Türk firmalarının Avrupa’ya giriş kapısı Kuzey Ren-Vestfalya

Dünyada ve ülkemizde piyasalar daralma yaşarken, yatırımcılarda yeni fırsatların peşinde koşarak dış pazarlama açılmak için çalışmalar yürütmektedir. Kuşkusuz bu dönemde pazar büyüklüğü ve istikrarlı büyümesiyle bütçe fazlası veren Almanya,  Türk yatırımcıların olduğu gibi dünyadaki tüm yatırımcıların ilgi odağı olmaya devam ediyor. Türkiye’den Kuzey Ren-Vestfalya Eyaletin’e yatırım yapmak isteyen girişimcilerimize bürokratik destek, danışmanlık ve rehberlik hizmetleri verdiklerini belirten NRW. Invest Türkiye Temsilcisi Dr. Adem Akkaya, bölgenin firmalara sunduğu avantajları ve yaptıkları çalışmaları dergimize değerlendirdi.

NRW.INVEST Hakkında bilgi verir misiniz? Görev ve faaliyetleri nelerdir?

NRW.INVEST, 60 yıl önce Almanya’nın Kuzey Ren-VestfalyaEyaletin’in (KRV) başkenti Düsseldorf şehrinde eyaletin Ekonomi Bakanlığı tarafından kurulan, Ekonomik Kalkınma – Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansıdır. Kurumun ana hedefi bölgeye gelen yabancı yatırımları arttırmaktır. Dünyanın birçok ülkesinde bulunan temsilcilikleriyle faaliyetlerine devam eden bu kurum yabancı yatırımcı firmalara bürokratik destek vermektedir. Bu firmaların bölgeye yatırımlarıyla alakalı danışmanlık ve rehberlik hizmetleri vermektedir. Tüm bu faaliyetlerini ücretsiz sunan NRW.INVEST’in, Türkiye’nin yanı sıra Çin, Rusya, Japonya, ABD, Güney Kore, Polonya ve Hindistan’da da yurt dışı temsilcilikleri bulunmaktadır.

NRW.INVEST Türkiye ofisinin faaliyetleri:

Diğer ofisler gibi Türkiyeofisi de eyalet hakkında girişimcileri bilgilendirmekte, bir yatırım söz konusu olduğunda Kuzey Ren-Vestfalya’lı kurum ve kuruluşlar ile yatırımcılar arasında gerekli ilişkilerin kurulmasını sağlamakta ve gerekli yönlendirmelerde bulunmaktadır. Bütün yatırım süreci boyunca danışmanlık destek hizmeti vermektedir. Bu destekleri şöyle ifade edebiliriz: Kuruluş yeri seçiminden, kuruluş işlemleri ile ilgili bilgi vermeye ve gerekli ön temasların kurulmasına kadar gerçekleştirildiği gibi, eyaletin iktisadi yapısı, sektörlerin yoğunlukta ve ağırlıkta olduğu yöreler ve bölgeler ile vergi ve hukuk konularında yatırımcıları bilgilendirmek şeklinde de olmaktadır. Ayrıca, yatırımın finansmanı ve teşviki konularında da yatırımcıya yardımcı olmaktayız. Kuruluş yeri ve seçimi yapıldıktan sonra, ilgili belediye ile sözleşme imzalanana kadar tüm pazarlık süreci ve görüşmelerinde yatırımcı firmanın yanında yer aldığımız gibi, üretim ya da ticaret faaliyetleri için gerekli bütün izin ve ruhsatların alınmasında da gerekli her türlü desteği vermekteyiz.

NRW.Invest’in görevi bu firmaların sayısını arttırmak ve bu firmaların kendilerini Kuzey Ren-Vestfalya’da yabancı hissetmemelerini sağlamak.

Kuzey Ren-Vestfalya Eyaletin’ de olmanın ayrıcalıklarını aktarır mısınız ?

