürdürülebilir kalkınmanın, kadınların başta iş dünyası olmak üzere yaşamın her alanında etkin katılımıyla mümkün olacağına inanıyoruz. İnsan kaynakları politikalarımızı da kadınların iş hayatına eşit katılımını kolaylaştıracak şekilde uyguluyoruz. Bu doğrultuda son beş yılda kadın istihdam oranımızı %24’ten %31’e yükselttik. Çok sayıda kadın çalışanımız var. Dolayısıyla fırsat eşitliği bizim şirketimizin içerisinde çok önemli bir değer. Sadece mavi yakada değil, yönetim seviyesinde de kadın istihdamının önemli ölçüde yüksek olmasını önemsiyoruz.

Kadının üretime katılmasının getirdiği çok olumlu etkiler var. Kadınlar farklı bir bakış açısıyla yaklaşıyorlar ve bu bir düşünce zenginliği yaratıyor. Böylelikle karar alma kalitesine olumlu tesir eden bir husus oluyor. Önem verdikleri, hassasiyet gösterdikleri değerleri gündeme getiriyorlar. Onlarla ilgili tedbir alınmasını istiyorlar. Daha dengeli bir yapının oluşmasını sağlıyorlar. Her kademede bu böyle. Disiplin, verimlilik, değer yaratmak çok önemli.

Türkiye’de sektörü geliştiriyor, pazarı büyütüyoruz

Sakarya ve Çukurova bölgesindeki üretim tesislerimizle Türkiye’de Kuzeybatı’da ve Güneydoğu’da faaliyet gösteriyoruz. Adana’daki yem fabrikamızda ve Kadirli’deki tesislerimizde üretim başladı. Aynı coğrafyada sırasıyla kuluçkahane ve damızlık yatırımlarımız da planlanıyor. Biz bu yatırımlarla Türkiye’de sektörü geliştiriyor, pazarı büyütüyoruz.

Kırsal kalkınmaya katkı sağlıyoruz

Piliç eti üretimi tarımsal bir faaliyet alanı; sözleşmeli yetiştiriciler ile çalışarak kırsal kalkınmaya çok olumlu tesir ediyoruz. Yetiştirici çiftliklerimiz, damızlık çiftliklerimiz, kuluçkahanelerimiz, kesimhanelerimiz var ve burada istihdam ettiğimiz insanlar var. Yani coğrafi olarak ari kalmış, kentleşmemiş, sanayileşmemiş bir bölgede sanayiye ve ekonomik kalkınmaya katkı sağlayan bir iş yapıyoruz. Bu da kırsalda istihdam yaratan insanları köylerinden koparmadan para kazanabilecekleri, ekonomik faaliyetlerini sürdürebilecekleri bir iş kolu yaratmak demek oluyor.

Sakarya bölgesinde bu anlamdaki kapasite biz büyüdükçe büyüdü. Şimdi de Çukurova bölgesindeki faaliyetlerimizle o bölgedeki kırsal kalkınmaya ve ekonomik gelişime katkı sağlayacağız.

 Meyve, sebze üretimine başladık

Gıda üretiminde 40 yılı aşkın tecrübemizi ileri teknoloji ve modern sera ekipmanları kullanarak Şenola markamızla Türk tarımına hizmet vermek üzere yola çıktık. İlk etapta Eskişehir’in Çifteler İlçesi’nde 450 hektarlık alana yapılan elma ekiminden 2019 yılında 600 ton elma hasadı elde ettik. Eskişehir’in Mahmudiye İlçesi’nde de bu yıl 400 hektarlık alana ekim yaptık ve aynı bölgede 10.000 tonluk soğuk hava deposu da inşa ettik.

Bahçemiz, Türkiye’deki ender bahçelerden biridir

Elma bahçelerimizde sekiz çeşit elma yetiştiriyoruz. Tarımsal faaliyetlerde sadece yetiştiricilik ekonomik olarak verim almayı ve sürdürülebilirliği engeller. Bu nedenle depolama ve paketleme faaliyetleri için de Mahmudiye’deki arazimizde bölgede örnek teşkil edecek büyüklükte 10.000 tonluk soğuk hava deposu inşa ettik.

Meyve yetiştiriciliğinde belli bir aşama kaydetmiş durumdayız. Hedefimiz öncelikle bulunduğumuz arazilere çevresindekileri de dahil ederek üretim kapasitemizi büyütmektir. Sonrasında ise iklim, toprak ve arazi olarak doğru bölgelerde farklı meyvelere yönelerek ülkemizde meyve üretiminde de önemli bir değer oluşturmaktır.

Mevsimsel çalışan tarım işçileri ile bölgede oluşan ve oluşmaya devam eden tedarik zinciri düşünüldüğünde Şenola Tarım’ın bölgedeki istihdama katkısı da büyüyecektir. Piliç eti üreticiliğindeki başarımızı kısa sürede elma sektöründe de göstereceğimize inanıyoruz. Bu durum, mevcut elma pazarında hem kaliteyi olumlu yönde etkileyecek hem de örnek işletme olarak anılmamızı sağlayacaktır. Doğrudan rafa ürün sunmak tüketicinin alım gücünü artıracak ve sektörde emeği olanlara da hak ettiği değeri sağlayacaktır. KASIM 2020