Türkiye genelinde eğitimlerimizi yaymayı hedefliyoruz

Finansal okuryazarlık hususunda önemli çalışmalara imza atan Türk Ekonomi Bankası, yaptığı çalışmalar sonucunda ülke nüfusunun ¼’ine ulaşarak önemli bir başarıya imza attı. Konu ile ilgili yapılan çalışmaların detaylarını okuyucularımızla paylaşan TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, önemli açıklamalarda bulundu.     

Ülkemizde tasarruf oranlarının düşük olduğu sürekli ifade edilmekte ve bu oranları yukarıya çekmek için çalışmalar sürdürülmektedir. Bir finansçı olarak ülkemizin bugünkü tasarruf oranı ile ilgili görüşlerinizi aktarır mısınız?

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de, önemli gündem maddeleri arasında ‘tasarruf oranlarının’ yükseltilmesi öne çıkıyor. Artık ‘tüketirken biriktirme’ dönemindeyiz. Türkiye’nin önümüzdeki döneme dair büyüme hedefini yakalayabilmesi için de, toplum genelinde tasarruf bilincinin gelişmesi gerekiyor.

Günümüzde, yeterli finansal altyapıya ve anlayışa sahip olmayan bireylerin oluşturduğu ekonomilerin uzun soluklu refaha kavuşması mümkün değil. Ancak tasarruf alışkanlığı gelişmiş, finansal bilinci yüksek bireylerin oluşturduğu bir toplum yüksek ve sürdürülebilir ekonomik büyümeyi yakalayabilir. Biz de TEB olarak, ülkemizin de yüksek ve sürdürülebilir büyümeyi gerçekleştirebilmesi için toplum genelinde tasarruf bilincinin gelişmesi gerektiğini, bunun yolunun da finansal okuryazarlıktan geçtiğini düşünüyoruz.

Bu sebeple 2012 yılında kurduğumuz TEB Aile Akademisi ile TEB müşterisi olsun olmasın herkese açık, ücretsiz eğitimler ile aile bütçesi oluşturma, borçların doğru yönetimi, bankacılık ürünlerinin doğru kullanımı, tasarruf ve birikim başlıkları altında finansal okuryazarlık eğitimi veriyoruz.

TEB Aile Akademisi ile orta vadeli ekonomi programında yer alan ülkemizin mevcutta %14 civarında olan tasarruf oranının  %18 seviyelerine ulaşmasına katkıda bulunuyoruz.

TEB Aile Akademisi olarak finansal okuryazarlılık alanında yaptığınız çalışmaları aktarır mısınız?

Toplumun finansal okuryazarlık düzeyini yükseltmek ve tasarruf bilincini artırmak hedefiyle kurduğumuz TEB Aile Akademisi ile uzun soluklu bir yolculuğa çıktık.  Öncelikle Türkiye genelindeki tüm TEB şubelerinde başlayarak, özel kurum, kamu ve üniversitelerde verilen birebir eğitimlerle 225.000 kişiden fazla bireyin finansal okuryazar olmasını sağladık. Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile gerçekleştirdiğimiz ‘Bütçemi Yönetebiliyorum’ projesi ile 3 yılda, 5 milyon bireyi finansal okuryazar yapacağız. Ayrıca Mayıs ayında Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile yaptığımız protokol ile mesleki ve teknik liselerde muhasebe ve finansman ile sigortacılık dersleri kapsamında 1,2 milyon öğrencinin ücretsiz finansal okuryazarlık dersi almasını sağlayacağız. MEB ve UNICEF ile yaptığımız işbirliği kapsamında ilköğretim öğrencilerine yönelik ‘Sanat Yoluyla Sosyal ve Finansal Eğitim’ projesini hayata geçirerek finansal okuryazarlığın 2014-2015 eğitim-öğretim dönemi itibarıyla Türkiye’de ilk kez müfredata girmesini ve 6-14 yaş aralığındaki 11 milyon çocuğun finansal konularla tanışmasını sağladık.

Belirttiğim gibi Türkiye’nin mevcutta  %14 olan tasarruf oranının %18 seviyelerine ulaşmasına katkıda bulunmayı planlıyoruz.  Bu doğrultuda, 2013 yılından bu yana Boğaziçi Üniversitesi işbirliğiyle finansal okuryazarlık ve erişim endeksi hazırlayarak sonuçlarını kamuoyuyla paylaşıyoruz. Böylece toplumun kat ettiği mesafeyi ve eksiklikleri görerek, toplumun finansal okuryazarlık durumu, finansal araçlar ve bu araçlara erişimi üzerine çalışmalara yoğunlaşıyoruz.

Yaptığınız bu çalışma ile kaç aileye ulaşabildiniz ve halkımızın bu tür çalışmalara ilgisini aktarır mısınız?