Yabancı yatırımların Avrupa’daki merkezi KRV:

Kuzey Ren-Vestfalya, Avrupa’nın en büyük metropol bölgesi. Trakya’dan biraz daha büyük bir alanda bir saatlik araç mesafesinde 18 milyon tüketicinin yaşadığı bir bölgedir. Alman ekonomisinin %23’üne tekabül ediyor. Dünyanın en büyük fuarlarına ev sahipliği yapan Düsseldorf, Köln, Dortmund, Duisburg, Aachen gibi önemli merkezlerin arasındaki mesafe 10 ila 40 km arasında olup, Hollanda, Belçika, Fransa gibi komşu devletlere olan erişim mükemmel ulaşım altyapısıyla çok kolaydır.Düsseldorf’u merkez alan yarıçapı 500 km’lik bir çember içinde 160 milyonun üzerinde nüfus yaşıyor. Bu da Avrupa Birliği nüfusunun 1/3’ne, satın alma gücünün de %45’ ine tekabül ediyor. Bu nedenlerle Avrupa pazarına girmek isteyen yabancı firmalar Avrupa merkezlerini Kuzey-Ren Vestfalya’ya kuruyorlar. Dünya firmaları için geçerli olan bu durum Türk firmaları içinde geçerlidir.

Hal böyle olunca, Avrupa pazarlarına girmek, buralarda büyümek isteyen yabancı firmalar, Avrupa merkezlerini burada oluşturuyorlar. Şu an Kuzey Ren-Vestfalyada 18.000’in üzerinde yabancı firma faaliyet gösteriyor. 2015 yıl sonu verilerine göre Kuzey Ren Vestfalya Eyaletine doğrudan dış yatırım miktarı yaklaşık 190 milyar Euro ile Almanya’da gerçekleştirilmiş tüm doğrudan yatırımlarda 16 federal eyalet arasında en yüksek oran (% 28,5) olmuştur .

400’ün üzerinde Türk firması halihazırda KRV’da şirketleşmiş durumdadır:

Büyüyen Türk firmaları, ihracat yaptıkları pazarlarda artık kalıcı olmanın yollarını aramaya ve sonuç itibariyle de enternasyonalleşmeye başladılar. Ve Avrupa pazarına çıkış kapısı olarak da Kuzey Ren Vestfalya’yı seçiyorlar. 2007 yılı sonu itibariyle sermayesinin yarısı veya daha fazlası Türkiye’den gelen 400’ün üzerinde firma Kuzey Ren Vestfalya’da faaliyet göstermekte olup bu eğilim hızlanarak artmaktadır. Bu potansiyeli değerlendirmek isteyen eyalet de İstanbul’da açtığı daimi temsilcilik vasıtasıyla verdiği ücretsiz danışmanlık ve tanıtım hizmetleri ile bu süreci hızlandırıyor.  

Dünyadaki ekonomik krize rağmen Almanya’nın istikrarlı bir şekilde büyüdüğünü görmekteyiz. Bu durum yatırımcıları nasıl etkilemektedir?

Ekonomik durgunluk ve Almanya’daki fırsatlar:

Dünyaya üretim yapan Alman Ekonomisi küresel piyasalarda meydana gelen döviz kurlarındaki dalgalanmalardan-Euro’nun Dolar karşısındaki değer kaybı- olumlu yönde etkilenerek ihracatlarını arttırıp daha çok dış ticaret fazlası vermeye devam etmektedir. Dolayısıyla bu büyüme grafiği bu coğrafyada yerleşik olan ve/veya olmak isteyen yabancı firmalar için yeni fırsatlar sunmaktadır. Bu bağlamda ülkemiz firmaları dünyaya üretim yapan Alman firmalarının merkezlerine yakın olarak üretim sürecinde onlara çözüm ortağı olarak yer alabileceklerdir.

Dünya piyasalarındaki ekonomik daralmalar ve Türkiye’nin içinden geçtiği siyasal ve ekonomik süreç, ülkemizin jeopolitik konumunun vermiş olduğu avantajların yanında komşu ülkelerdeki siyasal istikrarsızlıkların yarattığı çatışma alanları nedeniyle daralan veya kısıtlanan dış pazarlar ülkemiz iş insanlarını yeni pazarlara açılmaya ve oralarda tutunup yerleşmeye yöneltmiştir. Bu bağlamda, bize başvuran firma sayısının da son iki yıldır arttığını söyleyebilirim. Ancak bunu sadece dünyadaki krize bağlamak mümkün değil. Şunu ifade etmek isterim, Türk ekonomisi gelişmişlik düzeyi itibariyle özellikle pazar kazanmak amaçlı yurtdışı yatırımlarına yönelmelidir. Türk firmaları şu an itibariyle Japon firmalarının aşağı yukarı 20 yıl önceki noktasında. Ve hızla globalleşmek durumdalar.

