Panama Başkonsolosu Andres Gregorio Nunez: Kalite ve zamanında hizmet en iyi kartvizitir

Panama Cumhuriyeti, yaptığı çalışmalarla denizcilik alanında dünyada önemli önemli bir yere sahip olmayı başarmış. Edinilen başarı ile ilgili görüşlerini aldığımız Panama Başkonsolosu Andres Gregorio Nunez, sorularımızı yanıtladı.

Panama’nın denizcilik alanındaki gelişimiyle ilgili bilgi verir misiniz?

Panama için en iyi reklam, Panama Sicil Müdürlüğü’nün onlara vaatlerine güvenen hoşnut kullanıcıların yaptığı reklamdır. Bu, sadece küresel bir algı ile ilgili değil, daha doğrusu, bir güven ve karşılıklılık meselesidir. Bu taahhüt, hükümet biriminin şeffaflığı, yasal güvenliği ve kaliteli hizmetleri destekleyen görev bildirisinde yansıtılmıştır.  

Panama bayrağının bazı çok güvenilir nitelikleri şunlardır:

* 1917 yılından beri, 100 yıllık deneyim eşliğinde dünyanın ilk Uluslararası Gemicilik Sicili;

* 2002 yılından beri, IMO Kategori A üyesi olup, 2016-2017 döneminde iki yıllık süre için yeniden seçildi;

* 2002 yılından beri, Tokyo MOU’nun Beyaz Listesi’nde yer alıyor;

* 2008 yılından beri, Lloyd’un Sicili tarafından ISO 9901:2008 sertifikalı;

* 2010 yılından beri, Paris MOU’nun Beyaz Listesi’nde yer alıyor.

Panama Gemicilik Sicilleri’nin yeni idaresi, mükemmeliyet bayrağına sahip olan konumunu sürdürme gereksiniminin farkında olarak, teknik hizmetlerini ve kalite ve zamanında hizmetin mümkün olan en iyi kartvizit olduğu anlayışına dayanan cazip faydalarının yanı sıra teknik hizmetlerini güçlendirmektedir.

Panama Denizcilik Otoritesi’nin yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verir misiniz?

Denizcilik Bakanlığı statüsündeki Panama Denizcilik Otoritesi, Gemi Sicilleri ve Gemi Otoritesi gibi alanlarda hizmet sunmaktan sorumludur.

Gemi’nin kayıt süreci, teknik konularda gemilere birçok belge ve izin verilmesini kapsar. Benzer şekilde, gemicilerin belgelerinin çıkarılması ve gemideki personelin onaylanmasından da sorumludur. Aynı şekilde, Panama Denizcilik Otoritesi, sahiplik unvanlarının tescili, gemiler için verilen ipotek senetleri veya Panama gemilerinin diğer geçici hacizlerinden de sorumlu tutulmaktadır.

Öte yandan, Panama’nın, konteynırla taşınan, kuru yük, sıvı yük ve genel yük gibi bir dizi hizmetin yanı sıra kruvazör terminallerindeki yolculara ulaşan hizmetler sunan bir deniz limanları ağı bulunmaktadır. Bu bağlamda, Limanlar Otoritesi olarak, yardımcı denizcilik hizmetlerinin sağlayıcılarının, Panama Kanalı ve limanlar sistemini kullanırken ortaya çıkan trafiğin yükümlülüklerini yerine getirmelerinde uyum sürecini sağlıyoruz.

Ayrıca, Panama Denizcilik Otoritesi, malların yüklenmesi, boşaltılması, gemiyle taşınması, depolanması, korunması ve yüklenen veya boşaltılan ticaret eşyaları, ürünler veya diğer malların, malın gönderildiği kimselere veya onların temsilcilerine ulaştırılmasında yürütülen faaliyetlerde yardımcı olmaktan sorumludur. Liman hizmetleri arasında ayrıca, gemi yolculuğuna dair yardımların denetimi ve sürdürülmesi, kirliliğin kontrolü ve güvenlik yer almaktadır.

Türkiye’deki faaliyetleriniz ile ilgili bilgi verir misiniz?

Panama Denizcilik Otoritesi’nin Resmi Temsilci Ofisi olarak, misyonumuz, bir devlet politikası kapsamında ve serbest ticaret, yasal güvenlik, rekabetçi bir piyasa yapılanması, büyüme ve sürdürülebilir kalkınmayı teşvik eden bir yasal çerçeve dahilinde, Panamalılar için maksimum ve kalıcı bir sosyoekonomik kalkınmayı teşvik eden denizcilik ve lojistik deneyimlerin doğurduğu sinerji eşliğinde nakliye aşamasına etkinlik ve etkililik sağlayarak katma değer kazandıran denizcilik ve lojistik faaliyetleri yönetmek ve hizmet sağlamaktır.

İstanbul’da bulunan Panama Başkonsolosluğu’nda size şu konularda destek olabiliriz:

o Gemi sicil kayıtları

o Denizci Tasdikleri / Lisanslar

o SEGUMAR Teknik Belgeler

Açık denizlerde yaşanan tehlikeler ve bu konuda alınan önlemlerle ilgili değerlendirmenizi alabilir miyiz?