Sorumlu bankacılık anlayışıyla toplumun finansal okuryazarlık seviyesini yükseltmek ve tasarruf bilincini geliştirmek amacıyla kurduğumuz TEB Aile Akademisi ile 2012 yılından bugüne kadar 225 binden fazla kişiye birebir finansal okuryazarlık eğitimi verdik. 2019 yılsonu itibariyle yaptığımız işbirlikleri sayesinde 20 milyon, yani nüfusun dörtte birinden fazla kişiye Türkiye genelinde eğitimlerimizi yaymayı hedefliyoruz.

TEB aynı zamanda özel bankacılık alanında da ön plana çıkmaktadır. Bu alanda yaptığınız çalışmaları aktarır mısınız?

TEB, 1989 yılından bu yana özel bankacılık hizmetleri sunan sektörde gerçek anlamda özel bankacılık ve varlık yönetimi hizmeti uygulayan ilk banka. Uzmanlık alanı finansal danışmanlık ve varlık yönetimi olan TEB Özel Bankacılık ile 13 Özel Bankacılık Merkezi’mizin yanı sıra 11 Şube İçi Hizmet Noktası ile seçilmiş TEB Şubeleri’nde özel müşteri temsilcilerimizle özel bankacılık hizmeti sunuyoruz.

TEB Özel Bankacılık olarak, bankacılık ve finansman işlemlerinde müşterilerimize uzun vadeli ve varlığa değer katan çözümler sunmakla kalmıyor, konusunda uzman danışmanlarımızla hayatlarının her alanında yanlarında olmayı amaçlıyoruz. Bu kapsamda sanat, spor ve farklı alanlarda birçok seçkin etkinliğe destek veriyoruz.

Banka olarak, girişimcilik ekosistemini kapsamlı olarak ele alıyor ve destekliyoruz. Bu bakış açısıyla zincirin bütün halkalarında yer almaya özen gösterirken Girişim Bankacılığı ile kurduğumuz ekosistemin eksik parçasını TEB Özel çatısı altında hayata geçirdiğimiz projelerle tamamlıyoruz.

‘Melek yatırımcı’ konseptini müşterilerine sunan ilk banka olarak devreye aldığımız TEB Özel Melek Yatırım Platformu’ ile varlıklarını geleneksel finansal araçlar dışındaki alanlarda değerlendirmek isteyen müşterilerimize farklı alanlarda yatırım fırsatı sunarken, gelecek vadeden projelere de sermaye bularak girişimcileri ekonomiye kazandırmayı hedefliyoruz.

Platformda melek yatırımcı olmak isteyen potansiyel yatırımcılara uzmanlar aracılığıyla bilgi veriyor, TEB Özel müşterilerimiz için eğitimler düzenliyoruz. Çeşitli şehirlerde düzenlediğimiz etkinliklerle yatırımcı ve girişimciler arasında köprü oluyor, düzenlediğimiz buluşmalarda, girişimcilerin projelerini doğrudan yatırımcılara anlatmasına imkân tanıyoruz. Böylece, yatırımcılar da potansiyel iş fikirlerini yakından tanıma olanağı buluyor. Ayrıca, gelecek vadeden fakat projelerini geliştirmesi gereken girişimcileri de TEB Girişim Evi’ne yönlendirip gerekli desteği sağlıyoruz.

TEB Özel Melek Yatırım Platformu ile kazandığımız bilgi ve tecrübelerle Türkiye ve dünyada başka bir örneği olmayan yeni bir model geliştirerek TEB Özel Yatırımcı Kulübü’nü hayata geçirdik. Türkiye’de ve dünyada melek yatırımcılık konusuna gönül veren ve ağırlıklı olarak teknolojik girişimlerde başarılı işlere imza atmış yatırımcıları bir araya getirdiğimiz TEB Özel Yatırımcı Kulübü’nü Şubat 2015’te başlattık.

Bankacılık ve finans dünyasını değiştirecek teknolojilerin Türkiye’den çıkacağına inanıyoruz. Bu kapsamda 2016 yılının 3. çeyreği itibariyle TEB Fintech Future Four Programını hayata geçirdik. Ekim ve Kasım ayı süresince başvuruları topladığımız program kapsamında start up’ların fikirlerini filizlendirmek için gereken finansal destek ve ticarileşme sürecinde danışmanlık desteğini sunarak girişimcilerin kendi şirketleri ile dünya çapında başarıya ulaşmasını hedefliyoruz. Ocak 2017 itibariyle kuluçka sürecine başlayacağız. Kuluçka sürecine girişimcilerin eforlarını kolaylaştırmak ve ürün geliştirmler süreçlerini hızlandırmak adına her birine 20.000 USD finansal destek sağlayacağız. TEB olarak ortaya çıkacak ürünün pazar şartlarındaki ilk müşterisi olmayı hayal ediyoruz.. Startup’ların yaratıcılıklarını ortaya koyduğu bu işbirlikçi inovasyon çalışma modeliyle ekosisteme desteklerimizi sürdüreceğiz