Teknolojik Bir Buluşma: Hıgh Tech Port 2016

Prof.Dr. A. Beril TUĞRUL

İTÜ Enerji Enstitüsü

İstanbul’da 9-12 Kasım 2016 tarihlerinde bir Fuar düzenlendi. Fuarlara alışık olan İstanbul, bu sefer özlediğimiz bir içerikle bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.  100’ün üzerindeki ülkeden katılımcılarla ve Cumhurbaşkanı’nın katılımıyla (Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği) MÜSİAD’ın organizasyonunda “Milli yeteneklerle küresel güçler oluşturmak” temasıyla gerçeklenen fuar, birçok ülkeden çok sayıda firmanın ilgisini çeken savunma sanayi ürünlerinin ağırlıkla sergilendiği teknolojik bir buluşmaydı.

En dikkat çekici ürünlerden biri Türk Yapımı ALTAY Tankıydı. Geçtiğimiz yıllarda hep bahsedilen yerli yapım tank gerçekleştirilmiş ve gösteri platformunda yerini almıştı. Konu ilgilileri, artık seri üretime geçime hazır olduğunu belirtiyorlardı. ALTAY Tankının yeni nesil atış kontrol sistemi ile hareket halindeki hedefleri vurabilme yeteneğinin desteklendiği de ifade edilmektedir.

İnsansız Hava Araçları (İHA) sergilenen önemli bir diğer savunma sanayi ürünüydü. NATO’nun uçuşa elverişlilik standardı, STANAG 4671’e göre tasarımı ve üretiminin yapıldığı belirtilen yerli İHA’lar dikkat çekmekteydi. Ayrıca, İHA’ları tespit edebilecek cihaz ve elemanların varlığı da üzerinde durulması gereken bir başka önemli gelişmeyi oluşturmaktaydı.

High Tech Port 2016’da, farklı amaçlarla kullanılmak üzere yazılmış çok sayıda yazılım geliştirildiği anlaşılmaktaydı. Bunlar arasında savunma sanayine hizmet edecek hedef komuta ve kontrol yazılımları önemli yer tutuyordu. Bunlardan ayrı olarak siber yazılımların da geliştirilmiş olması Fuar için anlamlı bir farklılık olarak görülmekteydi. Bu yazılımların yerli yazılımlar olması, siber saldırıları önleyici özelliği ile önemli bir adım olarak ifade edilebilir. Zira, yabancı yazılımlarla çalışma, siber saldırı riskini arttırıcı faktör olarak nitelenmektedir.

Zırhlı araçlarda zırh malzemesi olarak karbonlu kompozitlerin kullanılmasına yönelik çalışmalar dikkat çekiciydi ve gelecek vadeden bir gelişme olarak nitelenmekteydi. Bu bağlamda, tespit cihazları ile belirlenemeyen motorize elemanlar (görünmeyen insansız kara araçları olarak nitelenen araçlar) için kullanılabilecek malzemelerin geliştirilmesinin mümkün olabileceğini düşündürmekteydi. Yine kara savunma elemanları arasında insansız mayın temizleme araçlarına ilişkin gelişmeler önemliydi. Ayrıca,“Hızır” adı verilmiş ve NATO standartlarına uygun olduğu belirtilen yüksek balistik, mayın ve el yapımı patlayıcılara karşı korumayı sağlayacak zırhlı personel taşıyıcı da üzerinde durmaya değer bir araçtı.

High Tech Port 2016’da, savunma sanayi dışında sivil sektör için de gelişmelere ilişkin sergilemeler de bulunmaktaydı. Bunlar arasında, sivil havacılık alanında kabin içi elemanlarla ilgili yerli üretime ilişkin parçalar göze çarpmaktaydı. 

Tüm ürünleri ve tanıtımları ile High Tech Port 2016, Orta Doğu ve Avrupa ülkeleriyle birlikte birçok ülkenin ilgisini çeken teknolojik aktivite niteliğine sahip bir tanıtım niteliğindeydi. Türkiye için inovasyon gelişimi ve 4. Sanayi Devrimine giriş için ümit verici olarak da nitelenebilir. Orta Gelir Tuzağı’nı aşmak ve katma değeri yüksek malzeme, yazılım, eleman ve araç üretimi ile gelişmişliğe doğru yol almaktaki durumu açısından da ülkemiz için umutlandırıcı olarak ifade edilebilecek bir teknolojik buluşmaydı.