Panama Denizcilik Otoritesi, ilgili paydaşlarla (gemi sahipleri ve mürettebat) bağlantılı riskler ve korsan tehdidinin farkındadır. Bu bağlamda, korsanla mücadele konularında, en güncel bilgileri ve istihbarat raporlarını elde etmek için başlıca Raporlama Merkezleri’yle iletişim kanallarımızı iyi düzeyde tutuyoruz. Söz konusu merkezler şunlardır: IMB (Uluslararası Denizcilik Bürosu), MSCHOA (Deniz Güvenliği Merkezi – Afrika Boynuzu), ve MDAT-GoG (Ticaret Konusunda Denizcilik Alanında Farkındalık – Gine Körfezi).

Denizcilik alanında çevre ile ilgili duyarlılık her geçen gün artmaktadır. Bu konuda yaptığınız çalışmalarla ilgili bilgi verir misiniz?

Marpol’un VI sayılı Ek’ine göre gemilerden sera gazı emisyonlarını azaltmak üzere yönetmeliklerin kabul edilmesi ve Panama’nın Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği toplantısına aktif katılımıyla birlikte, Paris MOU ve Kyoto Protokolü’nün ikinci uyum dönemini de göz önüne alırsak, Panama Cumhuriyeti çevre konusundaki taahhütlerini yeniden vurgulamaktadır.

Diğer konuda ise, Panama’nın Küresel Deniz Enerjisi Etkinlik Ortaklıkları (GloMEEP) Projesi’nin pilot planında yer alacağını da belirtiyoruz. Bu projenin resmi ismi “İyileştirilmiş Enerji Etkinliği Yoluyla Düşük Karbonlu bir Geleceğe doğru Küresel Deniz Taşımacılığı Endüstrisinin Geliştirilmesi” şeklindedir. Bu proje, Panama’nın ilgili yasal, politika ve kurumsal reformların onaylanması için ivedi çözümler bulmasında ve IMO’nun enerji etkinliği gerekliliklerinin etkin uygulanması ve desteklenmesi amacıyla ulusal ve bölgesel düzeyde hükümetin eylemleri ve endüstrinin yenilikçiliğini yönlendirmede destek sunacaktır.

2011 yılı Temmuz ayında Panama, Öncü Partner Ülke olarak Globallast’a katıldı. Böylelikle, denizlerde kirliliğin önlenmesine dair verdiği taahhüdü kanıtlamış oldu. Dolayısıyla Panama, bu projenin, IMO Ballast Suyu İdaresi Sözleşmesi’nin (BWM, 2004) uygulanmasına hazırlık sürecinde ülkelere yardımcı olmak üzere zamanlı ve çok ihtiyaç duyulan bir girişim olduğunu kabul etmektedir ve aynı zamanda halihazırda Öncü Partner Ülke (LPC) olarak GEFUNDP-IMO GloBallast Ortaklık Projesi’ne verilen desteği vurgulamaktadır.

Panama, GloBallast Programı’nın aktif bir üyesi. Böylelikle, bu Konvansiyonu daha önce kabul eden diğer katılımcı ülkelerden yasal, teknik ve uyum desteğinin yanı sıra bilgi paylaşımı gibi alanlarda uzman grup komitelerinden faydalanıyor.

Panama Denizcilik Otoritesi, LPC’lerin, Proje’nin dönüm noktalarına erişmek üzere hızlı işleyen bir yaklaşım –yani ulusal düzeyde bir BWM statü değerlendirmesinde bulunulması, Ulusal bir Strateji geliştirilmesi ve Ulusal bir Mevzuat ve Ulusal bir Plan hazırlanması şeklinde- benimsemelerinin beklendiğinden tam haberdar. Tüm bunlar ise uygulama sürecine destek olacak.

Kısa süre önce Panama, 2016 yılında kabul edilen 41 sayılı Yasa’nın kabulü yoluyla Gemi Balast Suyu & Dip Tortuları’nın Kontrolü ve İdaresine Dair Uluslararası Sözleşme’sini de onayladı. 2016 yılında 28 sayılı Yasa ile birlikte Gemilerin Çevre açısından güvenli bir şekilde geri dönüştürülmesine dair Uluslararası Hong Kong Sözleşmesi de onaylandı.

Panama Cumhuriyeti’nin attığı bir diğer önemli adım ise; Uluslararası Denizcilik Örgütü IMO’nun Deniz Çevresinin Korunması Komitesi’ndeki mevcut temsilimizdir. 2014 yılı Nisan ayından beri bu Komite’nin mevcut başkanı, büyükelçimiz ve IMO nezdindeki daimi temsilcimiz olan Bay Arsenio Dominguez’dir.

Bunlar; Panama’nın yeryüzüne dair sosyal sorumluluğunu sürdürmek üzere çevre konusunda verdiği taahhütlere dair birkaç örnektir.