Türk firmaları için yabancı olmadıkları bir pazar Almanya:

Tabii içinde bulunduğumuz sıkıntılı süreç ve global ekonomideki konjonktüreldaralma, döviz kurlarındaki ani hareketlenmeler, yüksek enflasyon ve faizler ile daralan iç talep Türk firmalarını istikrarlı pazarlara yönlendiriyor. Dünyanın en iyi ve istikrarlı büyüme gösteren ekonomilerinden biri olan Almanya, gerek Avrupa’nın merkez ülkesi olması gerekse 3 milyonu aşan Türkiye kökenli nüfus popülasyonuyla önümüzdeki dönem ülkemiz iş insanları için doğru bir alternatif, güvenilir bir liman olarak karşımıza çıkmaktadır.

Dış ticaret rakamlarına bakıldığında Türkiye’nin en büyük ticari partnerinin Almanya ve Avrupa Birliği ekonomisi olduğunu görmekteyiz. Kuzey Ren Vestfalya-Türkiye Dış Ticaret rakamlarına baktığımızda ise 2015 yılında Almanya’nın Türkiye’ye yaptığı 22,4 milyar Euro ihracatın yüzde 20,5’ini, 14,5 milyar Euro olan ithalatın ise yüzde 23’ünü bu eyalet karşılamıştır. Türkiye NRW’ye hazır giyim, taşıt ve taşıt yedek parçaları ile tekstil ürünleri ihraç ederken, Kuzey Ren Vestfalya’dan taşıt ve taşıt yedek parçaları, makine ve kimyasal ürünler ithal etmektedir.

Türk firmalarının Avrupa’ya giriş kapısı Kuzey Ren-Vestfalya:

Bu çerçevede Avrupa’nın üretim ve ihracata dayalı en büyük ve güçlü ekonomisi olan Almanya’nın, en önemli ve gözde eyaleti olan Kuzey Ren-Vestfalya, yeni pazarlar arayan Türk iş insanları için Avrupa’ya giriş kapısı olmuştur. Sadece Almanya’nın değil Avrupa’nın da en büyük pazarı konumunda olan Kuzey Ren-Vestfaltya Eyaleti dünyanın dört bir yanından gelen yatırımcılar için oldukça merkezi bir konum sunmaktadır. 16 Alman federal eyaleti arasında en yüksek nüfus yoğunluğuna sahip olmasının yanında aynı zamanda en yoğun Türkiye kökenli nüfusun yaşadığı eyalettir. Bu eyalette yaklaşık yarım milyon Türk vatandaşının yaşıyor olması iki ülke arasında güvenilir bir dostluk köprüsü oluşturmaktadır. Bu dostluk, özellikle iktisadi işbirliklerinde kendini gösterirken, karşılıklı ticaretin son on yıl içinde neredeyse yüzde 40 artmasına ön ayak oldu. Türk firmaları Almanya ve Avrupa’da bir satış ve üretim merkezi ile satış sonrası hizmet merkezi kurarak Avrupa pazarlarına yakın olmak için Kuzey Ren-Vestfalya’yı seçiyorlar. Bu bölgeyi merkez alıp buradan tüm Avrupa pazarına satış yapabiliyorlar.

Dolayısıyla ülkemiz iş insanları iç piyasalarda meydana gelen olumsuzluklardan fazla etkilenmeden dış piyasaya yönelik üretim yaparak hem kriz dönemlerini daha az zararla atlatırken hem de bu dönemlerde istihdam yapılarını koruyarak ülke ekonomisine hizmet etmeye devam ediyorlar.Görüldüğü gibi yurtdışına yapılan yatırımlar ülke içindeki varlıklara da olumlu bir şekilde yansımaktadır. Yeni pazarlar arayan, teknoloji üslerine ve global firmaların merkezlerine yakın oluo bunlara çözüm ortağı olmak isteyen Türk firmaları için Almanya ve özelde Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti coğrafi konumu ve mükemmel ulaşım altyapısıyla oldukça cazip bir lokasyon sunmaktadır.

Türk firmalarının Almanya’daki dış yatırım hedefleri:

Türk firmalarının dış yatırım hedeflerine baktığımızda ise, satışlarını arttırmak ve yeni pazarlar kazanmanın öncelikli hedefleri olduğunu müşahede etmekteyiz. Satış sonrası hizmet ve pazara yakın üretim yapmak için gidenlerin yanında, tedarik amacıyla gidenler de var. Burada satış ofisleri, depolar, showroomlar açıyorlar ve böylece müşterilerinin ihtiyaçlarını anında ve doğrudan karşılayabiliyorlar. Tabii bundan önemlisi, bir ayağı ile Avrupa’nın ortasında olmak, firmalara yepyeni ufuklar açmaktadır. Böylelikle firmalar daha global düşünüp, yatırım ve üretim planlamalarını buna göre geniş yapmaktadırlar.

