Sektörün genç oyuncusu Ziraat Sigorta BES de 2018’i lider tamamladı

Bireysel Emeklilik branşında 8 yıldır faaliyet gösteren Ziraat Sigorta, son veriler dikkate alındığında fon büyüklüğünde 6. sırada yer alırken, 2018 yılı katılımcı sayısı ve gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesi sayısında sektör lideri konumuna gelmesinin tesadüfi olmadığının altını çizen Siraat Sigorta Genel Müdürü Cenk Kurt, “Kurucu ortağımız ve ana sermayedarımız Ziraat Bankası’nın, sürdürülebilir kârlılık ve verimlilik prensipleri çerçevesinde “müşteri odaklı” iş modeli benimsenmiştir. Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda şekillenen sigorta ve bireysel emeklilik ürünlerimizin; doğru kanaldan, doğru zamanda ve doğru değer önerisi ile karşılanarak uzun süreli müşteri sadakatinin sağlanması önümüzdeki dönemde de çalışmalarımızın temelini oluşturmaya devam edecektir” dedi.

2018 yılında yaşanan finansal çalkantıların yol açtığı sıkıntılı ortamda Bireysel Emeklilik Sistemin içerisinde yer alan vatandaşların, BES’in getirileriyle sıkıntılarını aşmada oldukça yardımcı olduğu gözlemlenmesi BES’in Türkiye için ne denli önemli bir tasarruf aracı olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Sektör içersinde henüz genç sayılabilecek bir şirket olmasına rağmen performansıyla  2018’i BES alanında lider tamamlayan Ziraat Sigorta’nın başarılı Genel Müdürü Cenk Kurt Ziraat ve BES ile ilgili sorularımızı yanıtladı.

Euronewsport: Otomatik Katılımlı Bireysel Emeklilik Sistemi nedir? Bu uygulama kamuoyuna yeterince anlatıldı mı?

Cenk Kurt: Bilindiği üzere 45 yaş altı çalışanların işverenleri aracılığı ile Bireysel Emeklilik Sistemi’nde Otomatik Katılım Uygulamasına dahil edilmesine 01 Ocak 2017 tarihinde başlandı. Bu çerçevede çalışan sayısına bağlı olarak belirlenen takvime göre kademeli geçişin son etabı 5-9 çalışanı bulunan işyerlerindeki çalışanların katılımı da tamamlanmıştır. Son verilere göre; Otomatik Katılım Uygulaması kapsamında sektör genelinde 5 milyon 222 bin çalışan sisteme dahil edilmiş olup, bu çalışanlara ait fon büyüklüğü      5 milyar 43 milyon TL’yi aşmıştır. Gerek bireysel emeklilik şirketleri gerekse sektör temsilcileri işbirliği ile yazılı ve görsel medya çalışmaları aracılığıyla çalışanların daha uzun süre tasarruf etmesini sağlayacak, sistemin bilinirliğini artıracak tanıtım çalışmaları düzenli periyodlarla yapılmaktadır. 

15 Şubat 2019 tarihli Emeklilik Gözetim Merkezi verilerine göre Otomatik Katılım Uygulaması kapsamında katılımcı ve sözleşme sayısı ile fon büyüklüğünde sektör lideri olan Şirketimiz 1 milyon 16 bin sözleşmeyi sisteme dahil ederek fon büyüklüğünde 1 milyar 268 milyon TL’ye ulaşmıştır.

Ziraat Emeklilik olarak işverenlerin Otomatik Katılım Uygulaması kapsamındaki operasyonel yükünün azaltılması suretiyle çalışanların sisteme dahil edilmesi, katkı payı ödemelerinin gerçekleştirilmesi ve çalışanların katkı payı değişikliği ve benzeri tüm operasyonel süreçlere ilişkin işlemler Şirketimiz İnternet Şubesi aracılığıyla hızlı ve kolay bir şekilde yapılmaktadır. Ayrıca; kurum yetkilerinin operasyonel işlemlere ilişkin özel hizmet alabileceği Kurumsal Müşteri Temsilcisi Hattı ile hizmet verilmektedir. Bu süreçte; sadece işverenlerin değil çalışanların da sözleşmelerine ilişkin talep ve işlemlerini etkin ve hızlı bir şekilde gerçekleştirebileceği mobil şubemiz dahil dijital kanallarımız ile hızlı ve etkin bir hizmet vermekteyiz. 

Uygulamanın başlangıcından bu yana çalışanların sadece 2 aylık süre içerisinde cayabilmelerinin yanı sıra takip eden dönemde ayrılmaları mümkün iken sadece bu süre içerisinde çıkış yapabilecekleri şeklinde bir algı oluştuğu için çıkışların bu süre içerisinde yoğunlaştığı görülmüştür.  Yasal düzenlemeler sonrası başlangıç dönemi kavramı ile birlikte sistemde çalışanların daha uzun süre kalacağına inanıyoruz.

