Teskoop Özel Endüstri Bölgesi Sanayide Büyük Yatırım

Ülkemizin yeni yatırımlara ihtiyaç duyulan bir dönemde 09 Mayıs 2019 Tarihli 1039 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye’de kendi konumunda ilk ilan edilen endüstri bölgesi TESKOOP ÖZEL ENDÜSTRİ BÖLGESİ, KAMUOYUNDA VE SANAYİCİ DÜNYASINDA BÜYÜK TAKDİR İLE KARŞILANDI. Yaşanan süreci değerlendirmek için bir araya geldiğimiz S.S. Teskoop Teknoloji ve Sanayi Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Sait Kılıç, yaşanan gelişmeler ile ilgili bazı değerlendirmelerde bulundu.

S.S. Teskoop Teknoloji Ve Sanayi Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi ile ilgili kısa bir değerlendirme alabilir miyiz?

Sait Kılıç: S.S. Teskoop Teknoloji ve Sanayi Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi 2005 yılında kuruldu. TOKİ ile Eylül 2006 tarihinde yapılan sözleşme ile kamulaştırma kararı alındı, bu tarih ile yasal süreç başladı. Kamulaştırmanın neticesinde bedellerin tamamı kooperatifimiz tarafından zamanında yapıldı. Planlamalara ilişkin tüm aşamalar hassasiyet içinde yapıldı. Yapılan çalışmalarda üçüncü kişilerin mağdur olmamasına özenle dikkat edildi. Kamulaştırma tamamlandıktan sonra alanın planlanması için uzun süren bir zaman içinde eksiksiz olarak tamamlandı. 2011 yılına gelindiğinde 1: 100.000, 1: 50.000, 1: 25.000, 1: 5000 ve 1/1000 uygulama imar planları yapıldı. Süreç içerisinde S.S. Öz-Ar Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi ve Bahçeşehir kooperatifleri ile beraber hareket edildi. Sonuçta Deliklikaya Sanayi Bölgesi ortaya çıktı.

Yapılan çalışmaların nihayetinde Bahçeşehir Kooperatifi bölgesi ilan edilen endüstri bölgelerinin dışında kaldı.

Sait Kılıç: Bu bölgede yapılan titiz çalışmalar neticesinde S.S. Teskoop Teknoloji ve Sanayi Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi ve S.S. Öz-Ar Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi özel endüstri bölgesi olarak ilan edildi. S.S. Teskoop Teknoloji ve Sanayi Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi bu bölgede 1.159.000 m2 metrekare alanda yer alırken bunun 781.000 metrekaresi net sanayi ve ticari parsellerden ibarettir.

1.159.000 m2 ile 781.000 m2 arasındaki fark neden oluştu?

Sait Kılıç: KOP ve DOP olarak ayrılan alanların dışında Yavuz Sultan Selim Köprüsü bağlantı yoluna bağlanan Kuzey Marmara otoyolu tapulu arazimizden geçtiği için bu fark oluştu. Aradaki fark ileriki tarihlerde kamulaştırılarak oto yol yapımında kullanılacaktır. Söz konusu alanda ki oto yol planlarda mevcut olan ve bölgemizin içinde yapılacak gişelerle doğrudan bağlantılı kurulacak. Kooperatifimizin 192 parseli mevcuttur. Ortak sayımızın 192 civarında. Kapalı alan emsalimiz 1.95’tir. Bu oran bodrum ve otopark ile beraber olumlu yönde artış gösterebilecektir.

Altyapı ile ilgili çalışmalarınız bitti mi?

Sait Kılıç: Biz burada devletten hiç yardım almadan altyapının tamamını kendimiz yaptık ve altyapımızı % 98 oranında tamamladık. İmar planımız çıktıktan sonra yağmursuyu, içme suyu, atık su, kanalizasyon, doğalgaz, haberleşme altyapısı, yol, elektrik, bölgenin içinden geçen derenin ıslahı gibi çalışmaları tamamladık. Eğer özel endüstri bölgesi olmasaydık yaptığımız tüm bu yatırımları ayrı ayrı ilgili kuruluşlara devretmek zorundu kalacaktık. Bu durumda da ileriki dönemde bakım onarım gibi durumlarda ilgili kurumların yetkilerinde kalacaktık. Ancak şimdi tüm bakım ve onarımı kendimiz yapabileceğiz. Bu bize pratik, verimli olma şansı verecektir.

