Türk savunma sanayi az zamanda oldukça büyük ilerlemeler kaydetmiştir

Samsun Yurt Savunma Yönetim Kurulu Üyesi ve Dış Ticaret Müdürü Didem Aral:

ABD’deki fabrikasını 2024 yılında aktif hale getirmeyi planlayan Samsun Yurt Savunma, Türkiye’nin en büyük, dünyanın 6. En büyük hafif silah üreticisi konumuna geldi. Yakalanılan bu büyük başarı ve uluslararası pazardaki etkinliklerini okuyucularımızla paylaşan Samsun Yurt Savunma Yönetim Kurulu Üyesi, 60 ülkeye ürünlerini sattıklarını dile getirdi.

Geliştirilmeye çalışılan Türkiye Ortadoğu ticari ilişkileri ile ilgili düşüncelerinizi alabilir miyiz?

Ülkemizin en önemli hedefi, her sektörde olduğu gibi, savunma sektöründe de ihracatımızı arttırmaktır. Hem tüm devlet birimleri ve yapılanmaları hem de özel veya vakıf tüm savunma firmalarının ortak gayesi ve desteği ihracatımızı arttırmak yönündedir ve bu hedefi gerçekleştirmek için hepimiz önemli ve stratejik adımlar ve yatırımlar yapmaktayız. Bu yatırımlarımız neticesinde SYS olarak planladığımız ve beklediğimiz başarılara ulaşıyoruz. Gelişmekte olan Türkiye ve Ortadoğu politik ve ticari ilişkileri, öncelikle, Türk savunma firmaları için, savunma ve güvenliğe yoğun ve büyük yatırımlar yapan Ortadoğu ülkeleri, ürün ve hizmetlerini ihraç etmeleri için önemli pazar fırsatları sunmaktadır. Gelişen ilişkilerin, ortak savunma projelerine ve ortaklıklara da imkân vererek, Türk şirketlerinin büyük ölçekli girişimler üzerinde çalışmasına ve Ortadoğu’daki meslektaşlarıyla tecrübe ve uzmanlık paylaşımına fırsat vereceğine inanıyorum. Ortadoğu ülkeleriyle iş birliği yapmak, teknoloji transferini ve bilgi paylaşımını kolaylaştırarak, Türk savunma şirketlerinin ileri teknolojilere erişmesine ve yeteneklerini geliştirmesine olanak sağlayabilir. Bölgedeki ilişkilerin geliştirilmesi, belli pazarlara bağımlılığımızı da azaltacağı kanısındayım. Bu da Türk savunma firmalarının istikrarlı ve çeşitli gelir akışını sürdürmeleri açısından da önemli olacaktır. Daha güçlü ilişkiler diplomatik ve siyasi bağları güçlendirebilir ve potansiyel olarak Türk savunma şirketlerine sözleşmelerin güvence altına almasında hükümet desteği ve garantörlüğü sağlayabilir. Gelişen ilişkiler şüphesiz bölgedeki istikrar ve güvenliği de arttıracaktır. 

CANiK olarak Ortadoğu pazarıyla ilgili yaptığınız çalışmaları ve hedeflerinizi aktarır mısınız?

SYS grup şirketleri olarak, son kullanıcılara çok geniş ürün ve hizmet yelpazesi sunuyoruz. 30X113mm top ve CANiK M2 HMG ve varyasyonları ile son kullanıcın envanterine en son ve en yüksek teknoloji ile üretilmiş, dayanıklılığı alternatiflerine göre çok daha yüksek, dolayısıyla uzun ömürlü silahlar tedarik etmenin dışında, bu kalibreler için olmazsa olmaz entegrasyon çözümlerini de iştirakımız Unirobotics’in kabiliyetleri sayesinde hem operasyonel hem de bütçesel büyük avantajlar sağlayarak son kullanıcı için tek kaynak olabiliyoruz. Bu özelliğimiz Ortadoğu’daki askeri ve kolluk kuvvetleri ile devlet ve özel savunma firmalarının da büyük ilgisini ve beğenisini çekmektedir. Var olan veya yeni alacakları tüm platformlarda silah ve silah sistemlerimizle talip olduğumuzu resmi sözleşmelerle beyan etmiş durumdayız. Tabancalarımız ise öncelikle Türkiye’nin milli tabancası olması, hem de global ve ABD’deki başarılarımızdan ötürü son derece tanınan ve iyi bilinen ürünlerdir. Beraberinde teklif ettiğimiz CANiK gelişmiş aksesuar programı ve ELD(Entegre Lojistik Destek) gücümüzle Ortadoğu’da da askeri ve kolluk kuvvetlerinin vazgeçilmez tabanca markası olma gayesindeyiz. CANiK Academy tarafından verilen eğitimlerle de son kullanıcıya satın aldıkları SYS ve CANiK ürünlerini en yüksek performans ile kullanma imkanını sağlamaktayız. Bir sonraki adımda, ikili ilişkilerimizi güçlendirmek ve projelerimizi hayata geçirmek için karşılıklı ziyaretlerimiz devam edecek ve uzun soluklu iş birliğimizi geliştirme ve sürdürmeyi hedeflemekteyiz.