Euronewsport: 2019 yılında şirket olarak gönüllü BES ve Otomatik Katılım Sistemi tarafında kaç yeni katılımcı kazanmayı planlıyorsunuz?

Cenk Kurt: Ulusal tasarruf oranlarının artırılması ve bu yolla ekonomimize, sermaye piyasalarımıza uzun vadeli fonların kazandırılması noktasında Bireysel Emeklilik Sistemi’ne katılımın teşvik edildiği bir dönemde büyüme ivmesini hızla sürdüren sektörde, 2019 yılında da katılımcı sayısı ve fon büyüklüğü açısından pazar payımızı artırmak öncelikli hedefimiz.  Bu hedefimiz doğrultusunda katılımcılarımızın tercihlerine uygun emeklilik planlarımız kapsamında faiz hassasiyeti bulunan katılımcılarımızın da tercih edebilecekleri emeklilik yatırım fonlarımızı katılımcılarımızın beğenisine sunmaya devam edeceğiz.

Otomatik Katılım Uygulamasında ise sistemin başlangıcından bu yana katılımcı sayısı ve fon büyüklüğünde sektör lideri olan Şirketimiz; 56 bini aşkın işyeri ile anlaşmıştır. 01.01.2019 tarihi itibarıyla çalışan sayısı 5-9 arası özel sektör firmalarındaki 2,3 milyon çalışanın sisteme dahil olacağı öngörülmekte olup, şirketimiz aracılığıyla 16 bin işyeri ile anlaşma yapılarak 146 bin çalışanın sisteme dahil olması hedeflenmiştir. Bununla beraber gönüllü bireysel emeklilik katılımında ise 154 bin yeni katılımcı hedeflemekteyiz. Bu çerçevede gerek sisteme dahil olan işverenlere sağladığımız kolaylıklar gerekse çalışanlara sağladığımız geniş ek fayda uygulamalarımız ile sektör payımızın artırılması ve Otomatik Katılım Uygulamasındaki sektör liderliğimizin sürdürülmesine yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz.

Euronewsport: Sistem genelinde 2019’da Otomatik Katılım Sistemi’ne toplam kaç kişinin katılmasını bekliyorsunuz? Bu sayının ne kadarı sistemde kalır? Otomatik Katılım Sistemi’nde 2019 yılsonunda katılımcı sayısı ne kadar olacak? 

Cenk Kurt: 2019 yılı Hazine ve Maliye Bakanlığı Yeni Ekonomi Programı’nda yer alan 45 yaş altı tüm çalışanların işverenleri tarafından Bireysel Emeklilik Sistemi’ne dâhil edilmesini sağlayan Otomatik Katılım Uygulamasında, katılımcı sayısı ve fon büyüklüğü artışının sürdürülebilmesi için düzenlemeler yapılacağına dikkat çekilmiştir.  Özellikle çalışanların sistemde uzun süre kalmalarını teşvik edecek yeni düzenlemelerin hayata geçirilmesi ile beraber sektörün sürdürülebilir bir büyüme ivmesi kazanacağını değerlendiriyoruz.

Otomatik Katılım Sistemi’nde düzenlemeler ile birlikte yeni bir dönem başladığını söyleyebiliriz. Bu uygulama işverene önemli yükümlülükler getirirken Şirketimiz gerek işveren gerekse çalışanın işlemlerini yapabilmesi için Kurumsal İnternet Şube, Bireysel İnternet Şube, Mobil Şube, Çağrı Merkezi, Sesli Yanıt Sistemi kanalları aracılığıyla hizmet verirken yasal düzenlemelerin elverdiği ölçüde işverenin operasyonel yükümlülüklerini de üstlenmiş durumdadır.

Otomatik Katılım Sistemi’nde yaklaşık 2 yılın sonunda 5 milyon 146 bin katılımcıya ulaşılmıştır.  01 Ocak 2019 tarihi itibarıyla 5 ila 9 çalışanı olan işyerlerinin de OKS’ye dahil olması ile birlikte yaklaşık 2,3 milyon kişinin sisteme katılımı ile yılsonunda 7 milyon seviyesinde katılımcı sayısına ulaşılacağı beklenmektedir.

Euronewsport: Ziraat Emeklilik olarak Bireysel Emeklilik Sektörü ve Şirketinizin geldiği son noktayı değerlendirir misiniz?

Cenk Kurt: Tasarrufların artırılmasında önemli bir araç haline gelen Bireysel Emeklilik Sistemi’nin gelişimine baktığımızda, sektörde gönüllü BES uygulamasında Devlet Katkısı dahil olmak üzere 92,3 milyar TL fon büyüklüğüne ulaşılmıştır.  Söz konusu rakamlara baktığımızda Bireysel Emeklilik Sistemi’nde 2013 yılında Devlet Katkısı uygulamasına geçilmesi ile birlikte toplumun her kesimine ulaşılması açısından sistemin yakaladığı büyüme ivmesinin,  2017 yılında uygulamasına başlanan Otomatik Katılım uygulamasıyla devam edeceğini söylemek mümkündür.