Altyapıyı modern bir anlayışla planlayıp inşa ettik. Altyapıyı yoldan değil kaldırımın altından geçirdik. Dolayısıyla bölgemizde hiçbir zaman yollar kazılmayacak. Kaldırımların kapaklarından hızlıca arızaya müdahale edebileceğiz. Burada vurgulamamız gereken önemli bir husus da elektrik iletimi ile ilgili, biz bölgede TEİAŞ’a 35 bin metrekare bir yer verdik. Buraya TEİAŞ indirici elektrik merkezi yapıldı. Burada elektrik trafolarda kullanılabilir hale getirilmiştir. Bu yolla sanayicimiz kaçak kayıp bedeli ödemeden, voltaj dalgalanmaları olmadan, kesintiler olmadan elektriğe ulaşabilecek. Yapılan Elektrik indirme merkezi 540 KWA gücünde olup söz konusu elektrik teknik donatı alanından Esenyurt ve Beylikdüzünde bulunan sanayicilere de Elektrik verilerek sanayicimize büyük katkı sağlamış olacaktır.   

Özel endüstri bölgesi olmak yatırımcıya ne kazandırıyor?

Sait Kılıç: Ortaklarımız endüstri bölgesi olmasını heyecanla bekliyorlardı. Özel endüstri bölgesi ile ilgili kanun, organize sanayi bölgesi kanunundan farklı bir kanun. Organize sanayi bölgeleri yönetimsel anlamda sorunlar yaşıyor. Özel endüstri bölgeleri organize sanayi bölgelerine göre daha büyük işletmeleri bünyesinde barındırabiliyor. Endüstri bölgelerinin imar avantajları var. Bu da yatırımcıyı rahatlatan bir durumdur. Altyapı yatırımlarının devamında Yönetimin bizim tarafından yapılması da yatırımcı için önemli bir avantajdır. Bunun yanında endüstri bölgesinin tek elden yönetimi yatırımcının verimliliğini artıracaktır. Buna ilaveten, inşaat ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi, işyeri çalışma ruhsatını bakanlıkla koordineli olarak biz vereceğiz. Bu işler belediyelerden çıktı. Dolayısıyla belediyelerin yetkilerini kısmi olarak biz kullanacağız.

Sanayicimizin belediyeler konusunda ciddi sıkıntıları olduğunu söyleyebilir miyiz?

Sait Kılıç: Sanayicinin belediyeler konusunda ciddi sıkıntıları var. Bizim açımızdan baktığımızda özel endüstri bölgesi olmasaydık, tüm altyapıyı biz yapmamıza rağmen bizden katılım payı adı altında neredeyse her yatırımcı için ortalama 500 bin TL civarında bir para talep edilecekti. Bu rakamların yatırımcının cebinde kalması yatırım maliyetlerini düşürülmesi açısından oldukça önemlidir. Burada en önemli husus sanayicinin işlerinin hızlandırılmasıdır. Bizim bu noktada bakanlıkla beraber verdiğimiz onaylar sanayicinin işlemlerini hızlandıracaktır. Belediyeler de özel endüstri bölgelerinde olduğu gibi sanayicileri korumak ve desteklemek gayesi ile ülke için gerekli olan çalışmaların ve özellikle üretimin hayata geçirilmesi için destek olması gerekir.

Yabancı ortağınız var mı?

Sait Kılıç: Bugün için Yabancı ortağımız yok fakat ileride bunun olacağını düşünüyorum. Bu yönde çalışma ve görüşmelerimiz var, ortaklarımız yatırımlarına başladı. Bu çerçevede yurtdışı ile yeni sözleşmeler yapıp organizasyonlarını şimdiden büyütmeye başladılar.

Bölgeye verilecek teşvikler var mı?

Sait Kılıç: Endüstri bölgeleri için özel teşvikler çıkarılabilir. Bugün için bir düzenleme yok ancak Cumhurbaşkanlığı makamının takdiri ile teşvikler çıkarılabilir. Kanunda özel endüstri bölgeleri için teşvikler düzenlenir denilmektedir. Bu tür teşviklerin oluşturulması için çalışmalarımız var özellikle yatırım yapacak yabancı yatırımcıları özel teşvik olabilmeleri için Bakanlıkta yatırımlardan sorumlu Genel Müdürlük makamı ile görüştürme ve yardımcı olma imkânlarımız vardır.