Endonezya ve Malezya’da önemli kamu ihaleleri kazandınız. Bu çerçevede bölgedeki etkenliğiniz ile ilgili bir değerlendirme alabilir miyiz?

Sadece Endonezya ve Malezya değil, tüm Asya-pasifik ülkeleri farklı farklı sebeplerden ötürü savunma sanayi firmaları için zorlu pazarlardır. Sadece pazarların dinamiğini, son kullanıcıların ihtiyacını anlamak yeterli değildir. Bölgede sizi, ürünlerinizi layığı ile temsil edecek aynı zamanda da güçlü lokal partnerlere ihtiyaç duyulmaktadır. Uzun uğraşlar ve girişimler neticesinde Endonezya ve Malezya’da hem tabanca hem de M2 ağır makineli tüfeklerimizi tedarik etme başarısına ulaştık. Bu başarının en büyük mimarı sabır ve çok çalışmadır. ITAR free olma özelliğimiz bölgede CANiK’e büyük fırsatlar vermiş, kapılar açmıştır. Katıldığımız fuarlar, harici yaptığımız ziyaretler ve testlerle firma ve marka bilinirliliğimizi arttırmış ve bölge ülke kuvvetlerinin istenilen, talep edilen ürün, hizmet ve tedarikçi firması olma başarısını elde etmemizi sağlamıştır. Aynı ısrar ve çok çalışma ile pazar payımızı daha arttıracağımız kanısındayım.

Latin Amerika coğrafyasında yaptığınız çalışmaları ve CANiK markasına olan ilgiyi aktarır mısınız?

Latin Amerika’daki siyasi dalgalanmalar ve silahsızlanma yanlısı siyasi tavırlar, en büyük pazar olan Brezilya’da tüm hafif silah üreticilerinin elini kolunu bağlasa da CANiK olarak askeri ve kolluk kuvvetleri ihalelerine katılıp, şansımızı ve pazar payımızı arttırmak hedefindeyiz. Uzun zamandır artış trendinde olan Latin Amerika sivil pazarındaki payımız son 3 senedir ciddi büyüme göstermiştir. Bunun başlıca sebebi ABD’deki büyümemiz ve lokal partnerlerimizi hem pazarlama hem de aksesuar çeşitliliğindeki imkanımızdır. Her geçen sene CANiK tüm Latin Amerika pazarlarındaki pazar payını arttıracak stratejik ve pazarlama planlarını hazırlamıştır ve hayata geçirmektedir.

Savunma sanayindeki artan ihracat rakamları ile ilgili bir değerlendirme alabilir miyiz?

Stratejik öneme sahip savunma sanayisinde dışa bağımlılığın minimum seviyede olması gerekmektedir. Bu anlamda Türk savunma firmaları ve Türk savunma sanayi az zamanda oldukça büyük ilerlemeler kaydetmiştir.  Ülkelerin uzun vadeli bir varlık mücadelesi vererek, devletlerini sonsuza dek var olması amacının gerçekleştirebilmesi için savunma harcamalarına özel önem vermektedirler. Son gelişmeler ve yeniden şekillenme sürecine giren dünyamızda savunma harcamaları, Ukrayna-Rusya savaşı ile rekor seviyeye ulaşmıştır. Bu koşullar Türk savunma firmaları için büyük fırsatlara dönüşmüş hem ihracat hem ürünü sahada test etme ve geliştirme imkânı sunmuştur. Türkiye Cumhuriyeti devletinin firmalar neznindeki teşvik ve her türlü desteği bu gelişimi hiç şüphesiz ki hızlandırmış ve kuvvetle köklenmesini sağlamıştır. Görünen odur ki, güvenlik ve savunma sancıları devam edecek olup, Türk savunma sanayisine ve firmalarına çok daha büyük, çok daha fazla imkanlar ve gelişim alanları sunacaktır.

Artan savunma sanayi rakamları içerisinde CANiK’in yeri ile ilgili bilgi alabilir miyiz?

Türkiye’nin en büyük, dünyanın 6. En büyük hafif silah üretici olan CANiK bugün 60 ülkeye ürünlerini, sistemlerini ve hizmetlerini satmaktadır. Aynı istikrarlı büyüme ve yatırımlarımızla sadece Türk savunma sanayisi içerisinden değil, dünya savunma sanayisinden de daha büyük pazar paylarına ulaşacağımızdan hiçbir şüphem yoktur. Her sene artan Ar-Ge ve teknoloji yatırımlarımızın yanı sıra, şirket organizasyonumuzu da bu stratejik plan çerçevesinde dönüştürmeye başlamış bulunmaktayız. 2024 senesinde aktif olarak üretime geçecek olan ABD fabrikamız ile beraber Ascot İngiltere’de orta kalibre toplarımızı ürettiğimiz fabrikamız ve bu ürünlerin paralelde Türkiye’deki üretim tesislerimizde de üretilecek olması gücümüze güç katacaktır. Tedarikçi gelişim programlarımız ve ülkemiz insan gücüne kattığımız değerle sürdürülebilir gelişim ve büyümeyi sağlayacağız. Tüm bunlar CANiK’in doğal olarak Pazar payını ve değerini arttıracaktır. CANiK ülkemizi gururlandırmaya ve tüm dünyadan takdir toplamaya devam edecektir.OCAK2024