Sigorta sektörünün veri ve teknoloji merkezi SBM, yeniliklerine devam ediyor

Vatandaşa ulaşmayı görevleri arasında gördüğünü belirten Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi(SBM) Genel Müdürü Murat Hakseven, “Bu prensip ile geliştirdiğimiz yenilikçi uygulamaları e-devlet başta olmak üzere bir çok platformda hizmete sunarak; vatandaşlarımıza sigorta poliçeleriyle ilgili her türlü veriye saniyeler içinde erişebilme, hasar dosyalarına e-devlet doğrulaması ile eksper atama, akıllı telefon uygulaması üzerinden Kaza Tespit Tutanağı oluşturabilme gibi bir çok imkan sağlıyoruz. Önümüzdeki dönemde daha akıllı, daha yenilikçi uygulamalarla sigorta ile ilgili tüm süreçleri dijitalleştirmeyi hedefliyoruz.” dedi.

SBM’nin kar amacı gütmeyen, teknoloji üreten ve ürettiği teknoloji ile veriyi işleyen bir merkez olduğunun altını çizerek kurumun işleyişi ve üretilen projeler hakkında bilgi veren SBM Genel Müdürü Murat Hakseven; “Gelişen teknoloji ve analiz yöntemleri ile sigorta sektöründeki paydaşlarımızın karar alma süreçlerini daha hızlı ve isabetli hale getirme konusunda yardımcı olacak, katma değer yaratacak yenilikleri mümkün kılacak projeler geliştiriyoruz. Günümüz sigortacılık sektöründe firmalar, hizmet kalitelerini ve ürün çeşitliliklerini artırmak amacıyla süreçlerine verimlilik, karlılık ve sürdürülebilirlik katan veri analitiği uygulamalarına öncelik vermeye başladı. Biz de bu alanda sahip olduğumuz tüm imkanları sigortacılık sektörünün hizmetine sunarak dijital dönüşüm sürecinde önemli bir rol üstleniyoruz.” dedi.

Sigortalı Skorlama Projesi’nin bu dönüşüme örnek olarak gösterilebileceğini, bu proje ile sigortalı skoru, branş bazlı skor ve sigortalanan nesne skoru üretip sektör ile paylaşmaya başlayacaklarını, bu sayede sektörün fiyatlama, risk hesaplama gibi süreçlerde verimlilik kazanmış olacağını ifade eden Hakseven,  bu projeyi de hayata geçirebilmek için gereken en önemli girdinin sahip olunan büyük veri ve analitik çözümleri olduğunu söyledi.  

Descriptive analytics metodu dünya genelinde yoğun olarak kullanılan bir metot olmakla birlikte; bununla yetinilmeyerek, predictive ve presciptive analytics metotlarını da yoğun olarak kullanacaklarını belirten Murat Hakseven, bu sayede yapay zeka ve machine-learning algoritmaları ile hizmetlerin zenginleştirileceğini ifade etti. Hakseven, “Örneğin, suistimal engelleme çözümlerimizde bu algoritmaları data-driven yaklaşımı ile kullanarak; kuralları ve parametreleri öğrenen, uygulayan ve daha etkin ve efektif sonuç üreten bir yapıya kavuşacağız. Bu sayede verinin içerisindeki, insanın veya makinenin geleneksel yollarla bulamayacağı ilişki ağlarını ortaya çıkarmayı hedefliyoruz ki; asıl katma değeri de burada üretmiş olacağız.” dedi.  

Dijital dönüşüm ile teknolojinin sürekli geliştiği bir dünyada yaşadığımıza dikkat çeken Hakseven, dijitalleşmenin, iş modellerine kolayca adapte edilecek sıradan değişiklikler olmadığını, bu alanda sahip olunan ürünlerin hem devlet kurumlarının, hem sigorta sektörünün, hem de vatandaşın hayatını kolaylaştıracağına işaret ederek; dönüşümü gerçekleştirirken dikkat edilmesi gereken hususun bu projelerin oldukça hassas veriye sahip olduğu gerçeğinin unutulmaması olduğunu söyledi.

SBM Genel Müdürü Murat Hakseven; Devlet Destekli Alacak Sigortası, İş Zekası Raporları, Kokpit, Mobil Kaza Tutanağı projelerini dijital çözümlere örnek olarak gösterirken ‘S-Cloud’ ve ‘e-Poliçe’ projelerinin özellikle altını çizdi. Hakseven, S-Cloud projesi için “Özünde insurtech ürünü olan bu platformda acente ve eksper uygulamaları, raporlama ve analitik çözümleri, sigortalı bilgilendirme uygulamaları, güvenli veri transferi, konum bazlı servisler gibi bir çok çözüm yer alacak ve isteyen sektör paydaşları, ‘as a service‘ mantığı ile bu dijital çözümleri bulut bilişim aracılığıyla güvenle ve yüksek performansla kullanabilecekler. Bu konudaki çalışmalarımız devam ediyor. “ dedi.

e-Poliçe Projesi ile ilgili olarak; sigorta sektöründe yılda 60 milyon poliçe, 40 milyon zeyil ile toplam 100 milyon adet poliçe / zeyil üretildiğini, bunların basımı için yılda 1.5 milyar adet A4 kağıt tüketildiğini, bunun yılda ortalama 21.000 adet ağaç demek olduğunu, kağıtsız poliçe teslim yapısına geçişi hedeflenen e-poliçe projesi ile; çevresel fayda yanında basım ve gönderim maliyetlerinin azaltılmış olacağını, fiziki saklamanın getirdiği kaybolma riskinin de azalacağını söyleyen Hakseven, “Sigortalılar da poliçelerine dijital ortamda e-devlet veya SBM üzerinden 10 yıl süre ile diledikleri zaman ulaşabiliyor olacaklar” dedi.

Murat Hakseven, ülkemizin en önemli teknoloji ve veri merkezlerinden biri olarak SBM’nin; verinin güvenliğini, bütünlüğünü, gizliliğini, sürekliliğini ve erişilebilirliğini sağlamak amacıyla insan kaynağı, süreç ve teknolojiye ciddi yatırım yapıldığını, verinin kurum içerisinde toplama, saklama, işleme, aktarma, yedekleme, silme gibi tüm aktivitelerinin veri yaşam döngüsü modeli içerisinde görüldüğünü ve takip edildiğini ifade etti. EYLÜL 2019