Eyalet, mükemmel ulaşım altyapısıyla bir taraftan Türk firmaları için bir ‘Avrupa’ya çıkış kapısı’ teşkil ederken, diğer taraftan da sunduğu birinci sınıf Araştırma-Geliştirme imkânlarıyla, bu firmalara ‘pazar kazanma’ ve ‘ürün geliştirme’ amaçlı yatırımları için en iyi koşulları sağlıyor.

2016 yılı değerlendirmesi yapar mısınız? Düzenlediğiniz Bilgilendirme Seminerleri hakkında bilgi verir misiniz?

Türk firmaları 15 Temmuz sürecini atlatıyor:

Esasında 2016 yılı Türkiye ekonomisi için oldukça zor bir yıl oldu. Tüm sektörlerde ve her ölçekte firmamız ve girişimcimiz bu zorlukları yaşadı ve halen yaşamaya devam ediyorlar. Özellikle 15 Temmuz ve sonrasındaki süreç ekonomimizi çok yordu. Ve fakat Türkiye dirayetli ve güçlü ekonomik alt yapısıyla, devlet ve millet dayanışmasıyla bu zorlu sınavı aşmak için el ele mücadeleye devam ediyor. Bu sıkıntılı sürecin atlatılmasında özellikle ihracatçı firmalarımızın ve girişimcilerimizin payı oldukça yüksektir. Bu bağlamda bizde NRW.INVEST olarak firmalarımızın Avrupa pazarlarına daha kolay ulaşabilmelerinde Kuzey Ren-Vestfalya Eyaletini bir çıkış kapısı olarak tanıtıp bu eyalet üzerinden tüm Avrupa pazarlarına ulaşmalarının önündeki bürokratik engelleri kaldırarak destek olmaya devam ediyoruz. Böylelikle firmalarımızın üretimlerini arttırıp istihdam yapılarını koruyup hatta daha da arttırarak bu sıkıntılı süreci aşabilmeleri için yanlarında olmaya devam ediyoruz.

2016 sonu itibariyle hali hazırda Almanya ve Avrupa faaliyetlerini Kuzey Ren-Vestfalya merkezli olarak yürüten 400’ün üzerinde Türkiye kökenli firma yerleşik konumdadır. NRW.INVEST olarak 2015 yılında 35 firmanın Kuzey Ren-Vestfalya’ da şirketleşmesine rehberlik ettik. 2016 sonu itibariyle de 36 firmaya destek verdik. 2017 yılı içinde en azından bu rakamlara ulaşmayı hedeflemekteyiz.

Türk firmalarını Kuzey Ren-Vestfalya’ya yatırıma davet ediyoruz:

Türk firmalarını Avrupa pazarına Kuzey-Ren Vestfalya üzerinden yatırıma davet ediyoruz. Bu çalışmalarımız kapsamında, ticaret ve sanayi odaları, sanayici ve işadamları dernekleri ve benzer kurumlarla Türkiye’nin farklı şehirlerinde ve bölgelerinde düzenli olarak bilgilendirme seminerleri ve ekonomi panelleri düzenliyoruz. Bu seminerler kurumumuzun öncelikleri faaliyetleri arasındadır. İş dünyasının bu seminerlere ilgileri yüksek olup olumlu geri dönüşleri oldukça yüksektir.

NRW.INVEST 2016 yılında birçok etkinlik düzenledi:

2016 yılı içinde birçok şehirde yatırımcılarla bir araya geldik. Çankırı, Sakarya, Malatya, Samsun, Sinop, Kahramanmaraş, Denizli’ de bilgilendirme seminerleri düzenlerken Afyonkarahisar ve  Bursa’da Dünya Gazetesiyle geleneksel olarak düzenlediğimiz 11. ve 12. Türk Dış Yatırımları Panellerini düzenleyerek Türk iş insanlarıyla birlikte olduk.

2017 ilk çeyreğinde planlamalarımız arasında İstanbul Sanayi Odası-İSO, Ege Bölgesi Sanayi Odası-EBSO, Gebze OSB Teknopark ile bilgilendirme seminerleri düzenlemeyi planlamaktayız.