Endüstri bölgesi içerisinde çevre ile ilgili bir yatırım düşünülüyor mu?

Sait Kılıç: Biz planlamamızı evsel atık üzerine kurduk. Bunun dışında bir arıtma tesisi yapmaya gerek duymadık. Bunu dere boyunda İSKİ yapacak. Kimyasal atık konusunda ortaklarımız kendi kapalı alan depolarını yapacaklar ve kimyasal atık tesislerine buradan nakledecekler. Gelecek ne gösterir bilinmez ancak, biz bölgemizde ÇED raporuna ihtiyaç duymayan firmaların çalışabileceği şekilde planladık. Hemen yanımızda Kanal İstanbul projesi geçecek, bu projenin bu bölgeye büyük katkısı olacaktır.

Kanal İstanbul Proje’ si buraya değer katar mı?

Sait Kılıç: Kanal İstanbul Projesi’nin geçeceği Sazlıdere Barajı hemen bizim alanın arkasından geçmektedir. Bu çerçevede projenin bizi ilgilendiren tarafı yükleme ve boşaltma limanının içeride yapılacak olmasıdır. Dolayısıyla burada üretilen mamuller, daha önce ifade ettiğim gibi Avrupa’ya ulaşan karayoluna sıfır çıkışınız olcak. Bir kilometre ötemizde de yükleme boşaltma limanı olduğu takdirde, gümrüklü mallarınız denizaşırı ülkelere hemen gönderilebilir. Bu çok büyük avantajdır. Bunun yanında hemen yanı başımızda demiryolu var ve büyük bir ihtimalle Devlet Demiryolları buraya lojistik yükleme, boşaltma istasyonu kuracak. Bu çerçevede demiryolu, karayolu ve denizyolu bağlantısı olan bir endüstri bölgesi olacağız. Yapılması muhtemel olan limanın ve tren istasyonunun bölgemiz ile entegre olması için ilgililerce görüşmelerimiz yapılmakta olup görüşmeler verimli ve olumlu geçmektedir.

Demiryolu ile ilgili çalışmalarımız devam etmektedir. Devler Demir Yolları yetkilileri ile yaptığımız görüşmelerde alanımızın yakınında bulunan ve hazineye ait olan alanın kamulaştırarak demir yolarının yükleme ve boşaltma istasyonu olarak yapılması için çalışmalarımız olumlu bir sonuç doğuracağı kanaatini taşımaktayız.

Bölgede farklı kooperatifler olmasına rağmen birlikte altyapı çalışmalarını tamamlayabilmek oldukça zor bir durum olsa gerek. Konu ile ilgili bir değerlendirme alabilir miyiz?

Sait Kılıç: Üç farklı kooperatif olmamıza rağmen 2.250.000 m2’lik sahanın projesini bir bütün olarak planladık. Tüm bu çalışmaları, nitelikli bir çalışmanın ortaya çıkabilmesi için ortak hareket etmenin şart olduğu ilkesinden hareketle yola çıkarak gerçekleştirdik. Bütün ihalelere beraber çıktık ve projeyi aynı müteahhitle yaptık. Bunu da bir centilmenlik anlaşması ile gerçekleştirdik.

Üretime, istihdama ve dış ticaret açığına katkınız ile ilgili bir değerlendirme alabilir miyiz?

Sait Kılıç: Özel endüstri bölgemizde takribi 12 milyar TL tutarında yeni yatırım, 30 000 kişiye ilave istihdam ve 400 000 Amerikan doları tutarında cari açığa destek verecek şekilde ihracat fazlası vereceği tahmin edilmektedir.

Eklemek istediğiniz şeyler var mı?

Bugüne kadar yapılan çalışmalarda emeği geçen herkese, geçmiş dönemde yönetimde yer alan tüm arkadaşlarımıza, Hasan Büyükdede başta olmak üzere bugün Yönetimde bulunan Başkan Yardımcımız Bayram Kömürcü, Sayman üyemiz Kenan Atalay ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz Mahmut Dönmez ile Kamil Levent Kaya’ya teşekkür eder, Üyelerimize, Şehrimize ve Ülkemize hayırlı olmasını temenni ederim.

TEMMUZ – AĞUSTOS  2019