Ayrıca, Ülkemiz nüfusunun %28’inin 18 yaş altı olduğu ve 18 yaş altındaki bireylerin de Bireysel Emeklilik Sistemi’ne dahil olması yönünde düzenleme yapılmasının sistemin tabana yayılması ve katılımcı sayısının arttırılması açısından önemli bir gelişme olacağı görüşündeyiz.

Ülkemizde 16 yıllık geçmişe sahip Bireysel Emeklilik Sistemi’nde katılımcıların uzun süre sistemde kalmalarına yönelik sektörün çalışmaları mevcuttur. Kısa vadeli beklentiler ve ihtiyaçlar sebebiyle katılımcıların sistemden ayrıldıkları görülmektedir. Bu kapsamda çalışma döneminden emeklilik dönemine kadar olan bir süreçte sürdürülebilir katkı payı ödemesi yapılması düzenli bir gelir elde etmeleri açısından önem taşımaktadır.

Bireysel Emeklilik branşında 8 yıldır faaliyet gösteren Şirketimiz, son veriler dikkate alındığında fon büyüklüğünde 6. sırada yer alırken, 2018 yılı katılımcı sayısı ve gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesi sayısında sektör lideri konumundadır.  Ziraat Emeklilik olarak katılımcılarımıza sisteme uzun vadeli bakmaları gerektiğini, özellikle Devlet Katkısı getirisiyle sistem getirilerinin alternatif yatırım araçlarına göre daha cazip olduğunu özellikle vurgulamak isteriz. Bununla beraber fon dağılımlarını oluştururken de uzun vadeli bir bakışla karar vermeleri gerektiğini hatırlatmakta fayda görüyoruz. Katılımcılarımızın emeklilik yatırım fonlarını optimum düzeyde değerlendirebilmeleri için sisteme girme aşamalarında risk profillerini değerlendirerek ve özel tercihlerine göre (faiz hassasiyeti, altın ve döviz yatırım tercihleri gibi) beklentilerini karşılayacak uygun fonları/sepetleri sunarak en uygun fon dağılımlarını belirlemelerine yardımcı oluyoruz. Katılımcının Türk Lirası yatırım tercih oranı için ise birikimleriyle ilgili risk – getiri beklentileri doğrultusunda fon dağılımları teklif ediyoruz.

Euronewsport: Ziraat Finans Grubu üyesi olarak müşterilerinizin finansal ihtiyaçlarının karşılanmasında nasıl bir iş modeli benimsiyorsunuz?

Cenk Kurt: Kurucu ortağımız ve ana sermayedarımız Ziraat Bankası’nın, sürdürülebilir kârlılık ve verimlilik prensipleri çerçevesinde Ziraat Finans Grubu müşterilerinin sigorta ve bireysel emeklilik ürün ihtiyaçlarına hızlı ve etkin cevap vermek üzere “müşteri odaklı” iş modeli benimsenmiştir. Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda şekillenen sigorta ve bireysel emeklilik ürünlerimizin; doğru kanaldan, doğru zamanda ve doğru değer önerisi ile karşılanarak uzun süreli müşteri sadakatinin sağlanması önümüzdeki dönemde de çalışmalarımızın temelini oluşturmaya devam edecektir.

Ziraat Hayat ve Emeklilik ile Ziraat Sigorta Şirketlerimiz sigortacılık faaliyetleri kapsamında sağladığı teminatlar ile ekonomimizin sürdürülebilirliğine katkıda bulunmaktadır. Bu açıdan bakıldığında Şirketlerimiz kurulduğumuz günden bu yana toplamda 969 bin kişiye 5,3 milyar TL ödeme yaparak hem sigortalılarımıza, ailelerine ve finansal varlıklarına karşın güvence sağlamıştır.

 Bireysel emeklilik alanında tüm kesimleri kapsayan faizli/faizsiz fon alternatiflerini içeren geniş ürün yelpazemiz ile risk alternatifleri sunulmaktadır. Ziraat Sigorta ve Ziraat Emeklilik olarak tek bir ortak yönetim stratejisi ile yönetilmenin sağladığı avantajlarla müşterilerimizin yaşam ve gelecek riskleri yanında araç, konut gibi tüm finansal varlıklarına güvence  altına alıyoruz. Bu kapsamda önümüzdeki dönemde de üyesi olduğumuz Ziraat Finans Grubu müşterilerinin tüm finansal ihtiyaçlarının karşılanması noktasında Ziraat Bankası’nın yanı sıra Ziraat Katılım Bankası ile entegre ve bütünleşik süreçler tasarlayarak müşterilerin sigorta ve bireysel emeklilik alanındaki ihtiyaçlarını karşılamak önceliğimizdir.MART 2019